Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 323-ЕП
София, 15.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., както следва:

 1. В т. 3. Секционна избирателна комисия №320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ):

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете „Иво Ицков Ясенов, ЕГН …………“, вместо Иво Ицков Асенов, ЕГН ………….

 

 1. В т. 15. Секционна избирателна комисия №320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2):

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете „Шенай Ремзи Амди, ЕГН …………“, вместо Шенай Рамзи Амди, ЕГН ………….

 

 1. В т. 19. Секционна избирателна комисия №320900019, Белгия, Льовен:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете „Мартина Юрген Хессе, ЕГН …………“, вместо Мартина Юрген Хесе, ЕГН ………….

 

 1. В т. 23. Секционна избирателна комисия №321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2):

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете „Сали Байрам Кочаков, ЕГН …………“, вместо Сали Байрям Кочаков, ЕГН ………….

 

 1. В т. 34. Секционна избирателна комисия №321200034, Великобритания, Кеймбридж:

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете „Лиляна Миркова Димитрова-Ацева, ЕГН …………“, вместо Лиляна Маркова Димитрова Ацева, ЕГН ………….

 

 1. В т. 43. Секционна избирателна комисия №321200043, Великобритания, Оксфорд:

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете „Валентина Методиева Александрова-Кирова, ЕГН …………“, вместо Валентина Александрова-Кирова, ЕГН ………….

 

 1. В т. 47. Секционна избирателна комисия №321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2):

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете „Десислава Жорж Ветцолд, ЕГН …………“, вместо Десислава Ветцолд, ЕГН ………….

 

 1. В т. 72. Секционна избирателна комисия №321500072, Гърция, Атина (Посолство):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете „Екатерина Петрова Добрева-Фарконас, ЕГН …………“, вместо Екатерина Добрева-Фарконас, ЕГН ………….

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете „Валерия Дионисиева Найденова, ЕГН …………“, вместо Валерия Дионисиева Хайденова, ЕГН ………….

 

 1. В т. 73. Секционна избирателна комисия №321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг):

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете „Данаил Георгиев Дражев, ЕГН …………“, вместо Даниел Георгиев Дражев, ЕГН ………….

 

 1. В т. 107. Секционна избирателна комисия №322300107, Италия, Милано (Генерално консулство):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете „Тодор Савков Тодоров, ЕГН …………“, вместо Тодор Савов Тодоров, ЕГН ………….

 

 1. В т. 118. Секционна избирателна комисия №322700118, Кипър, Никозия (Посолство):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете „Снежана Кирилова Мусакова-Георгиева, ЕГН …………“, вместо Снежана Кирилова Мусакова, ЕГН ………….

 

 1. В т. 138. Секционна избирателна комисия №323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1):

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете „Росица Илкова Македонска, ЕГН …………“, вместо Росица Илиева Македонска, ЕГН ………….

 

 1. В т. 180. Секционна избирателна комисия №325800180, Франция, Париж (Посолство 1):

На ред „ЧЛЕНОВЕ“ да се чете „Зорница Емилова Грекова-Стефанова, ЕГН …………“, вместо Зорница Емилова Грекова, ЕГН ………….

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.05.2019 в 22:02 часа

Свързани решения:

305-ЕП/13.05.2019

Календар

Решения

 • № 353-ЕП / 18.05.2019

  относно: изменение и допълнение на Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 352-ЕП / 18.05.2019

  относно: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели – представители на AEGEE-Europe за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 351-ЕП / 18.05.2019

  относно: отказ за регистрация на Фондация „Център за модернизиране на политики“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • всички решения