Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4656-НС
София, 26 март 2017 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., назначени с Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г., Решение № 4646-НС от 26.03.2017 г. и Решение № 4650-НС от 26.03.2017 г., и поправки на технически грешки в Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 17 и т. 18 и чл. 102, 104 и 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 4212-НС от 03.02.2017 г., Решение № 4400-НС от 04.03.2017 г., Решение № 4492-НС от 11.03.2017 г., Решение № 4550-НС от 20.03.2017 г., Решение № 4591-НС от 22.03.2017 г., Решение № 4611-НС от 23.03.2017 г., Решение № 4625-НС от 24.03.2017 г., Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г., Решение № 4646-НС от 26.03.2017 г., Решение № 4650-НС от 26.03.2017 г. и писмо на Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-37/46 от 26.03.2017 г. на ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Живко Петров Петков, ЕГН …, като председател на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

ОСВОБОЖДАВА Иван Вълчев Иванов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

ПРЕНАЗНАЧАВА Иван Вълчев Иванов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900322, Турция, Коджаели, гр. Измит.

 

ОСВОБОЖДАВА Ценко Стоянов Христов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300286, САЩ, Чикаго – генерално консулство.

НАЗНАЧАВА Зорка Спасова Стоицева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300286, САЩ, Чикаго – генерално консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Недим Шахин Етем, ЕГН …, като член на СИК № 321400104, ФР Германия, Дармщадт – почетно консулство.

НАЗНАЧАВА Ирена Петрова Римпопова, ЕГН …, като член на СИК № 321400104, ФР Германия, Дармщадт – почетно консулство.

 

ОСВОБОЖДАВА Стенислав Митков Русев, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300290, САЩ, Ървайн, Калифорния.

НАЗНАЧАВА Мартин Стефанов Стефанов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300290, САЩ, Ървайн, Калифорния.

 

 1. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г, както следва:

 

 1. В Решение № 4636-НС от 25.03.2017 г. текстът:

„ОСВОБОЖДАВА Гергина Атанасова Димова, ЕГН …, като член на СИК № 325300258, САЩ, Брумал - Филаделфия, Пенсилвания.

НАЗНАЧАВА Волен Росенов Николов, ЕГН …, като член на СИК № 325300258, САЩ, Брумал - Филаделфия, Пенсилвания.“

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Гергина Атанасова Димова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300258, САЩ, Брумал - Филаделфия, Пенсилвания.

НАЗНАЧАВА Волен Росенов Николов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300258, САЩ, Брумал - Филаделфия, Пенсилвания.“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4492- НС/

4550- НС/

4591 - НС/

4611-НС/

4625-НС/

4636-НС/

4646-НС/

4650-НС/

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения