Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 494-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 427-ЕП от 19 май 2014 г. на ЦИК и Решение № 454-ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК

Постъпили са писма от МВнР с вх. № ЕП-04-01-101 от 21.05.2014 г., вх. № ЕП-04-01-105 от 22.05.2014 г., вх. № ЕП-04-01-107 от 22.05.2014 г., с вх. № ЕП-04-01-106 от 22.05.2014 г. от Постоянното представителство на Република България във Франция, Страсбург, с вх. № ЕП-00-421 от 22.05.2014 г., от Генералното консулство на Република България в Гърция, Солун, и предложение с вх. № ЕП-10-109 от 21.05.2014 г. на ПП „ГЕРБ" за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

НАЗНАЧАВА Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400013, Великобритания,Лондон 2.

НАЗНАЧАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Детелинова Комитска, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдебург.

ОСВОБОЖДАВА Симона Емилова Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдебург.

НАЗНАЧАВА Лилия Детелинова Комитска, ЕГН ..., като член на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдебург.

НАЗНАЧАВА Християн Ясенов Петров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдебург.

ОСВОБОЖДАВА Валериан Владимирович Заболотний, ЕГН ..., като член на СИК № 321500116 Молдова, Кишинев.

НАЗНАЧАВА Снежана Стефанова Никифорцева, ЕГН ..., като член на СИК № 321500116 Молдова, Кишинев.

ОСВОБОЖДАВА Виктория Николова Таскова-Черноокова , ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 3.

НАЗНАЧАВА Виктория Николова Таскова-Черноокова , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2.

ОСВОБОЖДАВА Мария Димитрова Игнева-Кочос, ЕГН ..., като заместник- председател на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2.

НАЗНАЧАВА Мария Димитрова Игнева-Кочос , ЕГН .., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 3.

ОСВОБОЖДАВА Елвира Славейкова Стоянова-Ненкова , ЕГН ..., като член на СИК № 321400115, Малта, Сейн Джулиан.

НАЗНАЧАВА Диди Димова Михова, ЕГН ..., като член на СИК № 321400115, Малта, Сейн Джулиан.

ОСВОБОЖДАВА Даниела Димова Тодорова, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина.

НАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина.

ОСВОБОЖДАВА Дженхай Метин Мехмед, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323200164, Швеция, Гьотеборг.

ОСВОБОЖДАВА Александър Николаев Николов, ЕГН ..., като член на СИК № 323200164, Швеция, Гьотеборг.

НАЗНАЧАВА Александър Николаев Николов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323200164, Швеция, Гьотеборг.

НАЗНАЧАВА Елица Пламенова Пенчева, ЕГН ..., като член на СИК № 323200164, Швеция, Гьотеборг.

ОСВОБОЖДАВА Валентина Методиева Александрова Кирова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Камелия Петрова Димитрова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

ОСВОБОЖДАВА Росица Григорова Андонова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Десислава Андреева Стефанова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

ОСВОБОЖДАВА Александър Ангелов Александров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500043, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Митко Ангелов Симов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500043, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Розалия Илиева Иванова-Лебешкова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800080, Испания , Алкала де Енарес.

НАЗНАЧАВА Снежинка Иванова Кянова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800080, Испания, Алкала де Енарес.

ОСВОБОЖДАВА Веселина Стефанова Трифонова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320700051, Ирландия, Дъблин.

НАЗНАЧАВА Ганчо Спасов Тодоров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320700051, Ирландия, Дъблин.

ОСВОБОЖДАВА Анка Георгиева Иванова, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Галя Северинова Ганчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Валери Банков Хаджиев, ЕГН ..., като член на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

НАЗНАЧАВА Илиана Илиева Тонова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Фатме Ахмедова Шерифова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800096, Испания, Тафая.

НАЗНАЧАВА Георги Стефанов Пенев, ЕГН ..., като член на СИК № 320800096, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Ивелин Стефанов Иванов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

НАЗНАЧАВА Валентин Петров Дилински, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

ОСВОБОЖДАВА Хатче Якъбова Джелилова, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 321600122, Нидерландия, Утрехт.

НАЗНАЧАВА Михаела Стоилова Паунова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600122, Нидерландия, Утрехт.

ОСВОБОЖДАВА Росица Петкова Коеджикова, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 323000151, Франция, Страсбург.

НАЗНАЧАВА Росица Петкова Коеджикова, ЕГН ..., като председател  на СИК № 323000151, Франция, Страсбург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Камелия Стефанова Николова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 323000151, Франция, Страсбург.

ОСВОБОЖДАВА Росица Петкова Коеджикова , ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 323000151, Франция, Страсбург.

ОСВОБОЖДАВА Анета Пламенова Иванова, ЕГН ..., като председател  на СИК № 323000156, Франция, Ница.

НАЗНАЧАВА Виктор Ганчев Георгиев , ЕГН ..., като председател  на СИК № 323000156, Франция, Ница.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Викторов Христов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

НАЗНАЧАВА Ася Василева Борисова-Мераки, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

ОСВОБОЖДАВА Христина Николова Бързанова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2 .

НАЗНАЧАВА Георги Василев Джунджуков, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320500038, Гърция , Атина 2.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г., както следва:

 1. В т. 121. Секционна избирателна комисия № 321600121, Нидерландия, Амстердам:
  На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР Александър Юриев Ангелов, ЕГН ...", вместо Александър Юлиев Ангелов, ЕГН ....
 2. В т. 89. Секционна избирателна комисия № 320800089, Испания, Хетафе:
  На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Илияна Митева Савова, ЕГН ...", вместо Илияна Метева Савова, ЕГН ....
 3. В т. 66. Секционна избирателна комисия № 320800066, Испания, Палма де Майорка 1:
  На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Саня Валентинова Копринджийска, ЕГН ...", вместо Саниа Валентинова Копринджийска, ЕГН ....
 4. В т. 40. Секционна избирателна комисия № 320500040, Гърция, Солун:
  На ред „ЧЛЕН" да се чете: „ЧЛЕН Руслан Белизаров Баджеков, ЕГН ...", вместо Руслан Велизаров Баджеков, ЕГН ....
 5. В т. 44. Секционна избирателна комисия № 320500044, Гърция, Кавала:
  На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ Никола Димитров Петков, ЕГН ...", вместо Никола Димитров Петров, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

337-ЕП/

346-ЕП/

391-ЕП/

427-ЕП/

454-ЕП/

538-ЕП/

546-ЕП/

549-ЕП/

Календар

Решения

 • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

 • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

 • всички решения