Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 399-ЕП
София, 23 май 2019 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., допълнени с Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г., Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г. и Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г. на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № ЕП-04-01-147\2 от 22.05.2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 386-ЕП от 22.05.2019г.:

ОСВОБОЖДАВА Илиана Миткова Андреева, ЕГН ………….., като член на СИК №320900005, Австрия, Инсбрук

НАЗНАЧАВА Десислава Добринова Михова, ЕГН …………., член на СИК №320900005, Австрия, Инсбрук

 

ОСВОБОЖДАВА Нина Николова Николова, ЕГН …………., като член на СИК №320900006, Австрия, Линц

НАЗНАЧАВА Борислав Петров Пеянков, ЕГН …………., член на СИК №320900006, Австрия, Линц

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Сотирова Коева, ЕГН …………., като член на СИК №320900007, Австрия, Брегенц

НАЗНАЧАВА Галя Николаева Лазарова, ЕГН …………., член на СИК №320900007, Австрия, Брегенц

 

ОСВОБОЖДАВА Варужан Вартан Апелян, ЕГН …………., като член на СИК №320900019, Белгия, Льовен

НАЗНАЧАВА Мила Димитрова Станева, ЕГН …………., член на СИК №320900019, Белгия, Льовен

 

ОСВОБОЖДАВА Йоанна Юлиянова Колева, ЕГН …………., като член на СИК №320900023, Великобритания, Лондон (Посолство 2)

НАЗНАЧАВА Филип Ивайлов Гюров, ЕГН …………., член на СИК №320900023, Великобритания, Лондон (Посолство 2)

 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Георгиева Георгиева, ЕГН …………., като председател на СИК №320900029, Великобритания, Бристол

НАЗНАЧАВА Полина Цветанова Лоурънс, ЕГН …………., председател на СИК №320900029, Великобритания, Бристол

 

ОСВОБОЖДАВА Максимилиана Илиева Емилова, ЕГН …………., като зам.-председател на СИК №320900038, Великобритания, Лондон Ийлинг

НАЗНАЧАВА Атанас Иванов Цветански, ЕГН …………., зам.-председател на СИК №320900038, Великобритания, Лондон Ийлинг

 

ОСВОБОЖДАВА Боряна Йорданова Стойкова-Димова, ЕГН …………., като секретар на СИК №320900042, Великобритания, Нотингам

НАЗНАЧАВА Мариана Живкова Димитрова, ЕГН …………., секретар на СИК №320900042, Великобритания, Нотингам

 

ОСВОБОЖДАВА Богомил Славчев Борисов, ЕГН …………., като зам.-председател на СИК №320900071, Гърция, Атина (Йеротеу 7)

ОСВОБОЖДАВА Здравка Евгениева Михайлова, ЕГН …………., като член на СИК №320900071, Гърция, Атина (Йеротеу 7)

НАЗНАЧАВА Мария Стоянова Трифонова, ЕГН …………., зам.-председател на СИК №320900071, Гърция, Атина (Йеротеу 7)

НАЗНАЧАВА Миряна Йорданова Крикорян, ЕГН …………., член на СИК №320900071, Гърция, Атина (Йеротеу 7)

 

ОСВОБОЖДАВА Златка Господинова Фрагу, ЕГН …………., като секретар на СИК №320900072, Гърция, Атина (Посолство)

НАЗНАЧАВА Георги Илиев Чакалов, ЕГН …………., секретар на СИК №320900072, Гърция, Атина (Посолство)

 

ОСВОБОЖДАВА Ваня Великова Пенева, ЕГН …………., като член на СИК №320900073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг)

НАЗНАЧАВА Николина Йорданова Кадийска, ЕГН …………., член на СИК №320900073, Гърция, Атина Атина, (Турист сървиз холдинг)

 

ОСВОБОЖДАВА Елица Диманова Ваклинова, ЕГН …………., като секретар на СИК №320900075, Гърция, Каламата

НАЗНАЧАВА Милко Иванов Болен, ЕГН …………., секретар на СИК №320900075, Гърция, Каламата

 

ОСВОБОЖДАВА Юлия Стоянова Панайотова, ЕГН …………., като член на СИК №320900082, Гърция, о. Родос

НАЗНАЧАВА Станислава Петрова Василева, ЕГН …………., член на СИК №320900082, Гърция, о. Родос

 

ОСВОБОЖДАВА Здравко Енев Бенов, ЕГН …………., като член на СИК №320900096, Испания, Лерида

НАЗНАЧАВА Любка Димитрова Видолова, ЕГН …………., член на СИК №320900096, Испания, Лерида

 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Димитрова Кирилова, ЕГН …………., като член на СИК №320900101, Испания, Майорка

НАЗНАЧАВА Маргарит Лъчезаров Сашев, ЕГН …………., член на СИК №320900101, Испания, Майорка

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Николов Лечев, ЕГН …………., като секретар на СИК №320900117, Кипър, Лимасол

НАЗНАЧАВА Доли Радославова Янкова, ЕГН …………., секретар на СИК №320900117, Кипър, Лимасол

 

ОСВОБОЖДАВА Михаил Борисов Михайлов, ЕГН …………., като зам.-председател на СИК №320900134, Нидерландия, Амстердам

ОСВОБОЖДАВА Атанаска Димитрова Георгиева, ЕГН …………., като секретар на СИК №320900134, Нидерландия, Амстердам

НАЗНАЧАВА Нина Каварджикова, ЕГН …………., зам.-председател на СИК №320900134, Нидерландия, Амстердам

НАЗНАЧАВА Юзел Юналов Мустафов, ЕГН …………., секретар на СИК №320900134, Нидерландия, Амстердам

 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Гергинова Манолова, ЕГН …………., като член на СИК №320900140, Норвегия, Осло

ОСВОБОЖДАВА Стоян Михайлов Михайлов, ЕГН …………., като председател на СИК №320900140, Норвегия, Осло

НАЗНАЧАВА Красимира Гергинова Манолова, ЕГН …………., председател на СИК №320900140, Норвегия, Осло

НАЗНАЧАВА Жана Хардинова Иванова, ЕГН …………., член на СИК №320900140, Норвегия, Осло

 

ІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 386-ЕП от 22.05.2019 г., както следва:

В раздел ІІ на Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г. на ЦИК:

Вместо:

„ОСВОБОЖДАВА Марияна Стефанова Станчева, ЕГН …………., като председател на СИК № 321300055, ФР Германия, Констанц.

НАЗНАЧАВА Мартин Сергеев Ненов, ЕГН …………., като председател на СИК № 321300055, ФР Германия, Констанц.“

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Марияна Стефанова Станчева, ЕГН …………., като секретар на СИК № 321300055, ФР Германия, Констанц.

НАЗНАЧАВА Мартин Сергеев Ненов, ЕГН …………., като секретар на СИК № 321300055, ФР Германия, Констанц.“

 

Вместо „ОСВОБОЖДАВА Атанас Ганчевски, ЕГН …………., като председател на СИК № 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Атанас Ганчевски, ЕГН …………., като зам.-председател на СИК № 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).“

 

Вместо:

„НАЗНАЧАВА Мария Дойчева Шопова, ЕГН …………., като председател на СИК № 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).“

Да се чете:

„НАЗНАЧАВА Мария Дойчева Шопова, ЕГН …………., като зам.-председател на СИК № 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).“

В т. 9. Секционна избирателна комисия № 320400009, Албания, Тирана (Посолство) на ред „ЧЛЕНОВЕ“ вместо Мария Димитрава Пеева, ЕГН ………….“ да се чете „Мария Димитрова Пеева, ЕГН …………..

В т. 23. Секционна избирателна комисия № 321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) на ред вместо „СЕКРЕТАР“ Сали Байрам Кочаков, ЕГН ………….“ да „Сали Байрамов Кочаков, ЕГН ………….“.

В т. 140. Секционна избирателна комисия №323800140, Норвегия, Осло (Посолство) на ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ вместо „Стоян Миайлов Михайлов, ЕГН ………….“ да се чете „Стоян Михайлов Михайлов, ЕГН ………….“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

305-ЕП/

364-ЕП/

386-ЕП/

411-ЕП/

419-ЕП/

428-ЕП/

430-ЕП/

Календар

Решения