Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 428-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: промени и поправка на технически грешки в Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г. и Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г. на ЦИК относно промени и поправки на технически грешки в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., допълнени с Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г., Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г., Решение № 399-ЕП от 23 май 2019 г., Решение № 411-ЕП от 24 май 2019 г. и Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г., Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г., Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г., Решение № 399-ЕП от 23 май 2019 г. на ЦИК и Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г., писма на Министерството на външните работи с вх. № и № ЕП-04-01-147\7 от 25.05.2019 г., вх. № ЕП-04-01-147\9 от 26.05.2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА промени в Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г.:

ОСВОБОЖДАВА Любка Василева Каракостова, ЕГН …, като секретар на СИК №321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство)

НАЗНАЧАВА Катя Димитрова Василева, ЕГН …, като секретар на СИК №321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство)

 

ОСВОБОЖДАВА Александра Воинская, ЕГН …, като зам.-председател на СИК №323600132, Молдова, Тараклия

НАЗНАЧАВА Марияна Георгиева Кирова-Динева, ЕГН …, като зам.-председател на СИК №323600132, Молдова, Тараклия

 

ОСВОБОЖДАВА Сирма Бориславова Боянова, ЕГН …, като секретар на СИК №323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам

НАЗНАЧАВА Галина Чавдарова Тодорова, ЕГН …, като секретар на СИК №323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам

ОСВОБОЖДАВА Зорница Емилова Грекова-Стефанова, ЕГН …, като зам.-председател на СИК №325800180, Франция, Париж (Посолство 1)

НАЗНАЧАВА Марина Иванова Иванова-Корел, ЕГН …, като зам.-председател на СИК №325800180, Франция, Париж (Посолство 1)

 

ІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 419-ЕП от 25 май 2019 г., както следва:

Вместо:

„ОСВОБОЖДАВА Ферди Исмет Мемиш, ЕГН …, като член на СИК №325800179, Франция, Париж (Посолство 1)“

НАЗНАЧАВА Веселина Борисова Бойчева, ЕГН …, член на СИК №325800179, Франция, Париж (Посолство 1)“

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Веселина Борисова Бойчева, ЕГН …, член на СИК №325800179, Франция, Ница

НАЗНАЧАВА Ферди Исмет Мемиш, ЕГН …, като член на СИК №325800179, Франция, Ница“

 

Вместо

„ОСВОБОЖДАВА София Зухер Георгиева, ЕГН …, като секретар на СИК №325800179, Франция, Париж (Посолство 1)

НАЗНАЧАВА Дамян Каменов Даскалов, ЕГН …, секретар на СИК №325800179, Франция, Периж (Посолство 1)“

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА София Зухер Георгиева, ЕГН …, като секретар на СИК №325800179, Франция, Ница

НАЗНАЧАВА Дамян Каменов Даскалов, ЕГН …, секретар на СИК №325800179, Франция, Ница“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

305-ЕП/

353-ЕП/

364-ЕП/

386-ЕП/

399-ЕП/

411-ЕП/

419-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения