Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 383-НС
София, 3 юли 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение и поправка на техническа грешка в Решение 375-НС от 02.07.2021 г. на Централната избирателна комисия

С решения № 345-НС от 28.06.2021 г., № 359-НС от 01.07.2021 г. и № 375-НС от 02.07.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили допълнителни предложения, както и предложения за смени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПЪЛВА Решение № 375-НС от 02.07.2021 г. на ЦИК, както следва:

1. Досегашният текст става т. 1.

2. Създава се т. 2:

„2. ОСВОБОЖДАВА Мая Ваньова Пенева, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, ФР Германия, Айленбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветослав Красимиров Кирилов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322700336, Кипър, Никозия 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Ганчева Минчева, ЕГН …, като член на СИК № 321200125, ФР Германия, Мюнхенгладбах.

 

ОСВОБОЖДАВА Ирена Светославова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 321200063, ФР Германия, Аполда.

НАЗНАЧАВА Атанаска Иванова Колева, ЕГН …, за член на СИК № 321200063, ФР Германия, Аполда.

 

ОСВОБОЖДАВА Светлозар Даринов Киров, ЕГН …, като член на СИК № 325800707, Турция, Маниса.

НАЗНАЧАВА Милена Захариева Николаева, ЕГН …, за член на СИК № 325800707, Турция, Маниса.

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Иванова Цанкова, ЕГН …, като член на СИК № 325200608, САЩ, Шарлът – Матюс, Северна Каролина.

НАЗНАЧАВА Валентина Недева Тошева, ЕГН …, за член на СИК № 325200608, САЩ, Шарлът – Матюс, Северна Каролина.

 

ОСВОБОЖДАВА Деница Валериева Петрова, ЕГН …, като член на СИК № 321200154, ФР Германия, Фюрт - 1.

НАЗНАЧАВА Галина Димитрова Добрева-Мерджанова, ЕГН …, за член на СИК № 321200154, ФР Германия, Фюрт - 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Нина Спасова Стоименова, ЕГН …, като член на СИК № 321200080, ФР Германия, Гелзенкирхен.

НАЗНАЧАВА Снежана Ангелова Славова, ЕГН …, за член на СИК № 321200080, ФР Германия, Гелзенкирхен.

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Иванова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 322200274, Испания, Сарагоса.

НАЗНАЧАВА Петя Делчева Зографова, ЕГН …, за член на СИК № 322200274, Испания, Сарагоса.

 

ОСВОБОЖДАВА Христина Панайотова Христова, ЕГН …, като член на СИК № 325800666, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле.

НАЗНАЧАВА Ивелина Стойнова Шопова, ЕГН …, за член на СИК № 325800666, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле.

 

ОСВОБОЖДАВА Янка Спасова Димова, ЕГН …, като член на СИК № 325800667, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

НАЗНАЧАВА Полина Петкова Метева, ЕГН …, за член на СИК № 325800667, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Димитров Михалев, ЕГН …, като член на СИК № 325800664, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарънч 2).

НАЗНАЧАВА Живко Радосветов Градинаров, ЕГН …, за член на СИК № 325800664, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарънч 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Живко Радосветов Градинаров, ЕГН …, като член на СИК № 321200127, ФР Германия, Ноймюнстер.

НАЗНАЧАВА Иво Ананиев Асенов, ЕГН …, за член на СИК № 321200127, ФР Германия, Ноймюнстер.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветан Луков Цоков, ЕГН …, като член на СИК № 324700543, Република Северна Македония, Щип.

НАЗНАЧАВА Георги Костадинов Ямалиев, ЕГН …, за член на СИК № 324700543, Република Северна Македония, Щип.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Илиева Първанова, ЕГН …, като член на СИК № 321400172, Гърция, Александропулис.

НАЗНАЧАВА Магдалена Иванова Георгиева, ЕГН …, за член на СИК № 321400172, Гърция, Александропулис.

 

ОСВОБОЖДАВА Виктория Симеонова Рачева-Славкова, ЕГН …, като член на СИК № 321200089, ФР Германия, Дрезден.

НАЗНАЧАВА Максим Минков Алашки, ЕГН …, за член на СИК № 321200089, ФР Германия, Дрезден.

 

ОСВОБОЖДАВА Владислав Валентинов Сарнацки, ЕГН …, като член на СИК № 321200081, ФР Германия, Гьотинген.

НАЗНАЧАВА Юлиана Викторова Йошовска, ЕГН …, за член на СИК № 321200081, ФР Германия, Гьотинген.

 

ОСВОБОЖДАВА Светлана Тодорова Минкова-Фахриева, ЕГН …, като член на СИК № 321200077, ФР Германия, Вормс.

НАЗНАЧАВА Валерия Симеонова Рангелова, ЕГН …, за член на СИК № 321200077, ФР Германия, Вормс.

 

ОСВОБОЖДАВА Наталия Стефанова Бакалова, ЕГН …, като член на СИК № 325800668, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

НАЗНАЧАВА Ясен Маринов Марашев, ЕГН …, за член на СИК № 325800668, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Станка Кирова Николова, ЕГН …, като член на СИК № 325800669, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

НАЗНАЧАВА Стоян Жеков Урумов, ЕГН …, за член на СИК № 325800669, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Павлинка Стоянова Генчева, ЕГН …, като член на СИК № 321200093, ФР Германия, Дюселдорф 3.

НАЗНАЧАВА Светла Георгиева Иванова, ЕГН …, за член на СИК № 321200093, ФР Германия, Дюселдорф 3.

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Вилдирас Каменов, ЕГН …, като член на СИК № 325200570, САЩ, Детройт, Мичиган.

НАЗНАЧАВА Катя Димова Боева, ЕГН …, за член на СИК № 325200570, САЩ, Детройт, Мичиган.

 

ОСВОБОЖДАВА Снежанка Колева Колева, ЕГН …, като член на СИК № 325800659, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

НАЗНАЧАВА Димо Митков Димитров, ЕГН …, за член на СИК № 325800659, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

ОСВОБОЖДАВА Емилия Стефанова Йорданова, ЕГН …, като член на СИК № 322300302, Италия, Мортара.

НАЗНАЧАВА Венелин Станимиров Велинов, ЕГН …, за член на СИК № 322300302, Италия, Мортара.

 

ОСВОБОЖДАВА Евгени Стоилков Стоилов, ЕГН …, като член на СИК № 322300301, Италия, Милано (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Ирена Николаева Тодорова, ЕГН …, за член на СИК № 322300301, Италия, Милано (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Ирена Николаева Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 322300299, Италия, Милано (Българско училище 1).

НАЗНАЧАВА Силвия Стойнева Стаменова, ЕГН …, за член на СИК № 322300299, Италия, Милано (Българско училище 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Силвия Стойнева Стаменова, ЕГН …, като член на СИК № 322300300, Италия, Милано (Българско училище 2).

НАЗНАЧАВА Евгени Стоилков Стоилов, ЕГН …, за член на СИК № 322300300, Италия, Милано (Българско училище 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Здравко Веселинов Вутов, ЕГН …, като член на СИК № 320900043, Белгия, Гент 1.

НАЗНАЧАВА Петя Дойчинова Матева, ЕГН …, за член на СИК № 320900043, Белгия, Гент 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Сюлейха Шефкъ Бозова, ЕГН …, като член на СИК № 320900044, Белгия, Гент 2 - Нойзеплейн.

НАЗНАЧАВА Весела Вълчева Цветкова, ЕГН …, за член на СИК № 320900044, Белгия, Гент 2 - Нойзеплейн.

 

ОСВОБОЖДАВА Елица Драгомирова Друмева, ЕГН …, като член на СИК № 320900042, Белгия, Варегем.

НАЗНАЧАВА Павел Александръв Ашиков, ЕГН …, за член на СИК № 320900042, Белгия, Варегем.

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Петрова Чакалова, ЕГН …, като член на СИК № 322200231, Испания, Барселона (Генерално консулство 1).

НАЗНАЧАВА Наталия Георгиева Димитрова, ЕГН …, за член на СИК № 322200231, Испания, Барселона (Генерално консулство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Велев Пеев, ЕГН …, като член на СИК № 325800651, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

НАЗНАЧАВА Спаска Василева Цветкова, ЕГН …, за член на СИК № 325800651, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

 

ОСВОБОЖДАВА Наташа Иванова Блажева, ЕГН …, като член на СИК № 324300439, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лийдс.

НАЗНАЧАВА Ваня Илиянова Илиева-Смит, ЕГН …, за член на СИК № 324300439, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лийдс.

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Владимиров Ванчев, ЕГН …, като член на СИК № 324300516, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън.

НАЗНАЧАВА Ани Иванова Божилска-Неделчева, ЕГН …, за член на СИК № 324300516, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън.

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Стоянов Стоянов, ЕГН …, като член на СИК № 321200069, ФР Германия, Бон.

НАЗНАЧАВА Пламен Стоянов Стоянов, ЕГН …, за секретар на СИК № 321200069, ФР Германия, Бон.

 

ОСВОБОЖДАВА Таня Койчева Вълова-Кирякова, ЕГН …, като член на СИК № 324300492, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

НАЗНАЧАВА Сияна Петрова Караджова, ЕГН …, за член на СИК № 324300492, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

 

ОСВОБОЖДАВА Мустафа Алиев Салиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200086, ФР Германия, Дитценбах 2.

НАЗНАЧАВА Салим Мехмедали Хюсеин, ЕГН …, за член на СИК № 321200086, ФР Германия, Дитценбах 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Йорданова Атанасова, ЕГН …, като член на СИК № 321400187, Гърция, остров Крит, Ираклио.

НАЗНАЧАВА Павлина Петкова Ристова, ЕГН …, за член на СИК № 321400187, Гърция, остров Крит, Ираклио.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Атанасов Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 322000219, Ирландия, Корк.

НАЗНАЧАВА Антонина Димитрова Зайкиевич, ЕГН …, за член на СИК № 322000219, Ирландия, Корк.

 

ОСВОБОЖДАВА Анна Иванова Руски, ЕГН …, като член на СИК № 322200236, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2).

НАЗНАЧАВА Милена Георгиева Димитрова-Христова, ЕГН …, за член на СИК № 322200236, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Георгиева Ангелова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322200257, Испания, Йорет де Мар.

НАЗНАЧАВА Виолета Станчева Грудова, ЕГН …, за заместник-председател на СИК № 322200257, Испания, Йорет де Мар.

 

ОСВОБОЖДАВА Нионила Георгиева Ганчева, ЕГН …, като член на СИК № 325800645, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

НАЗНАЧАВА Боян Славев Иванов, ЕГН …, за член на СИК № 325800645, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

 

ОСВОБОЖДАВА Борис Венциславов Грозев, ЕГН …, като член на СИК № 324200396, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Георги Захариев Миленов, ЕГН …, за член на СИК № 324200396, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Мирчо Желязков Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 326600775, Швейцария, Люцерн.

НАЗНАЧАВА Люси Георгиева Илиева, ЕГН …, за член на СИК № 326600775, Швейцария, Люцерн.

 

ОСВОБОЖДАВА Венера Богомилова Стоянова, ЕГН …, като член на СИК № 324300463, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2).

НАЗНАЧАВА Владислав Венциславов Горанов, ЕГН …, за член на СИК № 324300463, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2).

ОСВОБОЖДАВА Калоян Милчев Илиев, ЕГН …, като член на СИК № 324300509, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стафорд.

НАЗНАЧАВА Гергана Георгиева Ангелова, ЕГН …, за член на СИК № 324300509, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Стафорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Антония Федева Велева, ЕГН …, като председател на СИК № 324300502, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Престън.

 

ОСВОБОЖДАВА Ваня Иванова Иванова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324300502, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Престън.

 

ОСВОБОЖДАВА Атанаска Лозанова Джумайска, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300502, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Престън.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Кръстева Кръстева, ЕГН …, като член на СИК № 324300502, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Престън.“

 

ІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка, както следва:

В СИК № 321200064, ФР Германия, Аугсбург, името „Савина Василева Петрова“ да се чете „Славина Василева Стамболийска“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

375-НС/

442-НС/

449-НС/

450-НС/

462-НС/

476 -НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения