Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 546-ЕП
София, 25 май 2014 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 427-ЕП от 19 май 2014 г. на ЦИК и Решение № 454-ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК, Решение 494- ЕП от 22.05.2014г. и Решение 538- ЕП от 24.05.2014г.

Постъпили са писма от МВнР с вх. № ЕП-04-01-124 от 25.05.2014 г. и вх. № ЕП-04-01-125 от 25.05.2014 г., вх. № ЕП-04-01-126 от 25.05.2014 г.за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Евгения Миткова Николова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320300008, Белгия, Брюксел.

НАЗНАЧАВА Диана Динева Йорданова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320300008, Белгия, Брюксел.

ОСВОБОЖДАВА Анджелика Гошева Балджийска, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2.

НАЗНАЧАВА Анна Светославова Кърджева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2.

НАЗНАЧАВА Лидия Ташова Алексиева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400018, Великобритания, Лондон 7.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Николов Абровски, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Марияна Асенова Маринова, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Марияна Асенова Маринова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Елена Захариева Гюндузова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

ОСВОБОЖДАВА Петя Иванова Живкова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400016 Великобритания, Лондон 5.

НАЗНАЧАВА Роман Олегович Дойчинов, ЕГН ..., като член на СИК № 320400016 Великобритания, Лондон 5.

ОСВОБОЖДАВА Елина Димитрова Керелезова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800062, Испания, Мадрид 1.

НАЗНАЧАВА Даниела Нанова Деливерска, ЕГН ..., като член на СИК № 320800062, Испания, Мадрид 1.

ОСВОБОЖДАВА Росен Искренов Карасмилов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

НАЗНАЧАВА Александра Александрова Миланова, ЕГН ..., като член на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Николов Абровски, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Айхан Ерол Караали, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Валентина Методиева Александрова-Кирова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Валентина Методиева Александрова-Кирова, ЕГН ..., като член  на СИК № 320400018, Великобритания, Лондон 7.

ОСВОБОЖДАВА Евгения Миткова Николова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 32320300008, Белгия, Брюксел 2.

НАЗНАЧАВА Диана Динева Йорданова, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 32320300008, Белгия, Брюксел 2.

ОСВОБОЖДАВА Анджелика Гошева Балджийска, ЕГН ..., като секретар  на СИК № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2.

НАЗНАЧАВА Анна Светославова Кърджева, ЕГН ..., като секретар  на СИК № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2.

ОСВОБОЖДАВА Атанас Борисов Спиридонов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400026, Великобритания, Манчестер.

ОСВОБОЖДАВА Тодор Веселинов Терзиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600117, Нидерландия, Хага 1.

НАЗНАЧАВА Митко Костадинов Динев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600117, Нидерландия, Хага 1.

ОСВОБОЖДАВА Галя Иванова Стоянова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен2.

НАЗНАЧАВА Илхан Фейми Алиосман, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Нина Лазарова Каменова, ЕГН ..., като член  на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен2.

НАЗНАЧАВА Мирослав Светославов Русинов, ЕГН ..., като член  на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен2.

ОСВОБОЖДАВА Снежана Маркова Кюшон, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000155, Франция, Бордо.

ПРЕНАЗНАЧАВА Галя Димчева Дюбул-Асенова, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000155, Франция, Бордо.

ОСВОБОЖДАВА Петър Славчев Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3.

НАЗНАЧАВА Светла Иванова Енчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3.

ОСВОБОЖДАВА Елизабета Илиева Георгиева, ЕГН ..., като член на СИК № 320500046, Гърция, Патра.

НАЗНАЧАВА Пламен Атанасов Саманджиев, ЕГН ..., като член на СИК № 320500046, Гърция, Патра.

ОСВОБОЖДАВА Елена Желязкова Желязкова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400022, Великобритания, Лондон 11.

ОСВОБОЖДАВА Калоян Димитров Панайотов, ЕГН ..., като член на СИК № 320400023, Великобритания, Лондон 12.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Динкова Капитанова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320800066, Испания, Палма де Майорка 1.

НАЗНАЧАВА Марияна Божидарова Аръшева, ЕГН ..., като председател на СИК № 320800066, Испания, Палма де Майорка 1.

ОСВОБОЖДАВА Петър Славчев Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3.

НАЗНАЧАВА Светла Иванова Енчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3.

ОСВОБОЖДАВА Давид Велинов Кондузов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

НАЗНАЧАВА Арифат Юсеинов Балиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Калина Иванова Ганчева, ЕГН ..., като член на СИК № 322900147, Финландия, Тампере.

НАЗНАЧАВА Михаил Георгиев Георгиев, ЕГН ..., като член на СИК № 322900147, Финландия, Тампере.

ОСВОБОЖДАВА Себахат Бедришева Алиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

НАЗНАЧАВА Надежда Николаева Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

ОСВОБОЖДАВА Боян Матей Станиславски, ЕГН ..., като председател на СИК № 321900126, Полша, Варшава.

НАЗНАЧАВА Петър Траянов Петров, ЕГН ..., като председател на СИК № 321900126, Полша, Варшава.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г. и Решение 538-ЕП от 24.05.2014г. както следва:

1. В т. 149. Секционна избирателна комисия № 323000151, Франция , Страсбург:

На ред „заместник-председател" да се чете: „заместник-председател Камелия Стефанова Николова, ЕГН ...", вместо Камелия Стефанова Николова, ЕГН ....

2. Изменя текста: „ОСВОБОЖДАВА Бекир Дуран Бекир, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1" И „НАЗНАЧАВА Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1".

Текстът да се чете: „НАЗНАЧАВА Бекир Дуран Бекир, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1" И „НАЗНАЧАВА Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2".

3. В т. 99. Секционна избирателна комисия № 320900099, Италия, Милано 1:

На ред „секретар" да се чете: „секретар Стилиян Атанасов Атанасов, ЕГН ...", вместо Стилян Атанасов Атанасов, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

337-ЕП/

346-ЕП/

391-ЕП/

427-ЕП/

454-ЕП/

494-ЕП/

538-ЕП/

549-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения