Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 462-НС
София, 11 юли 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на секционните избирателни комисии извън страната

С Решение № 345-НС от 28.06.2021 г, изменено и допълнено с решения № 359-НС от 01.07.2021 г., № 375-НС от 02.07.2021 г., № 383-НС от 03.07.2021 г., № 406-НС от 06.07.2021 г., № 433-НС от 08.07.2021 г., № 442-НС от 09.07.2021 г., № 449-НС от 10.07.2021 г., № 450-НС от 11.07.2021 г., № 458-НС/11.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия, с вх. НС-23-618/11.07.2021 г., НС-23-620/11.07.2021 г., НС-23-619/11.07.2021 г., НС-23-617/1/01.07.2021 г. са постъпили предложения за замени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както и допълнителни предложения от МВнР.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 6 във връзка с чл. 102 и чл. 103 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решения № 359-НС/01.07.2021 г., № 375-НС/02.07.2021 г., № 383-НС/03.07.2021 г., № 406-НС/06.07.2021 г., № 433-НС/08.07.2021 г., № 442-НС от 09.07.2021 г., № 449-НС от 10.07.2021 г., № 450-НС от 11.07.2021 г., 458- НС от 11.07.2021 г., както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Милена Йосифова Христова, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 325800669 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

НАЗНАЧАВА Иван Галинов Казаков, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 325800669 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

ОСВОБОЖДАВА Марина Генадиева Антонова – Барзу, ЕГН ...  като член на СИК № 321200118 Германия ФР, Мюнстер.

НАЗНАЧАВА Маргарита Петрова Николова, ЕГН ...  като член на СИК № 321200118 Германия ФР, Мюнстер.

НАЗНАЧАВА Розалина Крумова Петачка като член на СИК № 321200153 Германия ФР, Фройденщад.

НАЗНАЧАВА Атанаска Рангелова Лазарова, ЕГН ... , като член на СИК № 321200165 Германия ФР, Щутгарт (Почетно консулство).

НАЗНАЧАВА Симеон Севделинов Николов, ЕГН ...  като секретар на СИК № 325800661 Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

ОСВОБОЖДАВА Константин Иванов Костов, като секретар на СИК № 322300294 Италия, Верона.

НАЗНАЧАВА Мая Йорданова Стоянова, ЕГН ... , секретар на СИК № 322300294 Италия, Верона.

ОСВОБОЖДАВА Тодор Тодоров Чернев, като член на СИК № 325800694 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

ОСВОБОЖДАВА Зекирие Мустафа Халил, като заместник-председател на СИК № 325800694 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Тодор Тодоров Чернев, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 325800694 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

ОСВОБОЖДАВА Рукие Смаил Юлкюер, като член на СИК № 325800694 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Регинар Закир Василева, ЕГН ... , като член на СИК № 325800694 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

ОСВОБОЖДАВА Живка Йовчева Стоянова, като член на СИК № 325800691 Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Зебуле Велиева Салиева, като член на СИК № 325800691 Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек).

ОСВОБОЖДАВА Дургадън Исмаилова Юзгюр, като заместник-председател на СИК № 325800699 Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Евгении Борисов Кънев, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 325800699 Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

ОСВОБОЖДАВА част от състава на СИК № 325800659 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа:
Звезделина Сашева Попова, като председател
Гергина Латинова Терзиева, като секретар
Зейнеб Юсуф Емин, като член
ДОНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА, като член
Хамдие Сабахаттин Калоянова, като член

НАЗНАЧАВА част от състава на СИК № 325800659 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа:
Гергина Латинова Терзиева, ЕГН ... , като председател
Зейнеб Юсуф Емин, ЕГН ... , като секретар
Владко Стойчев Младенов, ЕГН ... , като член
Хатидже Есин Айдън, като член
Фатма Йълмъз, като член

ОСВОБОЖДАВА Мая Душева Колева, като член на СИК № 325800686 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Виктор Илиев Щерев като член на СИК № 325800686 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

ОСВОБОЖДАВА Ремзи Халилов Ахмедов, като секретар на СИК № 325800638 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Силвия Миланова Котева, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800638 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре).

ОСВОБОЖДАВА Сузан Ердинч Кахраман, като секретар на СИК  № 325800678 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

ОСВОБОЖДАВА Александър Пенков Филчев, като член на СИК № 325800678 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

ОСВОБОЖДАВА Ирфан Юсеин Осман, като член на СИК № 325800678 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

НАЗНАЧАВА Ирфан Юсеин Осман, като секретар на СИК № 325800678 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

НАЗНАЧАВА Селями Бехчет Мехмедали, като член на СИК № 325800678 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

НАЗНАЧАВА Надежда Юриева Маринова, като член на СИК № 325800678 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

 

 1. УТВЪРЖДАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕС


* Публикувано на

Свързани решения:

345-НС/

375-НС/

383-НС/

433-НС/

442-НС/

449-НС/

450-НС/

458-НС/

476 -НС/

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения