Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 450-НС
София, 11 юли 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на секционните избирателни комисии извън страната.

С Решение № 345-НС от 28.06.2021 г., изменено и допълнено с решения № 359-НС от 01.07.2021 г., № 375-НС от 02.07.2021 г. , № 383-НС от 03.07.2021 г., № 406-НС от 06.07.2021 г., № 433-НС от 08.07.2021 г., № 442-НС от 09.07.2021 г., № 449-НС от 10.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия, с вх. НС-23-596/11.07.2021, НС-23-595/11.07.2021 г., НС-23-594/11.07.2021 г., НС-23-593/11.07.2021 г., НС-23-592/11.07.2021 г., НС-23-591/11.07.2021 г., НС-23-442/1/10.07.2021 г., НС-23-541/1/10.07.2021 г. са постъпили предложения за замени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както и допълнителни предложения от МВнР.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т.6, във връзка с чл. 102 и чл. 103 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решения №359-НС/01.07.2021г., №375-НС/02.07.2021г., №383-НС/03.07.2021г., №406-НС/06.07.2021г., № 433-НС/08.07.2021 г., № 442-НС от 09.07.2021 г., № 449-НС от 10.07.2021 г. както следва:

         

ОСВОБОЖДАВА Слави Цветанов Петков, ЕГН … като член на СИК № 321200162 Германия ФР, Хановер.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Борис Димитров Динков, ЕГН … като член на СИК № 321200162 Германия ФР, Хановер.

 

ОСВОБОЖДАВА Калина Веселинова Георгиева, ЕГН … като член на СИК № 321200156 Германия ФР, Хайлброн.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Григор Йорданов Йорданов, ЕГН … като член на СИК № 321200156 Германия ФР, Хайлброн.

 

ОСВОБОЖДАВА Марияна Димитрова Малинова, ЕГН … като член на СИК № 324300518 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Айшен Хилмиева Хилмиева, ЕГН … като член на СИК № 324300518 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър.

 

ОСВОБОЖДАВА Надя Дойчева Иванова, ЕГН … като член на СИК № 324300490 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Мейдстоун.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Мариана Асенова Узунова, ЕГН … като член на СИК № 324300490 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Мейдстоун.

 

СВОБОЖДАВА Мануел Кирилов Киров, ЕГН … като член на СИК № 324300507 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1.

 

НАЗНАЧВА НА НЕГОВО МЯСТО Николинка Стефанова Стоянова, ЕГН … като член на СИК № 324300507 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Музафер Мухамед Мустафа, ЕГН … като член на СИК № 325800647 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Гюлбие Едевартова Хаджъоглу, ЕГН … като член на СИК № 325800647 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

ОСВОБОЖДАВА Светлана Евтимова Симеонова- Николова, ЕГН … като секретар на СИК № 325800710 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Ерхан Реджебали Ахмед, ЕГН … като секретар на СИК № 325800710 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

ОСВОБОЖДАВА Ерхан Реджебали Ахмед, ЕГН … като член на СИК № 325800710 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Шейма Шенол Аксой, ЕГН … като член на СИК № 325800710 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

ОСВОБОЖДАВА Айдън Реджебов Ибрямов, ЕГН … като член на СИК № 325800689 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Фетие Неджатин Халил, ЕГН … като член на СИК № 325800689 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша.

 

НАЗНАЧАВА Исмаил Тургай Исмаил, ЕГН … като член на СИК № 321200130 Германия ФР, Оснабрюк.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Елтимирова Панчева, ЕГН … като член на СИК № 320200013 Австрия, Велс.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Мишел Добромирова Казанджиева, ЕГН … като член на СИК № 320200013 Австрия, Велс.

 

ОСВОБОЖДАВА Нихат Ашък, ЕГН … като член № 325800698 Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Теодор Харизанов Хубенов като член СИК № 325800698 Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

ОСВОБОЖДАВА Даяна Мирославова Аджемова, ЕГН … като секретар на СИК № 321200058 Германия ФР, Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Теодор Христов Михайлов, ЕГН … като секретар на СИК № 321200058 Германия ФР, Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz.

 

ОСВОБОЖДАВА Веска Цветанова Кръстева, ЕГН … като председател на СИК № 320900037 Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Весела Стоянова Минчева, ЕГН … като председател на СИК № 320900037 Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

ОСВОБОЖДАВА Весела Стоянова Минчева, ЕГН … като заместник-председател на СИК № 320900037 Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

ОСВОБОЖДАВА Зебуре Велиева Салиева, ЕГН … като секретар на СИК № 325800691 Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Семра Ахмед Иб, ЕГН … като секретар на СИК № 325800691 Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек).

 

ОСВОБОЖДАВА Явор Любомиров Йорданов, ЕГН … като член на СИК № 324300465 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Рангел Георгиев Гайдаджийски, ЕГН … като член на СИК № 324300465 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Евелина Бориславова Петрова, ЕГН … като секретар на СИК № 324300465 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Ани Димитрова илиева, ЕГН … като секретар на СИК № 324300465 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Койчо Велчев Велчев, ЕГН … като член на СИК № 325200579 САЩ, Милуоки, Уисконсин.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Румяна Димитрова Донева, ЕГН … като член на СИК № 325200579 САЩ, Милуоки, Уисконсин.

 

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Митков Баталов, като секретар на СИК № 322200239 Испания, Витория-Гастейс.

 

НАЗНАЧАВА Авушка Ибраим Айрол, ЕГН …, като секретар на СИК № 322200239 Испания, Витория-Гастейс.

 

НАЗНАЧАВА Денислав Димитров Пасев, ЕГН …, за член на СИК № 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Нюркян Исмаил Мехмедали, ЕГН …, за член на № 321200145 Германия ФР, Улм.

 

НАЗНАЧАВА Ивелина Димитрова Станева, ЕГН …, за член на № 321200145 Германия ФР, Улм.

 

ОСВОБОЖДАВА Гюлай Гюрселова Мурадова, ЕГН …, за член на СИК №325800647 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

ОСВОБОЖДАВА Сибел Аджар, ЕГН …, като председател на СИК №325800647 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Гюлай Гюрселова Мурадова, ЕГН …, като председател на СИК №325800647 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

ОСВОБОЖДАВА Силвия Тодорова Вощанска, като член на СИК № 321400198 Гърция, Солун (Генерално консулство).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Дилияна Цветанова Джуровенска-Франгопулу, ЕГН …, като член на СИК № 321400198 Гърция, Солун (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Мелани Тодорова Янкулова, като секретар на СИК № 324300429 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Светлана Валериева Димитрова, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300429 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри.

 

ОСВОБОЖДАВА Павел Костадинов Буков, като заместник-председател на СИК № 324300496 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Дилян Каменов Георгиев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324300496 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Бехчет Джемалов Бехчетов, ЕГН …, като член на СИК № 320900044 Белгия, Гент 2 - Нойзеплейн.

 

ОСВОБОЖДАВА Бюлент Бейтулов Исуфов, ЕГН …, като член на СИК № 325800633 Турция, Бурса, район Инегьол.

 

ОСВОБОЖДАВА Фидил Зиновиев Асенов, ЕГН … като секретар на СИК № 325800642 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Димитър Николаев Кънчев като секретар на СИК № 325800642 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Николаев Кънчев като член на СИК № 325800642 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

 

НАЗНАЧАВА Роза Христова Мерт, ЕГН … за член на СИК № 325800632 Турция, Бурса, Орхангази.

 

ОСВОБОЖДАВА Веселин Цанев Петков, като член на СИК № 325800687 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Февзие Шаиб Акбулут, ЕГН …, като член на СИК № 325800687 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Христова Златкова, като член на СИК № 321200157 Германия ФР, Хайделберг.

 

НАЗНАЧАВА Десислава Георгиева Савова, ЕГН …, като член на СИК № 321200157 Германия ФР, Хайделберг.

 

ОСВОБОЖДАВА състава на СИК № 322200286 Испания, Хатива 2:

Деню Мирославов Григоров, като председател.

Светлана Милкова Дамянова, като заместник-председател.

Жана Георгиева Стефанова, като секретар.

Фабрицио Христов Христов, като член.

 

НАЗНАЧАВА НА ТЕХНИТЕ МЕСТА в СИК № 322200286 Испания, Хатива 2:

Светлана Милкова Дамянова, ЕГН …, като председател.

Жана Георгиева Стефанова, ЕГН …, като заместник-председател.

Фабрицио Христов Христов, ЕГН…, като секретар.

Димитрина Атанасова Кирилова, ЕГН …, като член

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Николов Колев, като секретар на СИК № 324300446 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Бромли.

 

НАЗНАЧАВА Зорница Василева Рангелова. ЕГН … като секретар на СИК № 324300446 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Бромли.

 

ОСВОБОЖДАВА Кеми Юриева Турк, като член на СИК № 324300477 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Уорчестър Парк.

 

НАЗНАЧАВА Силвия Стоянова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 324300477 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Уорчестър Парк.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветелина Ивайлова Георгиева, като член на СИК № 322700341 Кипър, Пафос.

 

НАЗНАЧАВА Десислава Петрова Какалова, ЕГН …, като член на СИК № 322700341 Кипър, Пафос.

 

ОСВОБОЖДАВА Мартин Красимиров Киряков, № 324300479 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк.

 

НАЗНАЧАВА Мехрибан Ибрахимова Тусчева, ЕГН …, № 324300479 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Георгиев Динев, като председател на СИК № 325800680 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

НАЗНАЧАВА Свилен Валентинов Генчев, ЕГН …, като председател на СИК № 325800680 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Свилен Валентинов Генчев, ЕГН …, като член на СИК № 325800680 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

НАЗНАЧАВА Камен Ангелов Александров, ЕГН …, като член на СИК № 325800680 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Русов Найденов, като заместник-председател на СИК № 324300414 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър.

НАЗНАЧАВА Димитър Николаев Баберков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324300414 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър.

 

ОСВОБОЖДАВА Донка Георгиева Динчева, като член на СИК № 324300414 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър.

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Людмил Евгениев Василев, ЕГН …, като член на СИК № 324300414 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър.

ОСВОБОЖДАВА Малинка Иванова Връбчева, като секретар на СИК № 324300414 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Донка Георгиева Динчева, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300414 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Георгиева Тенева, ЕГН …, като член на СИК № 321200124 Германия ФР, Мюнхен 6 (Städtisches Willi-Graf-Gymnasium).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Тодор Милайлов Казанджиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200124 Германия ФР, Мюнхен 6 (Städtisches Willi-Graf-Gymnasium).

ОСВОБОЖДАВА Светлана Тодорова Тодорова, като заместник-председател на СИК № 324300462 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Кристина Георгиева Шиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324300462 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

ОСВОБОЖДАВА Марица Кънчева Кирова, като заместник-председател на СИК № 321200120 Германия ФР, Мюнхен 2 (Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Георги Владимиров Бакалов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200120 Германия ФР, Мюнхен 2 (Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing).

ОСВОБОЖДАВА Красимира Ваклинова Йорданова - Шишманова, като член на СИК № 321200120 Германия ФР, Мюнхен 2 (Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing).

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Христо Георгиев Хаджикосев, ЕГН …, като член на СИК № 321200120 Германия ФР, Мюнхен 2 (Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing).

ОСВОБОЖДАВА Владимир Тодоров Тодоров, ЕГН …, като член на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Филип Борисов Зарков, ЕГН …, като член на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Минчев Минчев, като секретар на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Владимир Тодоров Тодоров, ЕГН …, като член на СИК № 321200089 Германия ФР, Дрезден.

НАЗНАЧАВА Искра Василева Новакова,ЕГН …, като секретар на СИК № 324300503 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Пърт.

НАЗНАЧАВА Денислав Димитров Пасев, ЕГН …, като член на СИК № 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Димитров Стоянов, като член на СИК № 324300412 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Гилфорд.

НАЗНАЧАВА Габриел Мартинов Огнянов, ЕГН …, като член на СИК № 324300412 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Гилфорд.

ОСВОБОЖДАВА Веска Ташкова Начева, като член на СИК № 324300492 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

НАЗНАЧАВА Стефан Петров Стефанов, ЕГН …, като член на СИК № 324300492 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

ОСВОБОЖДАВА Ерсин Данаилов Ангелов, като заместник-председател на СИК № 321200160 Германия ФР, Хамбург 2 Вилхелмсбург.

НАЗНАЧАВА Десислава Иванова Трифонова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200160 Германия ФР, Хамбург 2 Вилхелмсбург.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Станчев Владимиров, като член на СИК № 324300432 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 2.

НАЗНАЧАВА Митко Станчев Митев, ЕГН …, като член на СИК № 324300432 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ковънтри 2.

ОСВОБОЖДАВА Петя Огнянова Енева, като член на СИК № 321200095 Германия ФР, Есен.

НАЗНАЧАВА Женя Александрова Кирилова, ЕГН …, като член на СИК № 321200095 Германия ФР, Есен.

ОСВОБОЖДАВА Павлина Стоянова Митова, като член на СИК № 324300449 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1).

НАЗНАЧАВА Зоя Георгиева Нестерова, ЕГН …,като член на СИК № 324300449 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ийлинг 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Златка Мишева Павлова, като член на СИК № 325800662 Турция, Измир, Алиага.

 

НАЗНАЧАВА Биляна Александрова Радева, ЕГН …, като член на СИК № 325800662 Турция, Измир, Алиага.

ОСВОБОЖДАВА Иван Петров Желязков, като заместник-председател на СИК № 320100005 Австралия, Пърт.

НАЗНАЧАВА Елена Миронова Пенкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320100005 Австралия, Пърт.

ОСВОБОЖДАВА Султанка Райчева Мицканова, като заместник-председател, като заместник-председателю на СИК № 325800648 Турция, Бурса, район Османгази (Алтънова).

НАЗНАЧАВА Симеон Пенчев Васелев, ЕГН …, като заместник-председател, като заместник-председателю на СИК № 325800648 Турция, Бурса, район Османгази (Алтънова).

ОСВОБОЖДАВА Мартина Минкова Мартинова, като председател на СИК № 325800728 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 2.

НАЗНАЧАВА Христиан Тонев Дойчев, ЕГН …, като председател на СИК № 325800728 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Митев Георгиев, ЕГН … като член на СИК № 321500208 Дания, Тааструп.

 

НАЗНАЧАВА Никола Георгиев Николов, ЕГН … като член на СИК № 321500208 Дания, Тааструп.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Павлова Иванова, ЕГН … като председател на СИК № 324300404 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 2.

II. УТВЪРЖДАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕС


* Публикувано на

Свързани решения:

345-НС/

359-НС/

375-НС/

383-НС/

406-НС/

433-НС/

442-НС/

449-НС/

462-НС/

476 -НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения