Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4650-НС
София, 26 март 2017 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., назначени с Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г. и Решение № 4646-НС от 26.03.2017 г., и поправки на технически грешки в Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г. и Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 17 и т. 18 и чл. 102, 104 и 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 4212-НС от 03.02.2017 г., Решение № 4400-НС от 04.03.2017 г., Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г., Решение № 4646-НС от 26.03.2017 г. и писмо на Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-37/42 от 26.03.2017 г. на ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Хасан Ридван Карамолла, ЕГН …, като член на СИК № 325900305, Турция, Бурса, Нилюфер, кв. Гьорюкле.

НАЗНАЧАВА Ридван Хасан Карамолла, ЕГН …, като член на СИК № 325900305, Турция, Бурса, Нилюфер, кв. Гьорюкле.

 

ОСВОБОЖДАВА Роман Здравков Урумов, ЕГН   …, като заместник-председател на СИК № 322300141, Испания, Аликанте.

НАЗНАЧАВА Стефка Йотова Тачева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322300141, Испания, Аликанте.

 

ОСВОБОЖДАВА Христо Иванов Христов  , ЕГН …, като член на СИК № 324300236, Норвегия, Кристиансанд.

НАЗНАЧАВА Венко Желев Мавров, ЕГН …, като член на СИК № 324300236, Норвегия, Кристиансанд.

 

ОСВОБОЖДАВА Емилия Николова Змийчарова, ,

ЕГН …, като секретар на СИК № 326400340, Франция, Бордо.

НАЗНАЧАВА Емилия Гълъбинова Стоименова, ЕГН …, като секретар на СИК № 326400340, Франция, Бордо.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Николова Вучкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600126, Гърция, Ставрос.

НАЗНАЧАВА Бинка Андонова Куртева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321600126, Гърция, Ставрос.

 

ОСВОБОЖДАВА Катя Желева Коева, ЕГН …, като председател на СИК № 322300175, Испания, Торревиеха.

НАЗНАЧАВА Златомира Димитрова Попова, ЕГН …, като председател на СИК № 322300175, Испания, Торревиеха.

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Георгиев Апостолов, ЕГН …, като секретар на СИК № 326400349, Франция, Париж – посолство 1.

НАЗНАЧАВА Йордан Антонов Аврамов, ЕГН…, като секретар на СИК № 326400349, Франция, Париж – посолство 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Ергюн Рамадан Ахмед, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324100233, Нидерландия, Хага – посолство 2.

НАЗНАЧАВА Вероника Величкова Петрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324100233, Нидерландия, Хага – посолство 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Лъчезар Стефанов Златарев, ЕГН …, като председател на СИК № 322300166, Испания, Палма де Майорка 1.

НАЗНАЧАВА Стефка Тодорова Андонова, ЕГН …, като председател на СИК № 322300166, Испания, Палма де Майорка 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Атанас Димов Георгиев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900315, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

НАЗНАЧАВА Хаджер Ибрям Ахмед, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900315, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

 

  1. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4636 - НС от 25.03.2017 г, както следва:

 

  1. В т. 149. Секционна избирателна комисия № 322300149, Испания, Валенсия – генерално консулство 2:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Надежда Миткова Дръндева-Петрова, ЕГН …, вместо Надежда Миткова Дръндева, ЕГН ....

 

  1. В т. 38. Секционна избирателна комисия № 321200038, Великобритания, Богнър Реджис:

 

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Даниела Георгиева Бояджиева, ЕГН …, вместо Даниела Георгева Бояджиева, ЕГН ....

 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Милена Томова Чолакова, ЕГН …, вместо Милена Томова Чолакова, ЕГН ....

 

  1. В т. 157. Секционна избирателна комисия № 322300157, Испания, Леон:

 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Дора Динева Тонева, ЕГН …, вместо Дора Дунева Тонева, ЕГН ….

 

  1. В т. 8. Секционна избирателна комисия № 320200008, Австрия, Виена, кв. 21,22:

 

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Цветослава Иванова Капацинова, ЕГН …, вместо Цветослава Иванова Капуцинова, ЕГН ...

 

  1. В 10. Секционна избирателна комисия № 320200010, Австрия, Брегенц:

 

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Светлана Григорова Спасова-Щрюбиг, ЕГН …, вместо Светлана Григорова Спасова-Щрьобик, ЕГН ...

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4492- НС/

4550- НС/

4591 - НС/

4611-НС/

4625-НС/

4636-НС/

4646-НС/

4656-НС/

Календар

Решения