Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 406-НС
София, 6 юли 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на Централната избирателна комисия

С Решение № 345-НС от 28.06.2021 г., изменено и допълнено с решения № 359-НС от 01.07.2021 г., № 375-НС от 02.07.2021 г. и № 383-НС от 03.07.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили допълнителни предложения, както и предложения за смени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Иванова Първанова, ЕГН …, като член на СИК № 325800653, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2).

НАЗНАЧАВА Нина Ангелова Димова, ЕГН …, като член на СИК № 325800653, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2).

ОСВОБОЖДАВА Диляна Бранимирова Карагеоргиева-Костадинова, ЕГН …, като член на СИК № 325800708, Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

НАЗНАЧАВА Радослав Николаев Радославов, ЕГН …, като член на СИК № 325800708, Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

ОСВОБОЖДАВА Петър Илиев Какамъков, ЕГН …, като член на СИК № 325800670, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша.

НАЗНАЧАВА Паулина Иванова Стоянова, ЕГН …, като член на СИК № 325800670, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша.

ОСВОБОЖДАВА Гергана Зефирова Върбанова-Енчева, ЕГН ..., като член на СИК № 325800717, Турция, обл. Текирдаг, гр. Сарай.

НАЗНАЧАВА Янка Илиева Павлова, ЕГН …, като член на СИК № 325800717, Турция, обл. Текирдаг, гр. Сарай.

ОСВОБОЖДАВА Анелия Костадинова Николова, ЕГН …, като председател на СИК № 321200102, Германия ФР, Кобленц.

НАЗНАЧАВА Елена Страшимирова Деянова , ЕГН …, като председател на СИК № 321200102, Германия ФР, Кобленц.

ОСВОБОЖДАВА Ивелина Веселинова Пенчева, ЕГН …, като член на СИК № 321200102, Германия ФР, Кобленц.

НАЗНАЧАВА Светлозар Даринов Киров, ЕГН …, като член на СИК № 321200102, Германия ФР, Кобленц.

ОСВОБОЖДАВА Весела Николова Тотова, ЕГН …, като член на СИК № 324300458, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2).

НАЗНАЧАВА Пенка Стоянова Георгиева, ЕГН …, като член на СИК № 324300458, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2).

ОСВОБОЖДАВА Татяна Ивановна Спасова, ЕГН …, като член на СИК № 324300459, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3).

НАЗНАЧАВА Ивайло Валентинов Кирилов, ЕГН …, като член на СИК № 324300459, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3).

ОСВОБОЖДАВА Виделина Стоянова Ганева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321400186, Гърция, остров Крит, Герани.

НАЗНАЧАВА Галя Иванова Тодорова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321400186, Гърция, остров Крит, Герани.

ОСВОБОЖДАВА Кремена Любомирова Стоянова, ЕГН …, като председател на СИК № 322200252, Испания, Куеляр.

ОСВОБОЖДАВА Марин Христов Маринов, ЕГН …, като секретар на СИК № 322200252, Испания, Куеляр.

ОСВОБОЖДАВА Мая Ивова Антонова, ЕГН …, като член на СИК № 322200252, Испания, Куеляр.

НАЗНАЧАВА Марин Христов Маринов, ЕГН …, като председател на СИК № 322200252, Испания, Куеляр.

НАЗНАЧАВА Мая Ивова Антонова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322200252, Испания, Куеляр.

НАЗНАЧАВА Александър Стефанов Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 322200252, Испания, Куеляр.

ОСВОБОЖДАВА Николай Тодоров Долчинков, ЕГН …, като член на СИК № 320200010, Австрия, Виена (Посолски комплекс) - малка зала.

НАЗНАЧАВА Галина Велинова Нинова, ЕГН …, като член на СИК № 320200010, Австрия, Виена (Посолски комплекс) – малка зала.

ОСВОБОЖДАВА Янко Николов Дичев, ЕГН …, като председател на СИК № 322200280, Испания, Тенерифе.

ОСВОБОЖДАВА Ралица Константинова Бахърова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322200280, Испания, Тенерифе.

ОСВОБОЖДАВА Стоян Васков Тончев, ЕГН …, като член на СИК № 322200280, Испания, Тенерифе.

НАЗНАЧАВА Ралица Константинова Бахърова, ЕГН …, като председател на СИК № 322200280, Испания, Тенерифе.

НАЗНАЧАВА Стоян Васков Тончев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322200280, Испания, Тенерифе.

НАЗНАЧАВА Розалия Димитрова Николова, ЕГН …, като член на СИК № 322200280, Испания, Тенерифе.

ОСВОБОЖДАВА Валентина Атанасова Банкова, ЕГН …, като председател на СИК № 321200163, Германия ФР, Швебиш Гмюнд.

НАЗНАЧАВА Мариета Георгиева Алексиева, ЕГН …, като председател на СИК № 321200163, Германия ФР, Швебиш Гмюнд.

ОСВОБОЖДАВА Гюлджихан Басриева Кючукова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200163, Германия ФР, Швебиш Гмюнд.

НАЗНАЧАВА Ирена Кирилова Пецанова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200163, Германия ФР, Швебиш Гмюнд.

ОСВОБОЖДАВА Виолета Янкова Георгиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200163, Германия ФР, Швебиш Гмюнд.

НАЗНАЧАВА Златка Николова Дългъчева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200163, Германия ФР, Швебиш Гмюнд.

ОСВОБОЖДАВА Валентина Димчева Димова, като член на СИК № 321200163, Германия ФР, Швебиш Гмюнд.

НАЗНАЧАВА Евгения Вергилова Петрова-Костов, ЕГН …, като член на СИК № 321200163, Германия ФР, Швебиш Гмюнд.

ОСВОБОЖДАВА Таня Николаева Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 325800677, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Огнянова Михайлова, ЕГН …, като член на СИК № 325800678, Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

ОСВОБОЖДАВА Кадрие Сенай Ибишоглу, ЕГН …, като член на СИК № 325800679, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

ОСВОБОЖДАВА Христина Алексиева Алиева, ЕГН …, като член на СИК № 325800680, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

ОСВОБОЖДАВА Вадет Неждетов Мехмедов, ЕГН …, като член на СИК № 325800685, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой.

ОСВОБОЖДАВА Тодор Атанасов Тодоров, ЕГН …, като член на СИК № 325800691, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек).

ОСВОБОЖДАВА Сивко Русев Стоев, ЕГН …, като член на СИК № 325800699, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

ОСВОБОЖДАВА Светлин Денисов Чаушев, ЕГН …, като член на СИК № 325800629, Турция, Бурса (Консулска канцелария).

ОСВОБОЖДАВА Танер Сали Чавуш, ЕГН: …, като секретар на СИК № 325800629, Турция, Бурса (Консулска канцелария).

ОСВОБОЖДАВА Мартин Николов Емилов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325800641, Турция, Бурса, район Кестел 2.

ОСВОБОЖДАВА Юсеин Али Ахмед, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200065, Германия ФР, Бад Мускау.

ОСВОБОЖДАВА Невзат Назифов Юсуфов, ЕГН …, като член на СИК № 321200125, Германия ФР, Мюнхенгладбах.

ОСВОБОЖДАВА Санди Георгиев Костов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200084, Германия ФР, Делменхорст.

ОСВОБОЖДАВА Айше Халилова Ефтимова, ЕГН …, като председател на СИК № 325800637, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

ОСВОБОЖДАВА Тезджан Хасанова Ахмедова, ЕГН …, като член на СИК № 325800637, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

ОСВОБОЖДАВА Межнун Метин Халибрям, ЕГН …, като председател на СИК № 325800638, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре).

ОСВОБОЖДАВА Джошкун Ибрям Салим, ЕГН …, като член на СИК № 325800638, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре).

ОСВОБОЖДАВА Мюжгян Юсеинова Османова, ЕГН …, като председател на СИК № 320900043, Белгия, Гент 1.

ОСВОБОЖДАВА Ревазие Сюлейман Юмерова, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900044, Белгия, Гент 2 – Нойзеплейн.

ОСВОБОЖДАВА Сюлейха Шефкъ Бозова, ЕГН …, като член на СИК № 320900044, Белгия, Гент 2 – Нойзеплейн.

ОСВОБОЖДАВА Гюлюмсер Шабанова Ибрямова, ЕГН …, като член на СИК № 320900045, Белгия, Гент 3 – Синт Амандсберг.

ОСВОБОЖДАВА Неслишах Хюсеинова, ЕГН …, като член на СИК № 320900045, Белгия, Гент 3 - Синт Амандсберг.

ОСВОБОЖДАВА Величка Богданова Драганова, ЕГН …, като член на СИК № 322200235, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

ОСВОБОЖДАВА Антония Любенова Гигова, ЕГН …, като председател на СИК № 324100388, Норвегия, Олесунд.

ОСВОБОЖДАВА Иван Борисов Зафиров, ЕГН …, като председател на СИК № 321200115, Германия ФР, Манхайм 3.

ОСВОБОЖДАВА Виолета Георгиева Дикова, ЕГН …, като член на СИК № 320900035, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем.

ОСВОБОЖДАВА Мария Борисова Аргирова, ЕГН …, като член на СИК № 324300453, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон – Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк.

ОСВОБОЖДАВА Тамер Мюсфер Осман, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200092, Германия ФР, Дюселдорф 2.

ОСВОБОЖДАВА Ферихан Байсеев Расимов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200093, Германия ФР, Дюселдорф 3.

ОСВОБОЖДАВА Дженгис Исмет Рахим, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900037, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 1.

ОСВОБОЖДАВА Илгюнер Идризова Кяшифова, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900038, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 2.

ОСВОБОЖДАВА Февзие Рамаданова Ризаева, ЕГН …, като член на СИК № 320900038, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 2.

ОСВОБОЖДАВА Сабрие Ахмедова Коджаалиева, ЕГН …, като член на СИК № 320900038, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 2.

ОСВОБОЖДАВА Мерлин Динчер Рашид, ЕГН …, като член на СИК № 320900041, Белгия, Брюксел (Посолство 2).

ОСВОБОЖДАВА Севинч Ариф Хасан, ЕГН …, като член на СИК № 320900039, Белгия, Брюксел – Скарбек.

ОСВОБОЖДАВА Емине Мустафова Ереджебова, ЕГН …, като председател на СИК № 320900036, Белгия, Брюксел – Етербек.

ОСВОБОЖДАВА Мелек Фатим Фахри, ЕГН …, като председател на СИК № 320900039, Белгия, Брюксел – Скарбек.

ОСВОБОЖДАВА Зюхрие Хайдерова Мехмед, ЕГН …, като член на СИК № 320900039, Белгия, Брюксел – Скарбек.

ОСВОБОЖДАВА Боряна Веселинова Рачева, ЕГН …, като член на СИК № 323300349, Люксембург, Люксембург.

ОСВОБОЖДАВА Ангел Стефанов Еков, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900043, Белгия, Гент 1.

ОСВОБОЖДАВА Татяна Асенова Левчева, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900046, Белгия, Льовен.

ОСВОБОЖДАВА Преслава Димитрова Костова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200120, Германия ФР, Мюнхен 2 (Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing).

ОСВОБОЖДАВА Валентин Иванов Стефанов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200121, Германия ФР, Мюнхен 3 (Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing).

ОСВОБОЖДАВА Добринка Йорданова Кирпева, ЕГН …, като член на СИК № 321200069, Германия ФР, Бон.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Михайлова Петкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325200558, САЩ, Бостън 1, Български център в НА, Билрика, Масачузетс.

ОСВОБОЖДАВА Николай Цветанов Петков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325200559, САЩ, Бостън 2, градска част, Масачузетс.

ОСВОБОЖДАВА Галя Иванова Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 321400186, Гърция, остров Крит, Герани.

ОСВОБОЖДАВА Стефка Владимирова Николова, ЕГН …, като председател на СИК № 321200064, Германия ФР, Аугсбург.

ОСВОБОЖДАВА Жени Василева Христова , ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200064, Германия ФР, Аугсбург.

ОСВОБОЖДАВА Мая Ваньова Пенева , ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Германия ФР, Аугсбург.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Тодорова Вощанска, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321400198, Гърция, Солун (Генерално консулство).

ОСВОБОЖДАВА Красимир Лилиев Борисов, ЕГН …, като член на СИК № 321400198, Гърция, Солун (Генерално консулство).

ОСВОБОЖДАВА Явор Димитров Александров, ЕГН …, като председател на СИК № 324300457, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

ОСВОБОЖДАВА Борис Веселинов Николов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324300457, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

ОСВОБОЖДАВА Даниела Здравкова Студенкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325200558, САЩ, Бостън 1, Български център в НА, Билрика, Масачузетс.

ОСВОБОЖДАВА Зоя Благоева Михалкова, ЕГН …, като член на СИК № 326500762, Чехия, Прага (Посолство 2).

ОСВОБОЖДАВА Георги Петров Божинов, ЕГН …, като председател на СИК № 326500763, Чехия, Бърно.

ОСВОБОЖДАВА Кольо Григоров Колев, ЕГН …, като член на СИК № 326500763, Чехия, Бърно.

ОСВОБОЖДАВА Симона Петрова Цанкова, ЕГН …, като член на СИК № 320900048, Белгия, Хаселт.

ОСВОБОЖДАВА Калина Кирилова Кръстева, ЕГН …, като член на СИК № 321200054, Германия ФР, Берлин 3 – Посолство, Майерщрасе.

ОСВОБОЖДАВА Чавдар Николаев Влъчков, ЕГН …, като председател на СИК № 320900037, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 1.

ОСВОБОЖДАВА Милен Велинов Илиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200090, Германия ФР, Дуисбург.

ОСВОБОЖДАВА Методий Сашов Методиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200118, Германия ФР, Мюнстер.

ОСВОБОЖДАВА Лидия Бойкова Кольовска, ЕГН …, като член на СИК № 321200087, Германия ФР, Дортмунд 1.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Лалов Маринов, ЕГН …, като член на СИК № 321200088, Германия ФР, Дортмунд 2.

ОСВОБОЖДАВА Андрей Усатенко, ЕГН …, като член на СИК № 323700356, Молдова, Кишинев (Посолство).

ОСВОБОЖДАВА Венцислав Славчев Ангелов, ЕГН …, като член на СИК № 320100006, Австралия, Сидни.

ОСВОБОЖДАВА Кристина Георгиева Стефанова, ЕГН …, като член на СИК № 320100007, Австралия, Сидни 2.

ОСВОБОЖДАВА Станислав Колев Стоянов, ЕГН …, като член на СИК № 321200052, Германия ФР, Берлин 1 – Посолство, Лайпцигерщрасе.

ОСВОБОЖДАВА Даниела Стоянова Килюрова-Дееничина, ЕГН …, като член на СИК № 321200053, Германия ФР, Берлин 2 - Посолство, Лайпцигерщрасе.

ОСВОБОЖДАВА Гергана Станимирова Александрова, ЕГН …, като член на СИК № 321200054, Германия ФР, Берлин 3 –Посолство, Майерщрасе.

ОСВОБОЖДАВА Валентин Иванов Величков, ЕГН …, като председател на СИК № 321200056, Германия ФР, Берлин – Социален център при Българската църква в Берлин.

ОСВОБОЖДАВА Соня Любенова Микелат, ЕГН …, като председател на СИК № 321200070, Германия ФР, Бремен 1 – Моргенланд.

ОСВОБОЖДАВА Елица Николаева Пешина, ЕГН … като председател на СИК № 321200072, Германия ФР, Бремен 3 – Ан дер Вайде 50 А.

ОСВОБОЖДАВА Стоян Валентинов Николов, ЕГН … като председател на СИК № 321200090, Германия ФР, Дуисбург.

ОСВОБОЖДАВА Станислава Милчева Кънчева, ЕГН …, като член на СИК № 321400177, Гърция, Кавала.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Миланова Великова, ЕГН …, като председател на СИК № 322500327, Канада, Монреал 2, Кот де Неж.

ОСВОБОЖДАВА Милена Динева Иванова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322500327, Канада, Монреал 2, Кот де Неж.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Иванов Йорданов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325800662, Турция, Измир, Алиага.

НАЗНАЧАВА Юксел Хюсеин Мехмед, ЕГН …, като член на СИК № 325800677, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

НАЗНАЧАВА Ирфан Юсеин Осман, ЕГН …, като член на СИК № 325800678, Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

НАЗНАЧАВА Фикрие Шен, ЕГН …, като член на СИК № 325800679, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

НАЗНАЧАВА Нурай Мехмедова Топуз, ЕГН …, като член на СИК № 325800680, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

НАЗНАЧАВА Иванка Огнянова Хаджийска, ЕГН …, като член на СИК № 325800685, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой.

НАЗНАЧАВА Пембегюл Раим Мехмед, ЕГН …, като член на СИК № 325800691, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек).

НАЗНАЧАВА Мустафа Шен, ЕГН …, като член на СИК № 325800699, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

НАЗНАЧАВА Мехмед Халил Юсеин, ЕГН …, като член на СИК № 325800629, Турция, Бурса (Консулска канцелария).

НАЗНАЧАВА Светлин Денисов Чаушев, ЕГН …, като секретар на СИК № 325800629, Турция, Бурса (Консулска канцелария).

НАЗНАЧАВА Гюнер Реджеб Ферхат, ЕГН …, като секретар на СИК № 325800641, Турция, Бурса, район Кестел 2.

НАЗНАЧАВА Емрах Сали Вели, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200065, Германия ФР, Бад Мускау.

НАЗНАЧАВА Иксан Ибриямов Иксанов, ЕГН …, като член на СИК № 321200125, Германия ФР, Мюнхенгладбах.

НАЗНАЧАВА Асен Павлов Панов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200084, Германия ФР, Делменхорст.

НАЗНАЧАВА Межнун Метин Халибрям, ЕГН …, като председател на СИК № 325800637, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

НАЗНАЧАВА Джошкун Ибрям Салим, ЕГН …, като член на СИК № 325800637, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

НАЗНАЧАВА Айше Халилова Ефтимова, ЕГН …, като председател на СИК № 325800638, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре).

НАЗНАЧАВА Тезджан Хасанова Ахмедова, ЕГН …, като член на СИК № 325800638, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре).

НАЗНАЧАВА Ревазие Сюлейман Юмерова, ЕГН …, като председател на СИК№ 320900043, Белгия, Гент 1.

НАЗНАЧАВА Мюжгян Юсеинова Османова, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900044, Белгия, Гент 2 – Нойзеплейн.

НАЗНАЧАВА Гюлюмсер Шабанова Ибрямова, ЕГН …, като член на СИК № 320900044, Белгия, Гент 2 – Нойзеплейн.

НАЗНАЧАВА Сюлейха Шефкъ Бозова, ЕГН …, като член на СИК№ 320900045, Белгия, Гент 3 - Синт Амандсберг.

НАЗНАЧАВА Гюлджан Гюнюлиева Назифова, ЕГН …, като член на СИК № 320900045, Белгия, Гент 3 - Синт Амандсберг.

НАЗНАЧАВА Валентина Иванова Николова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321400199, Гърция, Ставрос.

НАЗНАЧАВА Кристина Руменова Христова, ЕГН … като член на СИК № 322200235, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

НАЗНАЧАВА Йешим Неджметин Беделоглу, ЕГН …, като секретар на СИК № 325800640, Турция, Бурса, район Кестел 1.

НАЗНАЧАВА Петър Николов Неделев, ЕГН …, като член на СИК № 325800640, Турция, Бурса, район Кестел 1.

НАЗНАЧАВА Хъкмет Шевкет Юмер, ЕГН …, като член на СИК № 325800642, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

НАЗНАЧАВА Иванка Георгиева Радева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325800657, Турция, Гебзе 1.

НАЗНАЧАВА Антоанета Николова Панайотова, ЕГН …, като член на СИК № 325800658, Турция, Гебзе 2.

НАЗНАЧАВА Севилджан Али Емин, ЕГН …, като член на СИК № 320900040, Белгия, Брюксел (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Галя Георгиева Кирилова, ЕГН …, като председател на СИК № 326500765, Чехия, Либерец.

НАЗНАЧАВА Славка Димитрова Стоянова, ЕГН …, като председател на СИК № 321400171, Гърция, Атина (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Бояна Петкова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 325800732, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

НАЗНАЧАВА Тодор Петров Николов, ЕГН …, като председател на СИК № 325800679, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

НАЗНАЧАВА Даниела Йорданова Борхоум, ЕГН …, като председател на СИК № 324100388, Норвегия, Олесунд.

НАЗНАЧАВА Кремена Валентинова Неделчева, ЕГН …, като член на СИК № 324300476, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд 2).

НАЗНАЧАВА Ферихан Байсеев Расимов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200092, Германия ФР, Дюселдорф 2.

НАЗНАЧАВА Тамер Мюсфер Осман, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200093, Германия ФР, Дюселдорф 3.

НАЗНАЧАВА Миглена Петкова Дикова-Миланова, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900037, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 1.

НАЗНАЧАВА Гюлюмсер Дауд Асан, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900038, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 2.

НАЗНАЧАВА Мериха Мехмедова Мемер, ЕГН …, като член на СИК № 320900038, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 2.

НАЗНАЧАВА Гюлджан Сюлейман Исуф, ЕГН …, като член на СИК № 320900038, Белгия, Брюксел – ПП на РБ към ЕС 2.

НАЗНАЧАВА Алпай Февзи Шакир, ЕГН …, като член на СИК № 320900041, Белгия, Брюксел (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Мелек Фатим Фахри, ЕГН …, като председател на СИК № 320900036, Белгия, Брюксел – Етербек.

НАЗНАЧАВА Мерлин Динчер Рашид, ЕГН …, като член на СИК № 320900039, Белгия, Брюксел – Скарбек.

НАЗНАЧАВА Зюхре Хайдерова Мехмед, ЕГН …, като председател на СИК № 320900039, Белгия, Брюксел – Скарбек.

НАЗНАЧАВА Емине Мустафова Ереджебова, ЕГН …, като член на СИК № 320900039, Белгия, Брюксел – Скарбек.

НАЗНАЧАВА Невин Нешад Хаджисадък, ЕГН …, като член на СИК № 320900033, Белгия, Антверпен 1.

НАЗНАЧАВА Валентин Иванов Стефанов, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200120, Германия ФР, Мюнхен 2 (Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing).

НАЗНАЧАВА Преслава Димитрова Костова, ЕГН …, като председател на СИК № 321200121, Германия ФР, Мюнхен 3 (Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing).

НАЗНАЧАВА Таня Великова Ангелова, ЕГН …, като член на СИК № 321200069, Германия ФР, Бон.

НАЗНАЧАВА Ваня Михайлова Петкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325200559, САЩ, Бостън 2, градска част, Масачузетс.

НАЗНАЧАВА Николай Станев Колев, ЕГН …, като член на СИК № 321400186, Гърция, остров Крит, Герани.

НАЗНАЧАВА Стефка Владимирова Николова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200064, Германия ФР, Аугсбург.

НАЗНАЧАВА Жени Василева Христова, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Германия ФР, Аугсбург.

НАЗНАЧАВА Мая Ваньова Пенева, ЕГН …, като председател на СИК № 321200064, Германия ФР, Аугсбург.

НАЗНАЧАВА Красимир Лилиев Борисов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321400198, Гърция, Солун (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Явор Димитров Александров, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324300457, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

НАЗНАЧАВА Борис Веселинов Николов, ЕГН …, като председател на СИК № 324300457, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

НАЗНАЧАВА Даниела Здравкова Студенкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325200558, САЩ, Бостън 1, Български център в НА, Билрика, Масачузетс.

НАЗНАЧАВА Николай Цветанов Петков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325200558, САЩ, Бостън 1, Български център в НА, Билрика, Масачузетс.

НАЗНАЧАВА Зоя Благоева Михалкова, ЕГН …, като председател на СИК № 326500762, Чехия, Прага (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Георги Петров Божинов, ЕГН …, като член на СИК № 326500763, Чехия, Бърно.

НАЗНАЧАВА Кольо Григоров Колев, ЕГН …, като председател на СИК № 326500763, Чехия, Бърно.

НАЗНАЧАВА Веселин Лалов Маринов, ЕГН …, като член на СИК № 321200087, Германия ФР, Дортмунд 1.

НАЗНАЧАВА Лидия Бойкова Кольовска, ЕГН …, като член на СИК № 321200088, Германия ФР, Дортмунд 2.

НАЗНАЧАВА Елеонора Пламенова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 321200090, Германия ФР, Дуисбург.

НАЗНАЧАВА Кристина Георгиева Стефанова, ЕГН …, като член на СИК № 320100006, Австралия, Сидни.

НАЗНАЧАВА Венцислав Славчев Ангелов, ЕГН …, като член на СИК № 320100007, Австралия, Сидни 2 (Кроу нест).

НАЗНАЧАВА Даниела Стоянова Килюрова-Дееничина, ЕГН …, като член на СИК № 321200052, Германия ФР, Берлин 1 - Посолство, Лайпцигерщрасе.

НАЗНАЧАВА Станислав Колев Стоянов, ЕГН …, като член на СИК № 321200053, Германия ФР, Берлин 2 – Посолство, Лайпцигерщрасе.

НАЗНАЧАВА Валентин Иванов Величков, ЕГН …, като член на СИК № 321200054, Германия ФР, Берлин 3 – Посолство, Майерщрасе.

НАЗНАЧАВА Гергана Станимирова Александрова, ЕГН …, като председател на СИК № 321200056, Германия ФР, Берлин – Социален център при Българската църква в Берлин.

НАЗНАЧАВА Елица Николаева Пешина, ЕГН …, като председател на СИК № 321200070, Германия ФР, Бремен 1 – Моргенланд.

НАЗНАЧАВА Соня Любенова Микелат, ЕГН …, като председател на СИК № 321200072, Германия ФР, Бремен 3 - Ан дер Вайде 50 А.

НАЗНАЧАВА Мартин Веселинов Чилев, ЕГН …, като председател на СИК № 321200090, Германия ФР, Дуисбург.

НАЗНАЧАВА Татяна Петрова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 321200125, Германия ФР, Мюнхенгладбах.

НАЗНАЧАВА Невяна Константинова Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 321400177, Гърция, Кавала.

НАЗНАЧАВА Милена Динева Иванова, ЕГН …, като председател на СИК № 322500327, Канада, Монреал 2, Кот де Неж.

НАЗНАЧАВА Йордан Иванов Йорданов, ЕГН …, като член на СИК № 325800632, Турция, Бурса, Орхангази.

ІІ. УТВЪРЖДАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната, съгласно приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

345-НС/

442-НС/

449-НС/

450-НС/

476 -НС/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения