Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 550-ЕП
София, 25 май 2014 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 549-ЕП от 25 май 2014 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР с вх. № ЕП-04-01-130 от 25.05.2014 г. в 17,39 ч. за промяна в състава на СИК № 323000149, Франция, Париж 2, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. С настоящото писмо ни уведомяват, че назначеният за секретар на СИК № 323000149, Франция, Париж 2, Сали Адил Сали не се е явил за участие в работата на СИК. На негово място като секретар се предлага да бъде назначен Ахмед Ахмедов Хюсеинов.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Сали Адил Сали, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323000149, Франция, Париж 2.

НАЗНАЧАВА Ахмед Ахмедов Хюсеинов, ЕГН ..., за секретар на СИК № 323000149, Франция, Париж 2.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

549-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения