Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4611-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., назначени с Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г. и Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., и поправки на технически грешки в Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г. и Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 17 и т. 18 и чл. 102, 104 и 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 4212-НС от 03.02.2017 г., Решение № 4400-НС от 04.03.2017 г., Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г. и Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г. на ЦИК, писмо на Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-117 от 22.03.2017 г. и вх. № НС-04-01-37/33/ от 23.03.2017 г. на ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Гинка Генова Гаврилова, ЕГН     …, като секретар на СИК № 325300268, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

ОСВОБОЖДАВА Евгения Емилова Малчева-Иванова, ЕГН ., като член на СИК № 325300268, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

ПРЕНАЗНАЧАВА Гинка Генова Гаврилова, ЕГН …, като член на СИК № 325300268, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

ПРЕНАЗНАЧАВА Евгения Емилова Малчева-Иванова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300268, САЩ, Лос Анджелис – генерално консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Васил Илиев Гюлеметов, ЕГН …, като член на СИК № 324100225, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Тони Добромиров Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 324100225, Нидерландия, Амстердам.

 

ОСВОБОЖДАВА Катерина Пламенова Данчева, ЕГН …, като член на СИК № 324100228, Нидерландия, Енсхеде.

НАЗНАЧАВА Бетина Стойкова Маркова, ЕГН …, като член на СИК № 324100228, Нидерландия, Енсхеде.

 

ОСВОБОЖДАВА Мирослав Тотев Дамянов, ЕГН …, като секретар на СИК № 324100231, Нидерландия, Утрехт.

НАЗНАЧАВА Синан Кямилов Мехмедов, ЕГН …, като секретар на СИК № 324100231, Нидерландия, Утрехт.

 

ОСВОБОЖДАВА Лидия Вескова Стефанова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322900204, Кипър, Никозия – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Кумбару, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322900204, Кипър, Никозия – посолство 1.

ОСВОБОЖДАВА Галина Иванова Кумбару, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322900205, Кипър, Никозия – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Лидия Вескова Стефанова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322900205, Кипър, Никозия – посолство 2.

ОСВОБОЖДАВА Христиана Иванова Славкова, ЕГН …, като член на СИК № 322900204, Кипър, Никозия – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Весела Димитрова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 322900204, Кипър, Никозия – посолство 1.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Весела Димитрова Димитрова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322900205, Кипър, Никозия – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Христиана Иванова Славкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322900205, Кипър, Никозия – посолство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Асенка Асенова Бонева     , ЕГН …, като член на СИК № 321200047, Великобритания, Ейлинг.

НАЗНАЧАВА Цанка Петрова Кръстева, ЕГН …, като член на СИК № 321200047, Великобритания, Ейлинг.

 

ОСВОБОЖДАВА Дамянка Панталеева Димитрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200067, Великобритания, Лондон Стратфорд 1.

НАЗНАЧАВА Светослав Севелинов Захариев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200067, Великобритания, Лондон Стратфорд 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Иванова Кърчева    , ЕГН …, като секретар на СИК № 321200070, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

НАЗНАЧАВА Стойка Василева Захарлиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200070, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Димитров Везенков, ЕГН …, като член на СИК № 321200070, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

НАЗНАЧАВА Янислав Стоянов Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 321200070, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Емил Димитров Асенов     , ЕГН …, като член на СИК № 321200070, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

НАЗНАЧАВА Ивайло Симеонов Марчев, ЕГН …, като член на СИК № 321200070, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Емил Василев Митърчев, ЕГН …, като член на СИК № 321200069, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

НАЗНАЧАВА Мария Петрова Пенчева, ЕГН …, като член на СИК № 321200069, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Стойка Василева Захарлиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон, Баркинг 1.

НАЗНАЧАВА Николай Николаев Везенков, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон, Баркинг 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Марин Чонов Кисьов, ЕГН …, като член на СИК № 321200062, Великобритания, Лондон, Баркинг 2.

НАЗНАЧАВА Галин Тодоров Николов, ЕГН …, като член на СИК № 321200062, Великобритания, Лондон, Баркинг 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Румяна Красимирова Пелтекова, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Боримир Славов Тотев, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон – посолство 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Лиана Георгиева Минкова, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Йоанна Юлиянова Колева, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон – посолство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Пенчева Спасова, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Филип Ивайлов Гюров, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон – посолство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Силвио Йорданов Стоянов, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Стефан Христов Гоцев, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон – посолство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Михайлов Михайлов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200059, Великобритания, Лондон – посолство 3.

НАЗНАЧАВА Георги Димитров Томов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200059, Великобритания, Лондон – посолство 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Калина Петрова Христова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200059, Великобритания, Лондон – посолство 3.

НАЗНАЧАВА Йоана Чавдарова Кисьова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200059, Великобритания, Лондон – посолство 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Запрян Йорданов Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 321200060, Великобритания, Лондон – посолство 4.

НАЗНАЧАВА Лилия Павлинова Христова, ЕГН …, като член на СИК № 321200060, Великобритания, Лондон – посолство 4.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Желязкова Желязкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200077, Великобритания, Нотингам.

НАЗНАЧАВА Силвия Атанасова Атанасова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200077, Великобритания, Нотингам.

 

ОСВОБОЖДАВА Николина Атанасова Шушулова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200077, Великобритания, Нотингам.

НАЗНАЧАВА Марияна Живкова Димитрова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200077, Великобритания, Нотингам.

 

ОСВОБОЖДАВА Айлин Айдън Емин, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200073, Великобритания, Лондон, Уолтъмстоу.

НАЗНАЧАВА Барие Юсеинова Ханьова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200073, Великобритания, Лондон, Уолтъмстоу.

 

ОСВОБОЖДАВА Екатерина Каменова Василева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200048, Великобритания, Екситър.

НАЗНАЧАВА Теодора Николаева Илиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200048, Великобритания, Екситър.

 

ОСВОБОЖДАВА Адриан Александров Ганчев, ЕГН …, като член на СИК № 321200048, Великобритания, Екситър.

НАЗНАЧАВА Мартин Веселинов Пренеров, ЕГН …, като член на СИК № 321200048, Великобритания, Екситър.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария-Магдалена Йорданова Манолова, ЕГН …, като член на СИК № 321200078, Великобритания, Нюкасъл на Тайн.

НАЗНАЧАВА Йоана Боянова Чолтеева, ЕГН …, като член на СИК № 321200078, Великобритания, Нюкасъл на Тайн.

 

ОСВОБОЖДАВА Михаил Георгиев Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200075, Великобритания, Манчестер.

НАЗНАЧАВА Наталия Веселинова Маринова, ЕГН …, като член на СИК № 321200075, Великобритания, Манчестер.

 

ОСВОБОЖДАВА Таня Христова, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон, Кройдън.

НАЗНАЧАВА Георги Ангелов Гишев, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон, Кройдън.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефка Иванова Попова-Атанасова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322700197, Канада, Монреал, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“

НАЗНАЧАВА Татяна Цанова Цанова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322700197, Канада, Монреал, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“

 

ОСВОБОЖДАВА Анна Христова Патйова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600121, Гърция, остров Крит, Йерапатра.

НАЗНАЧАВА Златка Александрова Атанасова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600121, Гърция, остров Крит, Йерапатра.

 

НАЗНАЧАВА Веселина Станиславова Арангелова, ЕГН …, като член на СИК № 325300257, САЩ, Бостън, Масачузетс.

 

НАЗНАЧАВА Павлина Димитрова Атанасова, ЕГН …, като член на СИК № 325300257, САЩ, Бостън, Масачузетс.

 

НАЗНАЧАВА Ирина Венелинова Георгиева, ЕГН …, като член на СИК № 325300272, САЩ, Ню Йорк – генерално консулство.

 

НАЗНАЧАВА Ирина Климентова Петкова, ЕГН …, като член на СИК № 325300272, САЩ, Ню Йорк – генерално консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Станислава Андреева Желева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200088, Великобритания, Хъл.

НАЗНАЧАВА Мария Димитрова Пачева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200088, Великобритания, Хъл.

 

ОСВОБОЖДАВА Мелиса Хайрединова Кадирова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200042, Великобритания, Гилфорд.

НАЗНАЧАВА Константин Веселинов Панчев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200042, Великобритания, Гилфорд.

 

НАЗНАЧАВА Мирослав Пенев Костадинов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321600110, Гърция, Атина, Омония, ул. „Домоку 2“, Библиотека срещу гара „Ларисис“.

 

НАЗНАЧАВА Мими Иванова Ничева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321600111, Гърция, Атина, пл. Караискаки.

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Красимирова Чакърова, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200008, Австрия, Виена, кв. 21,22.

НАЗНАЧАВА Цветослава Иванова Капуцинова, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200008, Австрия, Виена, кв. 21, 22.

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Ванчева Желева, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200011, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

НАЗНАЧАВА Жулиен Тодоров Желев, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200011, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

 

ОСВОБОЖДАВА Борислав Иванов Василев, ЕГН …, като член на СИК № 320200011, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

НАЗНАЧАВА Петър Георгиев Стоилов, ЕГН …, като член на СИК № 320200011, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

 

ОСВОБОЖДАВА Владислав Стоилов Милков, ЕГН …, като председател на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

НАЗНАЧАВА Ралица Георгиева Пангева, ЕГН …, като председател на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

 

 

ОСВОБОЖДАВА Али Хакъ Али, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

НАЗНАЧАВА Илиян Борисов Шойц, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

 

 

ОСВОБОЖДАВА Моника Симеонова Борисова, ЕГН …, като член на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

НАЗНАЧАВА Веселин Даниелов Трифонов, ЕГН …, като член на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

 

ОСВОБОЖДАВА Айлин Мехмедова Алиева, ЕГН …, като член на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

НАЗНАЧАВА Нели Андреева Арабаджиева, ЕГН …, като член на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

 

НАЗНАЧАВА Мими Крумова Крумова, ЕГН …, като член на СИК № 320200014, Австрия, Виена – (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други Международни организации).

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Ангелова Ганева - Роблес, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200060, Великобритания, Лондон – посолство 4.

НАЗНАЧАВА Мирослава Николова Петкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200060, Великобритания, Лондон – посолство 4.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Невин Торханова Кенарова, ЕГН …, като член на СИК № 321200055, Великобритания, Лейтънстоун.

НАЗНАЧАВА Мария Нейкова Недева, ЕГН …, като член на СИК № 321200055, Великобритания, Лейтънстоун.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Ненова Берберова-Колева, ЕГН …, като член на СИК № 325900326, Турция, Одрин генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Бедиха Ахмед Докаджълар, ЕГН …, като член на СИК № 325900326, Турция, Одрин генерално консулство.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Бонев Попгеоргиев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321700130, Дания, Ньоребро.

НАЗНАЧАВА Феризе Али Нури, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321700130, Дания, Ньоребро.

 

     ОСВОБОЖДАВА Теодомира Росенова Инджова, ЕГН …, като член на СИК № 326400103, ФР Германия, Мюнстер – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Христо Тони Желев, ЕГН …, като член на СИК № 326400103, ФР Германия, Мюнстер – почетно консулство.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Теодора Тодорова Стоянова, ЕГН …, като член на СИК № 324100231, Нидерландия, Утрехт.

НАЗНАЧАВА Никола Станимиров Вълчев, ЕГН …, като член на СИК № 324100231, Нидерландия, Утрехт.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Йордан Николаев Зафиров, ЕГН …, като секретар на СИК № 324600243, Полша, Варшава – посолство.

НАЗНАЧАВА Антония Пламенова Алексиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 324600243, Полша, Варшава – посолство.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Николаева Митрева-Пехливанова, ЕГН .., като член на СИК № 325300271, САЩ, Ню Брънсуик, Ню Джърси.

НАЗНАЧАВА Веселка Красимирова Душичка, ЕГН …, като член на СИК № 325300271, САЩ, Ню Брънсуик, Ню Джърси.

 

ОСВОБОЖДАВА Назми Раиф Сали    , ЕГН …, като член на СИК № 325900326, Турция, Одрин генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Невин Насуф Асенова, ЕГН .., като член на СИК № 325900326, Турция, Одрин генерално консулство.

 

НАЗНАЧАВА Даниела Венелинова Спасова, ЕГН …, като член на СИК № 321600126, Гърция, Ставрос.

 

НАЗНАЧАВА Весиле Мехмед Чирак, ЕГН …, като член на СИК № 325900326, Турция, Одрин генерално консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Виолетка Стоянова Стойкова, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон, Баркинг 1.

НАЗНАЧАВА Мартин Росенов Сираков, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон, Баркинг 1.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Мериям Юмер Али, ЕГН …, като член на СИК № 325900300, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

НАЗНАЧАВА Танел Неждет Рифат, ЕГН …, като член на СИК № 325900300, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Костадинова Камлайтнер, ЕГН …, като член на СИК № 320200011, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

НАЗНАЧАВА Изабела Златкова Станчева, ЕГН …, като член на СИК № 320200011, Австрия, Виена - Български културен институт „Дом Витгенщайн“.

 

ОСВОБОЖДАВА Бранко Йотев, ЕГН …, като член на СИК № 325700296, Сърбия, Димитровград.

НАЗНАЧАВА Милисав Николов, ЕГН …, като член на СИК № 325700296, Сърбия, Димитровград.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Шопова , ЕГН …, като член на СИК № 321900136, Израел, Тел Авив – посолство

НАЗНАЧАВА Милена Живкова Петрова, ЕГН …, като член на СИК № 321900136, Израел, Тел Авив – посолство.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Евгени Иванов Евгениев, ЕГН …, като секретар на СИК № 322400183, Италия, Милано, пл. Удине.

НАЗНАЧАВА Ивайло Петров Йовчев, ЕГН …, като секретар на СИК № 322400183, Италия, Милано, пл. Удине.

 

 

 1. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 4492- НС от 11.03.2017 г. и Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., както следва:

 

 

 1. В т. 284. Секционна избирателна комисия № 325300284, САЩ, Форт Лодърдейл, Флорида:

 

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Георги Стоянов Сматракалев, ЕГН …., вместо Георги Стоянов Сматраклиев, ЕГН ….

 

 

 1. В т. 260. Секционна избирателна комисия № 325300260, САЩ, Далас, Тексас:

 

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Петя Желязкова Узунова, ЕГН …, вместо Петя Желязкова Узуновяа, ЕГН ….

 

 1. В т. 10. Секционна избирателна комисия № 320200010, Австрия, Брегенц:

 

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Светлана Григорова Спасова Щрьобик, ЕГН …, вместо Светлана Григорова Спасова Щрюбиг, ЕГН …..

 

 1. В т. 154. Секционна избирателна комисия № 322300154, Испания, Кастельон де ла Плана:

 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Наталия Йорданова Найденова-Петкова, ЕГН …, вместо Наталия Йорд.Найден.Петкова, ЕГН ….

 

 1. Увеличава състава на „Секционна избирателна комисия № 325900314, Турция, Истанбул – генерално консулство“ от 5 члена на 7 члена във връзка с молба от Генералното консулство на Република България в Истанбул, държава Турция.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4492- НС/

4550- НС/

4591 - НС/

4625-НС/

4636-НС/

4646-НС/

4650-НС/

4656-НС/

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения