Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 430-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: промени и поправка на технически грешки в Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г. и Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г. на ЦИК относно промени и поправки на технически грешки в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., допълнени с Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г., Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г., Решение № 399-ЕП от 23 май 2019 г., Решение № 411-ЕП от 24 май 2019 г. и Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г., Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г., Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г., Решение № 399-ЕП от 23 май 2019 г. на ЦИК и Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г., писма на Министерството на външните работи с № ЕП-04-01-147\7 от 25.05.2019 г., вх. № ЕП-04-01-147\9 от 26.05.2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА промени в Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г.:

ОСВОБОЖДАВА Мустафа Якубов Мехмедов, ЕГН …, като член на СИК №320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ)

НАЗНАЧАВА Гаврил Антонов Попов, ЕГН …, като член на СИК №320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ)

 

ОСВОБОЖДАВА Палома Димитрова Илиева, ЕГН …, като председател на СИК №321700085, Израел, Тел Авив (Посолство)

ОСВОБОЖДАВА Любка Жечева Кирчева, ЕГН …, като член на СИК №321700085, Израел, Тел Авив (Посолство)

ПРЕНАЗНАЧАВА Здравка Асенова Юрчиева, ЕГН …, като председател на СИК №321700085, Израел, Тел Авив (Посолство)

ПРЕНАЗНАЧАВА Любка Жечева Кирчева, ЕГН …, като зам.-председател на СИК №321700085, Израел, Тел Авив (Посолство)

ОСВОБОЖДАВА Стойчо Стефанов Ангелов, ЕГН …, като член на СИК №325800184, Франция, Тулуза

НАЗНАЧАВА Ивелина Димитрова Русева, ЕГН …, като член на СИК №325800184, Франция, Тулуза

 

ІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г., както следва:

Вместо „СИК №320900145, Полша, Варшава (Посолство)“ да се чете „СИК №324000145, Полша, Варшава (Посолство)“.

Вместо „СИК № 320900159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство)“ да се чете „СИК № 324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство),

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

305-ЕП/

353-ЕП/

364-ЕП/

386-ЕП/

399-ЕП/

419-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения