Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 458-НС
София, 11 юли 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на секционните избирателни комисии извън страната.

С Решение № 345-НС от 28.06.2021 г, изменено и допълнено с решения № 359-НС от 01.07.2021 г., № 375-НС от 02.07.2021 г., № 383-НС от 03.07.2021 г., № 406-НС от 06.07.2021 г., № 433-НС от 08.07.2021 г., № 442-НС от 09.07.2021 г., № 449-НС от 10.07.2021 г. , № 450-НС от 11.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия, с вх. НС-23-601/11.07.2021 г., НС-23-602/11.07.2021 г., НС-23-415/5/10.07.2021 г., НС-23-415/4/10.07.2021 г., НС-23-486/1/10.07.2021 г., НС-23-579/10.07.2021 г., НС-23-603/11.07.2021 г., НС-23-604/11.07.2021 г., НС-23-600/11.07.2021 г., НС-23-599/11.07.2021 г., НС-23-597/11.07.2021 г., НС-23-598/11.07.2021 г., НС-23-584/10.07.2021 г., НС-004-01-377/9/10.07.2021 г., НС-23-572/10.07.2021 г., НС-04-01-437/10.07.2021 г., НС-23-454/2/10.07.2021 г., НС-23-605/11.07.2021 г., НС-23-541/7/10.07.2021 г., НС-23-606/11.07.2021 г., НС-04-01-377/11/11.07.2021 г., НС-04-01-377/10/11.07. 2021 г. са постъпили предложения за замени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както и допълнителни предложения от МВнР.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т.6, във връзка с чл. 102 и чл. 103 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 345-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решения № 359-НС/01.07.2021 г., № 375-НС/02.07.2021 г., № 383-НС/03.07.2021 г., № 406-НС/06.07.2021 г., № 433-НС/08.07.2021 г., № 442-НС от 09.07.2021 г., № 449-НС от 10.07.2021 г., № 450-НС от 11.07.2021 г., както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Христиан Тонев Дойчев, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 325800728 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 2.

НАЗНАЧАВА ТЕОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ, ЕГН ... 7, като заместник-председател на СИК № 325800728 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 2.

ОСВОБОЖДАВА Ренгинар Сабри Исмет, като заместник-председател на СИК № 325800693 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже.

НАЗНАЧАВА Нихат Сабри Мурад, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 325800693 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Кирилова Йорданова - Михова, като член на СИК № 325800693 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже.

НАЗНАЧАВА Севинч Ниязи Шевкед, ЕГН ... , като член на СИК № 325800693 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже.

ОСВОБОЖДАВА Ангел Красимиров Илиев, ЕГН ... , като председател на СИК № 325800624 Турция, Анкара, общ. Синджан, кв. Тандоган

НАЗНАЧАВА Адем Юдаим Мехмед, ЕГН ... , като председател на СИК № 325800624 Турция, Анкара, общ. Синджан, кв. Тандоган.

ОСВОБОЖДАВА Светлана Жак Авдала, ЕГН ...  като председател на СИК № 325800725 Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.

НАЗНАЧАВА Георги Венелинов Георгиев, ЕГН ...  като председател на СИК № 325800725 Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.-

ОСВОБОЖДАВА Горан Неделчев Неделчев, като член на СИК № 325800695 Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир.

ОСВОБОЖДАВА Зухал Джеватова Даринова, като член на СИК № 325800695 Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Розалина Антимова Топалова, ЕГН ... , като член на СИК № 325800695 Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир.

ОСВОБОЖДАВА Росица Матеева Матева, като заместник-председател на СИК № 325800635 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

НАЗНАЧАВА Юмер Юсеин Мустафа, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 325800635 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

ОСВОБОЖДАВА Мюмюн Али Манав, като секретар на СИК № 325800639 Турция, Бурса, район Йълдъръм 1.

НАЗНАЧАВА Ахмед Хашим АХМЕД, ЕГН ... , като секретар на СИК   № 325800639 Турция, Бурса, район Йълдъръм 1.

ОСВОБОЖДАВА Ацен Евгениев Коджабашев, като заместник-председател на СИК  № 325800645 Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

НАЗНАЧАВА Невин Сафет Реджеп, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК  № 325800645 Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

ОСВОБОЖДАВА Сергей Огнянов Солаков, като член на СИК  № 325800716 Турция, обл. Текирдаг, гр. Муратлъ.

ОСВОБОЖДАВА Сали Юмер Нъражалъ, като член на СИК  № 325800716 Турция, обл. Текирдаг, гр. Муратлъ.

ОСВОБОЖДАВА Димитър Кръстев Кръстев, като член на СИК № 325800691 Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек).

НАЗНАЧАВА Семра Ахмед Иб, ЕГН ... , като член на СИК № 325800691 Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек).

ОСВОБОЖДАВА Сема Ахмед Сюлейман, като член на  № 325800644 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман)

ОСВОБОЖДАВА Фатме Ахмедова Чаушева, като член на  № 325800644 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман)

НАЗНАЧАВА Гюлтен Мюмюн Юмер, ЕГН ... , като член на  № 325800644 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман)

ОСВОБОЖДАВА Николай Христов Пъжев, ЕГН ...  като член на СИК № 324300523 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хемел-Хемпстед.

НАЗНАЧАВА Искра Димова Гърдева, ЕГН ...  като член на СИК № 324300523 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хемел-Хемпстед.

ОСВОБОЖДАВА Алена Пламенова Иванова, ЕГН ...  като член на СИК № 324300413 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глазгоу.

НАЗНАЧАВА Пеньо Иванов Иванов, ЕГН ...  като член на СИК № 324300413 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глазгоу.

ОСВОБОЖДАВА Калинка Тодорова Димитрова, ЕГН ...  като член на СИК № 322200243 Испания, Гуадалахара.

НАЗНАЧАВА Иван Йорданов Вълканов, ЕГН ...  като член на СИК № 322200243 Испания, Гуадалахара.

ОСВОБОЖДАВА ГАЛИНА БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА, ЕГН ... , като член на СИК № 324300439 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лийдс.

НАЗНАЧАВА Александра Александрова Илиева, ЕГН 740287033, като член на СИК  № 324300439 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лийдс.

ОСВОБОЖДАВА Георги Ивайлов Йотков, като член на № 321200166 Германия ФР, Щутгарт 1.

НАЗНАЧАВА Росица Ангелова Василева, ЕГН ... , като член на № 321200166 Германия ФР, Щутгарт 1.

ОСВОБОЖДАВА Ивайла Атанасова Петрова, като член на СИК № 321200167 Германия ФР, Щутгарт 2

НАЗНАЧАВА Вера Димитрова Пенева, ЕГН ... , като член на СИК № 321200167 Германия ФР, Щутгарт 2.

ОСВОБОЖДАВА Борко Димов, като член на СИК № 324700540 Република Северна Македония, Кавадарци.

НАЗНАЧАВА Атанас Андонов, ЕГН ... , като член на СИК № 324700540 Република Северна Македония, Кавадарци.

ОСВОБОЖДАВА Теодор Христов Михайлов, като секретар на СИК № 321200058 Германия ФР, Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz.

НАЗНАЧАВА Калина Кирилова Кръстева, ЕГН ... , като секретар на СИК № 321200058 Германия ФР, Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz.

ОСВОБОЖДАВА Калина Кирилова Кръстева, ЕГН ... , като член на СИК № 321200058 Германия ФР, Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz.

ОСВОБОЖДАВА Калоян Маринов Маринов, като член на СИК № 321200058 Германия ФР, Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВОТО МЯСТО Теодор Христов Михайлов, като член на СИК № 321200058 Германия ФР, Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz.

ОСВОБОЖДАВА Стайко Събев Витанов , като заместник-председател на СИК № 325800663 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарънч 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВОТО МЯСТО Зафир Хубенов Мартинов, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 325800663 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарънч 1).

ОСВОБОЖДАВА Фоат Махмуд Абудай, като член на СИК № 325800663 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарънч 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВОТО МЯСТО Недко Насков Огнянов, ЕГН ... , като член на СИК № 325800663 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарънч 1).

ОСВОБОЖДАВА Рая Рангелова Радева, като член на СИК № 325800663 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарънч 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Михрибан Мюмюм Агат, ЕГН ... , като член на СИК № 325800663 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарънч 1).

ОСВОБОЖДАВА Диди Димова Михова, като председател на СИК  № 323400351 Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Соня Богомилова Коларска, ЕГН ... , като председател на СИК  № 323400351 Малта, Буджиба.

ОСВОБОЖДАВА Дина Стефанова Добрева, като член на СИК № 323400351 Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Светлана Димитрова Цонкова, ЕГН ... , като член на СИК № 323400351 Малта, Буджиба.

ОСВОБОЖДАВА Светлозара Станимирова Колева, като член на СИК № 323400352 Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Константин Илиев Петков, ЕГН ... , като член на СИК № 323400352 Малта, Сейнт Джулианс.

ОСВОБОЖДАВА Игнат Асенов Бончев, като член на СИК № 326200745 Франция, Валанс Д'Ажан.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Гина Димитрова Николова, ЕГН ... , като член на СИК № 326200745 Франция, Валанс Д'Ажан.

ОСВОБОЖДАВА Маринела Бориславова Димитрова, като член на СИК № 320200017 Австрия, Виена - 22-ри Бецирк.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Евгения Кирилова Ненкова, ЕГН ... , като член на СИК № 320200017 Австрия, Виена - 22-ри Бецирк.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Симеонова Тодорова, като член на СИК № 322500329 Канада, Монреал 4, Южен бряг.

НАЗНАЧАВА Силвия Симеонова Тодорова, като заместник-председател на СИК № 322500329 Канада, Монреал 4, Южен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Камен Емилов Бъчваров, като член на СИК№ 324300486 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън 1.

НАЗНАЧАВА Станка Борисова Глинджева , ЕГН ... ,като член на СИК№ 324300486 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън 1.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Бойчев Бойчев, като заместник-председател на СИК № 324300482 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1).

ОСВОБОЖДАВА Джунейт Еркан Осман, като член на СИК № 321200052 Германия ФР, Берлин 1 - Посолство, Лайпцигерщрасе.

ОСВОБОЖДАВА Ана Иванова Якимова, като член на СИК  № 321200052 Германия ФР, Берлин 1 - Посолство, Лайпцигерщрасе.

НАЗНАЧАВА Магдалена Георгиева Димитрова, ЕГН ... , като член на СИК № 321200052 Германия ФР, Берлин 1 - Посолство, Лайпцигерщрасе.

ОСВОБОЖДАВА Венцислав Нинков, като заместник-председател на СИК № 324300461 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ромфорд.

НАЗНАЧАВА Станимир Митев Йорданов, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 324300461 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ромфорд.

ОСВОБОЖДАВА Стоян Валентинов Николов, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 321200090 Германия ФР, Дуисбург.

НАЗНАЧАВА Мартин Веселинов Чилев, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 321200090 Германия ФР, Дуисбург.

ОСВОБОЖДАВА Мартин Веселинов Чилев, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 321200090 Германия ФР, Дуисбург.

НАЗНАЧАВА Стоян Валентинов Николов, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 321200090 Германия ФР, Дуисбург.

ОСВОБОЖДАВА Сергей Илиев Илиев, ЕГН ...  като член на СИК № 325800704 Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез, Дериндже.

НАЗНАЧАВА Фахри Юсеин Емин, ЕГН ...  като член на СИК № 325800704 Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез, Дериндже.

ОСВОБОЖДАВА Марийка Ангелова Янчева, ЕГН ...  като член на СИК № 325800674 Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

НАЗНАЧАВА Жевадие Мехмед Хасан, ЕГН ...  като член на СИК № 325800674 Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

СВОБОЖДАВА Вероника Танева Бикова, като секретар на СИК № 323300349 Люксембург, Люксембург.

ОСВОБОЖДАВА Кристина Димитрова Котева, като член на СИК № 321200054 Германия ФР, Берлин 3 -Посолство, Майерщрасе.

ОСВОБОЖДАВА Велислава Недкова Маринова, като секретар на СИК  № 321200054 Германия ФР, Берлин 3 -Посолство, Майерщрасе.

НАЗНАЧАВА Кристина Димитрова Котева, като секретар на СИК № 321200054 Германия ФР, Берлин 3 -Посолство, Майерщрасе.

ОСВОБОЖДАВА Снежана Тодорова Кючукова, като секретар на СИК № 321200086 Германия ФР, Дитценбах 2.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Зорка Данаилова Райчева, ЕГН ... , като секретар на СИК № 321200086 Германия ФР, Дитценбах 2.

ОСВОБОЖДАВА Зорка Данаилова Райчева, ЕГН ... , като член на СИК № 321200086 Германия ФР, Дитценбах 2.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Джанкер Мехмед Сабри, ЕГН ... , като член на СИК № 321200086 Германия ФР, Дитценбах 2.

ОСВОБОЖДАВА Величка Янева Карамитева, като заместник-председател на СИК № 324300423 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Ива Ивайлова Борисова, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК № 324300423 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк.

ОСВОБОЖДАВА Ива Ивайлова Борисова, ЕГН ... , като член на СИК № 324300423 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Марияна Николаева Пенева, ЕГН ... , като член на СИК № 324300423 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк.

НАЗНАЧАВА Кадир Реджеб Шабан, ЕГН ... , като член на СИК  № 325800690 Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

ОСВОБОЖДАВА Мария Зиновиева Димитрова, като заместник-председател на СИК № 321200101 Германия ФР, Кемниц.

НАЗНАЧАВА Евгени Радомиров Йорданов като заместник-председател на на СИК № 321200101 Германия ФР, Кемниц.

ОСВОБОЖДАВА състава на СИК № 321200153 Германия ФР, Фройденщад:
Росица Стоянова Клоучек, като председател.
Камен Митков Георгиев, като заместник-председател.
Катя Петкова Димитрова, като секретар.
Милена Христова Бланк, като член.

НАЗНАЧАВА НА ТЯХНО МЯСТО състава на СИК № 321200153 Германия ФР, Фройденщад:
Камен Митков Георгиев, като председател.
Катя Петкова Димитрова, като заместник-председател.
Милена Христова Бланк, като секретар.
Десеслава Тодорова Кръстева, като член.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Христов Латинов, като член на СИК № 324300468 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Николай Петров Николов, ЕГН ... , като член на СИК № 324300468 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън.

ОСВОБОЖДАВА Сезгин Шаиб Кадън, ЕГН  012215029 като секретар на СИК № 320900048 Белгия, Хаселт.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Стоянка Тодорова Колева, ЕГН ...  секретар на СИК № 320900048 Белгия, Хаселт.

ОСВОБОЖДАВА Калинка Тодорова Димитрова, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК №

ОСВОБОЖДАВА Калинка Тодорова Димитрова, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 322200243 Испания, Гуадалахара.

НАЗНАЧАВА Росица Василева Попова, ЕГН ...  като заместник-председател на СИК № 322200243 Испания, Гуадалахара.

ОСВОБОЖДАВА Росица Василева Попова, ЕГН ...  като член на СИК № 322200243 Испания, Гуадалахара.

НАЗНАЧАВА Иван Йорданов Вълканов, ЕГН ...  като член на СИК № 322200243 Испания, Гуадалахара.

 

 1. УТВЪРЖДАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕС


* Публикувано на

Свързани решения:

462-НС/

476 -НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения