Заседания

Решения

2440-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ловеч, област Ловеч

2439-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

2438-МИ /

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“

2437-МИ /

ОТНОСНО: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2436-МИ /

ОТНОСНО: искане за промяна на наименованието на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2435-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград

2434-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик

2433-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Х В , за кмет на община Лом, срещу решение № 15-МИ от 11.09.2023 г. на ОИК – Лом

2432-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

2431-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мадан, област Смолян

2430-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Оряхово, област Враца

2429-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2424-НС от 14 септември 2023 г. на ЦИК относно заличаване регистрацията на партия „Българската пролет“

2428-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Пирдоп, Софийска област

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения