Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 346-ЕП
София, 12 май 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

След обявяване на Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г. се установи, че четири от предложените първоначално лица от ПП „ГЕРБ" за състави на секционни избирателни комисии за гласуване извън страната са пропуснати.

Освен това в две от секциите са назначени едни и същи лица.

С оглед горното и на основание чл. 102, ал. 6 от Изборния кодекс и протокол 07.05.2014 г. от проведени консултации в ЦИК по чл. 102, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 336-ЕП от 10.05.2014 г., както следва:

1. В т. 19. Секционна избирателна комисия № 320400019, Великобритания, Лондон 8:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Захариева Гюндузова, ЕГН ...".

2. В т. 20. Секционна избирателна комисия № 320400020, Великобритания, Лондон 9:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Свилен Любенов Григоров, ЕГН ...".

3. В т. 22. Секционна избирателна комисия № 320400022, Великобритания, Лондон 11:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Желязкова Желязкова, ЕГН ...".

4. В т. 23. Секционна избирателна комисия № 320400023, Великобритания, Лондон 12:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Ана Петрова Макариева, ЕГН ...".

5. В т. 123. Секционна избирателна комисия № 321600123, Нидерландия, Керкдрийл, думите: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Трендафилова Аромова, ЕГН ..." се заличават.

6. В т. 127. Секционна избирателна комисия № 321900127, Полша, Ленкница, думите на ред 4 „Сюлейман Фаик Сюлейманов, ЕГН ..." се заличават.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

337-ЕП/

391-ЕП/

427-ЕП/

494-ЕП/

538-ЕП/

546-ЕП/

549-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения