Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 449-НС
София, 10 юли 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на секционните избирателни комисии извън страната

С Решение № 345-НС от 28.06.2021 г., изменено и допълнено с решения № 359-НС от 01.07.2021 г., № 375-НС от 02.07.2021 г. , № 383-НС от 03.07.2021 г., № 406-НС от 06.07.2021 г., № 433-НС от 08.07.2021 г., № 442-НС от 09.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия, с вх. № НС-23-481/05.07.2021 г., НС-23-492/05.07.2021 г., НС-23-495/05.07.2021 г., НС-23-523/08.07.2021 г., НС-23-481/05.07.2021 г., НС-23-492/05.07.2021 г., НС-23-495/05.07.2021 г., НС-23-523/08.07.2021 г., НС-23-547/09.07., НС-11-125/4/08.07.2021 г., НС-10-271/6/09.07.2021 г., НС-23-553/09.07.2021 г., НС-23-454/1/09.07.2021 г., НС-23-483/2/06.07.2021 г., НС-223-561/09.07.2021г., НС-11-155/3/09.07.2021г., НС-04-01-377/4/09.07.2021г.; НС-04-01-377/3/09.07.2021 г. са постъпили предложения за замени по смисъла на чл. 105 от ИК от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както и допълнителни предложения от МВнР.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 6 във връзка с чл. 102 и чл. 103 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решения № 359-НС/01.07.2021 г., № 375-НС/02.07.2021 г., № 383-НС/03.07.2021 г., № 406-НС/06.07.2021 г., № 433-НС/08.07.2021 г., № 442-НС/09.07.2021 г., както следва:  

ОСВОБОЖДАВА Дора Йолова Христова, ЕГН ... като член на СИК № 325800686 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Сергей Николаев Стефанов, ЕГН ... като член на СИК № 325800686 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

 

ОСВОБОЖДАВА Емине Мустафова Ереджебова, ЕГН ... , като член на СИК № 320900039 Белгия, Брюксел – Скарбек.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Гюлнур Мехмед Сали, ЕГН ... , като член на СИК № 320900039 Белгия, Брюксел – Скарбек.

 

ОСВОБОЖДАВА Явор Димитров Александров, ЕГН ... като председател на СИК № 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Борис Веселинов Николов, ЕГН ... като председател на СИК № 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Борис Веселинов Николов, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Явор Димитров Александров, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Виктория Борисовна Гущюк, ЕГН ... като заместник-председател на СИК №325900733 Украйна, Одеса (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Анна Феодоровна Казарян, ЕГН ... като заместник-председател на СИК №325900733 Украйна, Одеса (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Захари Огнянов Райков, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 325800679 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Петър Павлов Тодоров, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 325800679 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Мая Душева Колева, ЕГН ... като член на СИК № 325800683 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Иван Викторов Димитров, ЕГН ... като член на СИК № 325800683 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Мартин Симеонов Алексиев, ЕГН ... като председател член на СИК № 325800629 Турция, Бурса (Консулска канцелария).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Дияна Николова Гъркова, ЕГН ... като председател член на СИК № 325800629 Турция, Бурса (Консулска канцелария).

 

ОСВОБОЖДАВА Иванка Георгиева Каменова, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325200567 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Златин Михайлов Куршумов, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325200567 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Таня Любенова Михайлова, ЕГН ... , като председател СИК № 325200569 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 3.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Радка Тодорова Йорданова, ЕГН ... , като председател СИК № 325200569 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Аннамари Милкова Анчев, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325200569 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 3.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Антониа Михайлова Керчева, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325200569 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Явор Евтимов Бачев, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 322200235 Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Валентина Пламенова Василева, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 322200235 Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

 

НАЗНАЧАВА Радослава Иванова Иванова, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 325200559 САЩ, Бостън 2, градска част, Масачузетс.

 

ОСВОБОЖДАВА Наталия Расимова Салимова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800641 Турция, Бурса, район Кестел 2.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Румен Боянов Койчев, ЕГН ... , като член на СИК № 325800641 Турция, Бурса, район Кестел 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Галин Рашков Мешков, ЕГН ... , като член на СИК № 325800670 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Диана Петрова Воева, ЕГН ... , като член на СИК № 325800670 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша.

 

ОСВОБОЖДАВА София Димитрова Атанасова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800681 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Илиян Стоянов Петков, ЕГН ... , като член на СИК № 325800681 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

ОСВОБОЖДАВА Бонка Георгиева Левичарова, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800681 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Иван Николов Янев, ЕГН ... , като секретар на СИК № 325800681 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Таска Тошкова Илиева, ЕГН ... , като член на СИК № 325800687 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Веселин Цанев Петков, ЕГН ... , като член на СИК № 325800687 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

 

ОСВОБОЖДАВА Диян Колев Михов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800688 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Никол-Лилиян Николаева Едрева, ЕГН ... , като член на СИК № 325800688 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю.

 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Павлова Драганова  , ЕГН ... като член на СИК № 322300299 Италия, Милано (Българско училище 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Радка Великова Минева, ЕГН ... като член на СИК № 322300299 Италия, Милано (Българско училище 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Красимира Павлова Драганова  , ЕГН ... като член на СИК № 322300300 Италия, Милано (Българско училище 2).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Радка Великова Минева, ЕГН ... като член на СИК № 322300300 Италия, Милано (Българско училище 2)

 

ОСВОБОЖДАВА Вяра Борисова Прешелкова, ЕГН ... като председател на СИК № 321500208 Дания, Тааструп.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Христо Иванов Тупчев, ЕГН ... като председател на СИК № 321500208 Дания, Тааструп.

 

ОСВОБОЖДАВА Христо Иванов Тупчев, ЕГН ... като секретар на СИК № 321500208 Дания, Тааструп.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Шенол Селим Ибрям, ЕГН ... като секретар на СИК № 321500208 Дания, Тааструп.

 

ОСВОБОЖДАВА Кристина Валентинова Кехайова, ЕГН ... като член на СИК № 321500208 Дания, Тааструп.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Георги Митев Георгиев, ЕГН ... като член на СИК № 321500208 Дания, Тааструп.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Цветков Дамянов като член на СИК № 324400532 Полша, Варшава (Посолство).

 

НАЗНАЧАВА Стефка Димитрова Николова – Бенза, ЕГН ... като член на СИК № 324400532 Полша, Варшава (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Мартин Тодоров Тодоров като заместник-председател на СИК № 324300484 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

НАЗНАЧАВА Маргарита Петрова Петрова, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 324300484 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

 

ОСВОБОЖДАВА Мая Василева Василева като председател на СИК № 324300483 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Павла Валентинова Миткова, ЕГН ... , като председател на СИК № 324300483 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Валери Иванов Настев, като член на СИК № 324300496 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд.

НАЗНАЧАВА Даниела Михаелов Смилова, ЕГН ... , като член на СИК № 324300496 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Крумова Гакева, като председател на СИК № 324300494 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

НАЗНАЧАВА Виктория Руменова Захариева, ЕГН ... , като председател на СИК № 324300494 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Светославова Кочева, като секретар на СИК № 324300494 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

НАЗНАЧАВА Мария Найденова Никифорова, ЕГН ... , като секретар на СИК № 324300494 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефан Петров Стефанов, като член на СИК № 324300492 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

НАЗНАЧАВА Веска Ташкова Начева, ЕГН ... , като член на СИК № 324300492 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Кирилов Трайков , ЕГН ... , като секретар на СИК № 324300441 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).

НАЗНАЧАВА Ивайло Симеонов Марчев, ЕГН ... 8, като секретар на СИК № 324300441 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Маринов Маринов, като член на СИК № 324300441 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).

НАЗНАЧАВА Ива Христова Августинова, ЕГН ... , като член на СИК № 324300441 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Василев Иванов, като член на СИК № 324300442 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 2).

НАЗНАЧАВА Георги Кирилов Трайков , ЕГН ... , като член на СИК № 324300442 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Наталия Денчева Петрова, като председател на СИК № 324300444 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 4).

НАЗНАЧАВА Калина Пламенова Иванова, ЕГН ... , като председател на СИК № 324300444 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 4).

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Стефанова Карагьозова, като член на СИК № 324300517 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уотфорд.

НАЗНАЧАВА Карина Стоянова , ЕГН ... , като член на СИК № 324300517 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уотфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Марияна Пламенова Христова, като заместник-председател на СИК № 324300528 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 3.

НАЗНАЧАВА Стефка Пламенова Станчева, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 324300528 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Катя Миткова Дойчева, като член на СИК № 324300526 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ... , като член на СИК № 324300526 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Кремена Красимирова Захариева, като секретар на СИК № 324300526 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,Чатъм 1

 

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Марияна Пламенова Христова, ЕГН ... , като секретар на СИК № 324300526 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

 

ОСВОБОЖДАВА Иванка Ангелова Хаджиева, като член на СИК № 324300513 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Тънбридж Уелс.

НАЗНАЧАВА Ивалина Ивайлова Иванова, ЕГН ... , като член на СИК № 324300513 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Тънбридж Уелс.

 

ОСВОБОЖДАВА Божин Костадинов Джинков, като член на СИК № 323900365 Нидерландия, Айндховен.

НАЗНАЧАВА Денко Милков Гугутков, ЕГН ... , като член на СИК № 323900365 Нидерландия, Айндховен.

 

ОСВОБОЖДАВА Женя Костадинова Щерева, като секретар на СИК № 323900381 Нидерландия, Хилверсум.

НАЗНАЧАВА Янко Кирилов Рибарски, ЕГН ... , като секретар на СИК № 323900381 Нидерландия, Хилверсум.

 

ОСВОБОЖДАВА Ирина Василева Куртова, като член на СИК № 323900362 Нидерландия, Хага (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Ружица Маринова Филчева, ЕГН ... , като член на СИК № 323900362 Нидерландия, Хага (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Виждан Вежди Мехмед, като член на СИК № 323900363 Нидерландия, Хага (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Анжела Георгиева Димитрова, ЕГН ... , като член на СИК № 323900363 Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Борислава Христова Попова, като член на СИК № 323900363 Нидерландия, Хага (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Емилия Николаева Трайкова, ЕГН ... , като член на СИК № 323900363 Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Емрах Мюсреф Мехмед, като председател на СИК № 323900364 Нидерландия, Хага 3.

НАЗНАЧАВА Мая Бойкова Коцева – Станева, ЕГН ... , като председател на СИК № 323900364 Нидерландия, Хага 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Велизар Калинов Анастасов, като член на СИК № 323900379 Нидерландия, Утрехт.

 

ОСВОБОЖДАВА Волен Петров Влъчков, като председател на СИК № 323900379 Нидерландия, Утрехт.

 

НАЗНАЧАВА Велизар Калинов Анастасов,ЕГН ... , като председател на СИК № 323900379 Нидерландия, Утрехт.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Цанков Стефанов, като член на СИК № 324300402 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст.

НАЗНАЧАВА Живко Русев Пиперов, ЕГН ... , като член на СИК № 324300402 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст.

 

ОСВОБОЖДАВА Ралица Георгиева Гатева, като председател на СИК № 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.

НАЗНАЧАВА Таня Светославова Станчева, ЕГН ... , като председател на СИК № 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Антон Дянков Колев, като член на СИК № 321200093 Германия ФР, Дюселдорф 3.

НАЗНАЧАВА Стойко Николаев Стоев, ЕГН ... , като член на СИК № 321200093 Германия ФР, Дюселдорф 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Красимиров Илиев, като председател на СИК № 322200266 Испания, Палма де Майорка 1.

НАЗНАЧАВА Теодора Йорданова Христова, ЕГН ... , като председател на СИК № 322200266 Испания, Палма де Майорка 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Евдокимов Спасов, ЕГН ... като член на СИК № 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Нели Василева Гедова, ЕГН ... като заместник-председател на СИК № 322500329 Канада, Монреал 4, Южен бряг.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Стоянов Георгиев, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 324300485 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Цветомир Альошев Янев, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 324300485 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4).

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Георгиев Янчев, ЕГН ... , като председател на СИК № 322700342 Кипър, Полис Хрисохус.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Радостина Жекова Жекова, ЕГН ... , като председател на СИК № 322700342 Кипър, Полис Хрисохус.

 

ОСВОБОЖДАВА Елина Нинова Кирилова-Лазаров, ЕГН ... , като секретар на СИК № 322500328 Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Явор Милчев Антов, ЕГН ... , като секретар на СИК № 322500328 Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Емилов Иванов, ЕГН ... , като член на СИК № 326600779 Швейцария, Цюрих – 2.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Георги Николаев Георгиев, ЕГН ... , като член на СИК № 326600779 Швейцария, Цюрих – 2.

II. УТВЪРЖДАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕС


* Публикувано на

Свързани решения:

359-НС/

375-НС/

383-НС/

406-НС/

433-НС/

442-НС/

450-НС/

462-НС/

476 -НС/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения