Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2436-МИ
София, 15 септември 2023 г.

ОТНОСНО: искане за промяна на наименованието на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление от коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“, подписано от Георги Петров Титюков – представляващ коалицията, заведено под № 13-1 на 15 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2019 г. Заявлението е по образец Приложение № 27-МИ от изборните книжа. Към заявлението е приложено Решение от 11.09.2023 г. за промяна на коалиционно споразумение от 15.08.2023 г.

Със заявлението се прави искане за промяна в наименованието на регистрираната с Решение № 2259-МИ от 7 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“, като към наименованието в скоби се добави (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ).

Като взе предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Променя наименованието на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“, регистрирана с Решение № 2259-МИ от 7 септември 2023 г.  на Централната избирателна комисия, като наименованието е „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ)“.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ)

Анулира издаденото удостоверение № 3 от 07.09.2023 г. и издава удостоверение с новото наименование на коалицията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2259-МИ/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения