Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 538-ЕП
София, 24 май 2014 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 427-ЕП от 19 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 454-ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК и Решение № 494-ЕП от 22 май 2014 г. на ЦИК

Постъпили са писма от МВнР с вх. № ЕП-10-114 от 22.05.2014 г. от ПП „ДПС", вх. № ЕП-00-447 от 23.05.2014 г. от Посолството на Република България в Атина, Гърция, вх. № ЕП-23-244 от 23.05.2014 г. от МВнР, с вх. № ЕП-04-01-113 от 23.05.2014 г. от МВнР, вх. № ЕП-04-01-11 от 23.05.2014 г. от МВнР, вх. № ЕП-04-01-114 от 23.05.2014 г. от МВнР, вх. № ЕП- 04-01-119 от 24.05.2014 г. от МВнР за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Бекир Дуран Бекир, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1.

НАЗНАЧАВА Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1.

ОСВОБОЖДАВА Петко Андонов Райков, ЕГН ..., като председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Илхан Фейми Алиосман, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Мирослав Светославов Русинов, ЕГН ..., като член на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

НАЗНАЧАВА Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

НАЗНАЧАВА Галя Иванова Стоянова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

НАЗНАЧАВА Нина Лазарова Каменова, ЕГН ..., като член  на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Ашкън Бейчет Расим, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

НАЗНАЧАВА Евшан Тасимова Хака, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Седат Яшар Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Медиха Фахри Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

ОСВОБОЖДАВА Емил Стефанов Христов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800069, Испания, Искар.

НАЗНАЧАВА Емил Иванов Йолов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800069, Испания, Искар.

ОСВОБОЖДАВА Славчо Емилов Славчев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800095, Испания, Риаса.

НАЗНАЧАВА Десислав Руменов Йорданов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800095, Испания, Риаса.

ОСВОБОЖДАВА Сибел Ибраим Шакир, ЕГН ..., като председател на СИК № 322800137, ФР Германия, Берлин 2.

НАЗНАЧАВА Мустафа Мустафа Ланков, ЕГН ..., председател на СИК № 322800137, ФР Германия, Берлин 2.

ОСВОБОЖДАВА Митко Костадинов Димов, ЕГН ..., като секретар на СИК №  321600117, Нидерландия, Хага 1.

НАЗНАЧАВА Илина Димитрова Илиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600117, Нидерландия, Хага 1.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Трендафилов Митев, ЕГН ..., като член на СИК № 320500043, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Костадин Стоянов Писаров, ЕГН ..., като член на СИК № 320500043, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Димитров Стоилов, ЕГН ..., като член на СИК № 320600048,  Дания, Копенхаген.

НАЗНАЧАВА Надежда Василева Желязкова, ЕГН ..., като член на СИК № 320600048,  Дания, Копенхаген.

ОСВОБОЖДАВА Костадин Георгиев Павлов, ЕГН ..., като член на СИК № 323200163, Швеция, Молмьо.

НАЗНАЧАВА Златан Асенов Златанов, ЕГН ..., като член на СИК № 323200163, Швеция, Молмьо.

ОСВОБОЖДАВА Анна Темелкова Сергиева, ЕГН ..., като член на СИК № 323000150, Франция, Париж 3.

ОСВОБОЖДАВА Галя Северинова Ганчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Виктор Катев Драгомиров, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Тонка Георгиева Лекова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800092, Испания, Лорка.

НАЗНАЧАВА Христо Василев Ников, ЕГН ..., като член на СИК № 320800092, Испания, Лорка.

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Рустемов Ахмедов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320800080, Испания, Алкала де Енарес.

НАЗНАЧАВА Недрет Руфатова Ахмедова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320800080, Испания, Алкала де Енарес.

ОСВОБОЖДАВА Серкан Ефраимов Ибрямов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322800136, ФР Германия, Берлин 1.

НАЗНАЧАВА Айтен Джемил Караджа, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322800136, ФР Германия, Берлин 1.

ОСВОБОЖДАВА Янчо Георгиев Янчев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400012, Великобритания, Лондон 1.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Христова Христова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Десислава Христова Христова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400012, Великобритания, Лондон 1.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Лазър Николов Лазаров, ЕГН ..., като член  на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Соня Георгиева Меркова Пенева, ЕГН ..., като член  на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

НАЗНАЧАВА Соня Георгиева Меркова Пенева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

НАЗНАЧАВА Росица Григорова Андонова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Радосвета Асенова Карпузова, ЕГН ..., като член  на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

НАЗНАЧАВА Радосвета Асенова Карпузова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Седат Яшар Мехмед, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Валентина Методиева Александрова-Кирова, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

ОСВОБОЖДАВА Кремена Юриева Върлинкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Гергана Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като секретар  на СИК № ..., Великобритания, Лондон 3.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Ивов Никифоров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

НАЗНАЧАВА Борис Насков Андреев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Андреев Върбанов, ЕГН ..., като член на СИК № 320400020, Великобритания, Лондон 9.

ОСВОБОЖДАВА Ана Петрова Макариева, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400023, Великобритания, Лондон 12.

ОСВОБОЖДАВА Иван Стефанов Пенев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир.

ОСВОБОЖДАВА Филка Петрова Ананиева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир.

НАЗНАЧАВА Филка Петрова Ананиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир.

НАЗНАЧАВА Стоян Венелинов Ботев, ЕГН ..., като член на СИК № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир.

ОСВОБОЖДАВА Рая Красимирова Кръстева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400031, Великобритания, Единбург.

НАЗНАЧАВА Дарин Михайлов Михов, ЕГН ..., като член на СИК № 320400031, Великобритания, Единбург.

ОСВОБОЖДАВА Стефани Димитрова Лозанова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400032, Великобритания, Колчестер.

НАЗНАЧАВА Цветелина Младенова Наумова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400032, Великобритания, Колчестер.

ОСВОБОЖДАВА Александър Юриев Ангелов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600121, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Златко Василев Златев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600121, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Анна Темелкова Сергиева, ЕГН ..., като член на СИК № 323000150, Франция, Париж 3.

НАЗНАЧАВА Юсуф Мустафа Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 323000150, Франция, Париж 3.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Красимирова Николова, ЕГН ..., като член на СИК № 323000159, Франция, Сен Луис.

НАЗНАЧАВА Стефан Красимиров Георгиев, ЕГН ..., като член на СИК № 323000159, Франция, Сен Луис.

ОСВОБОЖДАВА Анна Костадинова Стойнова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320100001, Австрия, Виена 1.

НАЗНАЧАВА Валерия Георгиев Галчева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320100001, Австрия, Виена 1.

ОСВОБОЖДАВА Дарина Пламенова Манолова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900100, Италия, Милано 2.

НАЗНАЧАВА Долорес Тодорова Мавродиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900100, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Калоян Юлиянов Дюлгеров, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600049, Дания, Орхус.

НАЗНАЧАВА Велислава Бориславова Чардакова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600049, Дания, Орхус.

ОСВОБОЖДАВА Чавдар Кирилов Адамски, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900099, Италия, Милано 1.

НАЗНАЧАВА Стилян Атанасов Атанасов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900099, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Евгени Йорданов Александров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800056, Испания, Валенсия 1.

НАЗНАЧАВА Царинка Недкова Панева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800056, Испания, Валенсия 1.

ОСВОБОЖДАВА Иван Василев Василев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

НАЗНАЧАВА Давид Велинов Кондузов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Халил Нуртин Халил, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдерубрг.

НАЗНАЧАВА Милена Иванова Константинова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдерубрг.

ОСВОБОЖДАВА Васил Николаев Киров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321200112, Люксембург, Луксембург.

НАЗНАЧАВА Данаил Михайлов Михайлов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321200112, Люксембург, Луксембург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК №320500039, Гърция, Атина 3.

ОСВОБОЖДАВА Пламена Владимирова Солакова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Иванка Михайлова Добрева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Неджибе Али Яшар, ЕГН ..., като член на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

ОСВОБОЖДАВА Елеонора Велинова Ангелова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400018, Великобритания, Лондон 7.

НАЗНАЧАВА Илияна Пенчева Петрова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

НАЗНАЧАВА Мария Веселинова Бръмчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

ОСВОБОЖДАВА Ралица Петрова Петрунова, ЕГН ..., като член на СИК № 322900146, Финландия, Хелзинки.

НАЗНАЧАВА Алек Методиев Каленски, ЕГН ..., като член на СИК № 322900146, Финландия, Хелзинки.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г. и Решение 494-ЕП от 22.05.2014г. както следва:

 1. В т. 12. Секционна избирателна комисия № 32040012, Великобритания, Лондон 1:
  На ред „член" да се чете: „член Бойко Койнов Боев, ЕГН ...", вместо Бойко Койнев Боев, ЕГН ....
 2. В т. 17. От решението да се чете: „17 Секционна избирателна комисия СИК № 320400017, Великобритания, Лондон 6 - 5 членове".
 3. Текстът „НАЗНАЧАВА Георги Стефанов Пенев, ЕГН ..., като член на СИК № 320800096, Испания, Памплона", да се чете: „НАЗНАЧАВА Георги Стефанов Пенев, ЕГН ..., като член на СИК № 320800096, Испания, Тафая.
 4. Текстът „НАЗНАЧАВА Георги Василев Джунджуков, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320500038, Гърция , Атина 2, да се чете: „НАЗНАЧАВА Георги Василев Джунджуров, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320500038, Гърция , Атина 2.
 5. Текстът „ОСВОБОЖДАВА Даниела Димова Тодорова, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 2, да се чете: „ОСВОБОЖДАВА Даниела Димова Тодорова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500039, Гърция, Атина 2.
 6. Текстът „НАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 2, да се чете: „НАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500039, Гърция, Атина 2.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

337-ЕП/

346-ЕП/

391-ЕП/

427-ЕП/

454-ЕП/

494-ЕП/

546-ЕП/

549-ЕП/

Календар

Решения

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • № 3002-МИ / 29.02.2024

  относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

 • всички решения