Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4636-НС
София, 25 март 2017 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., назначени с Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., и поправки на технически грешки в Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г. и Решение № 4625 - НС от 24.03.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 17 и т. 18 и чл. 102, 104 и 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 4212-НС от 03.02.2017 г., Решение № 4400-НС от 04.03.2017 г., Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г. и Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., писмо от „ПП Движение за права и свободи“ с вх. № НС-10-68/2/ от 25.03.2017 г., писмо от „ПП Атака“ с вх. № НС-10-71/6 от 25.03.2017 г., писмо от Коалиция „Патриотичен Фронт – НФСБ и ВМРО“ с вх. № НС-11-13/7/ от 25.03.2017 г. и вх. № НС-11-13/8/ от 25.03.2017 г и писмо на Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-37/39/ от 25.03.2017 г. на ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Красимиров Георгиев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900300, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

НАЗНАЧАВА Деян Владимиров Маринов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900300, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

 

ОСВОБОЖДАВА Христо Георгиев Георгиев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900318, Турция, Истанбул, кв. Есенюрт-Кърач.

НАЗНАЧАВА Радостин Йорданов Йорданов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900318, Турция, Истанбул, кв. Есенюрт-Кърач.

 

ОСВОБОЖДАВА Добрин Христов Александров, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе.

НАЗНАЧАВА Стоян Николов Невидешев, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе.

 

ОСВОБОЖДАВА Александра Димитрова Димитрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе.

НАЗНАЧАВА Венета Велкова Петкова , ЕГН …, като секретар на СИК № 325900321, Турция, Коджаели, гр. Гебзе.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Христов Христов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

НАЗНАЧАВА Иван Вълчев Иванов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

 

ОСВОБОЖДАВА Живка Христова Добрева, ЕГН …, като председател на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

НАЗНАЧАВА Живко Петров Петков, ЕГН …, като председател на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Петко Иванов Иванов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900303, Турция, Бурса, Йълдъръм.

НАЗНАЧАВА Николай   Емилов Гачовски, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900303, Турция, Бурса, Йълдъръм.

 

ОСВОБОЖДАВА Милан Василев Благоев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900311, Турция, Измир, Буджа, кв. Чамлъпънар.

НАЗНАЧАВА Александър Младенов Башков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900311, Турция, Измир, Буджа, кв. Чамлъпънар.

 

ОСВОБОЖДАВА Константин Стефанов Цонев, ЕГН …, като член на СИК № 326400354, Франция, Тулуза.

НАЗНАЧАВА Елена Ангелова Грозева, ЕГН …, като член на СИК № 326400354, Франция, Тулуза.

 

ОСВОБОЖДАВА Добромир Милков Трифонов, ЕГН …, като член на СИК № 321200072, Великобритания, Лондон, Уимбълдън.

НАЗНАЧАВА Любен Иванов Михов, ЕГН …, като член на СИК № 321200072, Великобритания, Лондон, Уимбълдън.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Любка Иванова Тодорова, ЕГН …, като председател на СИК № 322300155, Испания, Колядо Вилялба.

ОСВОБОЖДАВА Лиляна Атанасова Първанова, ЕГН …, като член на СИК № 322300155, Испания, Колядо Вилялба.

ПРЕНАЗНАЧАВА Лиляна Атанасова Първанова, ЕГН …, като председател на СИК № 322300155, Испания, Колядо Вилялба.

ПРЕНАЗНАЧАВА Любка Иванова Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 322300155, Испания, Колядо Вилялба.

 

ОСВОБОЖДАВА Деяна Димитрова Влайкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300155, Испания, Колядо Вилялба.

НАЗНАЧАВА Атанаска Николова Влайкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300155, Испания, Колядо Вилялба.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Живка Тодорова Бубалова - Петрова    , ЕГН …, като член на СИК № 325300262, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс.

НАЗНАЧАВА Снежинка Лалева Бянкова, ЕГН …, като член на СИК № 325300262, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс.

 

ОСВОБОЖДАВА Добромир Валентинов Бърдаров, ЕГН …, като председател на СИК № 326800359, Швейцария, Базел.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Николов Гинов, ЕГН …, като член на СИК № 326800359, Швейцария, Базел.

ПРЕНАЗНАЧАВА Пламен Николов Гинов, ЕГН …, като председател на СИК № 326800359, Швейцария, Базел.

НАЗНАЧАВА Виктория Тодорова Великова, ЕГН …, като член на СИК № 326800359, Швейцария, Базел

 

ОСВОБОЖДАВА Златомира Димитрова Попова, ЕГН …, като председател на СИК № 322300175, Испания, Торревиеха.

НАЗНАЧАВА Катя Желева Коева, ЕГН …, като председател на СИК № 322300175, Испания, Торревиеха.

 

ОСВОБОЖДАВА Вихра Веселинова Станчева, ЕГН …, като член на СИК № 322900204, Кипър, Никозия – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Весела Николаева Попова, ЕГН …, като член на СИК № 322900204, Кипър, Никозия – посолство 1.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Деяна Пенева Кръстева, ЕГН …, като член на СИК № 322900205, Кипър, Никозия – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Мирена Димитрова Серафимова, ЕГН …, като член на СИК № 322900205, Кипър, Никозия – посолство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Сюйзан Джелил Ефремова, ЕГН …, като член на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

НАЗНАЧАВА Джунейт Зияев Амишев, ЕГН …като член на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

 

ОСВОБОЖДАВА Шенол Фикри Хашим, ЕГН …, като член на СИК № 325900309, Турция, Измир, кв. Борнова 1.

НАЗНАЧАВА Танер Хасан Емин, ЕГН …, като член на СИК № 325900309, Турция, Измир, кв. Борнова 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Милена Младенова Пехливанова, ЕГН …, като член на СИК № 325300287, САЩ, Шамбърг, Илинойс.

НАЗНАЧАВА Иван Методиев Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 325300287, САЩ, Шамбърг, Илинойс.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергина Атанасова Димова, ЕГН …, като член на СИК № 325300258, САЩ, Брумал - Филаделфия, Пенсилвания.

НАЗНАЧАВА Волен Росенов Николов, ЕГН …, като член на СИК № 325300258, САЩ, Брумал - Филаделфия, Пенсилвания.

 

 

 1. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 4492- НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение 4611 от 23.03.2017 г., Решение № 4625 - НС от 24.03.2017 г., както следва:

 

 

 1. В 319. Секционна избирателна комисия № 325900319, Турция, Истанбул, кв. Картал:

 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Светла Николова Георгиева, ЕГН …, вместо Света Николова Георгиева, ЕГН ….

 

 

 1. В 235. Секционна избирателна комисия № 324300235, Норвегия, Берген:

 

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Мария Иванова Радева-Педерсен, ЕГН …, вместо Мария Иванова Радаева-Педерсен, ЕГН ….

 

 1. В Решение № 4625 - НС от 24.03.2017 г. текстът:

 

„3. В т. 95. Секционна избирателна комисия № 321400095, ФР Германия, Берлин – посолство 3:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Петър Цончев Чапанов, ЕГН …, вместо Никола Георгиев Белчев, ЕГН ….“

Да се чете :

„3. В т. 95. Секционна избирателна комисия № 321400095, ФР Германия, Берлин – посолство 3 :

 

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Никола Георгиев Белчев, ЕГН …, вместо Никола Георгиев Белчев, ЕГН ….“

 

 1. В Решение № 4625 - НС от 24.03.2017 г. текстът:

 

„НАЗНАЧАВА Пламен Тодоров Моллов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322900207, Кипър, Пафос.“

Да се чете:

„НАЗНАЧАВА Пламен Тодоров Моллов, ЕГН  …, като член на СИК № 322900207, Кипър, Пафос.“

 

 1. В Решение № 4611 - НС от 23.03.2017 г. текстът:

 

„ОСВОБОЖДАВА Анна Христова Панайотова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600121, Гърция, остров Крит, Йерапатра.“

„НАЗНАЧАВА Златка Александрова Атанасова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600121, Гърция, остров Крит, Йерапатра.“

 

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Анна Христова Панайотова, ЕГН …, като член на СИК № 321600121, Гърция, остров Крит, Йерапатра.“

„НАЗНАЧАВА Златка Александрова Атанасова, ЕГН …, като член на СИК № 321600121, Гърция, остров Крит, Йерапатра.“

 

 1. В 312. Секционна избирателна комисия № 325900312, Турция, Измир, Мендерес, кв. Гьоредже

 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Вирджиния Самоилова Гезер, ЕГН …, вместо Бирджиния Самоилова Гезер, ЕГН ….

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4492- НС/

4550- НС/

4591 - НС/

4611-НС/

4625-НС/

4646-НС/

4650-НС/

4656-НС/

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения