Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 454-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г. и Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР с вх. № ЕП-04-01-96 от 20.05.2014 г., и предложение с вх. № ЕП-10-105 от 20.05.2014 г. на КП „Коалиция за България" за промяна съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Любомир Делянов Грънчаров, ЕГН .., като заместник-председател на СИК № 322300131, САЩ, Ню Йорк.

НАЗНАЧАВА Атанас Цоков Тошков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322300131, САЩ, Ню Йорк.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Илиянова Колева, ЕГН ..., като член на СИК № 320800083, Испания, Ел Ехидо.

НАЗНАЧАВА Павлина Петрова Пейкова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800083, Испания, Ел Ехидо.

ОСВОБОЖДАВА Борислав Тодоров Димитров, ЕГН ..., като член на СИК № 320800070, Испания, Асунсион.

НАЗНАЧАВА Ивелина Методиева Иванова , ЕГН ..., като член на СИК № 320800070, Испания, Асунсион.

ОСВОБОЖДАВА Джованина Цветанова Докова, ЕГН ..., като член на СИК № 322100129, Румъния, Букурещ.

НАЗНАЧАВА Рамона Николаева Стойчева, ЕГН ..., като член на СИК № 322100129, Румъния, Букурещ.

ОСВОБОЖДАВА Виктория Николова Таскова-Черноокова, ЕГН ..., като член на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2.

ОСВОБОЖДАВА Наско Атанасов Борисов, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 3.

НАЗНАЧАВА Виктория Николова Таскова-Черноокова, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 3.

НАЗНАЧАВА Наско Атанасов Борисов, ЕГН ..., като член на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2.

ОСВОБОЖДАВА Геновева Дончева Загорска, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000153, Франция, Лион.

НАЗНАЧАВА  Димитрина Тодорова Бертран, ЕГН ..., като член на СИК № 320500153, Франция, Лион.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г., както следва:

1. В т. 7. Секционна избирателна комисия № 320300007, Белгия , Брюксел 1:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Теодор Стефанов Тодоров, ЕГН ...", вместо Тодор Стефанов Тодоров, ЕГН ....

2. В т. 13. Секционна избирателна комисия № 320400013, Великобритания, Лондон 2:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Лазар Николов Лазаров, ЕГН ...", вместо Лазър Николов Лазаров, ЕГН ....

3. В т. 113. Секционна избирателна комисия № 321300113, Македония, Битоля:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Данаил Николов Татарчев, ЕГН ...", вместо Даниел Николов Татарчев, ЕГН ....

4. В т. 1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия, Виена 1:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Блага Конова Стоева, ЕГН ...", вместо Блага Конева Стоева, ЕГН ....

5. В т. 1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия, Виена 1:

На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Тинка Драгова Троева, ЕГН ...", вместо Тинка Брагова Троева, ЕГН ....

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

337-ЕП/

494-ЕП/

538-ЕП/

546-ЕП/

549-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения