Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 550-ЕП
София, 25 май 2014 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 549-ЕП от 25 май 2014 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР с вх. № ЕП-04-01-130 от 25.05.2014 г. в 17,39 ч. за промяна в състава на СИК № 323000149, Франция, Париж 2, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. С настоящото писмо ни уведомяват, че назначеният за секретар на СИК № 323000149, Франция, Париж 2, Сали Адил Сали не се е явил за участие в работата на СИК. На негово място като секретар се предлага да бъде назначен Ахмед Ахмедов Хюсеинов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Сали Адил Сали, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323000149, Франция, Париж 2.

НАЗНАЧАВА Ахмед Ахмедов Хюсеинов, ЕГН ..., за секретар на СИК № 323000149, Франция, Париж 2.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

549-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения