Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 427-ЕП
София, 19 май 2014 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР с вх. № ЕП-04-01-92 от 19.05.2014 г., предложение с вх. № ЕП-10-94 от 18.05.2014 г. на ПП „ГЕРБ" и предложение с вх. № ЕП-10-101 от 19.05.2014 г. от „Синята коалиция" за промяна състав на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Пламена Петкова Серафимова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2.

НАЗНАЧАВА Йовка Иванова Пенчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320500038, Гърция, Атина 2.

НАЗНАЧАВА Евгени Георгиев Алексиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321400115 Малта, Сейнт Джулиан.

НАЗНАЧАВА Стефан Николов Кончев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК №321400115, Малта, Сейнт Джулиан.

НАЗНАЧАВА Вълчо Стойчев Вълчев, ЕГН ..., като секретар на СИК №321400115, Малта, Сейнт Джулиан.

НАЗНАЧАВА Елвира Славейкова Стоянова - Ненкова, ЕГН ..., като член на СИК №321400115, Малта, Сейнт Джулиан.

НАЗНАЧАВА Свилена Йорданова Ваклинова, ЕГН ..., като член на СИК №321400115, Малта, Сейнт Джулиан.

НАЗНАЧАВА Рузие Шефкетова Молова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК №321600123, Нидерландия, Керкдрийл.

НАЗНАЧАВА Стефан Здравков Стефанов, ЕГН ..., като член на СИК №321900127, Полша, Ленкница.

ОСВОБОЖДАВА Красимира Емилова Георгиева, ЕГН ..., като председател на СИК № 322500133, Словения, Любляна.

ОСВОБОЖДАВА Божидар Виолинов Патинов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322500133, Словения, Любляна.

НАЗНАЧАВА Божидар Виолинов Патинов, ЕГН ..., като председател на СИК № 322500133, Словения, Любляна.

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Желязкова Големанова Кухар, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322500133, Словения, Любляна.

НАЗНАЧАВА Антоанета Желязкова Големанова Кухар, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322500133, Словения, Любляна.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Христов Кънчев, ЕГН ..., като член на СИК № 322500133, Словения, Любляна.

НАЗНАЧАВА Пламен Христов Кънчев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322500133, Словения, Любляна.

НАЗНАЧАВА Параскеви Константину Карагеоргу, ЕГН ..., като член на СИК № 322500133, Словения, Любляна.

ОСВОБОЖДАВА Антон Георгиев Найденов, ЕГН ..., като член на СИК № 320700051, Ирландия, Дъблин.

НАЗНАЧАВА Адриан Мирославов Адрианов, ЕГН ..., като член на СИК № 320700051, Ирландия, Дъблин.

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 391-ЕП от 16.05.2014 г., както следва:

Изречението: „НАЗНАЧАВА Живка Момчилова Койчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320800083, Испания, Колядо Вилялба", да се чете: „НАЗНАЧАВА Живка Момчилова Койчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320800083, Испания, Ел Елхидо".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

337-ЕП/

346-ЕП/

391-ЕП/

494-ЕП/

538-ЕП/

546-ЕП/

549-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения