Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 419-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: промени и поправки на технически грешки в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г., допълнени с Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г., Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г., Решение № 399-ЕП от 23 май 2019 г. и Решение № 411-ЕП от 24 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г., Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г., Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г. и Решение № 399-ЕП от 23 май 2019 г. на ЦИК, писма на Министерството на външните работи с вх. № ЕП-04-01-95\4 от 16.05.2019 г., № ЕП-04-01-147\4 от 23.05.2019 г., № ЕП-04-01-147\5 от 24.05.2019 г., № ЕП-04-01-147\6 от 25.05.2019 г., и № ЕП-04-01-147\7 от 25.05.2019 г., писмо с вх. № ЕП-10-60\1 от 21.05.2019 г. от коалиция „БСП за България“, писмо с вх. № ЕП-11-28\5 от 24.05.2019 г. от коалиция „Реформаторски блок“, писмо с вх. № ЕП-04-01-158/22.05.2019 г. от Мартин Манолов – председател на СИК – Аахен, вх. № ЕП-04-01-172 от 25.05.2019 г. и вх. № ЕП-04-01-1\174 от Посолството в Париж Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната:

В Решение № 353-ЕП от 18 май 2019г.:

ОСВОБОЖДАВА Надежда Петрова Спасова, ЕГН …, като член на СИК №320900025, Великобритания, Лондон (Посолство 4)

НАЗНАЧАВА Илиян Нанков Нанчев, ЕГН …, член на СИК №320900025, Великобритания, Лондон (Посолство 4)

 

ОСВОБОЖДАВА Йоанна Тихомирова Василева, ЕГН …, като зам.-председател на СИК №320900043, Великобритания, Оксфорд

НАЗНАЧАВА Христо Ангелов Бахов, ЕГН …, зам.-председател на СИК №320900043, Великобритания, Оксфорд

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Димитров Попов, ЕГН …, като зам.-председател на СИК №320900069, ФР Германия, Аахен

НАЗНАЧАВА Александър Димитров Миразчийски, ЕГН …, зам.-председател на СИК №320900069, ФР Германия, Аахен

 

ОСВОБОЖДАВА Захаринка Николова Анастасова, ЕГН …, като председател на СИК №320900077, Гърция, о. Крит -Ираклио

НАЗНАЧАВА Ведрина Михайлова Чанлиева, ЕГН …, председател на СИК №320900077, Гърция, о. Крит - Ираклио

 

ОСВОБОЖДАВА Людмил Иванов Стоянов, ЕГН …, като член на СИК №320900120, Кипър, Пафос

НАЗНАЧАВА Димитър Николов Динев, ЕГН …, член на СИК №320900120, Кипър, Пафос

 

ОСВОБОЖДАВА Иванка Стамова Петкова, ЕГН …, като член на СИК № 320900136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам

НАЗНАЧАВА Ренко Ахмед Хюсеин, ЕГН …, член на СИК №320900136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам

 

ОСВОБОЖДАВА Ивелина Славова Симеонова, ЕГН …, като член на СИК №320900145, Полша, Варшава (Посолство)

НАЗНАЧАВА Валентин Георгиев Витанов, ЕГН …, член на СИК №320900145, Полша, Варшава (Посолство)

 

ОСВОБОЖДАВА Мира Имад Шуайб, ЕГН …, като председател на СИК № 320900159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство), назначена с Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г. на ЦИК

ОСВОБОЖДАВА Доника Кирилова Колева-Николов, ЕГН …, като секретар на СИК №320900159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство), назначена с Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г. на ЦИК.

ОСВОБОЖДАВА Виолета Евгениева Дикова, ЕГН …, като член на СИК № 320900159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство), назначена с Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г. на ЦИК.

НАЗНАЧАВА Виолета Евгениева Дикова, ЕГН …, председател на СИК № 320900159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство)

НАЗНАЧАВА Теодора Боткова Ботева, ЕГН …, секретар на СИК №320900159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство)

НАЗНАЧАВА Доника Кирилова Колева-Николов, ЕГН …, член на СИК № 320900159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство)

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Александров Чъкърък, ЕГН …, като секретар на СИК №320900168, Турция, Одрин (Генерално консулство)

ОСВОБОЖДАВА Мюмин Ергин Емин, ЕГН …, като член на СИК №320900168, Турция, Одрин (Генерално консулство)

НАЗНАЧАВА Мюмин Ергин Емин, ЕГН …, секретар на СИК №320900168, Турция, Одрин (Генерално консулство)

НАЗНАЧАВА Пенка Лазарова Вълчева, ЕГН …, член на СИК №320900168, Турция, Одрин (Генерално консулство)

 

ОСВОБОЖДАВА София Зухер Георгиева, ЕГН …, като секретар на СИК №325800179, Франция, Париж (Посолство 1)

НАЗНАЧАВА Дамян Каменов Даскалов, ЕГН …, секретар на СИК №325800179, Франция, Париж (Посолство 1)

 

ОСВОБОЖДАВА Ферди Исмет Мемиш, ЕГН …, като член на СИК №325800179, Франция, Париж (Посолство 1)

НАЗНАЧАВА Веселина Борисова Бойчева, ЕГН …, член на СИК №325800179, Франция, Париж (Посолство 1)

 

ОСВОБОЖДАВА Славка Паскова Бахчеванова-Величкова, ЕГН …, като член на СИК №320900190, Швеция, Стокхолм (Посолство)

НАЗНАЧАВА Десислава Ангелова Костадинова, ЕГН …, член на СИК №320900190, Швеция, Стокхолм (Посолство)

ІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 411-ЕП от 24 май 2019 г., както следва:

В т. ІІ, т. 99 Секционна избирателна комисия №32100099, Испания, Мадрид (Посолство 2):

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете: „НАЗНАЧАВА Дора Иванова Славилова, ЕГН …“, вместо НАЗНАЧАВА Иван Атанасов Цанев, ЕГН …“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

305-ЕП/

353-ЕП/

364-ЕП/

386-ЕП/

399-ЕП/

411-ЕП/

428-ЕП/

430-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3081-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

  • № 3080-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 3079-МИ / 16.04.2024

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори за кметове и за общински съветници

  • всички решения