Заседания

Решения

2440-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ловеч, област Ловеч

2439-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

2438-МИ /

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“

2437-МИ /

ОТНОСНО: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2436-МИ /

ОТНОСНО: искане за промяна на наименованието на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2435-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград

2434-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик

2433-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Х В , за кмет на община Лом, срещу решение № 15-МИ от 11.09.2023 г. на ОИК – Лом

2432-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

2431-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мадан, област Смолян

2430-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Оряхово, област Враца

2429-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2424-НС от 14 септември 2023 г. на ЦИК относно заличаване регистрацията на партия „Българската пролет“

2428-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Пирдоп, Софийска област

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения