Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2277-НС
София, 22 март 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г., поправено с решения № 2223-НС от 15 март 2021 г., № 2244-НС от 17 март 2021 г. и № 2270-НС от 19 март 2021 г., Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 4 април 2021г.

На 17 март 2021 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1 – 5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната между парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. На консултациите присъстваха и други партии по смисъла на чл. 102 , ал. 2 ИК. В хода на консултациите бе постигнато съгласие между участващите партии и коалиции, което бе обективирано в съставения по чл. 102, ал. 5 от Изборния кодекс протокол, подписан от всички участници.

В срок, в Централната избирателна комисия постъпиха: писмено предложение с вх. НС-04-01-175 от 18 март 2021 г. на ЦИК от оправомощено лице на министъра на външните работи за членове и резервни членове на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители насрочени на 4 април, както и писмени предложения за назначаване на съставите на СИК извън страната от всички участници на консултациите в ЦИК за назначаване на съставите на СИК извън страната.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., както следва:

 1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австралия, Бризбън – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Калина Даринова Богданова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320100002, Австралия, Канбера  (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Петър Велков Петров  
 1. Секционна избирателна комисия № 320100003, Австралия, Мелбърн – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Явор Бориславов Константинов  
 1. Секционна избирателна комисия № 320100004, Австралия, Пърт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Силвия Методиева Лозева  
 1. Секционна избирателна комисия № 320100005, Австралия, Аделаида – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Даниела Атанасова Ризова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320100006, Австралия, Сидни – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Васил Валентинов Воденски  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200007, Австрия, Виена – 9–ти Бецирк – Пенсионерски клуб – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Полина Николова Чачева  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Румяна Василева Николова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200008, Австрия, Виена, 10–ти Бецирк – Пенсионерски клуб – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Валентинова Пенева  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Величка Тодорова Мирчева  
     
     
  Саша Райчева Райчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200009, Австрия, Виена, 13–ти Бецирк – Пенсионерски клуб – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Фидес Адемова Мустафова  
ЧЛЕНОВЕ: Радослав Иванов Григоров  
  Ренета Иванова Владова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200010, Австрия, Виена – 22-ри Бецирк – Пенсионерски клуб – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Джемал Мустафов Хасанов  
  Христо Деянов Касаджиков  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200011, Австрия, Виена – Голяма Зала Посолски комплекс – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Манол Алипиев Манолов  
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Йорданова Де Мео  
     
     
  Добрин Николаев Станев  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200012, Австрия, Виена - Малка зала Посолски комплекс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Ивайло Николаев Аларгов  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Станимир Стойков Христов  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200013, Австрия, Виена – Дом Витгенщайн – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Томас Петров Янев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Янка Драгомирова Нанева  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200014, Австрия, Линц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Глория Панчева Лепоева  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200015, Австрия, Брегенц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Валери Дариян Митков  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200016, Австрия, Виена (Посолство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Албена Миткова Георгиева  
  Николай Георгиев Янев  
     
  Ивайло Върбанов Ценов  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200017, Австрия, Клагенфурт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Анета Милчова Енчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200018, Австрия, Блуденц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Иван Маринов Господинов  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200019, Австрия, Велс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кирил Пенчев Чокчев  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200020, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Адрияна Цветанова Цолова  
     
     
  Галина Велинова Нинова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200021, Австрия, Грац – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Венцислав Владимиров Велчев  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200022, Австрия, Залцбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Георгиев Георгиев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Малина Павлова Дамянова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320200023, Австрия, Инсбрук – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Атанасовска-Стоянова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Стоименов Коленцов  
  Александър Вилдирас Каменов  
 1. Секционна избирателна комисия № 320300024, Азербайджан, Баку (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Кръстина Иванова Лекова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320400025, Албания, Тирана (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Детелина Красимирова Георгиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 320500026, Алжир, Алжир (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Радославова Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320600027, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Биляна Емилиянова Михайлов  
 1. Секционна избирателна комисия № 320700028, Армения, Ереван (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Иван Христов Радков  
 1. Секционна избирателна комисия № 320800029, Беларус, Минск (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Алек Емил Маринов  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900030, Белгия, Антверпен  – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоянка Великова Минкова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мюрвен Метинов Исмаилов  
СЕКРЕТАР: Петранка Емилова Стефанова  
ЧЛЕНОВЕ: Лазар Александров Николов  
     
     
  Динела Любомирова Кайтазка  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900031, Белгия, Антверпен – Берхем  – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Димитров Минков  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Айсер Динчер Юсеин  
  Адлен Динчер Али  
     
  Ваня Николова Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900032, Белгия, Брюксел - Етербеек – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дженгис Исмет Рахим  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Захаринова Василева  
СЕКРЕТАР: Теодор Любомиров Кузов  
ЧЛЕНОВЕ: Фикрет Бюрхан Фикрет  
  Февзие Рамаданова Ризаева  
     
  Десислава Стоянова Хранова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900033, Белгия, Брюксел (Посолство 1) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илгюнер Идризова Кяшифова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиан Юлиянов Григоров  
СЕКРЕТАР: Елеонора Николайчева Гигова  
ЧЛЕНОВЕ: Сабрие Ахмедова Коджаалиева  
     
  Селвиджан Али Емин  
  Нина Михайлова Месалска  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900034, Белгия, Брюксел (Посолство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алекси Григоров Костадинов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодор Едуардов Асенов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Антонова Екзарова  
  Светлана Евгениева Александрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900035, Белгия, Брюксел (ПП на РБ към ЕС 1) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мергюл Назим Юсеин  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илхан Ердинчев Бедриев  
СЕКРЕТАР: Анета Тодорова Тодорова  
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Руменов Димитров  
  Зюхре Хайдерова Мехмед  
  Чавдар Николаев Влъчков  
  Яна Янкова Михайлова-Пейчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900036, Белгия, Брюксел (ПП на РБ към ЕС 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Русева Николова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Гюлюмсер Дауд Асан  
ЧЛЕНОВЕ: Ренгинар Мустафа Ахмед  
  Методи Димитров Герасимов  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900037, Белгия, Гент – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерджан Юсеин Ибрям  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Емилов Михайлов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ивелин Николов Петров  
  Ревазие Сюлейман Юмерова  
     
  Невена Иванова Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900038, Белгия, Гент - Синт Амандсберг – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хълми Шюкрю Юсеин  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аксел Мехтинов Алиев  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Джанан Метин Осман  
     
     
  Димитър Николов Япраков  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900039, Белгия, Льовен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алтай Динчер Али  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Тодор Бориславов Димитров  
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Христов Василев  
  Боряна Славова Янева  
 1. Секционна избирателна комисия № 320900040, Белгия, Хаселт – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Елин Николаев Сиджимов  
     
     
  Богдан Първанов  Богданов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321000041, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Александър Пламенов Траянов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321100042, Бразилия, Бразилия (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Магдалена Илиева Илиева-Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321100043, Бразилия, Сао Пауло– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Николай Руменов Крумов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200044, Великобритания, Абърдийн – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Милена Нанкова Стефанова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200045, Великобритания, Арма – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Валентина Иванова Стефанова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200046, Великобритания, Бирмингам – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Медиха Фахми Камбер  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Калоян Петров Марков  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200047, Великобритания, Устър/Уочестър – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Наташа Иванова Блажева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200048, Великобритания, Брайтън – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Емилия Василева Велкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200049, Великобритания, Бристол – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Анни Милева Пашалийска  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200050, Великобритания, Единбург – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Светозар Ангелов Димитров  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200051, Великобритания, Лондон - Ийлинг – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Николова Кирева  
     
     
     
     
  Атанас Иванов Цветански  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200052, Великобритания, Екзитър – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Даниела Иванова Стоянова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200053, Великобритания, Кардиф – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Снежина Петрова Василева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200054, Великобритания, Кеймбридж – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Бернард Анри Конфортов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200055, Великобритания, Ковънтри – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Десислав Венциславов Димитров  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200056, Великобритания, Лийдс – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Петьо Любомиров Върбанов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1) – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Стоянова Георгиева  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Николаев Аврамов  
  Веселин Кирилов Стефанов  
  Марио Георгиев Яньов  
     
     
  Йорданка Йосифова Ганчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2) – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Мая Василева Василева  
ЧЛЕНОВЕ: Павел Златев Бакалов  
     
     
     
     
  Николай Владимиров Ванчев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200059, Великобритания, Лондон (Посолство 3) – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Валентинова Гагова  
  Стоян Пенчев Локмаджиев  
     
     
     
  Десислава Железова Янева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200060, Великобритания, Лондон - Гринуич – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Йорданов Стоянов  
     
     
     
     
  Асен Анев Ибров  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1 – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Милкова Рагуж  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Тихомиров Узунов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мария Атанасова Неделчева  
  Симеон Димитров Андреев  
  Иван Симеонов Симеонов  
     
     
  Милена Кръстева Везенкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200062, Великобритания, Лондон – Баркинг 2 – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Лазар Георгиев Стоев  
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тихомиров Узунов  
  Веселин Димитров Томов  
     
     
     
  Александра Емилова Асенова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200063, Великобритания, Лондон – Палмърс Грийн – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Таня Андонова Анджарова  
     
     
     
     
  Иван Георгиев Александров  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200064, Великобритания, Лондон - Сътън – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислав Венциславов Горанов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Десислава Иванова Енчева  
ЧЛЕНОВЕ: Людмила Христова Стоичкова  
     
     
     
     
  Илиян Тошев Димитров                         
 1. Секционна избирателна комисия № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Владимирова Костадинова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Стальо Билянов Дерменджиев  
ЧЛЕНОВЕ: Петрана Стоянова Попдимитрова-Маркова  
     
     
     
     
  Станка Василева Тодорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Борисова Янева  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Красимир Василев Нанов  
     
     
     
     
  Нора Огнянова Пейчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200067, Великобритания, Лондон – Уимбълдън – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Саша Димитрова Христова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Радославов Гечев  
     
     
     
     
  Петър Ганчев Петров  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу – 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светланка Георгиева Алексиева             
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кинка Атанасова Палазова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мария Борисова Аргирова  
  Гюрга Атанасова Стоева  
  Хасан Мехмед Хасан  
     
  Диана Димитрова Барилска  
  Светланка Георгиева Алексиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200069, Великобритания, Лутън – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Павлина Димитрова Костова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200070, Великобритания, Манчестър – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Димитрова Иванова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Михаил Георгиев Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200071, Великобритания, Норич – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Николаев Матеев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Бистра Георгиева Петрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200072, Великобритания, Нотингам – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Мария Стоянова Милкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200073, Великобритания, Нюкасъл – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Лилия Димитрова Личева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200074, Великобритания, Оксфорд – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
  Мария Йорданова Спирова  
  Валенитна Методиева Александрова-Кирова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200075, Великобритания, Саутхемптън – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Атанас Илиев Атанасов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200076, Великобритания, Хъл – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Станислава Андреева Желева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200077, Великобритания, Чатъм – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Асен Андреев Гюнелиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321200078, Великобритания, Честър – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Йоана Павлова Дивани  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300079, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Ангелов Стоянов  
СЕКРЕТАР: Делия Веселинова Константинова  
ЧЛЕНОВЕ: Юнес Бейсим Мустафа  
  Йовица Петрович  
  Валентин Иванов Величков  
  Анна Захариева Събева-Велкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300080, ФР Германия, Берлин ( Посолство 2) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сузана Симеонова Стаменова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тихомир Василев Рангелов  
СЕКРЕТАР: Ерсин Бехчет Ибрям  
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Йорданова Тодорова  
     
     
  Пламена Тодорова Христова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300081, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янеков Георгиев  
СЕКРЕТАР: Вероника Александрова Близнашка  
ЧЛЕНОВЕ: Мутлу Метин Мехмед  
     
     
  Любомира Димитрова Шуманова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300082, ФР Германия, БКИ – Берлин – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елин Асенов Харизанов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Сашко Руменов Михайлов  
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Борислав Петров Петранов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300083, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Марияна Александрова Георгиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300084, ФР Германия, Хамбург 1 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Стойчо Николов Стойчев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300085, ФР Германия, Хамбург 2 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Лъчезарова Луковижденска  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Нели Венелинова Дечева  
  Блага Конова Стоева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300086, ФР Германия, Бремен 1 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камен Михайлов Каменов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Даниел Банов Данов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300087, ФР Германия, Бремен 2 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Веселина Иванова Илиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300088, ФР Германия, Бренерхафен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Любенов Иванов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Светла Николова Йотова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300089, ФР Германия, Хановер – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Весела Бориславова Ацева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300090, ФР Германия, Вилдесхаузен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Павлов Емилов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Николай Кирилов Цветков  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300091, ФР Германия, Папенбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Георги Емилов Войнски  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300092, ФР Германия, Дрезден – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ивалина Светли Маринова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300093, ФР Германия, Лайпциг – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Йорданов Владимиров  
СЕКРЕТАР: Михаил Божидаров Иванов  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Галина Венциславова Цветанова-Костова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300094, ФР Германия, Кемниц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Георги Петков Джановски  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300095, ФР Германия, Ерфурт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Невена Костадинова Миленчева-Бабева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300096, ФР Германия, Йена – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Диана Стефанова Недялкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300097, ФР Германия, Аполда – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Емил Михайлов Гълъбов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300098, ФР Германия, Ноймюнстер – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Томислав Методиев Назърски  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300099, ФР Германия, Любек – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Евгения Георгиева Дъгарадина  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300100, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Иванова Димитрова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Костадинов            Георгиев  
СЕКРЕТАР: Любомир Асенов Шопов  
ЧЛЕНОВЕ: Ивелин Маринов  
  Мая Василева Даганова-Терзийскиа  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300101, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Костадинова Йоргакиева-Маринова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Георгиева Георгиева              
СЕКРЕТАР: Деница Пламенова Миланова  
ЧЛЕНОВЕ: Анка Руменова Шопова  
  Райна Иванова Испанска  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300102, ФР Германия, Мюнхен 3 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петрана Велинова Вельова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Митков Гечев  
СЕКРЕТАР: Нилка Мирчева Сребрева  
ЧЛЕНОВЕ: Надя Димитрова Даскалова-Вазолд  
  Стефан Tодоров Йонков  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300103, ФР Германия, Мюнстер – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Каменов Арсов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Полина Иванова Петрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300104, ФР Германия, Аугсбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хасан Мустафа Емин  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Елена Петрова Чакалова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300105, ФР Германия, Регенсбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Любомир Ганчев Димов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300106 , ФР Германия, Фюрт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Асенова Павлова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джейлян Салиева Чиракова  
СЕКРЕТАР: Цветелина Борисова Петрова  
ЧЛЕНОВЕ: Николай Недялков Панчев  
  Десислава Иванова Цанкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300107, ФР Германия, Вюрцбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Антон Тодоров Андонов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300108, ФР Германия, Пасау – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Таня Стефанова Цветкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300109, ФР Германия, Ноймаркт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мартин Ивайлов Симеонов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300110, ФР Германия, Оберамергау – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Теодор Юлиянов Цанков  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300111, ФР Германия, Ландсхут – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Красимир Петков Пеков  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300112, ФР Германия, Щутгарт 1 (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Татяна Димитрова Узунова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300113, ФР Германия, Щутгарт 2– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Надя Георгиева Триова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300114, ФР Германия, Манхайм 1– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ибраим Алиосман Хамит  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Хюсеин Юсеин Вели  
  Християн Росанов Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300115, ФР Германия, Манхайм 2– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мехмед Латиф Мехмед  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Радостин Маринов Димитров  
  Кристиян Владиславов Христов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300116, ФР Германия, Фрайбург – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Даниел Петров Петров  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300117, ФР Германия, Констанц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Константинос Янис Яглис  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300118, ФР Германия, Карлсруе – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Илиянова Хинкова –Иванова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Любомир Величков Младенов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300119, ФР Германия, Хайлброн  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Татяна Димитрова Новакова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300120, ФР Германия, Равенсбург  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Катя Богданова Грозданова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300121, ФР Германия, Офенбург  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Стойко Богданов Иванов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300122, ФР Германия, Улм – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Поля Михайлова Кяньова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300123, ФР Германия, Ройтлинген – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Миглена Цветанова Хитова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300124, ФР Германия, Хайделберг – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Пенка Николаева Ангелова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300125, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Арзи Мехмед Мустафа  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Кремена Костова Радинова  
  Мартин Руменов Мартинов  
     
  Мариета Янева Милева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300126, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 2) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Йосифова Андонова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Найден Асенов Живков  
     
     
  Диана Олегова Попова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300127, ФР Германия, Дармщат – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Пламен Владимиров Бакалов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300128, ФР Германия, Фирнхайм – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Тихомир Иванов Цанев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300129, ФР Германия, Касел – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Савина Танева Недялкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300130, ФР Германия, Дитценбах – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Георги Цветанов Янков  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300131, ФР Германия, Майнц – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кристиана Тенчева Лозанова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300132, ФР Германия, Трир  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Георги Константинов Стойнев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300133, ФР Германия, Кобленц  – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боян Иванов Гришев  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Цана Цокова Борисова  
     
     
  Мария Николаева Железарова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300134, ФР Германия, Вормс  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Венета Петрова Тешовска  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300135, ФР Германия, Аахен  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стамен Пламенов Стаменов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Атанас Стефанов Поибренски  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300136, ФР Германия, Бон  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Павлов Синилков  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Пламен Стоянов Стоянов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300137, ФР Германия, Дортмунд  – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Пепа Василева Пенчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300138, ФР Германия, Дуисбург  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наташа Светославова Алдинова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Михаела Илиева Велинова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300139, ФР Германия, Дюселдорф  – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тамер Мюсфер Осман  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Весела Вълчева Цветкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300140, ФР Германия, Есен  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Пламен Валериев Петков  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300141, ФР Германия, Гютерсло  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Николаев Велчов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Василена Щилиянова Тодорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300142, ФР Германия, Кьолн 1  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Галя Асенова Юлиянова  
  Румен Минев Бонев  

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321300143, ФР Германия, Кьолн 2  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Юлиян Дамянов Чолаков  
  Кристина Енчева Паскалева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300144, ФР Германия, Хам – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Лина Иванова Колева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300145, ФР Германия, Билефелд - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Цветанка Филипова Паунова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300146, ФР Германия, Саарбрюкен - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Розалия Георгиева Коларова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321300147, ФР Германия, Фрайсен - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кристина Георгиева Ризова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321400148, Грузия, Тбилиси (Посолство) - 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Ангелова Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500149, Гърция, Атина (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Йосифова Мусова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Милка Иванова Христова  
  Ружина Петрова Младенова-Скобелева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500150, Гърция, Атина - културен център Серафио 1 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Стефанова Илиева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Антония Русанова Маринова  
  Стоян Митков Темелиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500151, Гърция, Атина - културен център Серафио 2 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Стоилка Иванова Дешева-Ашрифех  
ЧЛЕНОВЕ: Бонка Владимирова Гецова  
  Мартин Пенчев Лесев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500152, Гърция, Атина - културен център Серафио 3 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Николов Аргиров  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Деспина Георгиу Ракиджи-Карпова  
  Борислав Милков Илиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500153, Гърция, Атина (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Миглена Арсова Гиатро  
ЧЛЕНОВЕ: Радка Томова Михалева  
  Васил Методиев Методиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500154, Гърция, остров Родос – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Йоханес Рупен Крикорян  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500155, Гърция, остров Миконос – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Пантелей Мирчев Спасов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500156, Гърция, Халкида – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Здравка Евгениева Михайлова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500157, Гърция, Кавала – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златинка Георгиева Смилкова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Тодор Тодоров Петров  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500158, Гърция, остров Корфу, Керкира – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Тодорова Кющерова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Янка Христова Ставрева  
  Дорита Тихомирова Златева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500159, Гърция, Нафплио – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Димитър Стоянов Божилов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500160, Гърция, остров Кос – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Цветелина Сашева Долумджийска  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500161, Гърция, остров Крит, Ираклио – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Михайлова Михайлова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Йорданова Атанасова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Диана Красимирова Чамова  
  Миглена Димитрова Манолова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500162, Гърция, остров Крит, Йерапетра – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Снежана Кънева Пънова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500163, Гърция, остров остров Крит, Ретимно – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Анна Сталинова Велева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500164, Гърция, остров Крит, Ханя – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Адриана Валентинова Петрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500165, Гърция, Патра – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Кирчова Яничкова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роберто Томов Русинов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Томас Манолиу  
  Михаил Михайлов Мухлов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500166, Гърция, Солун (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ренета Траянова Капетануди  
СЕКРЕТАР: Мартина Христова Георгиева  
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Найденов Казаков  
  Галя Петрова Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500167, Гърция, Ставрос – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Янкова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андреяна Димитрова Атанасова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мая Григорова Стоименова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321500168, Гърция, Триполи – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Виолета Георгиева Съботинова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321600169, Дания, Копенхаген (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Албена Симеонова Янкулова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321600170, Дания, Хернинг – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Юлия Ангелова Пиргозлиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321600171, Дания, Хорсенс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ивайло Александров Симеонов  
 1. Секционна избирателна комисия № 321600172, Дания, Одензе – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мила Георгиева Стефанова  

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321600173, Дания, Олборг – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кирил Юлиянов Колев  
 1. Секционна избирателна комисия № 321600174, Дания, Орхус – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Исмегюл Сали Дурмуш  
 1. Секционна избирателна комисия № 321600175, Дания, Норебро – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Георги Иванов Димитров  
 1. Секционна избирателна комисия № 321600176, Дания, Роскилде – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мартин Димитров Генчев  

 

 1. Секционна избирателна комисия № 321700177, Египет, Кайро (Посолство) - 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Венета Любомирова Заякова  
 1. Секционна избирателна комисия № 321800178, Израел, Тел Авив (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Здравка Асенова Юрчиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 321900179, Индия, Делхи (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Валентин Иванов Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322000180, Иран, Техеран (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Илиана Иванова Горова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322100181, Ирландия, Дъблин  (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Евгениев Димитров  
  Ралица Цачева Цачева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322100182, Ирландия, Еннис – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Евгени Георгиев Станков  
 1. Секционна избирателна комисия № 322100183, Ирландия, Корк – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Георги Атанасов Георгиев  
  Росен Маринов Спасов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322100184, Ирландия, Туламор – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Лиляна Василева Иванова-Станкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322200185, Исландия, Рейкявик – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Слободанов Атич  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300186, Испания, Аликанте – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Антонио Иванов Новков  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300187, Испания, Алкала де Енарес – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Александър Георгиев Кръстев  
  Албена Владимирова Вангелова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300188, Испания, Алмонте – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Константин Ташков Костовски  
  Фатме Хюсеин Иб  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300189, Испания, Аранда де Дуеро – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Михайлова Йорданова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Димитрова Петкова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Камелия Радославова Чакърова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300190, Испания, Арресифе (Лансароте) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Руслан Василев Стоянов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300191, Испания, Канталехо – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Росица Димитрова Николова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300192, Испания, Барселона (Генерално Консулство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Владимир Недков Василев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300193, Испания, Барселона (Генерално Консулство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Иванка Кирилова Джатева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300194, Испания, Бенидорм – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Весела Георгиева Георгиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300195, Испания, Бургос – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Десислава Павлинова Петрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Николаева Козлова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Величка Богданова Драганова  
  Анна Иванова Руски  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300197, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Елза Георгиева Тупарова  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ангелина Христосова Узунова  

 

 1. Секционна избирателна комисия № 322300198, Испания, Валядолид – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Желязка Дянкова Дянкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300199, Испания, Витория - Гастейс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ахмед Митков Баталов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Седбер Алиосман Абазова  
  Веселина Атанасова Неделчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300200, Испания, Гандия – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежанка Тончева Тончева – Николова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Елица Илиева Михалева  
  Стойко Цонев Стойков  
     
  Албена Йорданова Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300201, Испания, Ел Ехидо – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Боряна Георгиева Ферманджиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300202, Испания, Колядо Вилялба – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Здравков Димитров  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Цветомира Иванова Георгиева  
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Лъчезарова Димитрова  
  Магдалена Николова Каменова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300203, Испания, Лас Палмас де Гран Канария – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ралица Петрова Базайтова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300204, Испания, Леон – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Рачев Георгиев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кремена Александрова Йорданова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300205, Испания, Йорет де Мар – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежина Бойчова Иванова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Борисов Цветков  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Дебора Гагиг Акопян-Ставриева  
  Нели Радославова Тълпигова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300206 , Испания, Мадрид (Посолство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вълчо Христов Христов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Светлана Ян Рубанова  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Дарина Тодорова Дечева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300207 , Испания, Мадрид ( Посолство 2 ) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселка Здравкова Димитрова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Георгиев Демирев  
  Искра Методиева Ивчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300208 , Испания, Мадрид ( Посолство 3) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгения Иватова Симова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Ваньова Иванова  
  Петя Ангелова Павлова-Божурина  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300209 , Испания, Мадрид 4 – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Румен Йорданов Динков  
  Мирослав Станкев Божурин  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300210 , Испания, Малага – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мария Емилова Янчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300211, Испания, Мурсия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Иванова Иванова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Дамянов Герасков  
  Нана Лъчезарова Кръстева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300212, Испания, Палма де Майорка 1 – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Красимирова Тотева  
СЕКРЕТАР: Мариела Иванова Станчева  
ЧЛЕНОВЕ: Петър Фердинадов Петров  
  Димчо Генчев Кирилов  
     
  Гинка Кирилова Митова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300213, Испания, Памплона – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Сашкова Васева  
СЕКРЕТАР: Радослав Александров Кръстев  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Юлиана Борисова Николова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300214, Испания, Тенерифе – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Илиева Джемпериева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Димитрова Качакова  
  Анна Каменова Мутафова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300215, Испания, Сарагоса – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Петрова Иванова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Георги Ангелов Георгиев  
  Янка Кирилова Велева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300216, Испания, Сарон – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мариана Александрова Генева-Тодорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300217, Испания, Севиля – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Бараболов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Лоренцо Каро Шербечян  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300218, Испания, Сеговия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Митева Митова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Петрова Дякова  
СЕКРЕТАР: Ивалина Кръстева Томова  
ЧЛЕНОВЕ: Кольо Георгиев Неделчев  
  Антоанета Пейчева Димова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300219, Испания, Тафая – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денис Юлиянов Карадалиев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Веселинова Хаджиева  
  Илиян Свиленов Коцев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300220, Испания, Торревиеха – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Бойко Петров Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300221, Испания, Фрага – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Луиза Руменова Горчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300222, Испания, Хатива – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Светлана Милкова Дамянова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300223, Испания, Хуеркал – Овера – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мая Русева Русева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300224, Испания, Хетафе – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Милчева Савова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бедри Хюсеин Сабри  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Стефанова  Мирнова  
  Виолина Божидарова Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300225, Испания, Марбеля  – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Биляна Маркова Золкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300226, Испания, Мостолес – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Шукрие Дервишева Гадирова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300227, Испания, Паленсия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мая Тодорова Вълканова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300228, Испания, Палос де ла Фронтера – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Минчова Молова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аише Алиева Мехмедова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Христина Альошева Костуркова  
  Румяна Лазарова Гъркова-Василева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300229, Испания, Тудела – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Пенка Илиева Любенова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300230, Испания, Салоу – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Зоя Ангелова Башова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300231, Испания, Лейда – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Анета Тодорова Михайлова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300232, Испания, Пуерто де Сагунто - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ралица Милчева Куцарова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300233, Испания, Гуадалахара - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Силвия Николаева Николова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300234, Испания, Куенка - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Тони Георгиев Бояджийски  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300235, Испания, Олерия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Шенай Вехбиева Еминова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300236, Испания, Енгера - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кристина Стефанова Костова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300237, Испания, Сантани - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Стефка Владимирова Хлебарова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322300238, Испания, Ибиса - 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Николаев Карастоянов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400239, Италия, Кастеламаре ди Стабия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Стефан Руменов Нинов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400240, Италия, Милано (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александрия Венциславова Олекова   
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Евгени Иванов Евгениев  
  Ирена Николаева Тодорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400241, Италия, Милано (Българско училище 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елизабет Стоилова Стоименова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Елизабет Стоилова Стоименова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Георгиев Минев  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Зоя Дончева Алексиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400243, Италия, Неапол (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Румен Райчов Чифлиджанов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400244, Италия, Понтедера – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Даниела Павлинова Найденова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400245, Италия, Рим (Посолство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ермелина Пейчева Пейчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400246, Италия, Рим (Посолство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Весела Стефанова Паскалева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400247, Италия, Римини – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Георги Недков Косов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400248, Италия, Сиена – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Цветелин Магдалинов Игнатов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400249, Италия, Флоренция – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мария Велева Влахова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400250, Италия, Фоджа – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Цветанов Цветков  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400251, Италия, Акония ди Курига – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Борис Василев Кацамунски  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400252, Италия, Анкона – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Веселин Велинов Венев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400253, Италия, Болоня (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Илия Лозанов Лозанов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400254, Италия, Верона – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Елена Коева Калева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400255, Италия, Генуа – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Невена Петрова Демерджиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400256, Италия, Нетуно – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Цвета Пенчева Минева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400257, Италия, Перуджа – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Натали Николаева Павлова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400258, Италия, Пескара – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Борислава Бориславова Чакринова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400259, Италия, Торино – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Росен Бориславов Руфев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400260, Италия, Тренто – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Христиана Здравкова Макрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400261, Италия, Триест – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Дамянова Дончева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Андриана Владимирова Колева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400262, Италия, Тури – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Иван Георгиев Костов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322400263, Италия, Колеферо – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Теодора Методиева Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322500264, Йордания, Аман (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Марина Йорданова Георгиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600265, Канада, Брамптън – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Петя Маринова Милева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600266, Канада, Ванкувър – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ваня Христова Захариева-Алексиева  

 

 1. Секционна избирателна комисия № 322600267, Канада, Калгари – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Иван Георгиев Китов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600268, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“ – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Владимиров Василев  
     
     
  Петър Петков Гайдаров  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600269, Канада, Монреал 2 Код де Неж – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Антония Пламенова Алексиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600270, Канада, Монреал 3 Гринфийлд парк – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мариета Бориславова Спасова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600271, Канада, Отава (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Станислав Димитров Станоев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600272, Канада, Торонто (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Христов Коларов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Иван Георгиев Маджаров  
  Гергана Василева Спасова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600273, Канада, Китчънър – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Илиев Илиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600274, Канада, Едмънтън – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Калин Иванов Стоянов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600275, Канада, Ниагара Фолс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Анастасия Тодорова Върбанова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600276, Канада, Квебек – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Лидия Димчева Мирчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322600277, Канада, Вон – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Силвана Любомирова Недялкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322700278, Катар, Доха (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Стоимен Миланов Велев  
 1. Секционна избирателна комисия № 322800279, Кипър, Ларнака – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Чавдарова Тодорова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Цветана Георгиева Владимирова - Папаставру  
 1. Секционна избирателна комисия № 322800280, Кипър, Лимасол – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрин Димитров Финиотис  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Теодоси Косев Теодосиев  
ЧЛЕНОВЕ: Аделина Георгиева           Ташева  
  Иван Христов Иванов  
     
  Нина Владимирова Русева  
 1. Секционна избирателна комисия № 322800281, Кипър, Никозия (Посолство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова Мусакова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Здравка Димитрова Борисова  
ЧЛЕНОВЕ: Борис Иванов Петков  
     
     
  Тодор Георгиев Осиковски    
 1. Секционна избирателна комисия № 322800282, Кипър, Паралимни – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Бориславов Боянов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Цанка Иванова Кожухарова  
  Райко Илиев Пепеланов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322800283, Кипър, Пафос – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Иванова Димитрова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Гергана Методиева Петрова  
  Красимир Нинов Митов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322800284, Кипър, Полис Хрисохус – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Радостина Жекова Жекова  
 1. Секционна избирателна комисия № 322900285, Китай, Пекин (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Здравко Георгиев Христов  
 1. Секционна избирателна комисия № 322900286, Китай, Шанхай (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Костадин Иванов Джатев  

 

 1. Секционна избирателна комисия № 323000287, Косово, Прищина (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Елеонора Кирилова Велкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 323100288, Куба , Хавана (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Горяна Григорова Ленкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 323200289, Кувейт, Кувейт (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Елена Димитрова Личева-Каравасилева  
 1. Секционна избирателна комисия № 323300290, Ливан, Бейрут (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Димитър Драгомиров Петров  
 1. Секционна избирателна комисия № 323400291, Люксембург, Люксембург – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Малин Велинов Месалски  
 1. Секционна избирателна комисия № 323400292, Люксембург, Люксембург - Щрасен – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Филип Борисов Спасов  
 1. Секционна избирателна комисия № 323500293, Малайзия, Куала Лумпур – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Иван Дианов Азманов  
 1. Секционна избирателна комисия № 323600294, Малта, Буджиба – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Вълчо Стойчев Вълчев  
 1. Секционна избирателна комисия № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Стефан Николов Кончев  
 1. Секционна избирателна комисия № 323700296, Мароко, Рабат (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Владимир Теодосиев Караиванов  
 1. Секционна избирателна комисия № 323800297, Мексико, Мексико (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Симеон Стоянов Апостолов  
 1. Секционна избирателна комисия № 323900298, Молдова, Кишинев (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар  
СЕКРЕТАР: Василий Шендря  
ЧЛЕНОВЕ: Калинка Минчева Герова  
 1. Секционна избирателна комисия № 323900299, Молдова, Тараклия (Консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александр Боримечков  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Николаева  
  Лидия Иванова Владова  
 1. Секционна избирателна комисия № 323900300, Молдова, Кахул – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Василева Богоева  
 1. Секционна избирателна комисия № 324000301, Нигерия, Абуджа (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Георги Маринов Йовчевски  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100302, Нидерландия, Айндховен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Венелин Александров Ганков  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100303, Нидерландия, Амстердам – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Али Хаккъ  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Румяна Василева Камберска  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100304, Нидерландия, Венло – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Владимиров Константинов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ваня Стефанова Тодорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100305, Нидерландия, Грьонинген – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Камелия Иванова Донева  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100306, Нидерландия, Енсхеде – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Милена Дойчинова Дянкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100307, Нидерландия, Ротердам – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Селимир Мартинов Ширков  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Руменов Александров  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Анастасия Иванова Миленова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100308, Нидерландия, Утрехт – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Волен Петров Влъчков  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Андрей Юлиянов Шахпазов  
  Камелия Атанасова Петрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100309, Нидерландия, Хага (Посолство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тахир Рамадан Аптикадир  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виждан Вежди Мехмед  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Сенай Емин Керим  
  Маргарита Здравкова Велева  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100310, Нидерландия, Хага (Посолство 2) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мохамед Мехмед Мехмед  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Емрах Мюсреф Мехмед  
  Иглика Петрова Христова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100311, Нидерландия, Арнем – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Росица Антонова Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100312, Нидерландия, Харлем – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Христина  Петрова Петрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100313, Нидерландия, Хилверсум – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Панко Георгиев Панов  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100314, Нидерландия, Лелистад – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Костадин Стоянов Атанасов  
 1. Секционна избирателна комисия № 324100315, Нидерландия, Бреда – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Каменов Емилов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Тахиров Хакъев  
  Григор Тонков Антов  

 

 1. Секционна избирателна комисия № 324200316, Нова Зеландия, Окланд – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Стоян Петков Цалев  
 1. Секционна избирателна комисия № 324200317, Нова Зеландия, Крайстчърч – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Деница Димитрова Стоева  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300318, Норвегия, Берген – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Йордан Иванов Димитров  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300319, Норвегия, Будьо – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Елена Емилова Попова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300320, Норвегия, Осло (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Камен Валентинов Диков  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300321, Норвегия, Систранда – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Красимирова Малакова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300322, Норвегия, Ставангер – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Диана Бинева Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300323, Норвегия, Тромсьо – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Стилияна Раденкова  Христова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300324, Норвегия, Хамар – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Иванов Радев  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300325, Норвегия, Сандефьорд – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Иванова Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300326, Норвегия, Трондхайм – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кристиян Жеков Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 324300327, Норвегия, Олесунд – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Здравка Стоянова Момчилова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324400328, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Йошов Атанасов  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Геновева Георгиева Христова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324400329, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Галина Христова Костова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324500330, Полша, Варшава (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Тюркян Акиф Мехмед  
 1. Секционна избирателна комисия № 324500331, Полша, Краков (Почетно консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Виктор Бенов Бенов  
 1. Секционна избирателна комисия № 324600332, Португалия, Лисабон (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирена Живкова Желева  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Тодор Миланов Николов  
 1. Секционна избирателна комисия № 324600333, Португалия, Фаро – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Екатерина Александрова Начева  
 1. Секционна избирателна комисия № 324700334, Република Корея, Сеул (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Катина Сашкова Новкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324800335, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Лъчезарова Петреска  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Катя Лазарова Кулевска  
  Милена Валентинова Джоргова  
 1. Секционна избирателна комисия № 324800336, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашко Заревски  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денис Тодоровски  
СЕКРЕТАР: Слободан Кръстев  
ЧЛЕНОВЕ:    
  Пламен Любомиров Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 324800337, Република Северна Македония, Струмица – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Йордан Илиев Йорданов  
 1. Секционна избирателна комисия № 324800338, Република Северна Македония, Охрид – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Росица Цветанова Ристеска  
ЧЛЕНОВЕ: Мартина Руменова Спироска  
  Атанас Йорданов Енчев  
 1. Секционна избирателна комисия № 324800339, Република Северна Македония, Щип – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивица Тодоровски  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Петър Досев  
  Иво Ананиев Асенов  
 1. Секционна избирателна комисия № 324900340, Република Южна Африка, Кейптаун – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Владимир Милков Христов  
 1. Секционна избирателна комисия № 324900341, Република Южна Африка, Мидранд – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлвер Седат Муса  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Йонко Веселинов Иванов  
 1. Секционна избирателна комисия № 324900342, Република Южна Африка, Претория (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Деница Николова Велчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325000343, Румъния, Букурещ (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Боянова Бибишкова-Стоянова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Гергана Атанасова Черноокова  
  Делян Валериев Николов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325100344, Русия, Екатеринбург (Консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Цветан Христов Бояджиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325100345, Русия, Москва (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Ангелов Димов  
  Васил Илиев Гешев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325100346, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Христинка Цветанова Георгиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325200347, Саудитска арабия, Рияд (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Гергана Валентинова Цековска  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300348, САЩ , Атланта, Джорджия – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Николай Лъчезаров Михайлов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300349, САЩ , Бостън, Масачузетс – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Никола Любомиров Ненов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300350, САЩ , Брумал - Филаделфия, Пенсилвания – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Нина Генчева Георгиева-Беленозова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300351, САЩ , Вашингтон (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Йълдъз Решат Телят  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300352, САЩ , Далас, Тексас– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Любомир Делянов Грънчаров  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300353, САЩ , Денвър, Колорадо– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Крум Христов Коларов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариаяна Николова Михайлова  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Тошко Хубенов Тодоров  
  Илиян Валериев Евгениев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300354, САЩ , Детройт, Мичиган – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Маргарита Александрова Божилова-Славчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300355, САЩ , Арлингтън Хайтс, Илинойс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Атанас Ангелов Рундалиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300356, САЩ , Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  София Красимирова Веселинова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300357, САЩ , Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
  Полина Йоргова Перусанова  
  Вихра Михайлова Симеонова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300358, САЩ, Джаксънвил, Флорида – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Димитър Иванов Пидов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300359, САЩ , Маунт Проспект, Илинойс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Димитрова Бончева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мартин Евгениев Бачев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300360, САЩ , Минеаполис, Минесота – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Христо Цветолюбов Нушев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300361, САЩ, Лас Вегас, Невада – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кирил Андреев Евтимов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300362, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Райко Асенов Дундалов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300363, САЩ, Нантъкет, Масачузетс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Юлия Димитрова Церова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300364, САЩ, Ню Брънсуик, Ню Джърси – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Теодора Лазарова Петкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300365, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Любомира Димитрова Георгиева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300366, САЩ, Ню Йорк, Куинс – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Нели Ярославова Богомилова-Рашева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300367, САЩ, Питсбърг, Пенсилвания – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Атанасов Боянов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Явор Петров Иванов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300368, САЩ, Сакраменто - Кармайкъл, Калифорния – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Натали Георгиева Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300369, САЩ, Солт Лейк Сити, Юта – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Злати Георгиев Кацарски  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300370, САЩ, Сан Диего - Оушънсайд, Калифорния – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Виляна Миланова Миланова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300371, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Флорида – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Катя Димитрова Енчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300372, САЩ, Сейнт Луис, Мисури – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Адриан Георгиев Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300373, САЩ , Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Любка Василева Качакова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300374, САЩ, Синсинати, Охайо – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мая Младенова Петрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300375, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Десислава Николова Попова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300376, САЩ, Финикс, Аризона – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Надя Георгиева Кулева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300377, САЩ , Маями - Форт Лодърдейл, Флорида – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Емилия Георгиева Благоева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300378, САЩ, Хюстън, Тексас– 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Иво Мартинов Константинов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300379, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Десислава Людмилова Стойчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300380, САЩ, Шарлът - Матюс, Северна Каролина – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Моника Александрова Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300381, САЩ, Ървайн - Тъстин, Калифорния – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Вера Лазарова Анчева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325300382, САЩ, Алтамонт Спринг - Орландо, Флорида – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Олина Тодорова Тодорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325400383, Сингапур, Сингапур – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Жана Николаева Сандева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325500384, Словакия, Братислава (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Георгиев Бояджиев  
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Калин Иванов Димитров  
 1. Секционна избирателна комисия № 325600385, Словения, Любляна (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Георги Лъчезаров Сусанин  
 1. Секционна избирателна комисия № 325700386, Сърбия, Белград (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Владан Тодосиев  
  Анжело Борисов Дренов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325700387, Сърбия, Босилеград – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Симеонов Кашканов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Риста Велинов  
СЕКРЕТАР: Радица Стоянова Димитрова  
ЧЛЕНОВЕ: Милкица Андонова  
  Драголюб Иванчов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325700388, Сърбия, Цариброд – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нела Велкович  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Душица Средойевич  
СЕКРЕТАР: Деян Минев  
ЧЛЕНОВЕ: Сергей Андонов  
  Антон Миланов Миланов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325700389, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Станоев Момчилович  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Петър Данчев Данов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325800390, Тунис, Тунис (Посолство) – 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Васил Вълков Вълков  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900391, Турция, Анкара (Посолство) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зайде Ибрахим Джелил  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лютви Касим Осман  
СЕКРЕТАР: Стефан Михайлов Петров  
ЧЛЕНОВЕ: Тонка Илиева Колева  
  Ани Спасова Петкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900392, Турция, Истанбул (Генерално консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Русимов Русимов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Красимиров Радев  
СЕКРЕТАР: Вена Ивелинова Златева  
ЧЛЕНОВЕ: Гюрсел Бакиев Мехмедалиев  
  Виктор Бисеров Илиев  
  Георги Бориславов Братанов  
  Диана Благоева Соколова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900393, Турция, Одрин (Генерално консулство) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таньо Асенов Билянов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Биляна Славчева Балева  
СЕКРЕТАР: Весиле Мехмед Чирак  
ЧЛЕНОВЕ: Фидан Ружанов Бекяров  
  Стоян Илиев Тончев  
  Фикрет Сеид Мехмед  
  Марио Георгиев Чилев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900394, Турция, Бурса (Консулска канцелария) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Христов Атанасов  
СЕКРЕТАР: Генадий Димитров Котаков  
ЧЛЕНОВЕ: Райчо Николаев Христов  
  Ася Райчева Джошкун  
  Танер Севгинов Ибрахимов  
  Ивелина Стойнова Шопова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Цветанов Иванов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ибрахим Хюсню Чолак  
СЕКРЕТАР: Димитър Колев Димитров  
ЧЛЕНОВЕ: Иван Миленов Иванов  
  Богдан Томов Карчев  
  Орлин Орлинов Ангелов  
  Димитър Иванов Йовчев-Данаилов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900396, Турция, Измир, община Борнова, кв. Иньоню – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нихат Мустафа Халваджъ  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Христов Атанасов  
СЕКРЕТАР: Биляна Антонова Аргирова  
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Димитрова Карагьозова  
  Гинка Димова Димитрова  
  Светозар Стилиянов Христов  
  Емилия Петрова Петрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900397, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фахрие Хайри Джелхеджи  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Иванова Георгиева  
СЕКРЕТАР: Рушен Лютви Алиш  
ЧЛЕНОВЕ: Гергана Тодорова Арнаудова  
  Тюркан Шукри Шабан  
  Желязко Ганев Славов  
  Йорданка Христова Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900398, Турция, Измир, община Газиемир, кв. Мендерес – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Иванов Янков  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Кирилов Зидаров  
СЕКРЕТАР: Самет Сабри Ахмед  
ЧЛЕНОВЕ: Сабри Ахмед Мехмед  
  Ахмед Али Юмер  
  Кольо Димитров Колев  
  Даринка Якимова Николова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900399, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлиан Емилов Станоев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Вангелова Вангелова  
СЕКРЕТАР: Гюлезар Мюмюн Садула  
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Димитров Христов  
  Наско Наумов Асенов  
  Живко Николаев Минчев  
  Георги Емилов Чапов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галин Вълков Ганев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Димитров Тихолов  
СЕКРЕТАР: Алтан Мустафа Мехмед  
ЧЛЕНОВЕ: Айтен Мюмюн Осман  
  Румен Боянова Койчев  
  Сами Али Аптуллах  
  Апостол Милев Милев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900401, Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мехмед Изет Хамди  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Асенова Тилев  
СЕКРЕТАР: Георги Стефанов Димитров  
ЧЛЕНОВЕ: Минчо Николаев Минчев  
  Петя Петрова Атанасова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Едибе Юзеирова Ахмедова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Севдалинов Русев  
СЕКРЕТАР: Гергана Желязкова Стефанова  
ЧЛЕНОВЕ: Игнат Георгиев Андровски  
  Невин Юсмен Йълмаз  
  Виждан Нурденизова Алиева  
  Райна Кирилова Терзиева-Стоянова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900403, Турция, Истанбул, кв. Есенюрт – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юксел Мюмюн Якуб  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Бориславов Рангелов  
СЕКРЕТАР: Ина Сашева Селчук  
ЧЛЕНОВЕ: Лейля Джевдетова Радичкова  
  Петър Колев Димитров  
  Геновева Славова Нецова  
  Мими Николова Балевска  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900404, Турция, Истанбул, кв. Башакшехир – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Георгиева Атанасова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бахтияр Шефкиев Шефкетов  
СЕКРЕТАР: Зекие Хашим Дюлгерова  
ЧЛЕНОВЕ: Танер Фикриев Сабриев  
  Николай Велев Велев  
  Шерефе Мехмед Велева  
  Анна Велимирова Мартулкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900405, Турция, Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли) – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюрсел Мустафов Хасанов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодор Бориславов Станимиров  
СЕКРЕТАР: Ивелин Руменов Миленов  
ЧЛЕНОВЕ: Нурай Мехмедова Топуз  
  Станислав Миленов Иванов  
  Диляна Михайлова Стоянова  
  Деница Иванова Николова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900406, Турция, Истанбул, кв. Газиосманпаша– 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Аптула Тюркай  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Наскова Атанасова  
СЕКРЕТАР: Христо Димитров Христов  
ЧЛЕНОВЕ: Антон Симеонов Милев  
  Севинч Ебазелова Кобакова  
  Иван Вълчев Иванов  
  Момчил Недков Узунов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Маринова Богданова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камен Христов Христов  
СЕКРЕТАР: Гюлнар Юсуф Емин  
ЧЛЕНОВЕ: Исмаил Азис Исмаил  
  Манол Георгиев Петров  
  Ерсин Сейфи Мехмед  
  Ивайло Вергилов Ангелов  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900408, Турция, Област Коджаели, гр. Измит – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димо Людмилов Рахнев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелин Славчев Балев  
СЕКРЕТАР: Жевадие Мехмед Хасан  
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Росенов Янкински  
  Мехмед Гюнер Зюрап  
     
  Мая Серафимова Хънтева-Чавдарова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900409, Турция, Област Коджаели, гр. Гебзе – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Емилова Арабаджиева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Станчев Нинов  
СЕКРЕТАР: Николай Георгиев Георгиев  
ЧЛЕНОВЕ: Огнян Тенев Андонов  
  Севдие Халибрям Чамдалъ  
  Стоян Димитров Давичонов  
  Любомир Методиев Бечев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ)– 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тезджан Хасанова Ахмедова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюлейман Ердуван Енвер  
СЕКРЕТАР: Денис Савов Чаушев  
ЧЛЕНОВЕ: Кою Василев Гроздев  
  Венета Иванова Димитрова  
  Бейтула Мустафа Али  
  Десислава Райчева Григорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази, (Йенибаалар) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Тодоров Стамов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Микова Христова  
СЕКРЕТАР: Алпер Осман Али  
ЧЛЕНОВЕ: Емил Николаев Симитчиев  
  Назиф Ахмед Халил  
  Калинка Райкова Славова  
  Китка Тодорова Начова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900412, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Гьорюкле) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Алдинова Дюлгерова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоан Бисеров Йошов  
СЕКРЕТАР: Нели Георгиева Ламбурова  
ЧЛЕНОВЕ: Милен Емилов Ангелов  
  Емил Викторов Емилов  
  Петьо Петев Теменлиев  
  Чавдар Иванов Петров  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900413, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Караман) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Атанасов Попов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Халибрям Недим Местан  
СЕКРЕТАР: Нели Илинова Чаушева  
ЧЛЕНОВЕ: Айше Халилова Евтимова  
  Мергюл Сюлейман Шакир  
  Мариела Петрова Ненова  
  Валентина Цанкова Ангелова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900414, Турция, Бурса, район Йълдъръм - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслан Русев Христов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Петков Тодоров  
СЕКРЕТАР: Мартин Емилов Николов  
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Сергеевна Гоженко  
  Ахмед Хасан Реджеб  
  Емилия Михайлова Михайлова  
  Наталия Кирилова Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900415, Турция, Бурса, район Кестел - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Радева Димитрова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Огнянов Борисов            
СЕКРЕТАР: Йешим Неджметин Беделоглу  
ЧЛЕНОВЕ: Денислав Русланов Русев  
  Иван Георгиев Тренчев  
  Гюнер Реджеб Ферхат  
  Бойко Петков Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900416, Турция, Бурса, район Инегьол - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мели Маринова Петрова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милан Захариев Мартинов  
СЕКРЕТАР: Тунджай Неждет Мюмюн  
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Красимиров Сандев  
  Имилиян Стоянов Иванов   
  Шукран Юсеин Салин  
  Мариела Кирилова Парушева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900417, Турция, Ялова – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бейхан Мустафа Мехмед  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галин Даниславов Моновски  
СЕКРЕТАР: Калина Бойчева Далкаранова  
ЧЛЕНОВЕ: Мемиш Феимов Хаджиев  
  Александра Димитрова Димитрова  
  Мехмед Нури Мехмед  
  Катерина Георгиева Попова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900418, Турция , Къркларели - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ася Руменова Ценкова-Мехмед  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Боянова Христозова  
СЕКРЕТАР: Иво Георгиев Георгиев  
ЧЛЕНОВЕ: Павел Николов Христозов  
  Север Наилова Хасан  
  Мелекшен Сюлейманова Маджарова  
  Нина Захариева Гергова  
  Николай Магриотов Едрев  
  Мария Каменова Тодорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рукие Ибрямова Андреева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Шаломов Криспин  
СЕКРЕТАР: Гено Иванов Георгиев  
ЧЛЕНОВЕ: Северин Асенов Ловджиев  
  Иван Николов Белянов  
  Танзер Бехат Исмаил  
  Росица Петрова Велкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък- 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ростислав Василев Арнаудов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламена Христова Христова  
СЕКРЕТАР: Дуранджа Али Орманли  
ЧЛЕНОВЕ: Вели Ерол Аслан  
  Шенгюл Хамзова Чолакова  
  Ангел Михайлов Огнянов   
  Петя Георгиева Дерибеева-Табакова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900421, Турция , област Текирдаг, гр. Капаклъ - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Филиз Ибрямова Йозкан  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Желязков Желязков  
СЕКРЕТАР: Кезибан Хамидова Ахмедова  
ЧЛЕНОВЕ: Рахми Идиризов Мустафов  
  Генчо Иванов Драганов  
  Георги Симеонов Бараклийски  
  Даниела Георгиева Торлакова-Дали  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900422, Турция, област Къркларели, Люлебургаз - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюлчай Ахмед Рамадан  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрин Христов Александров  
СЕКРЕТАР: Нисрин Мохамад Аяш  
ЧЛЕНОВЕ: Недко Минков Харалампиев  
  Александър Христов Христов  
  Айлин Юксел Четин  
  Иляз Мустафов Кочев  
  Валентина Симеонова Александрова  
  Делина Атанасова Джонджорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900423, Турция, Текирдаг – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денислава Иванова Шопова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джан Сейхан Сафер  
СЕКРЕТАР: Андриан Викторов Александров  
ЧЛЕНОВЕ: Божан Минков Борисов  
  Александра Димитрова Димитрова  
  Зюхал Талиб Хаджи  
  Галина Генова Бъчварова  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севал Джевджедова Четин  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Христова Добрева  
СЕКРЕТАР: Юмер Ергин Юхан             
ЧЛЕНОВЕ: Милан Василев Благоев  
  Лиляна Димитрова Златева  
  Росица Дичева Шопова  
  Мадлена Асенова Станоева  
 1. Секционна избирателна комисия № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шермин Сабри Ахмед  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Василев Благоев  
СЕКРЕТАР: Наталия Руменова Иванова  
ЧЛЕНОВЕ: Юмер Орхан Касим  
  Мехмед Мехмед Осман  
  Илиан Любомиров Иванов  
  Марияна Томова Милева  
 1. Секционна избирателна комисия № 326000426, Украйна , Киев (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Радка Асенова Михайлова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326000427, Украйна , Одеса (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Йорданка Цветкова Панева  
 1. Секционна избирателна комисия № 326100428, Унгария , Будапеща (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Адриана  Иванова Тричкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326200429, Финландия, Тампере - 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Стоянов Станев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326200430, Финландия, Хелзинки (Посолство) - 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Емин Еминов Мерчев  
ЧЛЕНОВЕ: Иван Христов Колев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326200431, Финландия, Турку - 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Илонка Тодорова Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326200432, Финландия, Раума - 3 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Катя Кръстева Иванова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300433, Франция, Бордо - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Филип Радев Горцев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Дафинка Радева Георгиева  
  Екатерина Василева Личева  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300434, Франция, Лил - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Миглена Здравкова Младенова-Симеонова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300435, Франция, Лион - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ганчо Неделчев Ганев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300436, Франция, Марсилия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Георги Димитров Георгиев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300437, Франция, Монпелие - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Искра Димитрова Ангелова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300438, Франция, Нант - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Лидия Мариянова Маркова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300439, Франция, Ница - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Кирилов Дамянов  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Неделчева Петров  
СЕКРЕТАР: Ферди Исмет Мемиш  
ЧЛЕНОВЕ: Ася Василева Методиева  
  Николай Евгениев Теохаров  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300440, Франция, Рен – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Христо Христов Гутев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300441, Франция, Париж (Посолство 1) – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Янков Донев  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хабибе Хюсеин Джевиз  
СЕКРЕТАР: Александър Георгиев Апостолов  
ЧЛЕНОВЕ: Марин Вълков Демирев  
  Милена Стефанова Узунова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300442, Франция, Париж (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Насибе Муса Хюсеин  
СЕКРЕТАР: Петя Емилова Христова  
ЧЛЕНОВЕ: Петър Правдомиров Папасчиков  
  Десислава Бинева Бинева  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300443, Франция, Париж (Посолство 3) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Йорданов Цветков  
СЕКРЕТАР: Пламена Димитрова Донева  
ЧЛЕНОВЕ: Севил Илхан Джевиз  
  Лора Маринова Николова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300444, Франция, Сен -Назер - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Татяна Иванова Димитрова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300445, Франция, Страсбург (Постоянно представителство при СЕ) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Паолина Иванова Недялкoва  
  Емануела Пламенова Томова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300446, Франция, Тулуза - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Божидарова Маринова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР: Дафинка Петрова Начева  
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Василева Балабанова  
  Енчо Димитров Димитров  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300447, Франция, Туар - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Вергиния Кирилова Пепелянкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300448, Франция, Ансенис - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Веселина Михайлова Евдокимова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300449, Франция, Гренобъл - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Борис Емилов Шабански  
 1. Секционна избирателна комисия № 326300450, Франция, Моасак – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Сашка Василева Николаева  
 1. Секционна избирателна комисия № 326400451, Хърватия, Загреб (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Красимирова Якшич  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Никола Георгиев Николов  
 1. Секционна избирателна комисия № 326500452, Черна гора, Подгорица (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Виолета Петрова Йорданова- Тодорова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326600453, Чешка Република, Прага (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Иван Христов Инджов  
     
     
  Христо Маринов Йовчевски  
 1. Секционна избирателна комисия № 326700454, Швейцария, Базел - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ: Евелина Евгениева Волгемут   
     
     
  Ясен Руменов Томов  
 1. Секционна избирателна комисия № 326700455, Швейцария, Берн (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Виктория Тодорова Атанасова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326700456, Швейцария, Женева (ПП на РБ към службата на ООН и другите международни организации) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Ясен Христов Василкьов  
 1. Секционна избирателна комисия № 326700457, Швейцария, Цуг - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Веселка Ангелова Лалова-Мютце  
 1. Секционна избирателна комисия № 326700458, Швейцария, Лозана - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мирослав Александров Бърнев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326700459, Швейцария, Локарно - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Райко Страхилов Райчев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326700460, Швейцария, Санкт Гален - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Мирчо Желязков Иванов  
 1. Секционна избирателна комисия № 326700461, Швейцария, Цюрих - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
     
     
  Светлана Христова Йорданова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326800462, Швеция, Гьотеборг - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Кирил Миленов Колев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326800463, Швеция, Малмьо - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Валентин Стоянов Стоев  
 1. Секционна избирателна комисия № 326800464, Швеция, Стокхолм (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Красимира Христофорова Темелкова  
 1. Секционна избирателна комисия № 326900465, Япония, Токио (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:    
СЕКРЕТАР:    
ЧЛЕНОВЕ:    
  Йордан Кирилов Даскалов  

ІІ. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК извън страната чрез обявяване на интернет страницата на Централната избирателна комисия на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2355-НС/

2368-НС/

2389-НС/

2402-НС/

2404-НС/

2408-НС/

2410-НС/

Календар

Решения