Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 353-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Със същото решение Централната избирателна комисия е определила и броя на назначените 191 секционни избирателни комисии.

В Централната избирателна комисия с  вх. № ЕП-04-01-95\3 от 14.05.2019 г. от Министерството на външните работи на Република България е постъпило писмо с предложение за намаляване броя на членовете на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Предложението се отнася за секционни избирателни комисии с 6-членен състав, които не са попълнени с членове, предложени от партиите и коалициите, и изключва предложените от ръководителите на задграничните представителства 7- и 9-членни комисии. За секциите извън Европейския съюз предложението е мотивирано с изключително малкия брой български граждани, които биха могли да упражнят правото си на глас. За секциите, образувани в Европейския съюз, предложението е мотивирано с отчитане броя на подадените заявления за гласуване и очаквания брой гласоподаватели.

В Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-04-01/4 от 16.05.2019 г. постъпиха предложения от Министерството на външните работи на основание чл. 104, ал. 1 от Изборния кодекс за попълване съставите на секционните избирателни комисии, образувани извън страната, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Предложението е конкретизирано с писмо вх. № ЕП-04-01-95\6 от 18.05.2019 г. до Централната избирателна комисия.

Постъпили са предложения за промени и уточняване в назначените секционни избирателни комисии извън страната, както и допълнителни предложения за попълване на съставите на тези комисии от следните партии и коалиции, участвали в проведените на 8 май 2019 г. консултации:

- коалиция „Реформаторски блок“ – с вх. № ЕП-11-28\2 и № ЕП-11-28\3  от 16.05.2019 г. и № ЕП-11-28\4 от 18.05.2019 г.;

- партия Движение за права и свободи – с вх. № ЕП-10-57\3 от 15.05.2019 г. и № ЕП-10-57\4 от 17.05.2019 г.;

- коалиция „БСП за България“ – с вх. № Е-10-73 от 17.05.2019 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ИЗМЕНЯ Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. на ЦИК относно броя на членовете в назначените секционни избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., като намалява с един член броя на всички 6-членни секционни избирателни комисии с изключение на:

 1. Секционна избирателна комисия №320200002, Австрия, Виена (Посолство).
 2. Секционна избирателна комисия №320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ)
 3. Секционна избирателна комисия № 320900014, Белгия, Брюксел (посолство 1).
 4. Секционна избирателна комисия №320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2).
 5. Секционна избирателна комисия № 320900016, Белгия, Брюксел, (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1).
 6. Секционна избирателна комисия № 320900017, Белгия, Брюксел, (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2).
 7. Секционна избирателна комисия №321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство).
 8. Секционна избирателна комисия №321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
 9. Секционна избирателна комисия №321200043, Великобритания, Оксфорд.
 10. Секционна избирателна комисия №321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра.
 11. Секционна избирателна комисия №321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио.
 12. Секционна избирателна комисия №321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно.
 13. Секционна избирателна комисия №321500079, Гърция, о. Крит-Ханя
 14. Секционна избирателна комисия №323700133, Нидерландия, Айндховен.
 15. Секционна избирателна комисия №323700134, Нидерландия, Амстердам.
 16. Секционна избирателна комисия №323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1).
 17. Секционна избирателна комисия №325800184, Франция, Тулуза.

 

ІІ. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. на ЦИК относно съставите на назначените секционни избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 1. Секционна избирателна комисия №320100001, Австралия, Канбера (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Иванова Кaнева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанета Маринова Българанова
СЕКРЕТАР: Илиян Александров Даргънов
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Руменов Васев
  Десислава Йорданова Петрова

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200002, Австрия, Виена (Посолство) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Николаева Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Господинов Киров
СЕКРЕТАР: Десислава Георгиева Чакърова
ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов
  Шенол Шукриев Ахмедов
  Деница Захариева Кръстева

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жулиен Тодоров Желев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Спасов Пеев
СЕКРЕТАР: Иван Маринов Господинов
ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Ясенов
  Мустафа Якубов Мехмедов
  Константин Димитров Станев

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200004, Австрия, Залцбург – 5членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тюркян Керимова Чакърова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Иванов Ангелов
СЕКРЕТАР: Живко Николаев Тачев.
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Александрова Нецова-Богданова
  Ивайло Върбанов Ценов

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200005, Австрия, Инсбрук – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Димитрова Вълкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Атанасова Петкова
СЕКРЕТАР: Вероника Славчева Йорданова
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Миткова Андреева
  Янко Велков Велев

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200006, Австрия, Линц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Благоев Златков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Милчева Параскевова
СЕКРЕТАР: Гергана Данчева Данева
ЧЛЕНОВЕ: Нина Николова Николова
  Янка Драгомирова Нанева

 

 1. Секционна избирателна комисия №320200007, Австрия, Брегенц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Григорова Спасова-

Щрюбиг

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Йорданова Илиева
СЕКРЕТАР: Ваня Андреева Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Сотирова Коева
  Димитър Филипов Серафимов

 

 1. Секционна избирателна комисия №320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Недялкова Пъкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Ичкова Димова-Желева
СЕКРЕТАР: Венета Дончева Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Цанова Обретенчева
  Кирил Ангелов Апостолов

 

 1. Секционна избирателна комисия №320400009, Албания, Тирана (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Иванова Костадинова Райчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Добринов Тодоров
СЕКРЕТАР: Гентиан Фетах Кочи
ЧЛЕНОВЕ: Миранда Хусни Бело
  Мария Димитрава Пеева

 

 1. Секционна избирателна комисия №320500010, Алжир, Алжир (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мадлена Ивова Калчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Меглена Николаева Тотина
СЕКРЕТАР: Георги Гаврилов Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Таничка Бориславова Чипева
  Методи Кирилов Делев

 

 1. Секционна избирателна комисия №320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Георгиев Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евтим Рангелов Рангелов
СЕКРЕТАР: Валентин Стефанов Бабов
ЧЛЕНОВЕ: Петя Григорова Захариева
  Мартин Дочев Дочев

 

 1. Секционна избирателна комисия №320700012, Армения, Ереван (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Петров Атанасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Райчева Славова-Щерева
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Мария Атанасова Кълбова
  Иван Христов Радков

 

 1. Секционна избирателна комисия №320800013, Беларус, Минск (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезар Ганев Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Борисова Кирилова
СЕКРЕТАР: Мария Любомирова Цонева
ЧЛЕНОВЕ: Полина Кръстева Карадимова
  Георги Стефанов Гюров

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски
СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова
ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова Пашаянова
  Севим Мехмедова Ибрямова
  Димитринка Тодорова Динкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елин Николаев Сиджимов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Ремзи Амди
СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева
  Белкие Бахриева Юсеинова
  Слави Митков Георгиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина
СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев
  Тезджан Шабан Вахид
  Йово Панчев Панчев

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Селви Сали Моролу
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев
СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю Отосен
ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов
  Танер Джафер Хаккъ
  Даниела Василева Драмбозова

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900018, Белгия, Гент – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов
СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман
ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов
  Пенчо Христов Пенчев

 

 1. Секционна избирателна комисия №320900019, Белгия, Льовен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Емилиянова Атипова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хессе
СЕКРЕТАР: Преслав Илич Митранов
ЧЛЕНОВЕ: Варужан Вартан Апелян
  Божидар Виолинов Патинов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Боянов Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Христова Николова
СЕКРЕТАР: Георги Василев Манолов
ЧЛЕНОВЕ: Венелина Йорданова Рашева-Николова
  Евгения Господинова Варадинова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) – 5 членове                                                 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Найденов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Антонова Савова
СЕКРЕТАР: Теодора Димитрова Нецова
ЧЛЕНОВЕ: Виктор Карамфилов Гюров
  Петър Станков Петров

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Чавдарова Кисьова
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев
ЧЛЕНОВЕ: Илиян Нанков Нанчев
  Мария Иванова Ангелиева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Желязкова Страволемова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катрин Николаева Иванова
СЕКРЕТАР: Сали Байрам Кочаков
ЧЛЕНОВЕ: Йоанна Юлиянова Колева
  Таня Койчева Вълова-Кирякова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Михайлов Михайлов 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Димитров Томов
СЕКРЕТАР: Гергана Денева Генчева
ЧЛЕНОВЕ: Калоян Иванов Алексиев
  Надя Михайлова Кръстева

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрия Валентинова Вълкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Илиева Ковачка
СЕКРЕТАР: Мартин Тодоров Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова
  Силвия Михова Методиева

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200026, Великобритания, Саутхамптън – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Христова Танева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Георгиева Иванова
СЕКРЕТАР: Джемиле Алиосманова Мейзинева-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Самуилов Василев
  Диана Пенчева Спасова

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200027, Великобритания, Уочестър парк– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добромир Милков Трифонов
СЕКРЕТАР: Милка Стефанова Гирова
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Енчева
  Надежда Трифонова Радева

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200028, Великобритания, Брайтън – 5 членове                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Самарджийска
СЕКРЕТАР: Нонка Стоянова Котева
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Пламенова Ангелова
  Светла Христова Дионисиева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200029, Великобритания, Бристол – 5 членове                                  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Георгиева Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Йорданова Василева
СЕКРЕТАР: Анни Милева Пашалийска
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Петров Тасев
  Йорданка Йосифова Ганчева

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200030, Великобритания, Глазгоу – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Миленов Бойчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Мартинова Савчева
СЕКРЕТАР: Симеон Евгений Скопалик
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Венцеславова Среброва
  Светозар Ангелов Димитров

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200031, Великобритания, Глостър – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Христов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Василев Връбчев
СЕКРЕТАР: Калина Миткова Бонева
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Иванова Павлова
  Боряна Илиева Стойнова  

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200032, Великобритания, Единбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Янкова Янкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Стефанов Йорданов
СЕКРЕТАР: Веселка Георгиева Цвяткова
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Сергеева Алвас
  Ясен Христов Василкьов

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200033, Великобритания, Екситър – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Иванов Соколов 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Йовчева Георгиева-Танева
СЕКРЕТАР: Весислава Атанасова Желева
ЧЛЕНОВЕ: Павел Веселинов Ненов
  Андрей Красимиров Влахов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200034, Великобритания, Кеймбридж – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Колев Мийков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Борисов Димов
СЕКРЕТАР: Красимир Василев Кондев
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Петров Костадинов
  Лиляна Миркова Димитрова-Ацева

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321200035, Великобритания, Ковънтри – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Христова Христозова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Василева Пенчева
СЕКРЕТАР: Гергана Мина Стефанова
ЧЛЕНОВЕ: Илиан Захариев Илиев
  Десислава Людмилова Стойчева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200036, Великобритания, Крю – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тезджан Исмаил Сабри
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стоянов Илиев
СЕКРЕТАР: Иван Алексиев Атанасов
ЧЛЕНОВЕ: Стилиян Георгиев Ченев
  Мирослава Дойчинова Дойчинова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200037, Великобритания, Лийдс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Пламенов Арабаджийски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георгия Диянова Томова
СЕКРЕТАР: Мехмед Хашим Рамадан
ЧЛЕНОВЕ: Иван Станчев Иванов
  Васил Асенов Асенов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Максимов Джамбазов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Максимилиана Илиева Емилова
СЕКРЕТАР: Цанка Кръстева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Надя Георгиева Андреева
  Марияна Атанасова Минчева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Маринова Вълканова
СЕКРЕТАР: Бойко Василев Василев
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Василева Асенова
  Ани Спасова Петкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кръстина Андреева Атанасова
СЕКРЕТАР: Недялка Стоянова Чиперкова
ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов
  Анастасия Зосимова Маргаритова
  Любомир Николаев Талев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200041, Великобритания, Норич – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Христова Боралиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Костадинова Костадинова
СЕКРЕТАР: Бистра Георгиева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Елена Стефанова Кафеджиева
  Борислав Станимиров Станимиров

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200042, Великобритания, Нотингам – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лазарина Мариянова Попова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Владимирова Белчева
СЕКРЕТАР: Боряна Йорданова Стойкова-Димова
ЧЛЕНОВЕ: Дешка Иванова Пасева
  Таня Владимирова Милова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200043, Великобритания, Оксфорд – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деан Тихомиров Безлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоанна Тихомирова Василева
СЕКРЕТАР: Весела Александрова Хауел
ЧЛЕНОВЕ: Смилен Иванов Марков
  Тихомир Борисов Тихомиров
  Валентина Методиева Александрова-Кирова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200044, Великобритания, Чатам – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Андреев Гюнелиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цвета Димитрова Созонова
СЕКРЕТАР: Мирослава Петкова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Яна Емилова Еманоилова
  Станислава Пламенова Манолова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321200045, Великобритания, Шефилд – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Иванов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светомир Борисов Цоков
СЕКРЕТАР: Евгений Кръстев Казаков
ЧЛЕНОВЕ: Христина Стефанова Брадистилова
  Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерсин Бехчет Ибрям
СЕКРЕТАР: Радина Витанова Ралчева
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Костадинова Станева
  Станислав Колев Стоянов
  Владислава Христова Бербенкова
  Галина Лалева Лалева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катерина Тодорова Кобакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Жорж Ветцолд
СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Вълкова Георгиева
  Соня Йорданова Керимова
  Калина Кирилова Кръстева
  Борислав Петров Петранов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Георгиева Станишева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Йорданова Нигш
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева
ЧЛЕНОВЕ: Евшен Гюрсел Такавит
  Венета Борисова Терзиева
  Ганчо Савин Савов
  Мариана Георгиева Минкин

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300049, ФР Германия, Бремен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Николаева Пешина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Александрова Кръстева
СЕКРЕТАР: Вихрен Владимиров  Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Калин Георгиев Апостолов
  Даниел Банов Данов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Владимиров Абаджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Александров Ганчев
СЕКРЕТАР: Ирена Петрова Римпопова
ЧЛЕНОВЕ: Елица Галинова Желязкова
  Пламен Владимиров Бакалов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300051, ФР Германия, Дортмунд – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Георгиева Христова
СЕКРЕТАР: Севил Али Али
ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова
  Боряна Найденова Танева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300052, ФР Германия, Дрезден – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Христов Христов
СЕКРЕТАР: София Руменова Трайкова
ЧЛЕНОВЕ: Александър Каменов Илиев
  Евгения Георгиева Дъгарадина

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300053, ФР Германия, Ерфурт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Веселинова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Мирева Йорданова
СЕКРЕТАР: Антон Златинов Тенев
ЧЛЕНОВЕ: Вяра Николаева Кирчева
  Стефан Тодоров Йонков

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300054, ФР Германия, Карлсруе – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Начева Накова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Митков Тошовски
СЕКРЕТАР: Цветелина Николаева Николова
ЧЛЕНОВЕ: Яна Радева Йорданова
  Геновева Георгиева Христова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300055, ФР Германия, Констанц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Христов Опрев
СЕКРЕТАР: Марияна Стефанова Станчева
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Димитрова Димитрова
  Деляна Мирославова Маслинкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300056, ФР Германия, Кьолн – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Светославова Огнянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Йорданова Никова
СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева
ЧЛЕНОВЕ: Елена Златева Димитрова
  Румен Минев Бонев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300057, ФР Германия, Лайпциг – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиза Стоянова Ангелова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова Комитова
СЕКРЕТАР: Светла Гергова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Жана Иванова Кънчева
  Стоян Михайлов Михайлов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Николова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Стефанова Тодорова
СЕКРЕТАР: Божидара Гешева Гешева
ЧЛЕНОВЕ: Антон Петров Кирев
  Марияна Александрова Георгиева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Петрова Кущилова
СЕКРЕТАР: Любка Василева Каракостова
ЧЛЕНОВЕ: Евелина Момчилова Стратиева
  Николай Спасов Георгиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преслава Димитрова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Трифонов Крумов
СЕКРЕТАР: Емилия Ганева Михайлова-Проданова
ЧЛЕНОВЕ: Дамян Стефанов Карабалиев
  Валентин Динев Вълев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Пенчева Пенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Йорданова Георгиева  
СЕКРЕТАР: Бойко Петров Петров
ЧЛЕНОВЕ: Анна Йорданова Тьонис
  Райна Иванова Испанска

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300062, ФР Германия, Нюрнберг – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Веселинов Манушев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Петров Йонев
СЕКРЕТАР: Тодорка Николова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Димитров Иванов
  Веселин Василев Горнишки

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300063, ФР Германия, Регенсбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Антонова Тончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовеста Викторова Цонева
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Марина Венелинова Далаберова
  Мартин Игнатов Колев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300064, ФР Германия, Фрайбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Минков Панов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Христов Младенов
СЕКРЕТАР: Мария Димитрова Мичкова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Иванов Атанасов
  Делина Атанасова Джонджорова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Георгиева Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Христов Метев
СЕКРЕТАР: Людмил Милчев Василев
ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа
  Кристина Здравкова Иванова
  Анастасия Петрова Гайдарова
  Мариета Янева Милева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлозар Бонев Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Иванова Рълева
СЕКРЕТАР: Недялка Рангелова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Стелияна василева Симеонова
  Гергана Захариева Козарова
  Станка Иванова Касконе
  Весела Бориславова Ацева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300067, ФР Германия, Хановер – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Костадинова Калоферова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвена Генадиева Симеонова
СЕКРЕТАР: Ася Драгомирова Балтаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Антония Тодорова Михайлова
  Стоянка Стоянова Георгиева

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райко Радославов Синев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илонка Тихомирова Спасова-Дамянова
СЕКРЕТАР: Соня Костова Костова-Цилликен
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Николов Димитров
  Илиана Илиева Тонова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321300069, ФР Германия, Аахен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Николаев Манолов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Димитров Попов
СЕКРЕТАР: Явор Иванчев Добрев
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев
  Мартина Първанова Кехайова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Николаева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Руменова Церовска
СЕКРЕТАР: Любов Евгениева Загорска
ЧЛЕНОВЕ: Дорина Проданова Балева
  Данчо Добринов Мичев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) – 5 членове                 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Славчев Борисов
СЕКРЕТАР: Екатерина Асенова Благоева
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова
  Здравка Евгениева Михайлова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500072, Гърция, Атина (Посолство) – 5 членове                
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Петрова Добрева-Фарконас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Марков Игнатов
СЕКРЕТАР: Златка Господинова Фрагу
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Найденова
  Веселин Иванов Иванов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорка Петрова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Арсова Ятра
СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Великова Пенева
  Данаил Георгиев Дражев

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500074, Гърция, Кавала – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генка Йовчева Пападопулос
СЕКРЕТАР: Силвия Веселинова Гочева
ЧЛЕНОВЕ: Христина Костадинова Христова
  Тодор Тодоров Петров

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500075, Гърция, Каламата – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Богданова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поля Цветкова Велева
СЕКРЕТАР: Елица Диманова Ваклинова
ЧЛЕНОВЕ: Мими Нейчева Димова
  Димитър Стоянов Божилов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диньо Георгиев Колев
СЕКРЕТАР: Иван Борисов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова
  Цветелина Цветославова Георгиева
  Цветелина Атанасова Иванова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Николова Иванова
СЕКРЕТАР: Кирил Любенов Предов
ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки
  Елка Илиева Стоянова
  Нина Костадинова Митова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров
СЕКРЕТАР: Светла Матева Матева
ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева
  Маргарита Петкова Ценкова
  Иван Спасов Чалъков

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500079, Гърция, о. Крит-Ханя – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Стефанова Тодорова
СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов
  Милка Кирилова Кръстева
  Йоханес Рупен Крикорян

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500080, Гърция, Неа Муданя – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Денчева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Янев Николов
СЕКРЕТАР: Веселина Михайлова Миту
ЧЛЕНОВЕ: Руслан Белизаров Баждеков
  Мария Иванова Бояджиева-Гунели

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500081, Гърция, Никити – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Михайлов Неделчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Георгиев Добрев
СЕКРЕТАР: Радина Александрова Миленчева
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Иванов Узунов
  Мая Григорова Стоименова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500082, Гърция, о. Родос – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Георгиева Бенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Живкова Маринова
СЕКРЕТАР: Нела Апостолова Захараки
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Стоянова Панайотова
  Цветелина Сашева Долумджийска

 

 1. Секционна избирателна комисия №321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Димитрис Шопова
СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди
ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова
  Михаела Калинова Трингова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Василева Желязкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Динков Стоянов
СЕКРЕТАР: Бойко Албенов Каров
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Богомилова Димитрова
  Мария Димитрова Мирчева
  Татяна Валериева Петрова
  Зорница Петрова Апостолова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравка Асенова Юрчиева
СЕКРЕТАР: Николай Николаев Зашев
ЧЛЕНОВЕ:  
  Ивелин Димитров Стефанов

 

 1. Секционна избирателна комисия №321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанка Белчева Миланова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Иванов Георгиев
СЕКРЕТАР: Десислава Стефанова Декова
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Емилова Алексова
  Милена Валентинова Николова

 

 1. Секционна избирателна комисия №321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Борисова Кирова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Росалина Ангелова Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Соня Атанасова Станевска
  Пламен Стоянов Димитров

 

 1. Секционна избирателна комисия №322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Маринов Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Костадинова Гургушинова
СЕКРЕТАР: Светлана Петрова Тасева
ЧЛЕНОВЕ: Жанет Руменова Панчева
  Илиана Иванова Горова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Тодорова Колиър
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров
СЕКРЕТАР: Красимир Милчев Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Евгени Георгиев Станков
  Ралица Цачева Цачева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200090, Испания, Кастельон де ла Плана – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Павлинова Владова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Киряков
СЕКРЕТАР: Наталия Йорданова Найденова Петкова
ЧЛЕНОВЕ: Илиян Костадинов Попов
  Юлиана Ангелова Неделин

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200091, Испания, Барселона – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Иванова
СЕКРЕТАР: Ненчо Георгиев Алексиев
ЧЛЕНОВЕ: Aндрей Тодоров Георгиев
  Явор Ананиев Дончев
  Иван Андреев Стоилов
  Мартина  Цветанова Петрова
  Надежда Петрова Касабова
  Иванка Кирилова Джатева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Пламенова Василева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлиана Любомирова Анастасова
СЕКРЕТАР: Мирела Георгиева Златанова
ЧЛЕНОВЕ: Стефка Здравкова Иванова
  Анна Иванова Руски

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Миткова Дръндева-Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Маринова Андреева
СЕКРЕТАР: Юлиана Тодорова Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Спаска  Димитрова  Георгиева
  Диана Бойкова Сугарева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200094, Испания, Валядолид – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Георгиева Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Бориславов Йорданов
СЕКРЕТАР: Людмил Мирославов Любенов
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Тошева Тотева
  Десислава Павлинова Петрова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200095, Испания, Гандия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Тръндева Димова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Недкова Димитрова
СЕКРЕТАР: Юлия Цветанова Гойчева
ЧЛЕНОВЕ: Росинка Иванова Лалова
  Райна Николова Тонева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200096, Испания, Лерида – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Тодорова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Вълчева Коцева
СЕКРЕТАР: Даниела Георгиева Бенова
ЧЛЕНОВЕ: Здравко Енев Бенов
  Борислав Александров Евлогиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200097, Испания, Льорет дел Мар – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Георгиева Йоргова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Радославова Тълпигова
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Жельо Петков Желков
  Стойко Даков Йорданов

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Благоев Диманков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Марианов Димитров
СЕКРЕТАР: Ефтим Илиев Станков
ЧЛЕНОВЕ: Александър Иванов Спирдонов
  Татяна Димитрова Балтова-Заркова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Василев Бейдов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Владимирова Цветкова
СЕКРЕТАР: Юлияна Стефанова Маркова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Атанасов Цанев
  Мария Емилова Янчева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Божидарова Досева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ася Иванова Ралчевска
СЕКРЕТАР: Eлеонора Иванова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Здравка Христова Илчева
  Анастасия Любомирова Дочева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200101, Испания, Майорка – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Божидарова Аръшева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Атанасова Павлова
СЕКРЕТАР: Павлина Стефкова Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Димитрова Кирилова
  Елка  Петева  Филипова
  Теодора Йорданова Христова
  Латинка Александрова Костова
  Захари Борисов Попадийн
  Пламен Любомиров Георгиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200102, Испания, Памплона – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев –
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Александров Кръстев
СЕКРЕТАР: Таня Найденова Дишлянова
ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев
  Юлиана Борисова Николова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200103, Испания, Тафаия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денис Юлиянов Карадалиев
СЕКРЕТАР: Мирослава Веселинова Хаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Надка Венциславова Юзекчиева
  Искра Методиева Ивчева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200104, Испания, Торревиеха – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Василева Цветанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Орлинова Аликанова
СЕКРЕТАР: Петя Нейкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Илия Димитров Даражански
  Ренета Параскевова Здравкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322200105, Испания, Аликанте – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лина Атанасова Гюзелева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Иванова Узунова
СЕКРЕТАР: Елеонора Емилова Мусева
ЧЛЕНОВЕ: Петър Христов Атанасов
  Кристина Павлинова Велкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лорета Емилова Бондокова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислав Пламенов Цанков
СЕКРЕТАР: Таня Славова Славова
ЧЛЕНОВЕ: Любимка Георгиева Манолакова
  Илия Лозанов Лозанов

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савков Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Долорес Тодорова Мавродиева
СЕКРЕТАР: Иванка Йорданова Дичева
ЧЛЕНОВЕ: Илинка Славейкова Габарова
  Венелин Станимиров Велинов
  Силвия Стойнева Стаменова
  Ирена Николаева Тодорова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300108, Италия, Понтедера – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Павлинова Найденова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Василева Спасова
СЕКРЕТАР: Александрина Грозданова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Николина Иванова Ставрова
  Борис Василев Кацамунски

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300109, Италия, Рим (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев Костов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Петрова Демерджиева
СЕКРЕТАР: Боряна Димитрова Патева
ЧЛЕНОВЕ: Оля Дикова Пелова
  Ермелина Пейчева Пейчева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300110, Италия, Тури – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Руменова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Георгиева Димитрова
СЕКРЕТАР: Виолета Иванова Чинова
ЧЛЕНОВЕ: Снежана Иванова Налбантова
  Андрияна Владимирова Колева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322300111, Италия, Фоджа – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Савова Генова-Пиргозлиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Пармакова
СЕКРЕТАР: Диана Ангелова Гайтанова
ЧЛЕНОВЕ: Ивелина Йорданова Иванова
  Христиана Здравкова Макрова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Антонов Карамалаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Иванович Таласимов
СЕКРЕТАР: Румяна Михайлова Динкова
ЧЛЕНОВЕ: Кристиян Емилов Ставрев
  Кирил Иванов Георгиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №322500113, Канада, Отава (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Петрова Драгнева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Димитров Станоев
СЕКРЕТАР: Георги Богомилов Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Николай Лъчезаров Михайлов
  Антония Пламенова Алексиева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елеонора Кирилова Велкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Анастасова Матуски
СЕКРЕТАР: Йълдъз Решат Талят
ЧЛЕНОВЕ: Клементина Атанасова Ковачева
  Десислава Иванова Атанасова  

 

 1. Секционна избирателна комисия №322600115, Катар, Доха (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Петрова Кирова-Накова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велислава Методиева Велкова
СЕКРЕТАР: Симона Димитрова Петкова
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Ангелова Пенева
  Стоимен Миланов Велев

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700116, Кипър, Ларнака – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Руменов Здравков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Радкова Атанасова-Христова
СЕКРЕТАР: Биляна Денчева Тодорова
ЧЛЕНОВЕ: Паскал Иванов Борисов
  Полина Росенова Борисова
  Стоян Жеков Ганев
  Лила Ангелова Георгиева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700117, Кипър, Лимасол – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Георгиева Пипаки
СЕКРЕТАР: Димитър Николов Лечев
ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев
  Милка Цветанова Николова
  Добрин Димитров Финиотис
  Виолета Атанасова Несторова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700118, Кипър, Никозия (Посолство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова Мусакова-

Георгиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Димитрова Димитрова
СЕКРЕТАР: Лидия Вескова Стефанова
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Иванова Славкова
  Слава Калинова Павлова
  Милена Георгиева Атанасова-Топозлийска
  Мина Николаева Христова-Маринова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700119, Кипър, Паралимини 5290 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Николова Белеганска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Дилкова Лишова
СЕКРЕТАР: Божидарка Константинова Акривопулу
ЧЛЕНОВЕ: Олег Георгиев Петков
  Владимир Стефанов Инков

 

 1. Секционна избирателна комисия №322700120, Кипър, Пафос – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Стоянова Тончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Велинова Златкова
СЕКРЕТАР: Велислав Божинов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Иванов Стоянов
  Силвана Валериева Сълова

 

 1. Секционна избирателна комисия №322800121, Китай, Пекин (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордана Василева Костова
СЕКРЕТАР: Методи Кирилов Негревски
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Димитрова Ангелова
  Владислав Александров Спасов

 

 1. Секционна избирателна комисия №322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Емилов Александров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Веселинова Илиева
СЕКРЕТАР: Дана Детелинова Джатева
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Стефанова Петрова
  Сара Николаева Кънчева

 

 1. Секционна избирателна комисия №322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Куртева Неделчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Петкова Иванова
СЕКРЕТАР: Ралица Танева Танева
ЧЛЕНОВЕ: Роза Ванкова Велкова
  Илия Николов Лясков

 

 1. Секционна избирателна комисия №323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Иванов Миладинов
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Росица Василева Попова
  Горяна Григорова Ленкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Банов Жековски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Ставрева Маркова
СЕКРЕТАР: Елена Милчева Дюлгерова-Абделал
ЧЛЕНОВЕ: Емилия Върбанова Георгиева-Ал Дарзи
  Димитър Драгомиров Петров

 

 1. Секционна избирателна комисия №323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Костадинов Лукаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Жорова Богданова
СЕКРЕТАР: Десислава Димитрова Панова
ЧЛЕНОВЕ: Ева Любомирова Крапчева
  Цветин Любомиров Спасов

 

 1. Секционна избирателна комисия №323300127, Малта, Сейнт Джулианс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вълчо Стойчев Вълчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Николов Кончев
СЕКРЕТАР: Диди Димова Михова
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Благоева Колевска
  Искра Недкова Нейкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №323300128, Малта, Буджиба - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Димитрова Цонкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Георгиев Михов
СЕКРЕТАР: Станислава Живкова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Соня Найденова Въгларова
  Таня Димитрова Тотева

 

 1. Секционна избирателна комисия №323400129, Мароко, Рабат (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветина Христова Божкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Стоянов Гюров
СЕКРЕТАР: Злати Георгиев Кацарски
ЧЛЕНОВЕ: Марина Йорданова Георгиева
  Ирина Стоянова Стоянова

 

 1. Секционна избирателна комисия №323500130, Мексико, Мексико (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Георгиева Кулева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Райчов Чифлиджанов
СЕКРЕТАР: Яница Стойчева Стоева
ЧЛЕНОВЕ: Ангелина Иванова Станева
  Симеон Стоянов Апостолов

 

 1. Секционна избирателна комисия №323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Катерина Иванова Данаилова
ЧЛЕНОВЕ:  
  Атанас Йорданов Стоев

 

 1. Секционна избирателна комисия №323600132, Молдова, Тараклия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская
СЕКРЕТАР: Николай Николаев Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Диана Боримечкова
  Ангел Илиев Маринков

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700133, Нидерландия, Айндховен – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николов Здравков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Стефанова Стоименова
СЕКРЕТАР: Дияна Борисова Михайлова
ЧЛЕНОВЕ: Маргарит Димитров Николов
  Николай Станимиров Станев
  Венелин Александров Ганков

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700134, Нидерландия, Амстердам – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Димитров Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Борисов Михайлов
СЕКРЕТАР: Атанаска Димитрова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева
  Гергана Василева Янкова
  Румяна Василева Камберска-Иванова

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700135, Нидерландия, Грьонинген – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Илиянова Паунова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Илиянов Паунов
СЕКРЕТАР: Кирил Стоянов Паликрушев
ЧЛЕНОВЕ: Кръстина Николаева Ръжева
  Антон Румянов Георгиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Мартинов Асенов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова
СЕКРЕТАР: Сирма Бориславова Боянова
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Стамова Петкова
  Свилен Иванов Илиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700137, Нидерландия, Утрехт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емине Нуриева Даудова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Синан Кямилов Мехмедов
СЕКРЕТАР: Женя Костадинова Щерева
ЧЛЕНОВЕ: Дора Василева Калоянова
  Камелия Атанасова Петрова

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Петрова Гечева
СЕКРЕТАР: Деяна Деянова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Росица Илкова Македонска
  Ерджан Шабан Неджиб
  Надя Тодорова Живкова-Ванева

 

 1. Секционна избирателна комисия №323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Петров Ванев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иглика Петрова Христова
СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов
ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз
  Иглика Петрова Христова

 

 1. Секционна избирателна комисия №323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Йорданов Павлов
СЕКРЕТАР: Радостина Викторова Заимова
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Гергинова Манолова
  Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова

 

 1. Секционна избирателна комисия №323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Емануилова Янкова-

Шишкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Гергана Михайлова Чешмеджиева
ЧЛЕНОВЕ: Илиян Господинов Караманов
  Валерий Любенов Мирчев

 

 1. Секционна избирателна комисия №323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Емилов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поля Вескова Йорданова
СЕКРЕТАР: Христо Димитров Христов
ЧЛЕНОВЕ: Бирсен Джемилова Карабаджакова
  Вилияна Руменова Иванова

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000143, Полша, Колобжег - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Илиев Драганчев
СЕКРЕТАР: Иван Георгиев Китов
ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов
  Виктор Бенов Бенов

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000144, Полша, Краков – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Димчев Георгиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристияна Димитрова Нанева
СЕКРЕТАР: Катерина Иванова Игнатова
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Мариянов Илиев
  Димитър Асенов Христов

 

 1. Секционна избирателна комисия №324000145, Полша, Варшава (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Димитрова Николова-Бенза
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Стефанова Костадинова
СЕКРЕТАР: Чавдар Георгиев Чернев
ЧЛЕНОВЕ: Ивалина Славова Симеонова
  Альоша Иванов Неделчев

 

 1. Секционна избирателна комисия №324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Юлиянова Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Георгиев Милев
СЕКРЕТАР: Ваня Богданова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Станимир Петков Граматиков
  Надя Николова Стефанова

 

 1. Секционна избирателна комисия №324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Атанасова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Владимиров Демирев
СЕКРЕТАР: Теодора Вангелова Гюпчанова
ЧЛЕНОВЕ: Спас Ангелов Рангелов
  Даниела Бойчева Петрова

 

 1. Секционна избирателна комисия №324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) – 5 членове                               
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Милкова Велева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски
СЕКРЕТАР: Димитър Георгиев Карастоянов
ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски
  Димитър Иванов Димитров

                

 1. Секционна избирателна комисия №324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски
СЕКРЕТАР: Катя Лазарова Кулевска
ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски
  Веселин Христов Богданов

 

 1. Секционна избирателна комисия №324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) – 5 членове                                  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Николова Велчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Красимирова Стефанова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Янко Василев Йорданов
  Цвети Кирилова Романска

 

 1. Секционна избирателна комисия №324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Милчев Канчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Иванов Недялков
СЕКРЕТАР: Емил Герасимов Тончев
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Боянова Бибишкова-Стоянова
  Любомир Сергеев Николов

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600152, Русия, Москва (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марианна Кирилова Конова
СЕКРЕТАР: Пламен Йорданов Кръстев
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Симеонов Славов
  Галина Станимирова Караиванова

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Ваньов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Пенева Вакуленко
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Александър Татянов Даков
  Христинка Цветанова Георгиева

 

 1. Секционна избирателна комисия №324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Ганчев Димов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Петков Георгиев
СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Дойчева
ЧЛЕНОВЕ: Цветан Христов Бояджиев
  Десислава Стефанова Колева

 

 1. Секционна избирателна комисия №324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Харалампиев Мойсов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравко Емилов Ашиков
СЕКРЕТАР: Галя Миронова Геновска-Уерга
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Димитрова Петрова
  Владимир Пламенов Доровски

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Иванова Йотинова-Мачканска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Младенова Петрова
СЕКРЕТАР: Саша Райчева Райчева
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Николова Колева
  Евгения Емилова Малчева-Иванова

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Георгиев Георгиев
  Ева Дончева Живкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезара Стоянова Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Генчева Георгиева-Беленозова
СЕКРЕТАР: Красимира Цонева Бешкова
ЧЛЕНОВЕ: Явор Петров Иванов
  Светослав Станков Станков

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Доника Кирилова Колева-Николов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Евгениева Дикова
  Атанас Ангелов Рундалиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Делянов Грънчаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Бориславов Хаджийски
СЕКРЕТАР: Велислава Василева Панова
ЧЛЕНОВЕ: Иво Мартинов Константинов
  Катя Димитрова Енчева

 

 1. Секционна избирателна комисия №324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктория Красимирова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Еленка Андреева Арнаудова
СЕКРЕТАР: Ангел Илиев Павлов
ЧЛЕНОВЕ: Николай Борисов Йорданов
  Калин Иванов Димитров

 

 1. Секционна избирателна комисия №325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Желязкова Големанова-Кухар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богдана Стефанова Жепич
СЕКРЕТАР: Пламен Христов Кънчев
ЧЛЕНОВЕ: Венета Тодорова Креачич
  Георги Лъчезаров Сусанин

 

 1. Секционна избирателна комисия №325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Петрова Пунчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анжело Борисов Дренов
СЕКРЕТАР: Павлинка Бонева Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Димитров Кожухаров
  Ива Николаева Крулева

 

 1. Секционна избирателна комисия №325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Величкова
СЕКРЕТАР: Николай Минков Колев
ЧЛЕНОВЕ: Любен Алексов
  Илия Христов Бонджолов

 

 1. Секционна избирателна комисия №325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 5 членове                                                                                  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елза Методиева Руйнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кънчев Димитров
СЕКРЕТАР: Вера Андонова Янчева-Камержи
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стефанова Гачевска
  Анелия Маринова Петкова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство – Истанбул) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Николова Симеонова
СЕКРЕТАР: Валентин Цанев Дончев
ЧЛЕНОВЕ: Никола Христов Узунов
  Валентина Пенчова Генева

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зекие Хашим Дюлгерова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Иванова Станева
СЕКРЕТАР: Иванка Романова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Бойка Маринова Арабаджийска
  Бранимир Илийчев Илиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Махмуд Абил Халач
СЕКРЕТАР: Георги Александров Чъкърък
ЧЛЕНОВЕ: Огняна Костадинова Димитрова
  Мюмин Ергин Емин  

 

 1. Секционна избирателна комисия №325300169, Турция, Анкара (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Запрян Христонов Запрянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилдан Яшарова Ахмедова
СЕКРЕТАР: Димитрина Георгиева Темелкова
ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев
  Доротея Христова Бобчева

 

 1. Секционна избирателна комисия №325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Димитрова Узунова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Димитрова Каймаканова
СЕКРЕТАР: Красимира Тодорова Качармазова
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Марианов Йорданов
  Калин Николаев Рунтев

 

 1. Секционна избирателна комисия №325500171, Украйна, Киев (Посолство) – 5 членове                
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариолина Димитрова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Иванова Залогина
СЕКРЕТАР: Добромир Иванов Христов
ЧЛЕНОВЕ: Иво Георгиев Кюмюрджиев
  Веселка Борисова Рангелова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) – 5 членове                 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Василев Витев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Веселинова Янчева
СЕКРЕТАР: Диана Станчева Лахнева
ЧЛЕНОВЕ: Николай Руменов Димитров
  Мирослав Енков Енков

 

 1. Секционна избирателна комисия №325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) – 5 членове                 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Марков Недялков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Александров Димитров
СЕКРЕТАР: Ваня Дечкова Дякова
ЧЛЕНОВЕ: Богоя Велев Димитров
  Георги Василев Георгиев

 

 1. Секционна избирателна комисия №325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Тодоров Гичев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рамзе Албертова Ханьова 
СЕКРЕТАР: Елка Дончева Сурчева
ЧЛЕНОВЕ: Петя Веселинова Стойкова
  Валентин Господинов Димитров

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800175, Франция, Бордо – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Димчева Дюбул-Асенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Николова Змийчарова
СЕКРЕТАР: Теодора Красимирова Люцканова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Константинова Цветкова
  Веселина Михайлова Евдокимова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800176, Франция, Лион – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Трифонов Червенков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Дончева Загорска
СЕКРЕТАР: Мариана Йотова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Стоянов Йовчев
  Николай Евгениев Теохаров

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800177, Франция, Марсилия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Василева Герен
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Калоянова Ройал
СЕКРЕТАР: Анна Славова Енчева
ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова
  Миглена Здравкова Младенова-Симеонова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800178, Франция, Нант – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирела Райчева Парашкевова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Данева Чолакова
СЕКРЕТАР: Иво Пламенов Даракчиев
ЧЛЕНОВЕ: Елионора Йорданова Неделчева
  Росица Пеева Александрова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800179, Франция, Ница – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Асенова Натина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недка Георгиева Петрова-Стоянова
СЕКРЕТАР: София Зухер Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш
  Деметра Куманова Дулева

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800180, Франция, Париж (Посолство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Емилова Грекова-Стефанова
СЕКРЕТАР: Петко Йорданов Цветков
ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим
  Искра Димитрова Ангелова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800181, Франция, Париж (Посолство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Иванова Мусакова-Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Александрова Гаджалова
СЕКРЕТАР: Сава Руменов Стоянов
ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед
  Лора Маринова Николова

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800182, Франция, Сен-Назер  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Стоянов Станков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Петрова Дянкова
СЕКРЕТАР: Красимир Спасов Кънчашки
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Серафимова Йорданова-Дамянова
  Атанас Игнатов Младенов

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Петкова Коеджикова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инна Йорданова Димова
СЕКРЕТАР: Красимира Василева Гонгалова
ЧЛЕНОВЕ: Изабел Стоянова Карабашева
  Борис Емилов Шабански

 

 1. Секционна избирателна комисия №325800184, Франция, Тулуза – 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Недялков Гаврилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Георгиева Иванова-Фидер
СЕКРЕТАР: Пепа Миткова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък
  Стойчо Стефанов Ангелов
  Енчо Димитров Димитров

 

 1. Секционна избирателна комисия №325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Николаева Гласнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Тихомирова Тодорова
СЕКРЕТАР: Радослава Георгиева Мончева
ЧЛЕНОВЕ: Росица Тодорова Пехливанова
  Никола Георгиев Николов

 

 1. Секционна избирателна комисия №326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Стоянов Богданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Стефан Веселинов Вукчевич
ЧЛЕНОВЕ:  
  Джованина Цветанова Докова

 

 1. Секционна избирателна комисия №326100187, Чешка република, Прага (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Иванова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валерия Кунова Тошева
СЕКРЕТАР: Володя Стоянов Гоцев
ЧЛЕНОВЕ: Кремена Димитрова Сханелцова
  Росен Христов Генчев

 

 1. Секционна избирателна комисия №326200188, Швейцария, Берн (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслан Василев Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Иванова Филипова
СЕКРЕТАР: Веселка Ангелова Лалова-Мютце
ЧЛЕНОВЕ: Люси Георгиева Илиева
  Виктория Тодорова Атанасова

 

 1. Секционна избирателна комисия №326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Венелинова Йоцова-

Димитрова

СЕКРЕТАР: Боряна Руменова Аргирова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Александров Бърнев
  Раковски Симеонов Лашев

 

 1. Секционна избирателна комисия №326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Людмилова Илчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Патриция Златкова Виденова
СЕКРЕТАР: Борислава Богомилова Момчилова
ЧЛЕНОВЕ: Славка Паскова Бахчеванова-Величкова
  Надя Андонова Велева

 

 1. Секционна избирателна комисия №326400191, Япония, Токио (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Неда Атанасова Мочурова-Декова
СЕКРЕТАР: Малина Николова Грудова
ЧЛЕНОВЕ: Лили Томова Проданова
  Йордан Кирилов Даскалов

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

305-ЕП/

419-ЕП/

428-ЕП/

430-ЕП/

434-ЕП/

440-ЕП/

Календар

Решения

 • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения