Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4646-НС
София, 26 март 2017 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., назначени с Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г., и поправки на технически грешки в Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г. и Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 17 и т. 18 и чл. 102, 104 и 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 4212-НС от 03.02.2017 г., Решение № 4400-НС от 04.03.2017 г., Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г. и писмо на Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-37/41 от 26.03.2017 г. на ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Митков Баталов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322300151, Испания, Витория-Гастейс.

НАЗНАЧАВА Цветелина Огнянова Танева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322300151, Испания, Витория-Гастейс.

 

ОСВОБОЖДАВА Михаела Бранимирова Михайлова, ЕГН …, като член на СИК № 322300161, Испания, Мадрид – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Ники Кирилов Минков, ЕГН …, като член на СИК № 322300161, Испания, Мадрид – посолство 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Георгиев Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 321200041, Великобритания, Бристол.

НАЗНАЧАВА Станка Димитрова Митрева, ЕГН …, като член на СИК № 321200041, Великобритания, Бристол.

 

ОСВОБОЖДАВА Людмила Пенева Петкова, ЕГН …, като член на СИК № 321400096, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

НАЗНАЧАВА Мария Дамянова Стамова, ЕГН …, като член на СИК № 321400096, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Светла Маргаритова Пантулова, ЕГН …, като член на СИК № 321400097, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 2.

НАЗНАЧАВА Юлия Красимирова Костова, ЕГН …, като член на СИК № 321400097, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Айлин Байрям Ахмед, ЕГН …, като член на СИК № 326400352, Франция, Сен-Назер.

НАЗНАЧАВА Ангел Тодоров Ангелов, ЕГН …, като член на СИК № 326400352, Франция, Сен-Назер

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Иванов Сугарлиев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325300256, САЩ, Атланта, Джорджия.

ОСВОБОЖДАВА Кристина Костадинова Жежева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300256, САЩ, Атланта, Джорджия.

ОСВОБОЖДАВА Пролета Аристотелова Гоцева-Велева, ЕГН …, като член на СИК № 325300256, САЩ, Атланта, Джорджия.

 

ПРЕНАЗНАЧАВА Кристина Костадинова Жежева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325300256, САЩ, Атланта, Джорджия.

ПРЕНАЗНАЧАВА Пролета Аристотелова Гоцева-Велева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300256, САЩ, Атланта, Джорджия.

НАЗНАЧАВА Величка Стоянова Калинова, ЕГН …, като член на СИК № 325300256, САЩ, Атланта, Джорджия.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Радослава Миткова Илова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321600108, Гърция, Атина –посолство 1.

НАЗНАЧАВА Георги Илиев Чакалов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321600108, Гърция, Атина –посолство 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Атанас Тодоров Лилов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900313, Турция, Измир, общ. Газиемир, кв. Сарнъч.

НАЗНАЧАВА Гюлшен Ферхат Мехмед, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900313, Турция, Измир, общ. Газиемир, кв. Сарнъч.

 

ОСВОБОЖДАВА Станислав Игнатов Игнатов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900313, Турция, Измир, общ. Газиемир, кв. Сарнъч.

НАЗНАЧАВА Хафизе Идриз Юсуф, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900313, Турция, Измир, общ. Газиемир, кв. Сарнъч.

 

ОСВОБОЖДАВА Мюмюн Осман Мюмюн, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326900370, Швеция, Стокхолм - посолство.

НАЗНАЧАВА Веселин Тодоров Иванов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326900370, Швеция, Стокхолм – посолство.

 

ОСВОБОЖДАВА Ведат Ешреф Юсуф, ЕГН …, като член на СИК № 321400102, ФР Германия, Щутгард – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Диляна Иванова Христова, ЕГН …., като член на СИК № 321400102, ФР Германия, Щутгард – почетно консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Венета Константинова Джеджева – Маринова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900330, Турция, Текирдаг, Капаклъ.

НАЗНАЧАВА Мехмед Мехмед Адем, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900330, Турция, Текирдаг, Капаклъ.

 

ОСВОБОЖДАВА Севдие Ферхад Етем, ЕГН …, като член на СИК № 321400099, ФР Германия, Франкфурт на Майн – консулство 1.

НАЗНАЧАВА Валери Христов Метев, ЕГН …., като член на СИК № 321400099, ФР Германия, Франкфурт на Майн – консулство 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Кръстев Евтимов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900310, Турция, Измир, кв. Борнова 2.

НАЗНАЧАВА Александър Миленов Георгиев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900310, Турция, Измир, кв. Борнова 2.

ОСВОБОЖДАВА Снежана Венциславова Танукова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600111, Гърция, Атина, пл. Караискаки.

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Василева Петкова, ЕГН …, като член на СИК № 321600111, Гърция, Атина, пл. Караискаки.

ПРЕНАЗНАЧАВА Маргарита Василева Петкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600111, Гърция, Атина, пл. Караискаки.

НАЗНАЧАВА Пенчо Петров Добрев, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600111, Гърция, Атина, пл. Караискаки.

 

ОСВОБОЖДАВА Мартин Янчев Тенев, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900299, Турция, Анкара –посолство

НАЗНАЧАВА Танер Севгинов Ибрахимов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900299, Турция, Анкара –посолство.

 

 1. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4636 - НС от 25.03.2017 г, както следва:

 

 1. В 116. Секционна избирателна комисия № 321600116, Гърция, Комотини:

 

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Фанурия Йоаннис Коккинели, ЕГН …, вместо Фанурия Йоннакис Кокинели, ЕГН ...

 

 1. В 116. Секционна избирателна комисия № 321400096, ФР Германия, Мюнхен – генерално консулство 1:

 

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Ганка Руменова Чивчибашиева, ЕГН …, вместо Ганка Руменова Чивчибашева, ЕГН …

 1. В 321. Секционна избирателна комисия № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе:

 

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Ганка Руменова Чивчибашиева, ЕГН …, вместо Ганка Руменова Чивчибашева, ЕГН ....

 

 1. В Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г. текстът:

 

„ОСВОБОЖДАВА Александра Димитрова Димитрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе.

НАЗНАЧАВА Венета Велкова Петкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе.“

 

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Александра Димитрова Димитрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе.

НАЗНАЧАВА Венета Велкова Петкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе.“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4492- НС/

4550- НС/

4591 - НС/

4611-НС/

4625-НС/

4636-НС/

4650-НС/

4656-НС/

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения