Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 337-ЕП
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 101-106 от Изборния кодекс, Решение № 277-ЕП от 03.05.2014 г., Решение № 283-ЕП от 04.05.2014 г. и Решение № 308-ЕП от 08.05.2014 г. на ЦИК, писмо № ЕП-04.01-74 от 09.05.2014 г. на Министерството на външните работи и протокол от проведени консултации в ЦИК на 07.05.2014 г. и при постигнато съгласие за съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

 

1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия, Виена 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Костадинова Стойнова
СЕКРЕТАР: Айлин Мехмедова Алиева
ЧЛЕНОВЕ: Здравко Каменов Николов
  Тинка Брагова Троева

 

2. Секционна избирателна комисия № 320100002, Австрия , Виена 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фахри Бейтулов Ахмедов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Янева Милева
СЕКРЕТАР: Александра Алексиева Йолова
ЧЛЕНОВЕ: Марина Александрова Гулева
   

 

3. Секционна избирателна комисия № 320100003, Австрия, Брегенц - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Блага Конева Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Григорова Спасова-Щрюбиг
СЕКРЕТАР: Румен Любенов Филков
ЧЛЕНОВЕ: Веляна Василева Василева
   

 

4. Секционна избирателна комисия № 320100004, Австрия, Винер Нойщат - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенис Мехмед Пачалъ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Методиева Върбанова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

5. Секционна избирателна комисия № 320200005, Афганистан, Кабул - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Василев Каранфилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Ганчева Банкова
СЕКРЕТАР: Мартин Атанасов Емилов
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Иванов Русев
  Николета Борисова Виденова

 

6. Секционна избирателна комисия № 320300006, Белгия, Антверпен - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсню Хасан Хюсню
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Кадир Мурад
СЕКРЕТАР: Емилия Андреева Гечевска
ЧЛЕНОВЕ: Томислав Симеонов Костянев
  Атанаска Васкова Върбанова

 

7. Секционна избирателна комисия № 320300007, Белгия, Брюксел 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елина Лазарова Начева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Джафер Хакка
СЕКРЕТАР: Рафие Али Камберов
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Стефанов Тодоров
  Едуард Томов Асенов

 

8. Секционна избирателна комисия № 320300008, Белгия, Брюксел 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зера Местан Адем
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Миткова Николова
СЕКРЕТАР: Ренета Рашева Шипкова
ЧЛЕНОВЕ: Венеция Методиева Желева
  Димитър Николов Япраков

 

9. Секционна избирателна комисия № 320300009, Белгия, Брюксел ПП 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Светославова Дончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Николова Гергова
СЕКРЕТАР: Дарина Асенова Маркова
ЧЛЕНОВЕ: Милена Владимирова Петрова
  Атанаска Васкова Върбанова

 

10. Секционна избирателна комисия № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алекси Григоров Костадинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Нинова Дилковска
СЕКРЕТАР: Анджелика Гошва Балджийска
ЧЛЕНОВЕ: Николай Владимиров Доманов
  Венетка Йоткова Тодорова

 

11. Секционна избирателна комисия № 320300011, Белгия, Гент -7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Красимиров Асенов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Северинова Ганчева
СЕКРЕТАР: Пламен Николов Абровски
ЧЛЕНОВЕ: Гюлсевер Гюрсес Сали
  Мартин Красимиров Асенов
  Константин Петров Петров
  Галя Северинова Ганчева

 

12. Секционна избирателна комисия № 320400012, Великобритания, Лондон 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Николов Ненчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Здравков Пампулов
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Симеонова Цветкова
  Бойко Койнев Боев

 

13. Секционна избирателна комисия № 320400013, Великобритания, Лондон 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ашкън Бейчет Расим
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Георгиев Върлинков
СЕКРЕТАР: Трифон Николаев Ненов
ЧЛЕНОВЕ: Лазър Николов Лазаров
  Наташа Иванова Бажева

 

14. Секционна избирателна комисия № 320400014, Великобритания, Лондон 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Седат Яшар Мехмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Атанасова Пържелова-Филипова
СЕКРЕТАР: Кремена Юриева Върлинкова
ЧЛЕНОВЕ: Антонио Недков Недков
  Жанет Емилова Грозева

 

15. Секционна избирателна комисия № 320400015, Великобритания, Лондон 4 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Венциславов Диков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Методиева Александрова Кирова
СЕКРЕТАР: Пламена Владимирова Солакова
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Христова Христова
  Росица Григорова Андонова

 

16. Секционна избирателна комисия № 320400016, Великобритания, Лондон 5 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Александров Ганков
СЕКРЕТАР: Петя Асенова Карпузова
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Господинова Варадинова
  Петя Иванова Живкова

 

17. Секционна избирателна комисия № 320400017, Великобритания, Лондон 6 - 9 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нишан Гарабет Джингозян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дамянка Пантелева Димитрова
СЕКРЕТАР: Добромир Милков Трифонов
ЧЛЕНОВЕ: Крум Ивайлов Тошев
  Ралица Цачева Цачева

 

18. Секционна избирателна комисия № 320400018, Великобритания, Лондон 7 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Дионисиева Желева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Милчева Ницова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Елена Илиева Недкова
  Елеонора Велинова Ангелова

 

19. Секционна избирателна комисия № 320400019, Великобритания, Лондон 8 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Сашова Димитрова
СЕКРЕТАР: Владимир Ивов Никифоров
ЧЛЕНОВЕ: Соня Георгиева Меркова Пенева
  Радосвета Асенова Карпузова

 

20. Секционна избирателна комисия № 320400020, Великобритания, Лондон 9 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Тодоров Трифонов
СЕКРЕТАР: Сабит Мюлкефет Мийрем
ЧЛЕНОВЕ: Недко Атанасов Недков
  Владимир Адрианов Върбанов

 

21. Секционна избирателна комисия № 320400021, Великобритания, Лондон 10 (Тотнъм) - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ялчън Седат Яшар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Григорова Захариева
СЕКРЕТАР: Милена Кръстева Везенкова
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Семерджиева Митърчева
  Анна Иванова Василева

 

22. Секционна избирателна комисия № 320400022, Великобритания, Лондон 11 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Иванов Павлов
СЕКРЕТАР: Ивелина Йорданова Събева
ЧЛЕНОВЕ: Трифон Николаев Ненов
  Христо Вълков Копчев

 

23. Секционна избирателна комисия № 320400023, Великобритания, Лондон 12- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Николаева Филипова
СЕКРЕТАР: Николай Николаев Везенков
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Стоянов Симеонов
  Калоян Димитров Панайотов

 

24. Секционна избирателна комисия № 320400024, Великобритания, Лондон 13- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Станимиров Станимиров
СЕКРЕТАР: Марин Вълков Копчев
ЧЛЕНОВЕ: Христо Иванов Боюклиев
  Дойчин Иванов Бояджиев

 

25. Секционна избирателна комисия № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомила Валериева Цанкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Стефанов Пенев
СЕКРЕТАР: Ангел Божанов Кюркчиев
ЧЛЕНОВЕ: Филка Петрова Ананиева
  Лора Цветомирова Царева

 

26. Секционна избирателна комисия № 320400026, Великобритания, Манчестер - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Борисов Спиридонов
СЕКРЕТАР: Иван Василев Павлов
ЧЛЕНОВЕ:  
  Георги Георгиев Гущанов

 

27. Секционна избирателна комисия № 320400027, Великобритания, Глазгоу - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Борисов Кръстев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цвета Калинова Конова
СЕКРЕТАР: Анастасия Желязкова Страволемова
ЧЛЕНОВЕ: Джунейт Мюмюн Юсеин
  Димитър Николаев Начев

 

28. Секционна избирателна комисия № 320400028, Великобритания, Дънди- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоимен Миланов Велев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Илиян Желязков
СЕКРЕТАР: Ангел Костадинов Шотев
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Павлинов Томов
  Жана Александрова Димова

 

29. Секционна избирателна комисия № 320400029, Великобритания, Абърдийн- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислава Александрова Божилова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алекс Росенова Тънова
СЕКРЕТАР: Димитър Тодоров Стоичков
ЧЛЕНОВЕ: Ромина Тихомирова Вътева
  Васил Димитров Павлевчев

 

30. Секционна избирателна комисия № 320400030, Великобритания, Бирмингам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Христова Дионисиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Венциславов Величков
СЕКРЕТАР: Йордан Петров Райков
ЧЛЕНОВЕ: Станислав Здравков Христов
  Милица Атанасова Капричева

 

31. Секционна избирателна комисия № 320400031, Великобритания, Единбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветин Любомиров Спасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Запрянов Манилов
СЕКРЕТАР: Димитър Илиев Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Рая Красимирова Кръстева
  Нора Джамал Сабир

 

32. Секционна избирателна комисия № 320400032, Великобритания, Колчестер - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Здравкова Младенова Симеонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Mая Георгиева Нешева
СЕКРЕТАР: Николай Тодоров Русев
ЧЛЕНОВЕ: Станимира Драгомирова Драгиева
  Стефани Димитрова Лозанова

 

33. Секционна избирателна комисия № 320400033, Великобритания, Чатам- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Койчева Вълова-Кирякова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Панайотова Стоянова
СЕКРЕТАР: Цвета Димитрова Созонова
ЧЛЕНОВЕ: Асен Андреев Гюнелиев
  Адриана Драгомирова Петрова

 

34. Секционна избирателна комисия № 320400034, Великобритания, Честър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Павлова Дивани
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Руменова Райкова
СЕКРЕТАР: Веселин Станимиров Maринов
ЧЛЕНОВЕ: Малин Велинов Месалски
  Стефан Георгиев Върлинков

 

35. Секционна избирателна комисия № 320400035, Великобритания, Бристол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Петров Козарев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Константинова Плачкова
СЕКРЕТАР: Недялка Илиева Арнаудова
ЧЛЕНОВЕ: Магдалена Иванова Кирова
  Валентина Иванова Димитрова

 

36. Секционна избирателна комисия № 320400036, Великобритания, Ковънтри - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Николаева Йорданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Петрова Ганчева
СЕКРЕТАР: Анита Венцеслав Шиклова
ЧЛЕНОВЕ: Марио Мирян Христов
  Асен Снежанов Марков

 

37. Секционна избирателна комисия № 320500037, Гърция, Атина1п - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марийка Петрова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Милкова Петрова
СЕКРЕТАР: Димитър Дойчинов Благоев
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Тодорова Златева
  Пламен Димитров Симеонов

 

38. Секционна избирателна комисия № 320500038, Гърция, Атина2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Николова Бързанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Игнева -Кочос
СЕКРЕТАР: Пламена Петкова Серафимова
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Николова Таскова Черноокова
  Валерия Бойкова Кертикова

 

39. Секционна избирателна комисия № 320500039, Гърция, Атина3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Иванова Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Димова Тодорова
СЕКРЕТАР: Весела Стефанова Паскалева
ЧЛЕНОВЕ: Мими Иванова Ничева
  Наско Атанасов Борисов

 

40. Секционна избирателна комисия № 320500040, Гърция, Солун - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Искренов Карасмилов
СЕКРЕТАР: Йордан Викотров Христов
ЧЛЕНОВЕ: Руслан Велизаров Баджеков
  Радослава Велизарова Кафеджийска

 

41. Секционна избирателна комисия № 320500041, Гърция, Александруполис - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Кирилова Георгиева- Власакиду
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Миленов Моллов
СЕКРЕТАР: Мая Григорова Стоименова
ЧЛЕНОВЕ: Христина Иванова Янкова-Скева
  Георги Тодоров Бонев

42. Секционна избирателна комисия № 320500042, Гърция, Волос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Ангелова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велислава Валентинова Влахаки
СЕКРЕТАР: Надежда Трифонова Радева
ЧЛЕНОВЕ: Петко Видолов Калайджийски
  Мариела Николова Димитрова

 

43. Секционна избирателна комисия № 320500043, Гърция, Йерапетра - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Иванова Бояджиева- Гунели
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Александрова Атанасова
СЕКРЕТАР: Александър Ангелов Александров
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Трендафилов Митев
  Асен Атанасов Чакъров

 

44. Секционна избирателна комисия № 320500044, Гърция, Кавала - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Димитров Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юсуф Юсуф Пенд
СЕКРЕТАР: Пантелей Мирчев Спасов
ЧЛЕНОВЕ: Генка Йовчева Пападопулу
  Камен Христов Калчев

 

45. Секционна избирателна комисия № 320500045, Гърция, Родос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Симеонова Янкулова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Колев Маринов
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

46. Секционна избирателна комисия № 320500046, Гърция, Патра - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Стоянов Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветалина Станчева Кирилова
СЕКРЕТАР: Радостина Стоянова Марова
ЧЛЕНОВЕ: Елизабета Илиева Георгиева
  Звездалина Димитрова Добрева

 

47. Секционна избирателна комисия № 320500047, Гърция, Ханя - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Димитрова Кунадис
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова Куцарова
СЕКРЕТАР: Диана Тонева Цонева
ЧЛЕНОВЕ: Николай Станев Колев
  Господин Янчев Терзиев

 

48. Секционна избирателна комисия № 320600048, Дания, Копенхаген - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюкхан Мустафа Юсуф
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Бонев Трифонов
СЕКРЕТАР: Ердун Сабри Мустафа
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Димитров Стоилов
  Йоана Руменова Павлова

 

49. Секционна избирателна комисия № 320600049, Дания, Орхус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Юлиянов Дюлгеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Росенов Петров
СЕКРЕТАР: Любомир Руменов Цветков
ЧЛЕНОВЕ: Алексей Петров Славчев
  Милен Цветанов Алексиев

 

50. Секционна избирателна комисия № 320600050, Дания, Олборг- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Стойков Стойков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жени Димитрова Орешкова
СЕКРЕТАР: Иван Стефанов Павлов
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Георгиев Ковачев
  Кристиян Светлозаров Петров

 

51. Секционна избирателна комисия № 320700051, Ирландия, Дъблин - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Христов Генчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Стефанова Трифонова
СЕКРЕТАР: Борислав Георгиев Найденов
ЧЛЕНОВЕ: Антон Георгиев Найденов
  Симона Бориславова Драгулева

 

52. Секционна избирателна комисия № 320800052, Испания, Аранда де Дуеро - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Раймонд Николов Сапарев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Малин Христов Димитров
СЕКРЕТАР: Петко Стоянов Петков
ЧЛЕНОВЕ: Биляна Милкова Асенова
  Правда Василева Йорданова

 

53. Секционна избирателна комисия № 320800053, Испания, Уркал-Овера - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Любомирова Дочева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Кирязова Гочева
СЕКРЕТАР: Лиляна Колева Дичева
ЧЛЕНОВЕ: Пенка Кондова Пейкова
  Красимир Радков Пашов

 

54. Секционна избирателна комисия № 320800054, Испания, Барселона1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денчо Милков Гугутков
СЕКРЕТАР: Габриела Николаева Толчева
ЧЛЕНОВЕ:  
  Катя Иванова Танева

 

55. Секционна избирателна комисия № 320800055, Испания, Барселона 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Лъчезар Танева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Анета Тончева Станчевска
ЧЛЕНОВЕ: Нели Георгиева Арбалиева
  Никол Ненчева Алексиева

 

56. Секционна избирателна комисия № 320800056, Испания, Валенсия 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Марков Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгени Йорданов Александров
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Божидар Христозов Христозов
  Росица Георгиева Станимирова

 

57. Секционна избирателна комисия № 320800057, Испания, Валенсия 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Георгиева Маринова
СЕКРЕТАР: Петя Стоянова Савова
ЧЛЕНОВЕ: Ванина Иванова Иванова
  Камелия Йорданова Любенова

 

58. Секционна избирателна комисия № 320800058, Испания, Бургос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Михайлова Бодурова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелин Руменов Цолов
СЕКРЕТАР: Петър Юриев Минчев
ЧЛЕНОВЕ: Тодорка Димитрова Тодорова
  Захаринка Мариянова Йосифова

 

59. Секционна избирателна комисия № 320800059, Испания, Валядолид - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Борисова Златкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Георгиева Иванова
СЕКРЕТАР: Нели Николова Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Йорданова Димова
  Людмил Мирославов Любенов

 

60. Секционна избирателна комисия № 320800060, Испания, Колядо Вилялба - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любка Иванова Добрева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Пенчова Генева
СЕКРЕТАР: Селяхатин Осман Адем
ЧЛЕНОВЕ: Кристина Ваньова Иванова
  Деяна Димитрова Влайкова

 

61. Секционна избирателна комисия № 320800061, Испания, Куеляр - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елизабет Иванова Гроздева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Грета Мирославова Маринова
СЕКРЕТАР: Даниела Димитрова Черешарова
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Юриева Радева
  Кремена Любомирова Стоянова

 

62. Секционна избирателна комисия № 320800062, Испания, Мадрид 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Славова Янева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюнай Мюмюн Рамадан
СЕКРЕТАР: Eфтим Илиев Станков
ЧЛЕНОВЕ: Елина Димитрова Керелезова
  Галина Андонова Яналиева

 

63. Секционна избирателна комисия № 320800063, Испания, Мадрид 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фиданка Илиева Тонева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сейдула Мустафа Абдула
СЕКРЕТАР: Виолета Иванова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Стоянов Сотиров
  Николай Георгиев Димитров

 

64. Секционна избирателна комисия № 320800064, Испания, Мадрид 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славина Минкова Гетова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Емин Осман
СЕКРЕТАР: Иван Благоев Диманков
ЧЛЕНОВЕ: Цветанка Копева Спасова
  Светла Димитрова Тенджеркова

 

65. Секционна избирателна комисия № 320800065, Испания, Мадрид 4 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Кирилова Дончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Исмаил Джелал Мустафа
СЕКРЕТАР: Валентина Симеонова Герасимова
ЧЛЕНОВЕ: Надка Грозданова Пращилска
  Лилия Николова Тилева

 

66. Секционна избирателна комисия № 320800066, Испания, Палма де Майорка 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Динкова Капитанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стефкова Стоянова
СЕКРЕТАР: Ангел Димитров Гюров
ЧЛЕНОВЕ: Ренета Георгиева Христова
  Марияна Божидарова Аръшева

 

67. Секционна избирателна комисия № 320800067, Испания, Палма де Майорка 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Йорданова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Нина Ангелова Йорданова
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

68. Секционна избирателна комисия № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любчо Иванов Рангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Елка Петева Филипова
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

69. Секционна избирателна комисия № 320800069, Испания, Искар - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Петров Аспарухов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Стефанов Христов
СЕКРЕТАР: Ивелина Тодорова Господинова
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Апостолов Дилков
  Стела Евлогиева Стойнова

 

70. Секционна избирателна комисия № 320800070, Испания, Нава де ла Асунсион - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариус Лазаров Няголов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Диков Маринов
СЕКРЕТАР: Азис Мустафов Мустафов
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Тодоров Димитров
  Димитрина Дамянова Тодорова

 

71. Секционна избирателна комисия № 320800071, Испания, Памплона - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценко Смилянов Хаджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Василев Василев
СЕКРЕТАР: Елица Валентинова Славчева-Борисова
ЧЛЕНОВЕ: Цанка Смилянов Хаджиев
  Валери Банков Хаджиев

72. Секционна избирателна комисия № 320800072, Испания, Сеговоя - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Парашкевова Парушева
СЕКРЕТАР: Нурхан Шукри Юсеин
ЧЛЕНОВЕ: Людмила Трендафилова Димитрова
  Христинка Тинкова Йорданова-Додова

 

73. Секционна избирателна комисия № 320800073, Испания, Аликанте - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислава Руменова Тинкова
СЕКРЕТАР: Людмила Тодорова Лечева
ЧЛЕНОВЕ: Галина Сашева Алипиева
  Анна Атанасова Котрулева

 

74. Секционна избирателна комисия № 320800074, Испания, Гандия 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жулиета Йорданова Янкова
СЕКРЕТАР: Румен Георгиев Дойчев
ЧЛЕНОВЕ: Петя Миролюбова Цветкова-Радкова
  Зоя Недкова Димитрова

 

75. Секционна избирателна комисия № 320800075, Испания, Гандия 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Цветанова Гойчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Ваньов Ангелов
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Десимира Красимирова Апостолова
  Петя Драгомирова Иванова

 

76. Секционна избирателна комисия № 320800076, Испания, Енгера - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славка Иванова Цонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вероника Трифонова Велева
СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Хаджиев
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Петрова Гочева
  Красимир Геогиев Василев

 

77. Секционна избирателна комисия № 320800077, Испания, Мурсия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Здравкова Василева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Николова Младенова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Румянка Маринова Славчева
  Ганка Аврамова Владимирова

 

78. Секционна избирателна комисия № 320800078, Испания, Марбеля - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодор Любомиров Недялков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Тодоров Геков
СЕКРЕТАР: Кирил Манев Тагев
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Симеонова Врачовска
  Борислав Иванов Чешмеджиев

 

79. Секционна избирателна комисия № 320800079, Испания, Торемолинос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Иванов Будев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Тончева Колева-Христова
СЕКРЕТАР: Марина Красимирова Тончева
ЧЛЕНОВЕ: Сашка Величкова Николова
  Марияна Запрянова Севова

 

80. Секционна избирателна комисия № 320800080, Испания, Алкала де Енарес - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Ангелова Павлова-Божурина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалия Илиева Иванова - Лебешкова
СЕКРЕТАР: Ахмед Рустемов Ахмедов
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Димитрова Сердарова
  Пламен Диков Радовенски

 

81. Секционна избирателна комисия № 320800081, Испания, Мостолес - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огняна Костадинова Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Ромилова Петрова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Миглена Георгиева Иванова
  Вержиния Костадинова Ардалска

 

82. Секционна избирателна комисия № 320800082, Испания, Бенидром - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Димитрова Балтова-Заркова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Христова Нинова
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

83. Секционна избирателна комисия № 320800083, Испания, Ел Елхидо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Илиянова Колева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Йовчева Йорданова
СЕКРЕТАР: Галина Генова Бъчварова
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Димитрова Тенева
  Иван Русев Русев

 

84. Секционна избирателна комисия № 320800084, Испания, Кастейон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Иванова Александрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Киряков
СЕКРЕТАР: Жулиета Борисова Владимирова
ЧЛЕНОВЕ: Мариела Павлинова Владова
  Taтяна Митева Димитрова

 

85. Секционна избирателна комисия № 320800085, Испания, Сарагоса - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Ивкова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Иванова Димитрова
СЕКРЕТАР: Димитър Панов Райновски
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Василева Пенева-Грозева
  Бисерка Цанкова Иванова

 

86. Секционна избирателна комисия № 320800086, Испания, Таррагона - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райна Николова Тонева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Нели Георгиева Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Николаев Дъбов
  Емилян Емануилов Цветанов

 

87. Секционна избирателна комисия № 320800087, Испания, Торревиеха - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Драгомиров Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Юлия Евтимова Сергиева
ЧЛЕНОВЕ: Антон Станков Антонов
  Грета Миткова Митева

 

88. Секционна избирателна комисия № 320800088, Испания, Хатива - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Николов Атанасов
СЕКРЕТАР: Ваня Атанасова Пенчева
ЧЛЕНОВЕ: Мими Темелкова Андонова
  Тома Николов Иванов

 

89. Секционна избирателна комисия № 320800089, Испания, Хетафе - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Христов Бонджолов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Трифон Парушев Кожухаров
СЕКРЕТАР: Силвия Георгиева Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Метева Савова
  Катерина Арсениева Павлова Стоименова

 

90. Секционна избирателна комисия № 320800090, Испания, Канталехо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Драганов Томов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезар Ангелов Ваклинов
СЕКРЕТАР: Изабела Елиславова Маринова
ЧЛЕНОВЕ: Никодим Николов Тодоров
  Сергей Йорданов Лазаров

 

91. Секционна избирателна комисия № 320800091, Испания, Йорет де Мар - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Иляев Кънев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Георгиева Йоргова
СЕКРЕТАР: Милена Димитрова Драганова
ЧЛЕНОВЕ: Нели Радославова Тълпигова
  Жельо Петков Желков

 

92. Секционна избирателна комисия № 320800092, Испания, Лорка - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлета Деянова Терзийска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Иванов Нинков
СЕКРЕТАР: Бистра Иванова Генова
ЧЛЕНОВЕ: Тонка Георгиева Лекова
  Антония Стефонава Андонова

 

93. Секционна избирателна комисия № 320800093, Испания, Малага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Бориславова Крушовенска- Кърджева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Цветан Димитров Първанов
ЧЛЕНОВЕ: Татяна Георгиева Панчова Иванова
  Николай Василев Василев

 

94. Секционна избирателна комисия № 320800094, Испания, Реус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Георгиев Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Тодорова Илиева-Дъбова
СЕКРЕТАР: Таня Славейкова Търкаланова
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Симеонова Шопова
  Стефан Руменов Йорданов

 

95. Секционна избирателна комисия № 320800095, Испания, Риаса - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Емилова Белясина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славчо Емилов Славчев
СЕКРЕТАР: Красимир Димитров Рачев
ЧЛЕНОВЕ: Радослав Стоянов Митков
  Димитринка Николова Горанова

 

96. Секционна избирателна комисия № 320800096, Испания, Тафая - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Василев Андреев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бейзир Бейзиров Шекиров
СЕКРЕТАР: Златко Емилов Юзекчиев
ЧЛЕНОВЕ: Фатме Ахмедова Шерифова
  Фатме Юкселова Силимова

 

97. Секционна избирателна комисия № 320800097, Испания, Ивиса - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Цветанов Кунчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Малинка Божкова Цветкова
СЕКРЕТАР: Красимир Райчев Сотиров
ЧЛЕНОВЕ: Руска Иванова Илиева
  Росен Христофоров Владимиров

 

98. Секционна избирателна комисия № 320800098, Испания, Пеняфиел - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Илиев Спасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Димитрова Митова
СЕКРЕТАР: Андриан Първанов Първанов
ЧЛЕНОВЕ: Анелия Юлиянова Асенова
  Малина Левенова Черкезова

 

99. Секционна избирателна комисия № 320900099, Италия, Милано 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Чавдар Кирилов Адамски
ЧЛЕНОВЕ: Георги Владимиров Кънчев
  Петър Станков Петров

 

100. Секционна избирателна комисия № 320900100, Италия, Милано 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяня Христова Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Пламенова Манолова
СЕКРЕТАР: Антоанета Атанасова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Димитров Димиртов
   

 

101. Секционна избирателна комисия № 320900101, Италия, Рим - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Стоянов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Елина Веселинова Недялкова
  Володя Митков Божков

 

102. Секционна избирателна комисия № 320900102, Италия, Кастелмаре ди Сабия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Бориславов Станишев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Даниела Атанасова Василева
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

103. Секционна избирателна комисия № 320900103, Италия, Неапол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Ирена Николаева Тодорова
   

 

104. Секционна избирателна комисия № 321000104, Кипър, Никозия 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Алексанрова Жилиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Михайлова Михайлова
СЕКРЕТАР: Глория Миткова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Слава Калинова Павлова
  Владислав Милев Милев

 

105. Секционна избирателна комисия № 321000105, Кипър, Никозия 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Христова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Минков Киров
СЕКРЕТАР: Петър Георгиев Даскалов
ЧЛЕНОВЕ: Лидия Вескова Стефанова
   

 

106. Секционна избирателна комисия № 321000106, Кипър, Полис-Хрисохус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Цанова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Георгиева Параскева
СЕКРЕТАР: Кристина Желязкова Фотева
ЧЛЕНОВЕ: Галя Добрева Хондроянис
  Даниела Ранкова Еленкова

 

107. Секционна избирателна комисия № 321000107, Кипър, Пафос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Николаев Палазов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Иванов Стоянов
СЕКРЕТАР: Сузана Малинова Башева
ЧЛЕНОВЕ: Славка Христова Герчева
  Стефан Димов Стефанов

 

108. Секционна избирателна комисия № 321000108, Кипър, Лимасол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теню Делчев Делчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Атанасов Койчев
СЕКРЕТАР: Доли Радославова Янкова
ЧЛЕНОВЕ: Аделина Георгиева Ташева
  Албена Атанасова Лулчева

 

109. Секционна избирателна комисия № 321000109, Кипър, Ларанка - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Дуков Георгиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Колев Георгиев
СЕКРЕТАР: Елеонора Любомирова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Руменов Здравков
  Нора Георгиевa Петкова

 

110. Секционна избирателна комисия № 323300110, Кипър, Паралимини - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рангел Христов Манчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Иванова Кирилова
СЕКРЕТАР: Ива Ангелова Ковачева
ЧЛЕНОВЕ: Недялка Делчева Хайдара
  Маргарита Николова Белеганска

 

111. Секционна избирателна комисия № 321100111, Ливан, Бейрут - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Богомилов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристияна Никифорова Недялкова
СЕКРЕТАР: Николай Банов Жековски
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Ставрева Маркова
  Ивелина Василева Николова

 

112. Секционна избирателна комисия № 321200112, Люксембург, Луксембург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Даскалова-Илова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Антонова Мирева
СЕКРЕТАР: Васил Николаев Киров
ЧЛЕНОВЕ: Стоянка Николова Ангелова
  Катя Василева Василева

 

113. Секционна избирателна комисия № 321300113, Македония, Битоля - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марийка Василева Савова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емела Екремова Ибраимова
СЕКРЕТАР: Маринела Лъчезарова Петреска
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Николов Татарчев
   

 

114. Секционна избирателна комисия № 321300114, Македония, Скопие - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Димитров Банджов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наташа Харалампиева Самарджиева
СЕКРЕТАР: Марияна Димитрова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Цане Георгив Ризески
  Ясминка Цветан Филковска

 

115. Секционна избирателна комисия № 321400115, Малта , Сейн Джулиан - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

116. Секционна избирателна комисия № 321500116, Молдова, Кишинев - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василиса Иванова Младенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Василевна Цветкова-Александряну
СЕКРЕТАР: Тодор Христов Маринов
ЧЛЕНОВЕ: Татяна Дмитриевна Колар
  Валериан Владимирович Заболотний

 

117. Секционна избирателна комисия № 321600117, Нидерландия, Хага 1 - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Веселинов Величков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Веселинов Терзиев
СЕКРЕТАР: Митко Костадинов Димов
ЧЛЕНОВЕ: Станка Вълкова Стоянова
  Гергана Петрова Димитрова
  Михаела Славчова Астинова
  Рени Георгиева Шопска

 

118. Секционна избирателна комисия № 321600118, Нидерландия, Хага 2 - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мегюл Мустафа Ахмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ромина Севдалин Арнаудова
СЕКРЕТАР: Еница Микова Габровска
ЧЛЕНОВЕ: Анелия Димитрова Стефанова
  Гергана Петрова Ковачева
  Мариана Петкова Минкова
  Михаела Василева Петрова

 

119. Секционна избирателна комисия № 321600119, Нидерландия, Ротердам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерджан Мехмед Емин
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Симеонов Митев
СЕКРЕТАР: Грета Николова Андреева
ЧЛЕНОВЕ: Борил Ценков Иванов
  Анелия Красимирова Колева

 

120. Секционна избирателна комисия № 321600120, Нидерландия, Розендал - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Иванов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелин Стефанов Иванов
СЕКРЕТАР: Себахат Бедришева Алиева
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тодоров Арабаджиев
  Мехмед Хасанов Мехмедов

 

121. Секционна избирателна комисия № 321600121, Нидерландия, Амстердам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Стефанов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Боянов Шопски
СЕКРЕТАР: Александър Юлиев Ангелов
ЧЛЕНОВЕ: Динко Белев Станчев
  Николай Красимиров Кавалджиев

 

122. Секционна избирателна комисия № 321600122, Нидерландия, Утрехт - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Борисов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хатче Якъбова Джелилова
СЕКРЕТАР: Елеонора Иванова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Валя Стефанова Михайлова
  Златка Иванова Кирева

 

123. Секционна избирателна комисия № 321600123, Нидерландия, Керкдрийл - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Трендафилова Аромова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Трендафилова Аромова
СЕКРЕТАР: Юлиян Симеонов Петков
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Росенов Найденов
  Мелиха Мехмед Хатиб

 

124. Секционна избирателна комисия № 321700124, Норвегия, Осло - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Тодоров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лъчезаров Сусанин
СЕКРЕТАР: Мария Иванова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Николай Славов Узунов
  Петьо Драгомиров Тодоров

 

125. Секционна избирателна комисия № 321800125, ОАЕ, Дубай - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Бориславова Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежина Петрова Доддс
СЕКРЕТАР: Златина Гетова Гетова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Иванов Узунов
  Мария Димчова Коджаманова

 

126. Секционна избирателна комисия № 321900126, Полша, Варшава - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боян Матей Станиславски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев Китов
СЕКРЕТАР: Ахмед Ибрямов Исмаилов
ЧЛЕНОВЕ: Александър Георгиев Гаджанов
  Стефка Димитрова Николова - Бенза

 

127. Секционна избирателна комисия № 321900127, Полша, Ленкница - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюлейман Фаик Сюлейман
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Алексиев Хаджиев
СЕКРЕТАР: Даниел Банов Данов
ЧЛЕНОВЕ: Сюлейман Фаик Сюлейман
  Красимир Емилов Симеонов

 

128. Секционна избирателна комисия № 322000128, Португалия, Лисабон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Тодорова Тунева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Иванова Рашева
СЕКРЕТАР: Оля Васкова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Александрова Начева
  Румяна Юлиянова Давидова

 

129. Секционна избирателна комисия № 322100129, Румъния, Букурещ - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бонка Ангелова Божилова-Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Фикретов Хасанов
СЕКРЕТАР: Антон Милчев Канчев
ЧЛЕНОВЕ: Джованина Цветанова Докова
  Бронислав Бориславов Денев

 

130. Секционна избирателна комисия № 322200130, Русия, Москва - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Николов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Петров Ночев
СЕКРЕТАР: Валентин Тодоров Попов
ЧЛЕНОВЕ: Поля Вескова Рачалова
  Валентин Стефанов Петров

 

131. Секционна избирателна комисия № 322300131, САЩ, Ню Йорк - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Владимиров Ванчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: Ася Руменова Цветанова
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

132. Секционна избирателна комисия № 322400132, Словакия, Братислава - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Атанасов Бомбов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Петров Урумов
СЕКРЕТАР: Бойко Бориславов Хаджийски
ЧЛЕНОВЕ: Радка Димитрова Николова
  Виктория Красимирова Петрова

 

133. Секционна избирателна комисия № 322500133, Словения, Любляна - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Емилова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   

 

134. Секционна избирателна комисия № 322600134, Турция, Истанбул - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сунай Хасанов Мехмедов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Адем Адел Хасан
СЕКРЕТАР: Бейнур Мюмюнали Али
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Георгиева Темелкова
  Илияна Иванова Кадийска

 

135. Секционна избирателна комисия № 322700135, Унгария, Будапеща - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Париса Серафимова Попниколова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Миланов Николов
СЕКРЕТАР: Даниела Рангелова Манолова
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Йорданова Йорданова
  Милка Христова Василева - Петковне

 

136. Секционна избирателна комисия № 322800136, ФР Германия, Берлин 1 - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивана Георгиева Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Божидарова Щерева
СЕКРЕТАР: Серкан Ефраимов Ибрямов
ЧЛЕНОВЕ: Никола Георгиев Белчев
  Десислава Ангелова Найденова-Господинова
  Мариета Атанасова Йотова
  Добри Георгиев Йонов

 

137. Секционна избирателна комисия № 322800137, ФР Германия, Берлин 2 - 7 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сибел Ибраим Шакир
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юзджан Фикрет Тургут
СЕКРЕТАР: Петя Калчева Стелиянова
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Николова Колева
  Криста Петрова Георгиева
  Петя Радославова Христова
  Милена Валентинова Маринова

 

138. Секционна избирателна комисия № 322800138, ФР Германия, Хамбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Николов Калчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юсеин Халил Юсуф
СЕКРЕТАР: Елица Пламенова Янкова
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Василева Коева
  Елиза Пламенова Янкова

 

139. Секционна избирателна комисия № 322800139, ФР Германия, Мюнхен1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна Николаева Лефеджиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бекир Дуран Бекир
СЕКРЕТАР: Снежана Иванова Филипова
ЧЛЕНОВЕ: Аглика Георгиева Кръстева
  Теодора Стефанова Бояджиева

 

140. Секционна избирателна комисия № 322800140, ФР Германия, Мюнхен2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Андонов Райков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илхан Фейми Алиосман
СЕКРЕТАР: Румяна Николаева Вангелова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Светославов Русинов
  Морена Иванова Димитрова

 

141. Секционна избирателна комисия № 322800142, ФР Германия, Франкфурт1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Атанасов Костадинов
СЕКРЕТАР: Айхан Еролов Тефаков
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Ангелов Петков
  Стефан Димитров Димитров

 

142. Секционна избирателна комисия № 322800143, ФР Германия, Франкфурт 2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емрах Айдън Халил
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Константинова Шнайдер
СЕКРЕТАР: Румен Минев Бонев
ЧЛЕНОВЕ: Емил Светославов Начев
  Димитър Асенов Кисьов

 

143. Секционна избирателна комисия № 322800145, ФР Германия, Магдерубрг - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Георгиев Грибнев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Детелинова Комитска
СЕКРЕТАР: Халил Нуртин Халил
ЧЛЕНОВЕ: Симона Емилова Иванова
  Ивайла Красимирова Трифонова

 

144. Секционна избирателна комисия № 322900146, Финландия, Хелзинки - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Тотева Джубраилова-Чорбаджийска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Стефанова Цанева
СЕКРЕТАР: Александър Теодосиев Костадинов
ЧЛЕНОВЕ: Марина Петрова Сундстрьом
  Ралица Петрова Петрунова

 

145. Секционна избирателна комисия № 322900147, Финландия, Тампере - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Любомирова Заякова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Стаменова Минкова
СЕКРЕТАР: Станислав Петромилов Нончев
ЧЛЕНОВЕ: Никола Бориславов Борисов
  Калина Иванова Ганчева

 

146. Секционна избирателна комисия № 323000148, Франция, Париж 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Йорданова Гюрова
СЕКРЕТАР: Илхан Шукри Джевиз
ЧЛЕНОВЕ: Васил Ангелов Певичаров
 

 

147. Секционна избирателна комисия № 323000149, Франция, Париж2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Пламенова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан илиев Балабанов
СЕКРЕТАР: Сали Адил Сали
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Атанасова Терзиева
  Петър Георгиев Тодоров

 

148. Секционна избирателна комисия № 323000150, Франция, Париж 3- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюнел Халил Исмаил
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Здравков Димитров атака
СЕКРЕТАР: Илона Бориславова Чавдарова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Темелкова Сергиева
  Ивелина Огнянова Вълчева

 

149. Секционна избирателна комисия № 323000151, Франция, Страсбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Стефанова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Петкова Коеджикова
СЕКРЕТАР: Детелина Асенова Стамболова-Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Лидия Борисова Михова
  Ваня Георгиева Духова

 

150. Секционна избирателна комисия № 323000152, Франция, Марсилия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Цветкова Йорданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Клод Еме Робер Пиера
СЕКРЕТАР: Асен Николов Кръстев
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Георгиева Германова
  Златка Димитрова Даматова

 

151. Секционна избирателна комисия № 323000153, Франция, Лион- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Дончева Загорска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Тодорова Бертран
СЕКРЕТАР: Мартин Йорданов Костов
ЧЛЕНОВЕ: Жулиде Рефет Шефкет
  Ралица Василева Иванова

 

152. Секционна избирателна комисия № 323000154, Франция, Тулуза - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрина Русева Рамфор
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Тодорова Георгиева
СЕКРЕТАР: Венета Ангелова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Валентинова Байчева
  Георги Георгиев Петров

 

153. Секционна избирателна комисия № 323000155, Франция, Бордо- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Маркова Кюшон
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Димчева Дюбул-Асенова
СЕКРЕТАР: Христо Христов Гутев
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев
  Велислава Борисова Джамбазова

 

154. Секционна избирателна комисия № 323000156, Франция, Ница - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Пламенова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Свиленова Иванова
СЕКРЕТАР: Марияна Николаева Бояджиева
ЧЛЕНОВЕ: Маринела Петрова Христозова
  Виктор Ганчев Георгиев

 

155. Секционна избирателна комисия № 323000157, Франция, Лил - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Данаил Йорданов Дамянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Людмилова Янева
СЕКРЕТАР: Снежана Иванова Томова
ЧЛЕНОВЕ: Стела Пламенова Милева
  Елина Емилова Демерджиева

 

156. Секционна избирателна комисия № 323000158, Франция, Монпелие - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Димитрова Лазарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Валериев Рангелов
СЕКРЕТАР: Ива Василева Милкова
ЧЛЕНОВЕ: Любка Станкова Асенова
  Златко Валериев Милоев

 

157. Секционна избирателна комисия № 323000159, Франция, Сен Луис - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гълъбин Колев Кирилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Цветанова Янакиева-Георгиева
СЕКРЕТАР: Богдана Власаки Кръстева
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Красимирова Николова
  Елица Владимирова Рива

 

158. Секционна избирателна комисия № 323100160, Чешка република, Прага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Петрова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Володя Стоянов Гоцев
СЕКРЕТАР: Кремена Димитрова Сханелцова
ЧЛЕНОВЕ: Добромир Григоров Григоров
  Валерия Кунова Тошева

 

159. Секционна избирателна комисия № 323100161, Чешка република, Бърно - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горяна Григорова Ленкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Йорданова Тодорова
СЕКРЕТАР: Ивелина Динкова Крайчева
ЧЛЕНОВЕ: Галя Петрова Георгиева
  Елена Иванова Крейчова

 

160. Секционна избирателна комисия № 323200162, Швеция, Стокхолм - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бекир Юсуф Мехмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Людмилова Илчева
СЕКРЕТАР: Айла Наджетин Ахмед
ЧЛЕНОВЕ: Йоана Людмилова Илчева
  Валентин Михайлов Гайдаров

 

161. Секционна избирателна комисия № 323200163, Швеция, Молмьо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тахирюмер Фарис Мюмюн
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Еленкова Петрова
СЕКРЕТАР: Шенай Хазим Салим
ЧЛЕНОВЕ: Костадин Георгиев Павлов
  Светла Николова Йотова

 

162. Секционна избирателна комисия № 323200164, Швеция, Гьотеборг - 5 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метин Мустафа Мехмед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Маринова Иванова
СЕКРЕТАР: Дженхай Метин Мехмед
ЧЛЕНОВЕ: Александър Николаев Николов
  Диана Бойкова Сугарева

 

163. Секционна избирателна комисия № 323300165, Швейцария, Берн - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Тенев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Тодорова Пеева
СЕКРЕТАР: Анета Емилова Груйчева-Христова
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Тодорова Атанасова
  Велина Петрова Станкова

 

164. Секционна избирателна комисия № 323300166, Швейцария, Женева - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Венелинова Йоцова-Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстина Ивайлова Христова
СЕКРЕТАР: Валерий Георгиев Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Анна Костадинова Филипова
  Радослава Георгиева Карабашева

 

165. Секционна избирателна комисия № 323400167, Хърватска, Загреб - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Николаева Гласнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Иванова Цонева
СЕКРЕТАР: Ива Николаева Крулева
ЧЛЕНОВЕ: Момчил Стоянов Райчевски
  Дориана Жак Коен

 

166. Секционна избирателна комисия № 323500168, Япония, Токио - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олег Найденов Дойчинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Василева Попова
СЕКРЕТАР: Георги Йорданов Костов
ЧЛЕНОВЕ: Лили Томова Проданова
  Мария Калинова Караиванова

 

167. Секционна избирателна комисия № 320200169, Афганистан, Кабул 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ненчо Велков Ненчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Тодоров Терзиев
СЕКРЕТАР: Стаменка Миткова Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Стилиян Димитров Минков
  Ваня Димитрова Деневска

 

ІІ. Незаетите места в секционните избирателни комисии ще бъдат попълнени по реда на чл. 104, ал. 2 от Изборния кодекс.

 

ІІІ.  Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи да представят в ЦИК предложенията си за членове на СИК извън страната на незаетите места не по-късно от 5 дни преди изборния ден - 19 май 2014 г.

 

ІV. Партиите и коалициите могат да правят промени в предложените от тях състави на секционните избирателни комисии извън страната. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

 

V. УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България съгласно приложение № 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

346-ЕП/

391-ЕП/

427-ЕП/

454-ЕП/

494-ЕП/

538-ЕП/

546-ЕП/

549-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения