Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 442-НС
София, 9 юли 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на секционните избирателни комисии извън страната

С Решение № 345-НС от 28.06.2021 г., изменено и допълнено с решения № 359-НС от 01.07.2021 г., № 375-НС от 02.07.2021 г. , № 383-НС от 03.07.2021 г., № 406-НС от 06.07.2021 г. и № 433-НС от 08.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия, с вх. № НС-23-481/05.07.2021 г., НС-23-492/05.07.2021 г., НС-23-495/05.07.2021 г., НС-23-523/08.07.2021 г., НС-23-481/05.07.2021 г., НС-23-492/05.07.2021 г., НС-23-495/05.07.2021 г., НС-23-523/08.07.,  НС-23-547/09.07., НС-11-125/4/08.07.2021 г., НС-10-271/6/09.07.2021 г., НС-23-553/09.07.2021 г., НС-23-454/1/09.07.2021 г., НС-23-483/2/06.07.2021 г., НС-223-561/09.07.2021 г., НС-11-155/3/09.07.2021 г., НС-04-01-377/4/09.07.2021г.;НС-04-01-377/3/09.07 са постъпили предложения за замени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както и допълнителни предложения от МВнР.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 6 във връзка с чл. 102 и чл. 103 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решения № 359-НС/01.07.2021 г., № 375-НС/02.07.2021 г., № 383-НС/03.07.2021 г., № 406-НС/06.07.2021 г., № 433-НС/08.07.2021 г., както следва:   

ОСВОБОЖДАВА Чавдар Николаев Влъчков ЕГН ... , като член на СИК №320900037 Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Дафинка Радева Георгиева, ЕГН ... , като председател на СИК № 326200744 Франция, Бордо.

 

ОСВОБОЖДАВА Валентин Георгиев Макавеев, ЕГН ... , като член на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

 

ОСВОБОЖДАВА Теодора Христова Иванова, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 320900044 Белгия, Гент 2 – Нойзеплейн се отказва от участие.

 

ОСВОБОЖДАВА Калин Иванов Нанков, ЕГН ... , като член на СИК № 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.

 

ОСВОБОЖДАВА  Стоян Тодоров Царев,  ЕГН ... ,  като секретар на СИК № 325800661 Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Станимирова Александрова, ЕГН ... , като член на СИК № 321200054 Германия ФР, Берлин 3 -Посолство, Майерщрасе.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Валентин Иванов Величков, ЕГН ... , като член на СИК № 321200054 Германия ФР, Берлин 3 -Посолство, Майерщрасе.

 

ОСВОБОЖДАВА Валентин Иванов Величков, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200056 Германия ФР, Берлин - Социален център при Българската църква в Берлин.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Гергана Станимирова Александрова, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200056 Германия ФР, Берлин - Социален център при Българската църква в Берлин.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Борисов Зафиров, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200115 Германия ФР, Манхайм 3.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Диян Красимиров Атанасов, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200115 Германия ФР, Манхайм 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Йордан Иванов Йорданов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800632 Турция, Бурса, Орхангази.

 

ОСВОБОЖДАВА Валентин Георгиев Макавеев, ЕГН ... , като член на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

 

ОСВОБОЖДАВА Силвия Миланова Великова, ЕГН ...  председател на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Йорданова Борхолм, ЕГН ... , като председател на СИК  № 324100388 Норвегия, Олесунд.

 

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Красимиров Илиев, ЕГН ... , като председател на СИК № 322200266 Испания, Палма де Майорка 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Йорданова Зарева, като заместник-председател на СИК № 321200130 Германия ФР, Оснабрюк.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Панайота Георгиева Ставрева, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 321200130 Германия ФР, Оснабрюк.

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Николов Тихомиров, като член на СИК № 321200130 Германия ФР, Оснабрюк.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Богдан Николов Андонов, ЕГН ... , член на СИК № 321200130, Германия ФР, Оснабрюк.

 

ОСВОБОЖДАВА Евгени Стефанов Евлогиев, ЕГН ... , като член на СИК № 322200260 Испания, Малага.

 

ОСВОБОЖДАВА Антон Димитров Иванов, ЕГН ... , като председател на СИК № 321400174 Гърция, Атина – Серафио 2.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Димка Тошкова Миланова, ЕГН ... , като председател на СИК № 321400174 Гърция, Атина – Серафио 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Марина Иванова Койчева, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 321400175 Гърция, Атина – Серафио 3.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Ваня Великова Пенева, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 321400175 Гърция, Атина – Серафио 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Снежа Стойчева Димитрова, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 324300470 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Тотнъм.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Илия Бисеров Николов, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 324300470 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Тотнъм.

 

ОСВОБОЖДАВА Валентин Дочев Мерджанов, ЕГН ... , като член на СИК № 322200270 Испания, Пуерто де Сагунто.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Любомира Сашева Цветанова, ЕГН ... , като член на СИК № 322200270 Испания, Пуерто де Сагунто.

 

ОСВОБОЖДАВА Константин Константинов Широков, ЕГН ... , като член в СИК № 321200165 Германия ФР, Щутгарт (Почетно консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Ралица Георгиева Гатева, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.

 

НАЗНАЧАВА Елена Стефанова Чаушева, ЕГН ... , като секретар в СИК № № 320100006  Австралия, Сидни.

 

НАЗНАЧАВА Диана Викторовна Афанасиева, ЕГН ... , като член на СИК № 320800032 Беларус, Минск (Посолство).

 

НАЗНАЧАВА Георги Атанасов Вънов, ЕГН ... , като член СИК № 320900035 Белгия, Антверпен 3 – Мерксем.

 

НАЗНАЧАВА Веска Цветанова Кръстева, ЕГН ... , като председател на СИК № 320900037 Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

 

НАЗНАЧАВА Звезда Ванчева Илчева, ЕГН ... , като член на СИК № 320900037 Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

 

НАЗНАЧАВА Мануела Еманоилова Чолакова, ЕГН ... , като член на СИК № 320900048 Белгия, Хаселт.

 

НАЗНАЧАВА Петя Радославова Христова, ЕГН ... , като член на СИК № 321200053 Германия ФР, Берлин 2 - Посолство, Лайпцигерщрасе.

 

НАЗНАЧАВА Виктория Димитрова Костова, ЕГН ... , като член на СИК № 321200054 Германия ФР, Берлин 3 -Посолство, Майерщрасе.

 

НАЗНАЧАВА Мария Зиновиева Димитрова, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 321200101 Германия ФР, Кемниц.

 

НАЗНАЧАВА Петранка Асенова Маринова, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 321200087 Германия ФР, Дортмунд 1.

 

НАЗНАЧАВА Веселин Лалов Маринов, ЕГН ... , като член на СИК № 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.

 

НАЗНАЧАВА Стоян Валентинов Николов, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200090 Германия ФР, Дуисбург.

 

НАЗНАЧАВА Митко Мариянов Ангелов, ЕГН ... , като член на СИК № 321200085 Германия ФР, Дитценбах 1.

 

НАЗНАЧАВА Петя Огнянова Енева, ЕГН ... , като член на СИК № 321200095 Германия ФР, Есен.

 

НАЗНАЧАВА Маргарита Трайчева Колева, ЕГН ... , като член на СИК № 321200095 Германия ФР, Есен.

 

НАЗНАЧАВА Дамян Василев Василев,  ЕГН ... , като член на СИК № 321200118 Германия ФР, Мюнстер.

 

НАЗНАЧАВА  Петинка  Василева Стоянова,  ЕГН ... , като председател на СИК № 322200287 Испания, Хетафе.

 

НАЗНАЧАВА  Оля Тотева Йовчева-Маринова, ЕГН ... , като член на СИК  № 322500318 Канада, Отава (Посолство).

 

НАЗНАЧАВА  Елина Нинова Кирилова-Лазаров,  ЕГН ... , като секретар на СИК № 322500328 Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

 

НАЗНАЧАВА Ивайло Николаев Горгачев,  ЕГН ... , като председател на СИК № 322500331 Канада, Торонто (Генерално консулство 1).

 

НАЗНАЧАВА  Татяна Йорданова Горгачев, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 322500332 Канада, Торонто (Генерално консулство 2).

 

НАЗНАЧАВА    Нина Кръстева Дончева,  ЕГН ... , като член на СИК № 322700335 Кипър, Никозия (Посолство 1).

 

НАЗНАЧАВА Иван Думиника с ЕГН ... ,  като  секретар на СИК  № 322700336 Кипър, Никозия 2.

 

НАЗНАЧАВА Виолета Николаева Колева, ЕГН ... , като член на СИК № 324300415 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дартфорд/Грейс.

 

НАЗНАЧАВА Мария Кирилова Боцева, ЕГН ... , като член на СИК № 324300453 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк.

 

НАЗНАЧАВА Йорданка Иванова Илиева, ЕГН ... , като секретар на СИК № 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

 

НАЗНАЧАВА Искра Георгиева Георгиева, ЕГН ... , като член на СИК № 324300458 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2).

 

НАЗНАЧАВА Росен Иванов Харизанов, ЕГН ... , като председател на СИК № 324300459 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3).

 

НАЗНАЧАВА Радиана Георгиева Георгиева, ЕГН ... , като член на СИК № 324300461 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Ромфорд.

 

НАЗНАЧАВА Борис Петров Мартинов, ЕГН ... , като член на СИК № 324300467 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1.

 

НАЗНАЧАВА Добринка Тодорова Андонова, ЕГН ... , като секретар на СИК № 324300463 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2).

 

НАЗНАЧАВА Йоана Боянова Чолтеева, ЕГН ... , като председател на СИК № 324300485 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4).

 

НАЗНАЧАВА Антонина Василева Белчева, ЕГН ... , като секретар на СИК № 324300486 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън 1.

 

НАЗНАЧАВА Йордан Трендафилов Терзийски, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК  № 324300487 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън 2.

 

НАЗНАЧАВА Манол Стоянов Стоянов, ЕГН ... , като секретар на СИК № 324300487 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън 2.

 

НАЗНАЧАВА Иван Борисов Зарков, ЕГН ... , като член на СИК к № 324300487 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън 2.

 

НАЗНАЧАВА Йълдъз Кяшифова Исмаил, ЕГН ... , като член на СИК № 325800623 Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

 

НАЗНАЧАВА Сибел Неджатиева Асенова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800623 Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

 

НАЗНАЧАВА Калин Юриев Калинов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800626 Турция, Балъкесир.

 

НАЗНАЧАВА Нора Миткова Андонова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800627 Турция, Балъкесир, Бандърма.

 

НАЗНАЧАВА Мартин Тодоров Баев, ЕГН ... , като член на СИК № 325800628 Турция, Биледжик.

 

НАЗНАЧАВА Реджеб Осман Али, ЕГН ... , като член на СИК № 325800630 Турция, Бурса, Караджабей.

 

НАЗНАЧАВА Билял Сюлейман Ахмед, ЕГН ... , като член на СИК № 325800631 Турция, Бурса, Мустафа Кемалпаша.

 

НАЗНАЧАВА Бюлент Бейтулов Исуфов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800633 Турция, Бурса, район Инегьол.

 

НАЗНАЧАВА Емрулах Бейтула Емрула, ЕГН ... , като член на СИК № 325800634 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

 

НАЗНАЧАВА Адем Гюрдениз, ЕГН ... , като член на СИК № 325800636 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

 

НАЗНАЧАВА Ганка Андреева Йорданова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800635 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

 

НАЗНАЧАВА Мюмюн Али Манав, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800639 Турция, Бурса, район Йълдъръм 1.

 

НАЗНАЧАВА Сеяд Халибрям Халибрям, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 325800640 Турция, Бурса, район Кестел 1.

 

НАЗНАЧАВА Мюмюн Юмер Кьосеюмер, ЕГН ... , като член на СИК № 325800641 Турция, Бурса, район Кестел 2.

 

НАЗНАЧАВА Тунджай Хасан Юмер, ЕГН ... , като член на СИК № 325800644 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман).

 

НАЗНАЧАВА Румен Стоянов Божилов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800648 Турция, Бурса, район Османгази (Алтънова).

 

НАЗНАЧАВА Адем Юсеин Мехмед, ЕГН ... , като член на СИК № 325800650 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ).

 

НАЗНАЧАВА Кемал Мехмедалиев Аптишев, ЕГН ... , като член на СИК № 325800652 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

 

НАЗНАЧАВА Емирджан Йълмаз, ЕГН ... , като член на СИК № 325800653 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2).

 

НАЗНАЧАВА Нилгюн Мехмедали Йълдъз, ЕГН ... , като член на СИК № 325800655 Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели).

 

НАЗНАЧАВА Северинка Самуилова Чавдарова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800656 Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

 

НАЗНАЧАВА Хамдие Сабахаттин Калоянова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800659 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

НАЗНАЧАВА Гюркан Мутлу, ЕГН ... , като член на СИК № 325800666 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле.

 

НАЗНАЧАВА Соня Бисерова Корап, ЕГН ... , като член на СИК № 325800667 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

 

НАЗНАЧАВА Джейлян Метжетова Мехмед, ЕГН ... , като член на СИК № 325800668 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

 

НАЗНАЧАВА Мергюл Есад Касим, ЕГН ... , като член на СИК № 325800673 Турция, Измир, район Борнова 3.

 

НАЗНАЧАВА Невин Селиева Хюсеинова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800675 Турция, Истанбул (Генерално консулство).

 

НАЗНАЧАВА Гюляй Бехчетова Халилова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800678 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

 

НАЗНАЧАВА Гюлян Али Йозтюрк, ЕГН ... , като член на СИК № 325800690 Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

 

НАЗНАЧАВА Керим Хасан Керим, ЕГН ... , като член на СИК № 325800692 Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

 

НАЗНАЧАВА Седжкин Шабанов Хасанов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800693 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже.

 

НАЗНАЧАВА Билян Ефремов Чауфев, ЕГН ... , като член на СИК № 325800699 Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

 

НАЗНАЧАВА Север Наилова Асенова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800700 Турция, Къркларели.

 

НАЗНАЧАВА Салих Адем Аширк, ЕГН ... , като член на СИК № 325800703 Турция, Къркларели, Визе.

 

НАЗНАЧАВА Сергей Илиев Илиев, ЕГН ... , като член на СИК № 325800704 Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез, Дериндже.

 

НАЗНАЧАВА Месут Илязов Кочев, ЕГН ... , като член на СИК № 325800705 Турция, Люлебургаз 1.

 

НАЗНАЧАВА Емил Валентинов Емилов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800706 Турция, Люлебургаз 2.

 

НАЗНАЧАВА Ерхан Реджебали Ахмед, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800710 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

НАЗНАЧАВА Ася Борисова Гювен, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800712 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Мармараджък).

 

НАЗНАЧАВА Калин Асенов Асенов, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800713 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Саглък).

 

НАЗНАЧАВА Зорка Харикатонова Мехмедова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800719 Турция, обл. Текирдаг, гр.Текирдаг.

 

НАЗНАЧАВА Емилия Антонова Алексиева, ЕГН ... , като член на СИК № 325800731 Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

 

НАЗНАЧАВА Александър Руменов Анев, ЕГН ... , като член на СИК № 326200740 Франция, Париж (Посолство 1).

 

НАЗНАЧАВА Айлян Мехмедова Билялова, ЕГН ... , като член на СИК № 326500762 Чехия, Прага (Посолство 2).

 

НАЗНАЧАВА Димитър Георгиев Димитров, ЕГН ... , като член на СИК № 326500766 Чехия, Млада Болеслав.

 

НАЗНАЧАВА Мустафа Салим Джамбаз, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 325800654 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча).

 

НАЗНАЧАВА Нихат Ашък, ЕГН ... , като член на СИК № 325800698 Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

НАЗНАЧАВА Надежда Иванова Ташева, ЕГН ... , като член на СИК № 325800698 Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

НАЗНАЧАВА Билина Христова Фиданова, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 325800707 Турция, Маниса.

 

НАЗНАЧАВА Ахмет Шабан Нумаш, ЕГН ... , като член на СИК № 325800708 Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

 

НАЗНАЧАВА Юсеин Юсеин Уруч, ЕГН ... , като член на СИК № 325800708 Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

 

НАЗНАЧАВА Хюсню Йозтюрк, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800709 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова.

 

НАЗНАЧАВА Фатме Мехмед Халил, ЕГН ... , като член на СИК № 325800709 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова.

 

НАЗНАЧАВА Исмаил Мюмюн Исмаил, ЕГН ...  като член на СИК № 325800711 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе).

 

НАЗНАЧАВА Бейнаби Гюрсел Мухарем, ЕГН ... , като член на СИК № 325800711 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе).

 

НАЗНАЧАВА Бурджин Ахмед Чакър, ЕГН ... , като председател на СИК № 325800716 Турция, обл. Текирдаг, гр. Муратлъ.

 

НАЗНАЧАВА Сали Юмер Нъражалъ, ЕГН ... , като член на СИК № 325800716 Турция, обл. Текирдаг, гр. Муратлъ.

 

НАЗНАЧАВА Садък Сюлейманов Хаджиев, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800717 Турция, обл. Текирдаг, гр. Сарай.

 

НАЗНАЧАВА Вайда Мусова Хаджиева, ЕГН ...  като член на СИК № 325800717 Турция, обл. Текирдаг, гр. Сарай.

 

НАЗНАЧАВА Хасан Осман Мустафа, ЕГН ... , като член на СИК № 325800717 Турция, обл. Текирдаг, гр. Сарай.

 

НАЗНАЧАВА Дилара Кахръман, ЕГН ...  като член на СИК № 325800722 Турция, Чанаккале, Меркез.

 

НАЗНАЧАВА Златко Русланов Младенов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800722 Турция, Чанаккале, Меркез.

 

НАЗНАЧАВА Айше Ибрям Тюркоглу, ЕГН ... , като член на СИК № 325800732 Турция, Ялова, Чифтликкьой.

 

НАЗНАЧАВА Мехмет Якуб Мехмет, ЕГН ... , като член на СИК № 325800732 Турция, Ялова, Чифтликкьой.

 

НАЗНАЧАВА Кристина Георгиева Георгиева, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 324300509 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стафорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Яница Асенова Бордова, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200054 Германия ФР, Берлин 3 – Посолство, Майерщрасе.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Галина Йорданова Русенова, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200054 Германия ФР, Берлин 3 –Посолство, Майерщрасе.

 

ОСВОБОЖДАВА Дафинка Радева Георгиева, ЕГН ... , като председател на СИК № 326200744 Франция, Бордо.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Зорница Димитрова Христова, ЕГН ... , като председател на СИК № 326200744 Франция, Бордо.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Николаев Георгиев, ЕГН ...., като член на СИК № 326600779 Швейцария, Цюрих – 2.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Димитър Емилов Иванов, ЕГН ... , като член на СИК № 326600779 Швейцария, Цюрих – 2.

 

ОСВОБОЖДАВА  Александър Борисов Асенов, ЕГН ...., като заместник-председател за СИК № 321200063 Германия ФР, Аполда.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Фатме Ереджеп Азизова,  ЕГН ... , като заместник-председател за СИК № 321200063 Германия ФР, Аполда.

 

ОСВОБОЖДАВА  Симеон Христов Христов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Кръстинка Кръстева Иванова, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

 

ОСВОБОЖДАВА  Валентин Георгиев Макавеев, ЕГН ... , като член на СИК  № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Владимир Тодоров Тодоров,  ЕГН ... , като член на СИК  № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

 

ОСВОБОЖДАВА  Васил Димитров Димитров, ЕГН ..., като член на СИК № 321200096 Германия ФР, Йена.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Деница Киселер, ЕГН ... , като член на СИК № 321200096 Германия ФР, Йена.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитрина Христова Гачева, ЕГН ..., като член на СИК  № 321200106 Германия ФР, Лайпциг.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Аделина Людвиг Бошерт, ЕГН ... , като член на СИК  № 321200106 Германия ФР, Лайпциг.

 

ОСВОБОЖДАВА Аделина Людвиг Бошерт, ЕГН ... , като заместник-председател  на СИК  № 321200106 Германия ФР, Лайпциг.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Светла Гергова Николова, ЕГН ... , като заместник-председател  на СИК  № 321200106 Германия ФР, Лайпциг.

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Николов Тихомиров, ЕГН ..., за член на СИК № 321200130 Германия ФР, Оснабрюк.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Богдан Николов Андонов, ЕГН ... , за член на СИК № 321200130 Германия ФР, Оснабрюк.

 

ОСВОБОЖДАВА Християна Борисова Николова, ЕГН ..., като член на СИК № 323900371 Нидерландия, Венло.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Фидан Любомиров Емилов, ЕГН ... , като член на СИК № 323900371 Нидерландия, Венло.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Колева Котакова-Динева, ЕГН ... , като секретар на СИК № 322500326 Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Върбинка Иванова Тасева, ЕГН ... , като секретар на СИК № 322500326 Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“.

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Стоянова Авджиева, ЕГН ... , като председател на СИК № 326200753 Франция, Орлеан.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Емил Шаломов Криспин, ЕГН ... , като председател на СИК № 326200753 Франция, Орлеан.

 

ОСВОБОЖДАВА Пенка Богданова Сталева, ЕГН ... , като член на СИК № 320200009 Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Никола Йонков Йотов, ЕГН ... , като член на СИК № 320200009 Австрия, Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт.

 

ОСВОБОЖДАВА Пенка Богданова Сталева, ЕГН ... , като член на СИК № 320200009 Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Никола Йонков Йотов, ЕГН ... , като член на СИК № 320200009 Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт.

 

ОСВОБОЖДАВА Кристин Йорданова Василева, ЕГН ... , като член на СИК № 321200151 Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Християна Димитрова Василева, ЕГН ... , като член на СИК № 321200151 Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3).

 

ОСВОБОЖДАВА състава на СИК № 322300315 Италия, Флоренция:

Женя Руменова Маринова, ЕГН ... , като председател.
Пенка Манолова Вълчева, ЕГН ... , като заместник-председател.
Димитричка Димитрова Стоянова, ЕГН ... , като секретар.
Румен Спасов Атанасов, ЕГН ... , като член.

 

НАЗНАЧАВА НА ТЯХНО МЯСТО състава на СИК № 322300315 Италия, Флоренция:
Пенка Манолова Вълчева, ЕГН ... , като председател.
Димитричка Димитрова Стоянова, ЕГН ... , като заместник-председател.
Ясен Орлинов Лазаров, ЕГН ... , като секретар.
Соня Александрова Александрова, ЕГН ... , като член.

 

ОСВОБОЖДАВА Валентина Ангелова Ценова, ЕГН ... , като секретар на СИК №322300295.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Станка Методиева Стефанова, ЕГН ... , като секретар на СИК №322300295.

ОСВОБОЖДАВА състава на СИК № 326500768 Чехия, Карлови Вари:
Катя Желязкова Димитрова, ЕГН ... , като председател.
Мартин Георгиев Смъркалев, ЕГН ... , като заместник-председател.
Наталия Христова Иванова, ЕГН ... , като секретар.
Ренета Николаева Николова, ЕГН ... , като член.

 

НАЗНАЧАВА НА ТЯХНО МЯСТО състава на СИК № 326500768 Чехия, Карлови Вари:
Мария Руменова Рангелова, ЕГН ... , като председател.
Володя Стоянов Гоцев, ЕГН ... , като заместник-представител.
Милен Николов Трайков, ЕГН ... , като секретар.
Иво Иванов Станчев, ЕГН ... , като член.

 

ОСВОБОЖДАВА Румянка Младенова Крачунова, ЕГН ... , като секретар на СИК № 322300294 Италия, Верона.

 

НАЗНАЧАВА Константин Иванов Костов, ЕГН ... , като секретар на СИК № 322300294 Италия, Верона.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Георгиев Давидов, ЕГН ... , като член на СИК № 322300293 Италия, Болоня (Почетно консулство).

 

НАЗНАЧАВА Милков Енчев Симеонов, ЕГН ... , като член на СИК № 322300293 Италия, Болоня (Почетно консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Ивалина Кръстева Томова, ЕГН ... , като член на СИК № 322200277 Испания, Сеговия.

 

НАЗНАЧАВА Мартин Семов Колев, ЕГН ... , като член на СИК № 322200277 Испания, Сеговия.

 

ОСВОБОЖДАВА Илиян Радков Иванов, ЕГН ... , като член ан СИК № 321400201 Гърция, Халкида.

 

НАЗНАЧАВА Радка Дончева Драганова, ЕГН ... , като член ан СИК № 321400201 Гърция, Халкида.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Тодорова Копанкова, ЕГН ... , заместник-председател на СИК № 321400194 Гърция, остров Миконос.

 

НАЗНАЧАВА Силвия Борисова Маринова, ЕГН ... , заместник-председател на СИК № 321400194 Гърция, остров Миконос.

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Юлиянов Топов, ЕГН ... , като член на СИК № 320200015 Австрия, Виена - 10-ти Бецирк.

 

НАЗНАЧАВА Донна Атанасова Господинова, ЕГН ... , като член на СИК № 320200015 Австрия, Виена - 10-ти Бецирк.

 

ОСВОБОЖДАВА Кристиан Бойчев Ангелов, ЕГН ... , като член на СИК № 320200017 Австрия, Виена - 22-ри Бецирк.

 

НАЗНАЧАВА Станимира Николаева Плачкова, ЕГН ... , като член на СИК № 320200017 Австрия, Виена - 22-ри Бецирк.

 

ОСВОБОЖДАВА Пламена Кънчева Бечева, ЕГН ... , като член на СИК № 323900367 Нидерландия, Амстердам 2.

 

НАЗНАЧАВА Миглена Стоянова Добрикова, ЕГН ... , като член на СИК № 323900367 Нидерландия, Амстердам 2.

 

II. УТВЪРЖДАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕС


* Публикувано на

Свързани решения:

345-НС/

359-НС/

375-НС/

383-НС/

406-НС/

433-НС/

449-НС/

450-НС/

462-НС/

476 -НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения