Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2355-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменяи допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки  в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смени на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

 

ОСВОБОЖДАВА Венета Иванова Димитрова, ЕГН …, като председател на СИК № 325900413, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Караман).

НАЗНАЧАВА Кристалин Илиев Георгиев, ЕГН …, като председател на СИК № 325900413, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Караман).

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Георгиев Клинков, ЕГН …, като член на СИК № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе.

НАЗНАЧАВА Иван  Петров Добрев, ЕГН …, като член на СИК № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе.

 

ОСВОБОЖДАВА Мехмед Изет Хамди, ЕГН …, като председател  на СИК № 325900401, Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

НАЗНАЧАВА Бисер Илиев Ташчиев, ЕГН …, като председател на СИК № 325900401, Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефан Ангелов Димов, ЕГН …, като член на СИК № 325100345, Русия, Москва (Посолство)

НАЗНАЧАВА Димитър Георгиев Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 325100345, Русия, Москва (Посолство)

 

ОСВОБОЖДАВА Ваня Николова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 320900031, Белгия, Антверпен – Берхем

 

ОСВОБОЖДАВА Християна Христова Рашкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300085, ФР Германия, Хамбург 2.

НАЗНАЧАВА Благовест Феодоров Фидошев, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300085, ФР Германия, Хамбург 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Владимир Теодосиев Караиванов, ЕГН …, като член на СИК № 323700296, Мароко, Рабат (Посолство).

НАЗНАЧАВА Ралица Ангелова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 323700296, Мароко, Рабат (Посолство)

 

ОСВОБОЖДАВА Ана Ангелова Сотирова, ЕГН …, като председател на СИК № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2).

ОСВОБОЖДАВА Зоя Дончева Алексиева, ЕГН …, като член на СИК № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2).

ОСВОБОЖДАВА Бояна Красимирова Тръпкова, ЕГН …, като член на СИК № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2).

НАЗНАЧАВА Зоя Дончева Алексиева, ЕГН …, като председател на СИК № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2).

НАЗНАЧАВА Яна Веселинова Андреева, ЕГН …, като член на СИК № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2).

НАЗНАЧАВА Евгени Стоилов Стоилов, ЕГН …, като член на СИК № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Тодор Савков Тодоров, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322400240, Италия, Милано (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Светлана Методиева Ванкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322400240, Италия, Милано (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Кристиян Даниелов Гичев, ЕГН …, като член на СИК № 320200021, Австрия, Грац.

НАЗНАЧАВА Ирина Детелинова Луканова, ЕГН …, като член на СИК № 320200021, Австрия, Грац.

 

ОСВОБОЖДАВА Екатерина Асенова Цанова, ЕГН …, като член на СИК № 320200022, Австрия, Залцбург.

НАЗНАЧАВА Румяна Александрова Нецова-Богданова, ЕГН …, като член на СИК № 320200022, Австрия, Залцбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Петя Иванова Джостова, ЕГН …, като член на СИК № 321300118, ФР Германия, Карлсруе.

НАЗНАЧАВА Яна Радева Йорданова, ЕГН …, като член на СИК № 321300118,  ФР Германия, Карлсруе.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветина Руменова Багоева, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300195, Испания, Бургос.

ОСВОБОЖДАВА Гергана Дончева Колева, ЕГН …, като член на СИК № 322300195, Испания, Бургос.

НАЗНАЧАВА Гергана Дончева Колева, ЕГН …, като секретар на СИК № 322300195, Испания, Бургос.

НАЗНАЧАВА Николина Димитрова Найденова, ЕГН …, като член на СИК № 322300195, Испания, Бургос

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Тянкова Василева, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300327, Норвегия, Олесунд.

ОСВОБОЖДАВА Здравка Стоянова Момчилова, ЕГН …, като член на СИК № 324300327, Норвегия, Олесунд.

НАЗНАЧАВА Здравка Стоянова Момчилова, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300327, Норвегия, Олесунд.

НАЗНАЧАВА Мария Тянкова Василева, ЕГН …, като член на СИК № 324300327, Норвегия, Олесунд.

 

ОСВОБОЖДАВА Дафинка Радева Георгиева, ЕГН …          , като член на СИК № 326300433, Франция, Бордо.

НАЗНАЧАВА Теодора Красимирова Люцканова, ЕГН …, като член на СИК № 326300433, Франция, Бордо.

 

ОСВОБОЖДАВА Антонина Василева Белчева, ЕГН …, като председател на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

НАЗНАЧАВА Стойчо Тодоров Михайлов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветана Георгиева Владимирова-Папаставру, ЕГН …, като председател на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.

НАЗНАЧАВА Гергана Чавдарова Тодорова, ЕГН …, като председател на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г., както следва:

 

В раздел І :

 

1. В т. 015. Секционна избирателна комисия № 320200015, Австрия, Брегенц:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Светлана Григорова Спасова Щрюбик, ЕГН …“, вместо Светлана Григорова Спасова Щрьобик , ЕГН …“

 

2. В т. 016. Секционна избирателна комисия № 320200016, Австрия, Виена (Посолство) :

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Цветана Георгиева Калинина-Стоенчева, ЕГН …“, вместо Цветана Георгиева Калинина-Енчева, ЕГН …“

 

3. В т. 181. Секционна избирателна комисия № 322100181, Ирландия, Дъблин (Посолство) :

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Радостин Атанасов Гецов , ЕГН …“, вместо Радостин Атаносов Гецов          , ЕГН …“

 

4. В т. 195. Секционна избирателна комисия № 322300195, Испания, Бургос:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Гергана Дончева Колева, ЕГН …“, вместо Гергана Колева Дончева, ЕГН …“.

 

5. В т. 206. Секционна избирателна комисия № 322300206, Испания, Мадрид (Посолство 1):

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Даниел Дечев Господинов, ЕГН …“, вместо Даниел Дечев Годподинов, ЕГН …“.

 

6. В т. 225. Секционна избирателна комисия № 322300225, Испания,  Марбеля:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Янка Стефанова Заркова, ЕГН …“, вместо Янка Стефанова Затова, ЕГН …“

 

7. В т. 313. Секционна избирателна комисия № 324100313, Нидерландия, Хилверсум:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Росица Стоянова Кралчева, ЕГН …“, вместо Росица Стоянова Калчева ЕГН …“.

 

8. В т. 455. Секционна избирателна комисия № 326700455, Швейцария, Берн (Посолство):

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Диана Красимирова Гигова-Брун, ЕГН …“, вместо Диана Красемерова Гигова-Брун, ЕГН …“.

 

В раздел ІІ :

 

1. Текстът „ОСВОБОЖДАВА Галин Вълков Ганев, ЕГН …, като член на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

НАЗНАЧАВА Матей Алдинов Моллов, ЕГН …, като член на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.“

 

Да се чете „ОСВОБОЖДАВА Галин Вълков Ганев, ЕГН …, като председател на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

НАЗНАЧАВА Матей Алдинов Моллов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.“

 

2. Текстът „ОСВОБОЖДАВА Пламена Христова Христова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.

НАЗНАЧАВА Шериф Алиев Чакъров, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.“

 

Да се чете „ОСВОБОЖДАВА Пламена Христова Христова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.

НАЗНАЧАВА Шериф Алиев Чакъров, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.“

3. Текстът „ОСВОБОЖДАВА Росица Дичева Шопова, ЕГН …, като председател  на СИК № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан.

НАЗНАЧАВА Сияна Наумова Стоева, ЕГН …, като председател на СИК № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан.“

 

Да се чете „ОСВОБОЖДАВА Росица Дичева Шопова, ЕГН …, като член  на СИК № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан.

НАЗНАЧАВА Сияна Наумова Стоева, ЕГН …, като член на СИК № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан.“

 

4. Текстът „ОСВОБОЖДАВА Гергана Желязкова Стефанова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

НАЗНАЧАВА Велина Димова Събева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.“

 

Да се чете „ОСВОБОЖДАВА Гергана Желязкова Стефанова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

НАЗНАЧАВА Велина Димова Събева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.“

 

ІІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г., както следва:

 

1. Текстът „НАЗНАЧАВА Надежда Николова Букова, ЕГН …, като член на СИК № 324100312, Нидерландия, Харлем.“

Да се чете: „НАЗНАЧАВА Надежда Николова Бухова, ЕГН …, като член на СИК № 324100312, Нидерландия, Харлем.“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2277-НС/

2332-НС/

2335-НС/

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения