Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 375-НС
София, 2 юли 2021 г.

ОТНОСНО: изменение, допълнение и поправка на технически грешки на Решение № 345-НС от 28.06.2021 на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. и Решение № 359-НС от 01.07.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили допълнителни предложения, както и предложения за смени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както следва:

- от коалиция ГЕРБ-СДС – с вх. № НС-11-114\2 от 29.06.2021 г. и № НС-11-114\3 от 01.07.2021 г.;

- от партия „Има такъв народ“ – с вх. № НС-10-271\2 от 28.06.2021 г., № НС-10-271\3 от 28.06.2021 г. и № НС-10-271\4 от 01.07.2021 г.;

- от коалиция „БСП за България“ – с вх. № НС-11-123\2 то 29.06.2021 г. и № НС-11-123\3 то 30.06.2021 г.;

- от партия „Движение за права и свободи“ – с вх. № НС-11-125\2 от 30.06.2021 г.;

- от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – с вх. № НС-11-126\1 от 30.06.2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-04-01-394 от 01.07.2021 г. постъпи предложение от Министерството на външните работи относно попълване съставите на секционните избирателни комисии извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 345-НС от 28.06.2021 г., изменено и допълнено с Решение № 359-НС от 01.07.2021 г. на Централната избирателна комисия и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

383-НС/

442-НС/

449-НС/

450-НС/

462-НС/

476 -НС/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения