Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 549-ЕП
София, 25 май 2014 г.

ОТНОСНО: допълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 427-ЕП от 19 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 454-ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК, Решение 494-ЕП от 22.05.2014 г. и Решение 538-ЕП от 24.05.2014 г., Решение № 546-ЕП от 25.05.2014 г.

Постъпили са писма от МВнР с вх. № ЕП-04-01-128 от 25.05.2014 г. и вх. № ЕП-04-01-129 от 25.05.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Денчо Милков Гугутков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800054, Испания, Барселона 1.

НАЗНАЧАВА Снежанка Любенова Алтънкова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800054, Испания, Барселона 1.

ОСВОБОЖДАВА Сергей Йорданов Лазаров, ЕГН ..., като член на СИК № 320800090, Испания, Канталехо.

НАЗНАЧАВА Адриан Арсов Давидов, ЕГН ..., като член на СИК № 320800090, Испания, Канталехо.

ОСВОБОЖДАВА Лидия Ташова Алексиева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400018, Великобритания, Лондон 7.

ОСВОБОЖДАВА Александра Александрова Миланова, ЕГН ..., като член  на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

НАЗНАЧАВА Александра Александрова Миланова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

ОСВОБОЖДАВА Марияна Асенова Маринова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Марияна Асенова Маринова, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Юлияна Николаева Лефеджиева, ЕГН ..., като председател на 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Николаева Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

НАЗНАЧАВА Себахат Бедришева Алиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г. и Решение № 546-ЕП от 25.05.2014 г. както следва:

1. Текстът: „НАЗНАЧАВАМ Митко Костадинов Динев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600117, Нидерландия, Хага 1." да се чете „НАЗНАЧАВАМ Митко Костадинов Димов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600117, Нидерландия, Хага 1.

2. В т. 48 Секционна избирателна комисия № 320600048, Дания, Копенхаген , текстът: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Гюкхан Мустафа Юсуф, ЕГН ..." да се чете „ПРЕДСЕДАТЕЛ Гьокан Мустафа Юсуф ЕГН ...".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

337-ЕП/

346-ЕП/

391-ЕП/

427-ЕП/

454-ЕП/

494-ЕП/

538-ЕП/

546-ЕП/

550-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения