Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2402-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2389-НС от 02.04.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2355-НС от 30 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2368-НС от 31 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2389-НС от 2 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смени на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Борислав Христов Василев, ЕГН …, като член на СИК № 320900039, Белгия, Льовен, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА Тодор Бориславов Димитров, ЕГН …, като секретар на СИК № 320900039, Белгия, Льовен, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Стоян Стоянов Ивков, с ЕГН …, като член на СИК № 320900039, Белгия, Льовен.

НАЗНАЧАВА Мила Димитрова Танева, с ЕГН …, като секретар на СИК № 320900039, Белгия, Льовен.

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Ганчев Петров, ЕГН …, като член на СИК № 321200067, Великобритания, Лондон – Уимбълдън, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Азер Меликов Меликов, ЕГН …, като член на СИК № 321200067, Великобритания, Лондон – Уимбълдън.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Валентинова Крумова, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Веселин Кирилов Стефанов, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Йорданка Тодорова Стоянова, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Павел Златев Бакалов, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Янка Минчева Кирчева, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Симеон Димитров Андреев, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Ифигения Бисерова Стоилова, с ЕГН …, като председател на СИК № 322300207, Испания, Мадрид (Посолство 2), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Веселка Здравкова Димитрова, ЕГН …, като председател на СИК № 322300207, Испания, Мадрид (Посолство 2 ).

 

ОСВОБОЖДАВА Ангел Стефанов Еков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320900037, Белгия, Гент, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Пламен Емилов Михайлов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320900037, Белгия, Гент.

 

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Кирилов Недялков, ЕГН …, като член на СИК № 322600272, Канада, Торонто (Генерално консулство), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Иван Георгиев Маджаров, ЕГН …, като  член на СИК № 322600272, Канада, Торонто (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Галина Иванова Бреде, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Боян Иванов Гришев, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц.

 

ОСВОБОЖДАВА Бисерка Христова Димитрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Кинка Атанасова Палазова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу.

 

ОСВОБОЖДАВА Васил Ботев Манчев, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон – Сътън, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Людмила Христова Стоичкова, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон - Сътън.

 

ОСВОБОЖДАВА Найден Асенов Живков, ЕГН …, като член на СИК № 321300126,  ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 2), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Анатоли Филев Михайлов, ЕГН …, като член на СИК № 321300126, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Мартин Руменов Мартинов , ЕГН …, като член на СИК № 321300125, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Нено Илянов Александров, ЕГН …, като член на СИК № 321300125,  ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Мюмюнов Мехмедов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Хълми Мустафа Реджеп, ЕГН …, като председател на СИК № 6105072564, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

 

ОСВОБОЖДАВА Огнян Тенев Андонов, ЕГН …, като член на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Велин Иванов Янков, ЕГН …, като член на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Николаев Маринов, ЕГН …, като член на СИК № 321300124, ФР Германия, Хайделберг, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Кристиан Димитров Савов, с ЕГН …, като член на СИК № 321300124, ФР Германия, Хайделберг.

 

ОСВОБОЖДАВА Бисер Асенов Мирчев, ЕГН …, като член на СИК № 324100314, Нидерландия, Лелистад, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Людмила Андреева Алексова, с ЕГН …, като член на СИК № 324100314, Нидерландия, Лелистад.

 

ОСВОБОЖДАВА Костадинка Георгиева Костова, ЕГН …, като член на СИК № 325300357, САЩ, Дес Плейнс 2, Център „Малката България“, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Иванка Георгиева Каменова, с ЕГН …, като член на СИК № 325300357, САЩ, Дес Плейнс 2, Център „Малката България“.

 

ОСВОБОЖДАВА Светослав Ангелов Хаджийски, ЕГН …, като член на СИК № 321200054, Великобритания, Кеймбридж, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Анатоли Петров Великов, с ЕГН …, като член на СИК № 321200054, Великобритания, Кеймбридж.

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Димитрова Барилска, ЕГН …, като член на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон  - Уолтъмстоу, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Виктория Александрова Александрова, с ЕГН …, като член на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон  - Уолтъмстоу.

 

ОСВОБОЖДАВА Кирил Пенчев Чокчев, ЕГН …, като член на СИК № 320200019, Австрия, Велс, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Николай Светославов Божанков, ЕГН …, като член на СИК № 320200019, Австрия, Велс.

 

ОСВОБОЖДАВА Здравка Димитрова Борисова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322800281, Кипър, Никозия (Посолство), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Нина Кръстева Дончева, ЕГН …, като секретар на СИК № № 322800281, Кипър, Никозия (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Йордан Георгиев Додников, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА Мартина Миткова Де Лос Сантос, ЕГН …, като член на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ганка Илиева Илиева, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.

НАЗНАЧАВА Надежда Кирилова Колева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.

НАЗНАЧАВА Ивана Атанасова Матушев, ЕГН …, като член на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Донев, ЕГН …, като член на СИК № 324800337, Република Северна Македония, Струмица, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Диляна Боческа, ЕГН …, като член на СИК № 324800337, Република Северна Македония, Струмица.

 

ОСВОБОЖДАВА Рангел Георгиев Гайдаджийски, ЕГН …, като член на СИК № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Мариана Маринова Вълканова, ЕГН …, като член на СИК № 321200065, Великобритания, Лондон - Стратфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниел Бисеров Ахчиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200049, Великобритания, Бристол, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Николинка Николаева Георгиева, ЕГН …, като член на СИК № 321200049, Великобритания, Бристол.

 

ОСВОБОЖДАВА Силвия Стефанова Ганчева, ЕГН …, като член на СИК № 321200047, Великобритания, Устър/Уочестър, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ради Антонов Андонов, ЕГН …, като член на СИК № 321200047, Великобритания, Устър/Уочестър.

 

ОСВОБОЖДАВА Божидарка Николова Петкова, ЕГН …, като член на СИК № 322800283, Кипър, Пафос, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Деница Иванова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 322800283, Кипър, Пафос.

 

ОСВОБОЖДАВА Ася Райчева Джошкун, ЕГН …, като член на СИК № 325900394, Турция, Бурса, Консулска канцелария, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Турхан Ахмед Юсеин, ЕГН …, като член на СИК № 325900394, Турция, Бурса, Консулска канцелария.

 

ІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2325-НС от 27.03.2021г., както следва:

 1. В т. 316. Секционна избирателна комисия № 324200316, Нова Зеландия, Окланд.

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Маргарита Георгиева Йълдъз, ЕГН …“, вместо „Маргарита Георгиева Ялдъз, ЕГН …“.

ІІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 2389-НС от 02.04.2021 г., както следва:

 1. Текстът:

„НАЗНАЧАВА Нели Георгиева Николова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300121, ФР Германия, Офенбург.“

Да се чете:

„НАЗНАЧАВА Нела Георгиева Николова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300121,  ФР Германия, Офенбург.“

 1. Текстът:

„ОСВОБОЖДАВА Йорданка Христова Веселинова, ЕГН …, като член на СИК № 321300133,  ФР Германия, Кобленц.“

Да се чете:

ОСВОБОЖДАВА Йорданка Христова Веселинова, ЕГН …, като член на СИК № 322300231, Испания, Лейда.

 1. Текстът:

„ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Гришев, ЕГН …, като член на СИК № 321300133,  ФР Германия, Кобленц.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Бреде, ЕГН …, като член на СИК № 321300133,  ФР Германия, Кобленц.

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Гришев, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Бреде, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц.“

 1. Текстът:

„57. В т. 242. Секционна избирателна комисия № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2):

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Александър Петров Мавродиев, ЕГН …“, вместо „Евгени Стоилов Стоилов, ЕГН …“.

Да се чете:

„57. В т. 242. Секционна избирателна комисия № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2):

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Иван Златев Иванов, ЕГН …“, вместо „Иван Златев Иванов, ЕГН …“.

 1. Текстът:

„НАЗНАЧАВА Юлия Антонова Милошевич, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 323300355, САЩ, Арлингтън Хайтс, Илинойс.“

Да се чете:

„НАЗНАЧАВА Юлия Антонова Милошевич, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 322400248, Италия, Сиена.“

 1. Текстът:

„ОСВОБОЖДАВА Христо Димитров Христов, ЕГН …, като секретар на № 325900421, Турция, област Текирдаг, гр. Капаклъ“ се заличава.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2277-НС/

2325-НС/

2389-НС/

2404-НС/

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения