Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2368-НС
София, 31 март 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2355-НС от 30 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смени на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Велин Иванов Янков, ЕГН …, като член на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

НАЗНАЧАВА Огнян Тенев Андонов, ЕГН …, като член на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

 

ОСВОБОЖДАВА Венцислав Владимиров Велчев, ЕГН …, като член на СИК № 320200021, Австрия, Грац.

НАЗНАЧАВА Георги Цветанов Янков, ЕГН …, като член на СИК № 320200021, Австрия, Грац.

 

ОСВОБОЖДАВА Деница Георгиева Йоргов, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300205, Испания, Йорет де Мар.

НАЗНАЧАВА Мария Георгиева Ангелова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300205, Испания, Йорет де Мар.

 

ОСВОБОЖДАВА Анка Георгиева Петрова, ЕГН …, като член на СИК № 326700457, Швейцария, Цуг.

НАЗНАЧАВА Зорница Михайлова Бачева, ЕГН …, като член на СИК № 326700457, Швейцария, Цуг.

 

ОСВОБОЖДАВА Йорданка Методиева Игнатова, ЕГН …, като председател на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА Диди Димова Михова, ЕГН …, като председател на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

 

ОСВОБОЖДАВА Калин Георгиев Михов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА Лидия Илиева Кортова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

 

ОСВОБОЖДАВА Василка Михайлова Попова, ЕГН …, като секретар на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА Йордан Цветанов Иванов, ЕГН …, като секретар на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

 

ОСВОБОЖДАВА Деяна Варчева Цанкова, ЕГН …, като член на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА Петя Николаева Велкова, ЕГН …, като член на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

 

ОСВОБОЖДАВА Марияна Желева Дончева, ЕГН …, като член на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА Радионка Панайотова Грозева, ЕГН …, като член на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

 

ОСВОБОЖДАВА Светлозара Станимирова Колева, ЕГН …, като член на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА Светлана Димитрова Цонкова, ЕГН …, като член на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

 

ОСВОБОЖДАВА Вълчо Стойчев Вълчев, ЕГН …, като член на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

НАЗНАЧАВА Стефан Николов Кончев, ЕГН …, като член на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

 

ОСВОБОЖДАВА Диди Димова Михова, ЕГН …, като председател на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА Йорданка Методиева Игнатова, ЕГН …, като председател на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

 

ОСВОБОЖДАВА Лидия Илиева Кортова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА Калин Георгиев Михов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

 

ОСВОБОЖДАВА Йордан Цветанов Иванов, ЕГН …, като секретар на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА Василка Михайлова Попова, ЕГН …, като секретар на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

 

ОСВОБОЖДАВА Петя Николаева Велкова, ЕГН …, като член на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА Деяна Варчева Цанкова, ЕГН …, като член на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

 

ОСВОБОЖДАВА Радионка Панайотова Грозева, ЕГН …, като член на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА Марияна Желева Дончева, ЕГН …, като член на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

 

ОСВОБОЖДАВА Светлана Димитрова Цонкова, ЕГН …, като член на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА Светлозара Станимирова Колева, ЕГН …, като член на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефан Николов Кончев, ЕГН …, като член на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

НАЗНАЧАВА Вълчо Стойчев Вълчев, ЕГН …, като член на СИК № 323600295, Малта, Сейнт Джулианс.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Иванов Пенев, ЕГН …, като член на СИК № 325300382, САЩ, Алтамонт Спринг - Орландо, Флорида.

НАЗНАЧАВА Александър Христов Паскалев, ЕГН …, като член на СИК № 325300382, САЩ, Алтамонт Спринг - Орландо, Флорида.

                                                                                        

ОСВОБОЖДАВА Нина Петрова Аритонова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300362, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Даниела Красимирова Кънева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300362, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Бончева Джалъзова, ЕГН …, като член на СИК № 325300373, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон.

НАЗНАЧАВА Боян Йорданов Дановски, ЕГН …, като член на СИК № 325300373, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон.

 

ОСВОБОЖДАВА Станимира Тодорова Атанасова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300375, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния.

НАЗНАЧАВА Росица Пенчева Колева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300375, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния.

 

ОСВОБОЖДАВА Кристина Николаева Цанева , ЕГН …, като секретар на СИК № 324100309, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Ралица Максимова Козуева, ЕГН …, като секретар на СИК № 324100309, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Владислав Илков Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 320200008, Австрия, Виена, 10-ти Бецирк.

НАЗНАЧАВА Анна Алиева Мустафа, ЕГН …, като член на СИК № 320200008, Австрия, Виена, 10-ти Бецирк.

 

ОСВОБОЖДАВА Огнян Атанасов Атанасов, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200013, Австрия, Виена – Дом Витгенщайн.

НАЗНАЧАВА Веселин Даниелов Трифонов, ЕГН …, като секретар на СИК № 320200013, Австрия, Виена – Дом Витгенщайн.

 

ОСВОБОЖДАВА Мая Давидова Седларска, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326300440, Франция, Рен.

НАЗНАЧАВА Дешка Райкова Иванова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 326300440, Франция, Рен.

 

ОСВОБОЖДАВА Ваня Николова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 320900031, Белгия, Антверпен – Берхем.

НАЗНАЧАВА Петър Илиев Вълчев, ЕГН …, като член на СИК № 320900031, Белгия, Антверпен – Берхем.

 

ОСВОБОЖДАВА Елин Николаев Сиджимов, ЕГН …, като член на СИК № 320900040, Белгия, Хаселт.

НАЗНАЧАВА Виктория Станимирова Арабаджиева, ЕГН …, като член на СИК № 320900040, Белгия, Хаселт.

 

ОСВОБОЖДАВА Николина Георгиева Георгиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322300204, Испания, Леон.

НАЗНАЧАВА Васил Иванов Василев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322300204, Испания, Леон.

 

ОСВОБОЖДАВА Росен Георгиев Георгиев, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300204, Испания, Леон.

НАЗНАЧАВА Найден Райков Арсов, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300204, Испания, Леон.

 

ОСВОБОЖДАВА Илиян Петков Тодоров, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900414, Турция, Бурса, район Йълдъръм.

 

ОСВОБОЖДАВА Анастасия Сергеевна Гоженко, ЕГН …, като член на СИК № 325900414, Турция, Бурса, район Йълдъръм.

 

ОСВОБОЖДАВА Имилиян Стоянов Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 325900416, Турция, Бурса, район Инегьол.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г., както следва:

В раздел І :

1. В т. 033. Секционна избирателна комисия № 324600333, Португалия, Фаро:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Даниела Венциспасова Бонева, ЕГН …“, вместо Даниела Венцисласова Бонева, ЕГН …“.

2. В т. 234. Секционна избирателна комисия № 322300234, Испания, Куенка:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Валентина Дашова Велкова- Петрова, ЕГН …“, вместо Валентина Дашова Петрова, ЕГН …“.

 

ІІI. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г., както следва:

1. Текстът „ОСВОБОЖДАВА Калин Тодоров Стамов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ).

НАЗНАЧАВА Атанас Георгиев Мирчев, ЕГН …, като председател на СИК № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ)“.

Да се чете :

„ОСВОБОЖДАВА Калин Тодоров Стамов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази, (Йенибаалар).

НАЗНАЧАВА Атанас Георгиев Мирчев, ЕГН …, като председател на СИК № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази, (Йенибаалар)“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2277-НС/

2325-НС/

2332-НС/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения