Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 411-ЕП
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: промени и поправки на технически грешки в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., допълнени с Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г., Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г., Решение № 399-ЕП от 23 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г., Решение № 364-ЕП от 20 май 2019 г., Решение № 386-ЕП от 22 май 2019 г. и Решение № 399-ЕП от 23 май 2019 г. на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № ЕП-04-01-147\4 от 23.05.2019 г. и предложение с вх. № ЕП-11-27\3 от 23.05.2019 г. от ПП „ВОЛЯ“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 386-ЕП от 22.05.2019 г.:

ОСВОБОЖДАВА Иво Ицков Ясенов, ЕГН ………., като член на СИК № 320900003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ)

ОСВОБОЖДАВА Константин Димитров Станев, ЕГН ………., като член на СИК № 320900003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ)

НАЗНАЧАВА Мустафа Ахмедов Бодев, ЕГН ………., член на СИК № 320900003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ)

НАЗНАЧАВА Сергей Симеонов Борисов, ЕГН ………., член на СИК №320900003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ)

 

ОСВОБОЖДАВА Илия Коцев Асенов, ЕГН ………., като член на СИК № 320900039, Великобритания, Лондон Стратфорд

НАЗНАЧАВА Бойко Василев Василев, ЕГН ………., член на СИК №320900039, Великобритания, Лондон Стратфорд

 

ОСВОБОЖДАВА Борис Стоянов Стоянов, ЕГН ………., като секретар на СИК № 320900040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина

ОСВОБОЖДАВА Георги Господинов Проданов, ЕГН ………., като член на СИК № 320900040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина

НАЗНАЧАВА Явор Адриянов Иванов, ЕГН ………., секретар на СИК № 320900040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина

НАЗНАЧАВА Мария Арман Бабикян, ЕГН ………., член на СИК № 320900040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина

 

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Борисов Тихомиров, ЕГН ………., като член на СИК № 320900043, Великобритания, Оксфорд

НАЗНАЧАВА Деан Тихомиров Безлов, ЕГН ………., член на СИК № 320900043, Великобритания, Оксфорд

 

ОСВОБОЖДАВА Миряна Йорданова Крикорян, ЕГН ………., като член на СИК №320900071, Гърция, Атина (Йеротеу 7)

НАЗНАЧАВА Силвия Начкова Козарева-Маркаки, ЕГН ………., член на СИК №320900071, Гърция, Атина (Йеротеу 7)

 

ОСВОБОЖДАВА Ваня Великова Пенева, ЕГН ………., като член на СИК № 320900073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг)

НАЗНАЧАВА Николина Йорданова Кадийска, ЕГН ………., член на СИК № 320900073, Гърция, Атина Атина, (Турист сървиз холдинг)

 

ОСВОБОЖДАВА Калоян Марианов Димитров, ЕГН ………., като зам.-председател на СИК №320900098, Испания, Мадрид (Посолство 1)

НАЗНАЧАВА Светла Венциславова Тарапанова, ЕГН ………., зам.-председател на СИК №320900098, Испания, Мадрид (Посолство 1)

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Атанасов Цанев, ЕГН ………., като член на СИК №320900099, Испания, Мадрид (Посолство 2)

НАЗНАЧАВА Иван Атанасов Цанев, ЕГН ………., член на СИК №320900099, Испания, Мадрид (Посолство 2)

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Жеков Ганев, ЕГН ………., като член на СИК №320900116, Кипър, Ларнака

НАЗНАЧАВА Мирослав Здравков Станчев, ЕГН ………., член на СИК №320900116, Кипър, Ларнака

 

ОСВОБОЖДАВА Иглика Петрова Христова, ЕГН ………., като член на СИК №320900139, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

НАЗНАЧАВА Стефан Иванов Стефанов, ЕГН ………., член на СИК №320900139, Нидерландия, Хага (Посолство 2)

 

ОСВОБОЖДАВА Владимир Пламенов Доровски, ЕГН ………., като член на СИК №320900155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство)

НАЗНАЧАВА Росица Николаева Доровска, ЕГН ………., член на СИК №320900155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство)

 

ОСВОБОЖДАВА Анна Славова Енчева, ЕГН ………., като секретар на СИК №320900177, Франция, Марсилия

НАЗНАЧАВА Мария Любомирова Петрова, ЕГН ………., секретар на СИК №320900177, Франция, Марсилия

 

ОСВОБОЖДАВА Петко Йорданов Цветков, ЕГН ………., като секретар на СИК №320900180, Франция, Париж (Посолство 1)

НАЗНАЧАВА Дора Стоянова Димитрова, ЕГН ………., секретар на СИК №320900180, Франция, Париж (Посолство 1)

 

ІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 386-ЕП-ЕП от 22.05.2019 г., както следва:

1. В II, т. 65 Секционна избирателна комисия №321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство):

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете: „Денница Йорданова Палежева-Юнгич, ЕГН ……….“, вместо Деница Йорданова Палежева-Юнгич, ЕГН ………..

2. В II, т. 121. Секционна избирателна комисия № 322800121, Китай, Пекин (Посолство):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „Стоян Иванов Николов, ЕГН ……….“, вместо Стоян Иванов Николов.

3. В II, т. 124. Секционна избирателна комисия № 323000124, Куба, Хавана (Посолство):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „Галина Христева Костадинова, ЕГН ……….“, вместо Галина Христева Костадинова.

4. В т. II, т. 168 Секционна избирателна комисия №321000168, Турция, Одрин (Генерално консулство):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „Радослава Велизарова Кафеджийска, ЕГН ……….“, вместо Радослава Велизарова Кафеджийска, ЕГН ………..

5. В т. II, т.174 Секционна избирателна комисия №321000174, Финландия, Хелзинки (Посолство):

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете: „Петя Веселинова Стойкова, ЕГН ………“, вместо Петя Веселинова Стойкова, ЕГН ………..

6. В II, т.186 Секционна избирателна комисия №321000186, Черна гора, Подгорица (Посолство):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „Богомил Стоянов Богданов, ЕГН ……….“, вместо Богомил Стоянов Богданов, ЕГН ………..

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

305-ЕП/

386-ЕП/

399-ЕП/

419-ЕП/

428-ЕП/

Календар

Решения