Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4625-НС
София, 24 март 2017 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., назначени с Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г. и Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г., и поправки на технически грешки в Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г. и Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 17 и т. 18 и чл. 102, 104 и 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 4212-НС от 03.02.2017 г., Решение № 4400-НС от 04.03.2017 г., Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г. и Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-37/36/ от 24.03.2017 г. на ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА Бойко Петков Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 325900314, Турция, Истанбул – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Емине Мустафа Мустафа, ЕГН …, като член на СИК № 325900314, Турция, Истанбул – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Димитър Евгениев Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 322200139, Ирландия, Дъблин – посолство.

НАЗНАЧАВА Станимир Христов Бахаров, ЕГН …, като член на СИК № 322200139, Ирландия, Дъблин – посолство.

ОСВОБОЖДАВА Спаска Тодорова Алишева-Юнакова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200055, Великобритания, Лейтънстоун.

НАЗНАЧАВА Петя Борисова Иванова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200055, Великобритания, Лейтънстоун.

ОСВОБОЖДАВА Веселка Атанасова Градинарова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322900203, Кипър, Лимасол.

ОСВОБОЖДАВА Димитър Николов Лечев, ЕГН …, като член на СИК № 322900203, Кипър, Лимасол

ПРЕНАЗНАЧАВА Димитър Николов Лечев, ЕГН …, като секретар на СИК № 322900203, Кипър, Лимасол.

НАЗНАЧАВА Катерина Андонова Дишлева, ЕГН …, като член на СИК № 322900203, Кипър, Лимасол.

ОСВОБОЖДАВА Милена Юриева Копишева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321600113, Гърция, Атина, ул. „Лиосин“ 21 /ул. „Критис“/

НАЗНАЧАВА Валерия Бойкова Кертикова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321600113, Гърция, Атина, ул. „Лиосин“ 21 /ул. „Критис“/.

ОСВОБОЖДАВА Ива Петрова Петрова, ЕГН …, като член  на СИК № 323600217, Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА Ненко Василев Видолов, ЕГН …, като член на СИК № 323600217, Малта, Сейнт Джулианс.

ОСВОБОЖДАВА Иво Евгениев Велинов, ЕГН …, като член  на СИК № 323500215, Люксембург, Люксембург, хотел Парк Бел-Вю, ул. „Мария Тереза“ № 5.

НАЗНАЧАВА Любо Стоев Стоев, ЕГН …, като член на СИК № 323500215, Люксембург, Люксембург, хотел Парк Бел-Вю, ул. „Мария Тереза“ № 5.

ОСВОБОЖДАВА Борис Иванов Георгиев, ЕГН …, като председател  на СИК № 320200012, Австрия, Виена – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Светлана Кирилова Филиповска, ЕГН …, като председател на СИК № 320200012, Австрия, Виена – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Eлизабет Бориславова Спасова, ЕГН …, като член  на СИК № 320200015, Австрия, Грац.

НАЗНАЧАВА Диана Лачева Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 320200015, Австрия, Грац.

ОСВОБОЖДАВА Елена Иванова Гинева     , ЕГН …, като член  на СИК № 322300163, Испания, Мадрид – посолство 3.

НАЗНАЧАВА Цветанка Георгиева Баждарова, ЕГН …, като член на СИК № 322300163, Испания, Мадрид – посолство 3.

ОСВОБОЖДАВА Любка Иванова Тодорова, ЕГН …, като член  на СИК № 322300155, Испания, Колядо Вилялба.

НАЗНАЧАВА Лиляна Атанасова Първанова, ЕГН …, като член на СИК № 322300155, Испания, Колядо Вилялба.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Георгиев Кокуцов, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300172, Испания, Севиля.

НАЗНАЧАВА Иван Георгиев Стайков, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300172, Испания, Севиля.

ОСВОБОЖДАВА Живка Петрова Серафимова, ЕГН …, като заместник-председател  на СИК № 322300159, Испания, Логроньо.

НАЗНАЧАВА Емел Мюмюн Галиб, ЕГН …, като заместник-председател  на СИК № 322300159, Испания, Логроньо.

ОСВОБОЖДАВА Татяна Петкова Танева-Георгиева, ЕГН …, като член  на СИК № 325300263, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс, Българска православна църква „Св.София“.

НАЗНАЧАВА Румяна Димитрова Арабаджиева-Вичева, ЕГН …, като член  на СИК № 325300263, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс, Българска православна църква „Св.София“.

ОСВОБОЖДАВА Людмил Иванов Стоянов, ЕГН …, като заместник-председател  на СИК № 322900207, Кипър, Пафос.

ОСВОБОЖДАВА Елена Велинова Златкова, ЕГН …, като член  на СИК № 322900207, Кипър, Пафос.

ПРЕНАЗНАЧАВА Елена Велинова Златкова, ЕГН …, като заместник-председател  на СИК № 322900207, Кипър, Пафос.

НАЗНАЧАВА Пламен Тодоров Моллов, ЕГН …, като заместник-председател  на СИК № 322900207, Кипър, Пафос.

ОСВОБОЖДАВА Мариянка Станчева Накева-Адаму, ЕГН …, като член  на СИК № 322900206, Кипър, Паралимини.

НАЗНАЧАВА Петя Костадинова Китту, ЕГН …, като член  на СИК № 322900206, Кипър, Паралимини.

ОСВОБОЖДАВА Георги Руменов Костадинов, ЕГН …, като член  на СИК № 325900319, Турция, Истанбул, кв. Картал.

НАЗНАЧАВА Света Николова Георгиева, ЕГН …, като член  на СИК № 325900319, Турция, Истанбул, кв. Картал.

ОСВОБОЖДАВА Бойчо Димитров, ЕГН …, като член  на СИК № 325700295, Сърбия, Босилеград.

НАЗНАЧАВА Войислав Стойов, ЕГН …, като член  на СИК № 325700295, Сърбия, Босилеград.

ОСВОБОЖДАВА Виолета Иванова Радуловска, ЕГН …, като председател  на СИК № 321200077, Великобритания, Нотингам.

ОСВОБОЖДАВА Лазарина Мариянова Попова, ЕГН …, като член  на СИК № 321200077, Великобритания, Нотингам.

ПРЕНАЗНАЧАВА Лазарина Мариянова Попова, ЕГН …, като председател на СИК № 321200077, Великобритания, Нотингам.

НАЗНАЧАВА Мирослав Павлов Павлов, ЕГН …, като член на СИК № 321200077, Великобритания, Нотингам.

ОСВОБОЖДАВА Юлиан Георгиев Димитров, ЕГН …, като член  на СИК № 321200067, Великобритания, Лондон Стратфорд 1.

НАЗНАЧАВА Василка Митова Голевска, ЕГН …, като член  на СИК № 321200067, Великобритания, Лондон Стратфорд 1.

ОСВОБОЖДАВА Людмила Петрова Тодорова, ЕГН …, като член  на СИК № 321200036, Великобритания, Бирмингам.

НАЗНАЧАВА Тихомир Димитров Димитров, ЕГН …, като член  на СИК № 321200036, Великобритания, Бирмингам.

НАЗНАЧАВА Анета Милчова Енчева, ЕГН …, като член  на СИК № 325900299, Турция, Анкара – посолство.

НАЗНАЧАВА Ивайло Стойков Йорданов, ЕГН …, като член  на СИК № 325900299, Турция, Анкара – посолство.

НАЗНАЧАВА Костадин Славов Веселинов, ЕГН …, като член  на СИК № 322900207, Кипър, Пафос.

НАЗНАЧАВА Петя Емилова Маринова, ЕГН …, като член  на СИК № 322900207, Кипър, Пафос.

I. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 4492- НС от 11.03.2017 г. и Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., както следва:

1. В т. 110. Секционна избирателна комисия № 321600110, Гърция, Атина, Омония, ул. „Домоку 2“, Библиотека срещу гара „Ларисис“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Анастасия Атанасова Анастасова, ЕГН …, вместо Анастасия Атанасова Атанасова, ЕГН ….

2. В т. 263. № 325300263, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс, Българска православна църква „Св.София“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Петър Цончев Чапанов, ЕГН …, вместо Петър Цочев Чапанов, ЕГН ….

3. В т. 95. Секционна избирателна комисия № 321400095, ФР Германия, Берлин – посолство 3 :

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Петър Цончев Чапанов, ЕГН …, вместо Никола Георгиев Белчев, ЕГН ….

II. Увеличава състава на „Секционна избирателна комисия № 322900207, Кипър, Пафос“ от 5 члена на 7 члена във връзка с предложение от Посолството на Република България в Никозия, държава Кипър.

III. Увеличава състава на „Секционна избирателна комисия № 325900299, Турция, Анкара –посолство“ от 5 члена на 7 члена във връзка с предложение от Посолството на Република България в Анкара, държава Турция.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4492- НС/

4550- НС/

4591 - НС/

4611-НС/

4636-НС/

4646-НС/

4650-НС/

4656-НС/

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения