Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 345-НС
София, 28 юни 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С Решение № 253-НС от 18 юни 2021 г. Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На 22 и 23 юни 2021 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1-5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната между парламентарно представените партии и коалиции. В хода на консултациите беше постигнато съгласие между участващите партии и коалиции.

В Централната избирателна комисия постъпи и писмено предложение с вх. № НС-04-01-389 от Министъра на външните работи за членове и резервни членове на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., допълнено с предложение с вх. № НС-04-01-394 от 28 юни 2021 г. Писмени предложения за назначаване на съставите на ЦИК постъпиха и от всички парламентарно представени партии и коалиции, участвали в консултациите.

Предвид посоченото и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложението.

2. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК извън страната чрез обявяване на настоящото решение на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦвТ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

359-НС/

406-НС/

442-НС/

450-НС/

462-НС/

476 -НС/

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения