Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2389-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2355-НС от 30 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С Решение № 2368-НС от 31.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смяна на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Дарина Илиева Фугарова         , ЕГН …, като член на СИК № 321200050, Великобритания, Единбург.

НАЗНАЧАВА Зорница Пенева Асанска, с ЕГН: …, като член на СИК № 321200050, Великобритания, Единбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Калоян Димитров Панайотов, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1.

НАЗНАЧАВА Ник Стефанов Танев, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Невяна Костадинова Николова , ЕГН …, като член на СИК № 321200062, Великобритания, Лондон – Баркинг 2.

НАЗНАЧАВА Наталия Денчева Петрова, ЕГН …, като член на СИК № 321200062, Великобритания, Лондон – Баркинг 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Недилина Иванова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон - Сътън.

НАЗНАЧАВА Мариана Георгиева Виденлиева, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон - Сътън.

 

ОСВОБОЖДАВА Галина Йовчева Георгиева-Танева, ЕГН …, като член на СИК № 321200052, Великобритания, Екзитър.

ОСВОБОЖДАВА Катрин Любомирова Анева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200052, Великобритания, Екзитър.

ОСВОБОЖДАВА Росица Иванова Матева, ЕГН …, като член на СИК № 321200052, Великобритания, Екзитър.

НАЗНАЧАВА Галина Йовчева Георгиева-Танева, ЕГН …, като председател на СИК № 321200052, Великобритания, Екзитър.

НАЗНАЧАВА Катрин Любомирова Анева, ЕГН …, като член на СИК № 321200052, Великобритания, Екзитър.

НАЗНАЧАВА Мария Божидарова Ерменкова-Желева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200052, Великобритания, Екзитър.

НАЗНАЧАВА Милана Мариова Николова, ЕГН …, като член на СИК № 321200052, Великобритания, Екзитър.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефка Христова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд.

НАЗНАЧАВА Яница Недкова Илиева, ЕГН …, като член на СИК № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Любомир Христов Делигинев, ЕГН …, като член на СИК № 321200074, Великобритания, Оксфорд.

НАЗНАЧАВА Весела Александрова Хауел, ЕГН …, като член на СИК № 321200074, Великобритания, Оксфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Анастасия Желязкова Страволемова, ЕГН …, като член на № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Екатерина Емилова Димитрова, ЕГН …, като член на № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Данаил Николаев Пенев, ЕГН …, като член на № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Мартин Тодоров Тодоров, ЕГН …, като член на № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Даниел Банов Данов, ЕГН …, като член на № 321300086, ФР Германия, Бремен 1.

НАЗНАЧАВА Огняна Тодорова Иванова, ЕГН …, като член на № 321300086, ФР Германия, Бремен 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Лиляна Славейкова Биволарска, ЕГН …, като председател на № 322400243, Италия, Неапол (Почетно консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Стоянова Панчева, ЕГН …, като заместник-председател на № 322400243, Италия, Неапол (Почетно консулство).

НАЗНАЧАВА Диана Стоянова Панчева, ЕГН …, като председател на № 322400243, Италия, Неапол (Почетно консулство).

НАЗНАЧАВА Цветана Петкова Рангелова, ЕГН …, като заместник-председател на № 322400243, Италия, Неапол (Почетно консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Оля Дикова Пелова, ЕГН …, като заместник-председател на № 322400246, Италия, Рим (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Борис Марий Славчев, ЕГН …, като заместник-председател на № 322400246, Италия, Рим (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Ташка Стоилова Георгиева, ЕГН …, като член на № 322400251, Италия, Акония ди Курига.

НАЗНАЧАВА Цеца Кръстева Лозанова, ЕГН …, като член на № 322400251, Италия, Акония ди Курига.

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Илиева Парашкевова, ЕГН …, като заместник-председател на № 322400248, Италия, Сиена.

НАЗНАЧАВА Юлия Антония Милошевич, ЕГН …, като заместник-председател на № 325300355, САЩ, Арлингтън Хайтс, Илинойс.

 

ОСВОБОЖДАВА Петя Величкова Пухалева, ЕГН …, като член на № 322400251, Италия, Акония ди Курига.

НАЗНАЧАВА Васил Георгиев Трънков, ЕГН …, като член на № 325300355, САЩ, Арлингтън Хайтс, Илинойс.

 

ОСВОБОЖДАВА Мариаяна Николова Михайлова, ЕГН …, като заместник-председател на № 325300353, САЩ, Денвър, Колорадо.

НАЗНАЧАВА Стефан Юлиянов Тодоров, ЕГН …, като заместник-председател на № 325300353, САЩ, Денвър, Колорадо.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Георгиев Леков, ЕГН …, като заместник-председател на № 325300375, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния.

НАЗНАЧАВА Росица Димитрова Маджунова, ЕГН …, като заместник-председател на № 325300375, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния.

 

ОСВОБОЖДАВА Васил Иванов Василев, ЕГН …, като заместник-председател на № 322300204, Испания, Леон.

НАЗНАЧАВА Олег Алексиев Кючуков, ЕГН …, като заместник-председател на № 322300204, Испания, Леон.

 

ОСВОБОЖДАВА Найден Райков Арсов, ЕГН …, като секретар на № 322300204, Испания, Леон.

НАЗНАЧАВА Станко Тодоров Маринов, ЕГН …, като секретар на № 322300204, Испания, Леон.

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Николов Николов, ЕГН …, като секретар на № 322600271, Канада, Отава (Посолство).

НАЗНАЧАВА Невенка Атанасова Попова, ЕГН …, като секретар на № 322600271, Канада, Отава (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Евгения Пенчева Иванова, ЕГН …, като член на № 322600271, Канада, Отава (Посолство).

НАЗНАЧАВА Биана Неделчева Павлова, ЕГН …, като член на № 322600271, Канада, Отава (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Мирослав Петров Чолаков, ЕГН …, като секретар на № 322300210, Испания, Малага.

НАЗНАЧАВА Василка Костадинова Чолакова, ЕГН …, като секретар на № 322300210, Испания, Малага.

 

ОСВОБОЖДАВА София Красимирова Веселинова, ЕГН …, като член на № 325300356, САЩ, Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс.

НАЗНАЧАВА Катя Тодорова Гинова, ЕГН …, като член на № 325300356, САЩ, Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс.

 

ОСВОБОЖДАВА Мартин Евгениев Бачев, ЕГН …, като член на № 325300359, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс.

НАЗНАЧАВА Анна Атанасова Ковачева, ЕГН …, като член на № 325300359, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс.

 

ОСВОБОЖДАВА Красимир Христов Иванов, ЕГН …, като председател на № 325100344, Русия, Екатеринбург (Консулство).

ОСВОБОЖДАВА Цветан Христов Бояджиев, ЕГН …, като член на № 325100344, Русия, Екатеринбург (Консулство).

НАЗНАЧАВА Цветан Христов Бояджиев, ЕГН …, като председател на № 325100344, Русия, Екатеринбург (Консулство).

НАЗНАЧАВА Кристина Димитрова Павлова, ЕГН …, като член на № 325100344, Русия, Екатеринбург (Консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Евгения Иванова Факирева, ЕГН …, като член на № 320200011, Австрия, Виена –  Голяма Зала Посолски комплекс.

НАЗНАЧАВА Николета Живкова Стойкова, ЕГН …, като член на № 320200011, Австрия, Виена –  Голяма Зала Посолски комплекс.

 

ОСВОБОЖДАВА Виктор Бенов Бенов, ЕГН …, като член на № 324500331, Полша, Краков (Почетно консулство).

НАЗНАЧАВА Маринела Динкова Колева, ЕГН …, като член на № 324500331, Полша, Краков (Почетно консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Илиян Панев Панев, ЕГН …, като секретар на № 324100304, Нидерландия, Венло.

НАЗНАЧАВА Мартин Мариянов Жечев, ЕГН …, като секретар на № 324100304, Нидерландия, Венло.

 

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Владимирова Костадинова, ЕГН …, като председател на № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд.

ОСВОБОЖДАВА Галина Николаева Николова, ЕГН …, като член на № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд.

 

НАЗНАЧАВА Галина Николаева Николова, ЕГН …, като председател на № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд.

НАЗНАЧАВА Рангел Георгиев Гайдаджийски, ЕГН …, като член на № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Кадиров Ибрямов, ЕГН …, като председател на № 321300121,  ФР Германия, Офенбург.

НАЗНАЧАВА Ели Сашева Драганова, ЕГН …, като председател на № 321300121,  ФР Германия, Офенбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Божидар Каменов Шаприн, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300121,  ФР Германия, Офенбург.

НАЗНАЧАВА Нели Георгиева Николова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300121,  ФР Германия, Офенбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Галина Йовчева Тончева, ЕГН …, като член на № 322300189, Испания, Аранда де Дуеро.

НАЗНАЧАВА Анита Стефанова Кирилова, ЕГН …, като член на № 322300189, Испания, Аранда де Дуеро.

 

ОСВОБОЖДАВА Диана Иванова Иванова, ЕГН …, като заместник-председател на № 322300211, Испания, Мурсия.

НАЗНАЧАВА Венцислав Калинов Богданов, ЕГН …, като заместник-председател на № 322300211, Испания, Мурсия.

 

ОСВОБОЖДАВА Живка Тръндева Димова, ЕГН …, като заместник-председател на № 322300200, Испания, Гандия.

НАЗНАЧАВА Моника Стефанова Иванова, ЕГН …, като заместник-председател на № 322300200, Испания, Гандия.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоилка Димитрова Георгиева, ЕГН …, като секретар на № 321300110, ФР Германия, Оберамергау.

ОСВОБОЖДАВА Ангелина Цветанова Костова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300110, ФР Германия, Оберамергау.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Иванова Сотирова, ЕГН …, като член на № 321300110, ФР Германия, Оберамергау.       

НАЗНАЧАВА Ангелина Цветанова Костова, ЕГН …, като секретар на № 321300110, ФР Германия, Оберамергау.

НАЗНАЧАВА Десислава Иванова Сотирова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300110, ФР Германия, Оберамергау.

НАЗНАЧАВА Рени Цанкова Банкова, ЕГН …, като член на № 321300110, ФР Германия, Оберамергау

 

ОСВОБОЖДАВА Виктор Бенов Бенов, ЕГН …, като член на № 324500331, Полша, Краков (Почетно консулство).

НАЗНАЧАВА Маринела Динкова Колева, ЕГН …, като член на № 324500331, Полша, Краков (Почетно консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Йорданка Цветкова Панева, ЕГН …, като член на № 326000427, Украйна, Одеса (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Валентин Димитров Василев, ЕГН …, като член на № 326000427, Украйна, Одеса (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Румен Йорданов Владимиров, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300093, ФР Германия, Лайпциг.

НАЗНАЧАВА Станислав Стоянов Велев, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300093, ФР Германия, Лайпциг.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Георгиев Костов, ЕГН …, като член на № 322400262, Италия, Тури.

НАЗНАЧАВА Венета Калчева Ненкова, ЕГН …, като член на № 322400262, Италия, Тури.

 

ОСВОБОЖДАВА Бончо Василев Ников, ЕГН …, като член на № 326700454, Швейцария, Базел.

НАЗНАЧАВА Елица Владимирова Рива, ЕГН …, като член на № 326700454, Швейцария, Базел.

 

ОСВОБОЖДАВА Шермин Сабри Ахмед, ЕГН …, като председател на № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар.

НАЗНАЧАВА Нина Александрова Йозкан, ЕГН …, като председател на № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар.

 

ОСВОБОЖДАВА Алпер Осман Али, ЕГН …, като секретар на № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази, (Йенибаалар).

НАЗНАЧАВА Леван Исмет Мустафа, ЕГН …, като секретар на № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази, (Йенибаалар).

 

ОСВОБОЖДАВА Христо Димитров Христов, ЕГН …, като секретар на № 325900421, Турция, област Текирдаг, гр. Капаклъ.

 

ОСВОБОЖДАВА Тонка Илиева Колева, ЕГН …, като член на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Ерджан Юсеин Ибрям, ЕГН …, като председател на № 320900037, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Ерхан Недред Дилявер, ЕГН …, като председател на № 320900037, Белгия, Гент.

 

ОСВОБОЖДАВА Камен Михайлов Каменов, ЕГН …, като зам.-председател на № 321300086, ФР Германия, Бремен 1.

НАЗНАЧАВА Иван Рачев Иванов, ЕГН …, като зам.-председател на № 321300086, ФР Германия, Бремен 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Борислав Любенов Иванов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300088, ФР Германия, Бренерхафен.

НАЗНАЧАВА Тихомир Димов Димов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300088, ФР Германия, Бренерхафен.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Ангелов Стоянов, ЕГН …, като заместник-председател на ФР Германия, Берлин (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Явор Захариев Първанов, ЕГН …, като заместник-председател на ФР Германия, Берлин (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Сузана Симеонова Стаменова, ЕГН …, като председател на № 321300080, ФР Германия, Берлин (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Илко Красимиров Папучаров, ЕГН …, като председател на № 321300080, ФР Германия, Берлин (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Янеков Георгиев, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300081, ФР Германия, Берлин (Посолство 3).

НАЗНАЧАВА Марийка Паскалева Маринова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300081, ФР Германия, Берлин (Посолство 3).

 

ОСВОБОЖДАВА Михаил Каменов Арсов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300103, ФР Германия, Мюнстер.

НАЗНАЧАВА Сашко Руменов Михайлов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300103, ФР Германия, Мюнстер.

 

ОСВОБОЖДАВА Михаил Каменов Арсов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300103, ФР Германия, Мюнстер.

НАЗНАЧАВА Сашко Руменов Михайлов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300103, ФР Германия, Мюнстер.

 

ОСВОБОЖДАВА Наташа Светославова Алдинова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300138,  ФР Германия, Дуисбург.

НАЗНАЧАВА Орхан Кадиров Мустафов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300138,  ФР Германия, Дуисбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Наташа Светославова Алдинова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300135, ФР Германия, Аахен.

НАЗНАЧАВА Сузана Симеонова Стаменова, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300135, ФР Германия, Аахен.

ОСВОБОЖДАВА Сашо Павлов Емилов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300090, ФР Германия, Вилдесхаузен.

НАЗНАЧАВА Павел Каменов Емилов, ЕГН …, като заместник-председател на № 321300090, ФР Германия, Вилдесхаузен.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Чавдарова Тодорова, ЕГН …, като член на № 322800279, Кипър, Ларнака.

 

ОСВОБОЖДАВА Филиз Ибрямова Йозкан, ЕГН …, като председател на СИК № 325900421, Турция, област Текирдаг, гр. Капаклъ.

НАЗНАЧАВА Айлин Хасанова Каяджъ, ЕГН …, като председател на СИК № 325900421, Турция, област Текирдаг, гр. Капаклъ.

 

ОСВОБОЖДАВА Матей Алдинов Моллов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

НАЗНАЧАВА Ахмед Мюмюнов Мехмедов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

 

ОСВОБОЖДАВА Божидар Илиев Парашкевов, ЕГН …, като член на СИК № 325900392, Турция, Истанбул (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Ивелин Георгиев Илиев, ЕГН …, като член на СИК № 325900392, Турция, Истанбул (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Атанас Георгиев Чомашки, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе.

НАЗНАЧАВА Заприн Георгиев Караминев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе.

 

ОСВОБОЖДАВА Божидар Илиев Парашкевов, ЕГН …, като член на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

НАЗНАЧАВА Валентин Спасов Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

 

ОСВОБОЖДАВА Младен Петров Точев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

НАЗНАЧАВА Огнян Тенев Андонов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

 

ОСВОБОЖДАВА Нели Димитрова Корбо, ЕГН …, като секретар на СИК № 326700459, Швейцария, Локарно.

НАЗНАЧАВА Петя Цанкова Ферари, ЕГН …, като секретар на СИК № 326700459, Швейцария, Локарно.

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Димитрова Падарева          , ЕГН …, като член на СИК № 326300437, Франция, Монпелие.

НАЗНАЧАВА Даниела Миткова Митева, ЕГН …, като член на СИК № 326300437, Франция, Монпелие.

 

ОСВОБОЖДАВА Даниел Банов Данов, ЕГН …, като член на СИК № 321300086, ФР Германия, Бремен 1.

НАЗНАЧАВА Огняна Тодорова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 321300086, ФР Германия, Бремен 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Йорданов Атанасов, ЕГН …, като член на СИК № 321300147,  ФР Германия, Фрайсен.

НАЗНАЧАВА Йорданка Стоянова Димитрова-Атанасова,ЕГН …, като член на СИК № 321300147,  ФР Германия, Фрайсен.

 

ОСВОБОЖДАВА Веселин Кирилов Стефанов, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Мария Валентинова Крумова, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Павел Златев Бакалов, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Йорданка Тодорова Стоянова, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Симеон Димитров Андреев, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1.

НАЗНАЧАВА Янка Минчева Кирчева, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Чавдарова Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.

НАЗНАЧАВА Цветана Георгиева Владимирова-Папаставру, ЕГН …, като член на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.

 

ОСВОБОЖДАВА Магдалена Петрова Проданова, ЕГН           …, като председател на СИК № 324100311, Нидерландия, Арнем.

НАЗНАЧАВА Симеон Красимиров Тодоров, ЕГН …, като председател на СИК № 324100311, Нидерландия, Арнем.

 

ОСВОБОЖДАВА Веселка Здравкова Димитрова, ЕГН …, като председател на СИК № 322300207, Испания, Мадрид (Посолство 2 ).

НАЗНАЧАВА Ифигения Бисерова Стоилова, с ЕГН …, като председател на СИК № 322300207, Испания, Мадрид (Посолство 2 ).

 

ОСВОБОЖДАВА Алтай Динчер Али, ЕГН …, като председател на СИК № 320900039, Белгия, Льовен.

НАЗНАЧАВА Георги Христов Йорданов, с ЕГН …, като председател на СИК № 320900039, Белгия, Льовен.

 

ОСВОБОЖДАВА Румен Георгиев Киров, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300123,  ФР Германия, Ройтлинген.

НАЗНАЧАВА Тоня Димитрова Андреева, с ЕГН …, като секретар на СИК № 321300123, ФР Германия, Ройтлинген.

 

ОСВОБОЖДАВА Ирина Детелинова Луканова, ЕГН …, като член на СИК № 320200021, Австрия, Грац.

НАЗНАЧАВА Диана Лачева Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 320200021, Австрия, Грац.

 

ОСВОБОЖДАВА Инна Йорданова Димова, ЕГН …, като секретар на СИК № 326300445, Франция, Страсбург (Постоянно представителство при СЕ).

НАЗНАЧАВА Иван Петков Боев, ЕГН …, като секретар на СИК № 326300445, Франция, Страсбург (Постоянно представителство при СЕ).

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Димитрова Падарева          , ЕГН …, като член на СИК № 326300437, Франция, Монпелие.

НАЗНАЧАВА Даниела Миткова Митева, ЕГН …, като член на СИК № 326300437, Франция, Монпелие.

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Емилов Михайлов, ЕГН …,като заместник-председател на СИК № 320900037, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Ангел Стефанов Еков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320900037, Белгия, Гент.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Георгиев Маджаров, ЕГН …, като член на СИК № 322600272, Канада, Торонто (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Ивайло Кирилов Недялков, ЕГН …, като  член на СИК № 322600272, Канада, Торонто (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Доника Петрова Димова, ЕГН…, като член на СИК № 321300099, ФР Германия, Любек.

НАЗНАЧАВА Иво Славчев Тиклев, ЕГН …, като член на СИК № 321300099, ФР Германия, Любек.

 

ОСВОБОЖДАВА Йорданка Христова Веселинова, ЕГН …, като член на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц.

НАЗНАЧАВА Мариян Добрев Драганов, ЕГН …, като член на СИК № 322300231, Испания, Лейда.

 

ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Гришев, ЕГН …, като член на СИК № 321300133,  ФР Германия, Кобленц.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Бреде, ЕГН …, като член на СИК № 321300133,  ФР Германия, Кобленц.

 

ОСВОБОЖДАВА Катерина Христомирова Зафирова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300142,  ФР Германия, Кьолн 1.

НАЗНАЧАВА Ива Бориславова Бочева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300142,  ФР Германия, Кьолн 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Арзи Мехмед Мустафа, ЕГН …, като председател на СИК № 321300125, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1).

НАЗНАЧАВА Виолета Христова Йорданова, ЕГН …, като председател на СИК № 321300125, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Мартина Миткова Де Лос Сантос, ЕГН …, като член на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Георгиев Додников, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.

НАЗНАЧАВА Йордан Георгиев Додников, ЕГН …, като член на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.

НАЗНАЧАВА Ганка Илиева Илиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.

 

ОСВОБОЖДАВА Стойчо Тодоров Михайлов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

НАЗНАЧАВА Антонина Василева Белчева, ЕГН …, като председател на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

 

ОСВОБОЖДАВА Кинка Атанасова Палазова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу.

ОСВОБОЖДАВА Бисерка Христова Димитрова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу.

НАЗНАЧАВА Бисерка Христова Димитрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу.

НАЗНАЧАВА Оля Василева Милева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу.

 

ОСВОБОЖДАВА Людмила Христова Стоичкова, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон - Сътън.

НАЗНАЧАВА Васил Ботев Манчев, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон - Сътън.

 

ОСВОБОЖДАВА Теодора Димитрова Георгиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300138,  ФР Германия, Дуисбург.

НАЗНАЧАВА Силвия Веселинова Димова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300138,  ФР Германия, Дуисбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Тошев Митев, ЕГН …, като член на СИК № 321300138,  ФР Германия, Дуисбург.

НАЗНАЧАВА Нивелин Руменов Стоянов, ЕГН …, като член на СИК № 321300138,  ФР Германия, Дуисбург.

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в решение №2325-НС от 27.03.2021г., както следва:

 

1. В т. 004. Секционна избирателна комисия № 320100004, Австралия, Пърт:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Преслава Тошкова Вутева, ЕГН …“, вместо „Преслава Вутева, ЕГН …“.

 

2. В т. 006. Секционна избирателна комисия № 320100006, Австралия, Сидни:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Валентина Дашова Велкова- Петрова, ЕГН …“, вместо Валентина Дашова Петрова, ЕГН …“.

 

3. В т. 011. Секционна избирателна комисия № 320100011, Австрия, Виена:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Мариана Йорданова Де-Мео  ЕГН …“, вместо „Мариана Йорданова Де Мео  ЕГН …“.

 

4. В т. 014. Секционна избирателна комисия № 320100014, Австрия, Линц:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Гергана Данчева Данева ЕГН …“, вместо „Гергана Ганчева Тодорова, ЕГН …“.

 

5. В т. 015. Секционна избирателна комисия № 320100015, Австрия, Брегенц:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Светлана Григорова Спасова - Щрюбиг ЕГН …“, вместо „Светлана Григорова Спасова - Щрьобик, ЕГН …“.

 

6. В т. 015. Секционна избирателна комисия № 320100015, Австрия, Брегенц:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Красимир Ганчев Маринов ЕГН …“, вместо „Красимир Генчев Маринов  ЕГН …“.

 

7. В т. 020. Секционна избирателна комисия № 320100020, Австрия, Виена:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Адриана Цветанова Цолова ЕГН …“, вместо „Адрияна Цветанова Цолова ЕГН …“.

 

8. В т. 027. Секционна избирателна комисия № 320100027, Аржентина, Буенос Айрес:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Густаво Естебан Гергофф Грозефф  ЕГН …“, вместо „Густаво Естебан Гергофф ЕГН …“.

 

9. В т. 027. Секционна избирателна комисия № 320100027, Аржентина, Буенос Айрес:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Биляна Емилиянова Михайлова  ЕГН …“, вместо „Биляна Емилиянова Михайлов  ЕГН …“.

 

10. В т. 030. Секционна избирателна комисия № 320100030, Белгия, Антверпен:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Томислав Симеонов Костянев ЕГН …“, вместо „Томислав Симонов Костянев ЕГН …“.

 

11. В т. 033. Секционна избирателна комисия № 324600333, Португалия, Фаро:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Даниела Венциспасова Бонева, ЕГН …“, вместо Даниела Венцисласова Бонева, ЕГН …“.

 

12. В т. 033. Секционна избирателна комисия № 320100033, Белгия, Брюксел:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Елеонора Николайчева Гигова-Носкър ЕГН …“, вместо „Елеонора Николайчева Гигова ЕГН …“.

 

13. В т. 033. Секционна избирателна комисия № 320100033, Белгия, Брюксел:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Севилджан Али Емин ЕГН …“, вместо „Селвиджан Али Емин ЕГН …“.

 

14. В т. 040. Секционна избирателна комисия № 320100040, Белгия, Хаселт:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Христинка Георгиева Патишарова ЕГН …“, вместо „Христина Георгиева Патишарова ЕГН …“.

 

15. В т. 052. Секционна избирателна комисия № 320100052,  Великобритания, Екзитър:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Катрин Любенова Анева ЕГН …“, вместо „Катрин Любомирова Анева ЕГН …“.

 

16. В т. 054. Секционна избирателна комисия № 320100054,  Великобритания, Кеймбридж:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Даниел Георгиев Любомиров ЕГН …“, вместо „Даниел Любомиров ЕГН …“.

17. В т. 055. Секционна избирателна комисия № 320100055,  Великобритания, Ковънтри:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Гено Василев Иванов ЕГН …“, вместо „Гено Васил Иванов ЕГН …“.

 

18. В т. 058. Секционна избирателна комисия № 320100058,  Великобритания, Лондон:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Елиана Христова Ацева ЕГН …“, вместо „Елина Христова Ацева ЕГН …“.

 

19. В т. 059. Секционна избирателна комисия № 320100059,  Великобритания, Лондон:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Йоана – Борислава Светославова Пеева ЕГН …“, вместо „Йоана - Борислава Светославова Пеева ЕГН …“.

 

20. В т. 060. Секционна избирателна комисия № 320100060,  Великобритания, Лондон:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Ваня Костадинова Ковачева ЕГН …“, вместо „Ваня Константинова Ковачева ЕГН …“.

 

21. В Секционна избирателна комисия № 321200069, Великобритания, Лутън:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Станка Борисова Глинджева, ЕГН …“, вместо Станка Борисова Клинчева, ЕГН …“.

 

22. В т. 078. Секционна избирателна комисия № 320100078,  Великобритания, Честър:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Росица Методиева Иванова ЕГН …“, вместо „Росица Методиев Иванова ЕГН …“.

 

23. В т. 082. Секционна избирателна комисия № 320100082,  ФР Германия, Берлин:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Янита Василева Василева ЕГН …“, вместо „Янита Василева Васлева ЕГН …“.

 

24. В т. 082. Секционна избирателна комисия № 320100082, ФР Германия, Берлин:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Надя Еленкова Андреева-Бояджиева ЕГН …“, вместо „Надя Еленкова Андреева ЕГН …“.

 

25. В т. 094. Секционна избирателна комисия № 320100094,  ФР Германия, Кемниц:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“  Галя Станчева Бьоме ЕГН …“, вместо  „Галя Станева Бьоме ЕГН …“.

 

26. В т. 100. Секционна избирателна комисия № 320100100,  ФР Германия, Мюнхен :

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“  Ивелин Младенов Маринов ЕГН …“, вместо  „Ивелин Маринов ЕГН …“.

 

27. В т. 100. Секционна избирателна комисия № 320100100,  ФР Германия, Мюнхен:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Мая Василева Даганова-Терзийска ЕГН …“, вместо „Мая Василева Даганова-Терзийскиа ЕГН …“.

 

28. В т. 101. Секционна избирателна комисия № 321300101, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2):

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Анка Руменова Шопова, ЕГН …“, вместо Анка Руменова Шопова, ЕГН …“.

 

29. В т. 102. Секционна избирателна комисия № 320100102, ФР Германия, Мюнхен:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Петрана Велинова Вельова - Костова ЕГН …“, вместо „Петрана Велинова Вельова  ЕГН …“.

30. В т. 102. Секционна избирателна комисия № 320100102,  ФР Германия, Мюнхен:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Милка Мирчева Сребрева ЕГН …“, вместо „Нилка Мирчева Сребрева ЕГН …“.

 

31. В т. 120. Секционна избирателна комисия № 320100120, ФР Германия, Равенсбург:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Райна Божидарова Станоева-Думпас ЕГН …“, вместо „Райна Божидарова Станоева-Думпас ЕГН …“.

 

32. В т. 121. Секционна избирателна комисия № 320100121, ФР Германия, Офенбург:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Дженифър Володя Милчева ЕГН …“, вместо „Дженифър Володя Иванова ЕГН …“.

 

33. В т. 122. Секционна избирателна комисия № 320100122, ФР Германия, Улм:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Поля Михайлова Каньова ЕГН …“, вместо „Поля Михайлова Кяньова ЕГН …“.

 

34. В т. 125. Секционна избирателна комисия № 320100125, ФР Германия, Франкфурт на Майн:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Габриела-Мария Пламенова Жекова ЕГН …“, вместо „Габриела-Мария Жекова ЕГН ….

 

35. В т. 147. Секционна избирателна комисия № 320100147,  ФР Германия, Фрайсен:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Любомира Димитрова Тетевенска ЕГН …“, вместо „Любомира Димитрова Стоилова ЕГН …“.

 

36. В т. 152. Секционна избирателна комисия № 320100152, Гърция, Атина:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Деспина Георгиу Ракиджи ЕГН …“, вместо „Деспина Георгиу Ракиджи-Карпова ЕГН …“.

 

37. В т. 153. Секционна избирателна комисия № 320100153, Гърция,  Атина:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Миглена Арсова Ятра ЕГН …“, вместо „Миглена Арсова Гиатро ЕГН …“.

 

38. В т. 182. Секционна избирателна комисия № 320100182,  Ирландия, Еннис:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Румяна Иванова Йоцова – Кар ЕГН …“, вместо „Румяна Иванова Йоцова ЕГН …“.

 

39. В т. 184. Секционна избирателна комисия № 320100184,  Ирландия, Туламор:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Елена Николова Пеева ЕГН …“, вместо „Елена Николаева Пеева ЕГН …“.

 

40. В т. 201. Секционна избирателна комисия № 320100201,  Испания,  Ел Ехидо:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Лидия Ангелова Ружина ЕГН …“, вместо „Лидия Ангелова ЕГН …“.

 

41. В т. 205. Секционна избирателна комисия № 320100205,  Испания,  Йорет де Мар:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Дебора Гагик Агопян-Ставриева ЕГН …“, вместо „Дебора Гагиг Агопян Ставриева ЕГН …“.

 

42. В т. 205. Секционна избирателна комисия № 320100205,  Испания,  Йорет де Мар:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Дебора Гагик Агопян Ставриева ЕГН …“, вместо „Дебора Гагиг Агопян Ставриева ЕГН …“.

 

43. В т. 207. Секционна избирателна комисия № 320100207,  Испания,  Мадрид:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Борислав Цветков Мартинов ЕГН …“, вместо „Борис Цветков Мартинов ЕГН …“.

 

44. В т. 208. Секционна избирателна комисия № 320100208,  Испания,  Мадрид:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Евгения Иванова Симова  ЕГН …“, вместо „Евгения Иватова Симова  ЕГН …“.

 

45. В т. 210. Секционна избирателна комисия № 320100210,  Испания,  Малага:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Стефка Алексиева Алексиева ЕГН …“, вместо „Стефка Алексива Алексиева  ЕГН …“.

 

46. В т. 210. Секционна избирателна комисия № 320100210,  Испания,  Малага:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Брайян Костадинов Николов  ЕГН …“, вместо „Брайян Костадинова Николов  ЕГН …“.

 

47. В т. 211. Секционна избирателна комисия № 320100211,  Испания,  Мурсия:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Капка Мирославова Воденичарска-Шипова ЕГН …“, вместо „Капка Мирославова Воденичарска  ЕГН …“.

 

48. В т. 212. Секционна избирателна комисия № 320100212,  Испания,  Палма де Майорка:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Петър Фердинандов Петров  ЕГН …“, вместо „Петър Фердинадов Петров  ЕГН …“.

 

49. В т. 217. Секционна избирателна комисия № 320100217,  Испания,  Севиля:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Ивайло Георгиев Кукуцов  ЕГН …“, вместо „Ивайло Георгиев Кукуцков  ЕГН …“.

 

50. В т. 228. Секционна избирателна комисия № 320100228,  Испания,  Палос де ла Фронтера:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Айше Алиева Мехмедова  ЕГН …“, вместо „Аише Алиева Мехмедова  ЕГН …“.

 

51. В т. 228. Секционна избирателна комисия № 320100228,  Испания,  Палос де ла Фронтера:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Христина Альошева Костукова  ЕГН …“, вместо „Христина Альошева Костуркова ЕГН …“.

 

52. В т. 233. Секционна избирателна комисия № 322300233, Испания, Гуадалахара:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Светлана Цветомилова Кулинска, ЕГН …“, вместо „Светлана Светомилова Кулинска, ЕГН …“.

 

53. В т. 233. Секционна избирателна комисия № 322300233, Испания, Гуадалахара:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Калинка Тодорова Димитрова, ЕГН …“, вместо „Калина Тодорова Димитрова, ЕГН …“.

 

54. В т. 234. Секционна избирателна комисия № 322300234, Испания, Куенка:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Валентина Дашова-Велкова Петрова, ЕГН …“, вместо „Валентина Велкова-Дашова Петрова, ЕГН …“.

 

55. В т. 236. Секционна избирателна комисия № 322300236, Испания, Енгера:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“  Силвия Веселинова Касабова, ЕГН …“, вместо „Силвия Веселинова Маринова, ЕГН …“.

 

56. В т. 239. Секционна избирателна комисия № 322400239, Италия, Кастеламаре ди Стабия:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“  Любимка Георгиева Манолакова, ЕГН …“, вместо „Любимка Георгиева Монолакова, ЕГН …“.

 

57. В т. 242. Секционна избирателна комисия № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2):

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Александър Петров Мавродиев, ЕГН …“, вместо „Евгени Стоилов Стоилов, ЕГН …“.

 

58. В т. 246. Секционна избирателна комисия № 322400246, Италия, Рим (Посолство 2):

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Душка Стоянова Котупова, ЕГН …“, вместо „Душка Стоянова Тошкова, ЕГН …“.

 

59. В т. 252. Секционна избирателна комисия № 322400252, Италия, Анкона:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Нели Василева Бинджинкса, ЕГН …“, вместо „Нели Василева Бинджинса, ЕГН …“.

 

60. В т. 261. Секционна избирателна комисия № 322400261, Италия, Триест:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Андрияна Владимирова Колева, ЕГН …“, вместо „Андриана Владимирова Колева, ЕГН …“.

 

61. В т. 268. Секционна избирателна комисия № 322600268, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Иван Нанев Иванов, ЕГН …“, вместо „Иван Нанчев Иванов, ЕГН …“.

 

62. В т. 281. Секционна избирателна комисия № 322800281, Кипър, Никозия (Посолство)“:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Снежана Кирилова Мусакова-Георгиева, ЕГН …“, вместо „Снежана Кирилова Мусакова, ЕГН …“.

 

63. В т. 281. Секционна избирателна комисия № 322800281, Кипър, Никозия (Посолство)“:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Милена Георгиева Атанасова, ЕГН …“, вместо „Милена Г. Атанасова-Топозлийска  , ЕГН …“.

64. В т. 296. Секционна избирателна комисия № 323700296, Мароко, Рабат (Посолство)“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Никола Горанов Спиридонов, ЕГН …“, вместо „Николай Горанов Спиридонов, ЕГН …“.

 

65. В т. 304. Секционна избирателна комисия № 324100304, Нидерландия, Венло“:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Илия Владимиров Константинов, ЕГН …“, вместо „Илиян Владимиров Константинов, ЕГН …“.

 

66. В т. 312. „Секционна избирателна комисия № 324100312, Нидерландия, Харлем“:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Кирил Василев Джанкардашлийски, ЕГН …“, вместо „Кирил Василев Джанкардашлийски, ЕГН …“.

 

67. В т. 316. „Секционна избирателна комисия № 324200316, Нова Зеландия, Окланд“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Маргарита Георгиева Яълдъз, ЕГН …“, вместо „Маргарита Георгиева Ялдъз, ЕГН …“.

 

68. В т. 317. „Секционна избирателна комисия № 324200317, Нова Зеландия, Крайстчърч“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Магдалина Дечева Дечева, ЕГН …“, вместо „Магдалина Дечева Дили, ЕГН …“.

 

69. В т. 317. „Секционна избирателна комисия № 324300326, Норвегия, Трондхайм“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Кристиян Живков Георгиев, ЕГН …“, вместо „Кристиян Жеков Георгиев, ЕГН …“.

 

70. В т. 333. „Секционна избирателна комисия № 324600333, Португалия, Фаро “ :

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Даниела Венцисасова Бонева, ЕГН …“, вместо „Даниела Венциславова Бонева, ЕГН …“.

 

71. В т. 336. „Секционна избирателна комисия № 324800336, Република Северна Македония, Скопие (Посолство)“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Атанас Величков Тиханов, ЕГН …“, вместо „Атанас Тиханов Величков, ЕГН …“.

 

72. В т. 338. „Секционна избирателна комисия № 324800338, Република Северна Македония, Охрид“:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Албена Йорданова Ангелова, ЕГН …“, вместо „Албена Йорданова Ангелона, ЕГН …“.

 

73. В т. 338. „Секционна избирателна комисия № 324800338, Република Северна Македония, Охрид“:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Люпчо Куртелов, ЕГН …“, вместо „Любчо Куртелов, ЕГН …“.

 

74. В т. 339. „Секционна избирателна комисия № 324800339, Република Северна Македония, Щип“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Петар Досев, ЕГН …“, вместо „Петър Досев, ЕГН …“.

 

75. В т. 341. „Секционна избирателна комисия № 324900341, Република Южна Африка, Мидранд“:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Ваня Михова Христова, ЕГН …“, вместо „Ваня Михайлова Христова, ЕГН …“.

 

76. В т. 349. „Секционна избирателна комисия № 325300349, САЩ, Бостън, Масачузетс“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Калинка Тодорова Карлоу, ЕГН …“, вместо „Калина Тодорова Карлоу, ЕГН …“.

77. В т. 351. „Секционна избирателна комисия № 325300351, САЩ, Вашингтон (Посолство)“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Йълдъз Решат Талят, ЕГН …“, вместо „Йълдъз Решат Телят, ЕГН …“.

 

78. В т. 351. „Секционна избирателна комисия № 325300351, САЩ, Вашингтон (Посолство)“:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Йълдъз Решат Талят, ЕГН …“, вместо „Йълдъз Решат Телят, ЕГН …“.

 

79. В т. 353. Секционна избирателна комисия № 325300353, САЩ, Денвър, Колорадо:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Марияна Николова Михайлова, ЕГН …“, вместо Мариаяна Николова Михайлова, ЕГН …“.

 

80. В т. 355. Секционна избирателна комисия № 325300355, САЩ, Арлингтън Хайтс, Илинойс.

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Петя Величкова Стоянова-Пухалева, ЕГН …“, вместо Петя Величкова Пухалева, ЕГН …“.

 

81. В т. 356. Секционна избирателна комисия № 325300356, САЩ, Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Светлин Севдалинов Бърчинков, ЕГН …“, вместо Светлин Севдалинов Бърчинов, ЕГН …“.

 

82. В т. 361. Секционна избирателна комисия № 325300361, САЩ, Лас Вегас, Невада:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Невена Георгиева Димитрова, ЕГН …“, вместо Милена Дечева Тодорова, ЕГН …“.

 

83. В т. 364. Секционна избирателна комисия № 325300364, САЩ, Ню Брънсуик, Ню Джърси:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Мила Стоянова Мартинова, ЕГН …“, вместо Мила Стоянова Етрополски, ЕГН …“.

 

84. В т. 365. Секционна избирателна комисия № 325300365, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство):

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Милена Стоянова Дакова-Мишева, ЕГН …“, вместо Милена Стоянова Мишев, ЕГН ….

 

85. В т. 371. Секционна избирателна комисия № 325300371, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Флорида:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Мая Дечева Дякова-Карбелай, ЕГН …“, вместо Мая Дечева Дякова, ЕГН …“.

 

86. В т. 386. Секционна избирателна комисия № 325700386, Сърбия, Белград (Посолство):

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Владан Тодосийев, ЕГН …“, вместо Владан Тодосиев, ЕГН …“.

 

87. В т. 388. Секционна избирателна комисия № 325700388, Сърбия, Цариброд:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Милисав Николов, ЕГН …“, вместо Милислав Николов, ЕГН …“.

 

88. В т. 391. Секционна избирателна комисия № 325900391, Турция, Анкара (Посолство):

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Стоян Димитров Давичанов, ЕГН …“, вместо Стоян Димитров Давичонов, ЕГН …“.

 

89. В т. 393. Секционна избирателна комисия № 325900393, Турция, Одрин (Генерално консулство):

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Фидан Ружинов Бекяров, ЕГН …“, вместо Фидан Ружанов Бекяров, ЕГН …“.

 

90. В т. 397. Секционна избирателна комисия № 325900397, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Тюркян Шукри Шабан, ЕГН …“, вместо Тюркан Шукри Шабан, ЕГН …“.

 

91. В т. 397. Секционна избирателна комисия № 325900397, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже:

 

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Фахрие Хайри Джепхеджи, ЕГН …“, вместо Фахрие Хайри Джелхеджи, ЕГН …“.

 

92. В т. 397. Секционна избирателна комисия № 325900397, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже:     

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Йорданка Христова Айкова, ЕГН …“, вместо Йорданка Христова Иванова, ЕГН …“.

 

93. В т. 399. Секционна избирателна комисия № 325900399, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Юлиян Емилов Станоев, ЕГН …“, вместо Юлиан Емилов Станоев, ЕГН …“.

94. В т. 399. Секционна избирателна комисия № 325900399, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Християн Първанов Велков, ЕГН …“, вместо Християн Първанов Великов, ЕГН …“.

 

95. В т. 400. Секционна избирателна комисия № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Сами Али Аптула, ЕГН …“, вместо Сами Али Аптуллах, ЕГН …“.

 

96. В т. 402. Секционна избирателна комисия № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Велина Маринова Събева, ЕГН …“, вместо Велина Димова Събева, ЕГН …“.

 

97. В т. 405. Секционна избирателна комисия № 325900405, Турция, Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли):

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Цанислав Николаев Николов, ЕГН …“, вместо Цанислав Николаев Никол, ЕГН …“.

 

98. В т. 407. Секционна избирателна комисия № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Ехсин Сейфи Мехмед, ЕГН …“, вместо Ерсин Сейфи Мехмед, ЕГН …“.

 

99. В т. 408. Секционна избирателна комисия № 325900408, Турция, Област Коджаели, гр. Измит:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Шерифе Мехмед Велева, ЕГН …“, вместо Шерефе Мехмед Велева, ЕГН …“.

 

100. В т. 410. Секционна избирателна комисия № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ):

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Ердуван Енвер Сюлейман, ЕГН …“, вместо Сюлейман Ердуван Енвер, ЕГН …“.

 

101. В т. 411. Секционна избирателна комисия № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази, (Йенибаалар):

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Ваня Милкова Христова, ЕГН …“, вместо Ваня Микова Христова, ЕГН …“.

 

102. В т. 411. Секционна избирателна комисия № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази, (Йенибаалар):

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Емил Николаев Симидчиев, ЕГН …“, вместо Емил Николаев Симитчиев, ЕГН …“.

 

103. В т. 411. Секционна избирателна комисия № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази, (Йенибаалар):

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Китка Начова Тодорова, ЕГН …“, вместо Китка Тодорова Начова, ЕГН …“.

 

104. В т. 412. Секционна избирателна комисия № 325900412, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Гьорюкле):

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Виктор Викторов Емилов, ЕГН …“, вместо Емил Викторов Емилов, ЕГН …“.

 

105. В т. 413. Секционна избирателна комисия № 325900413, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Караман):

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Недим Местан Халибрям, ЕГН …“, вместо Халибрям Недим Местан, ЕГН …“:

 

106. В т. 414. Секционна избирателна комисия № 325900414, Турция, Бурса, район Йълдъръм:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Мартин Николов Емилов, ЕГН …“, вместо Мартин Емилов Николов, ЕГН …“

 

107. В т. 415. Секционна избирателна комисия № 325900415, Турция, Бурса, район Кестел:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Михаил Борисов Огнянов, ЕГН …“, вместо Михаил Огнянов Борисов   , ЕГН …“.

 

108. В т. 415. Секционна избирателна комисия № 325900415, Турция, Бурса, район Кестел:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Гюнер Реджеб Ферхад, ЕГН …“, вместо Гюнер Реджеб Ферхат, ЕГН …“.

 

109. В т. 416. Секционна избирателна комисия № 325900416, Турция, Бурса, район Инегьол:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Милан Мартинов Захариев, ЕГН …“, вместо Милан Захариев Мартинов, ЕГН …“.

 

110. В т. 416. Секционна избирателна комисия № 325900416, Турция, Бурса, район Инегьол:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Тунджай Неждет Мюмюн, ЕГН …“, вместо Тунджай Неждет Мюмюн, ЕГН …“.

 

111. В т. 416. Секционна избирателна комисия № 325900416, Турция, Бурса, район Инегьол:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Шукран Юсеин Салим, ЕГН …“, вместо Шукран Юсеин Салин, ЕГН …“.

 

112. В т. 420. Секционна избирателна комисия № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Ангел Михаилов Огнянов, ЕГН …“, вместо Ангел Михайлов Огнянов, ЕГН …“.

 

113.  В т. 423. Секционна избирателна комисия № 325900423, Турция, Текирдаг:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Сейхан Сафер Джан, ЕГН …“, вместо Джан Сейхан Сафер, ЕГН …“.

 

114. В т. 423. Секционна избирателна комисия № 325900423, Турция, Текирдаг:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Адриан Викторов Александров, ЕГН …“, вместо Андриан Викторов Александров, ЕГН …“.

 

115.  В т. 424. Секционна избирателна комисия № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-СЕКРЕТАР“ Ергин Юхан Юмер, ЕГН …“, вместо Юмер Ергин Юхан, ЕГН …“.

 

116.  В т. 425. Секционна избирателна комисия № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Орхан Касим Юмер, ЕГН …“, вместо Юмер Орхан Касим, ЕГН …“.

 

117.  В т. 425. Секционна избирателна комисия № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Марияна Томова Михайлова, ЕГН …“, вместо Марияна Томова Милева, ЕГН …“.

 

118.  В т. 433. Секционна избирателна комисия № 326300433, Франция, Бордо:  

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Галя Димчева Дюбул Асенова, ЕГН …“, вместо Галя Димчева Дюбул-Асенова, ЕГН …“.

 

119. В т. 437. Секционна избирателна комисия № 326300437, Франция, Монпелие:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Павела Данаилова Данаилова, ЕГН …“, вместо Павела Данаилов Данаилов, ЕГН …“:

 

120.  В т. 439. Секционна избирателна комисия № 326300439, Франция, Ница:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Петя Неделчева Петкова, ЕГН …“, вместо Петя Неделчева Петров, ЕГН …“.

 

121.  В т. 440. Секционна избирателна комисия № 326300440, Франция, Рен:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Катя Атанасова Пере, ЕГН …“, вместо Катя Атанасова - Пере, ЕГН …“

 

122.  В т. 444. Секционна избирателна комисия № 326300444, Франция, Сен-Назер:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Надежда Серафимова Йорданова-Дамянова, ЕГН …“, вместо Надежда Сарафимова Йорданова - Дамянова, ЕГН …“.

 

123.  В т. 446. Секционна избирателна комисия № 326300446, Франция, Тулуза:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Дафинка Начева Петкова, ЕГН …“, вместо Дафинка Петрова Начева, ЕГН …“.

 

124.  В т. 447. Секционна избирателна комисия № 326300447, Франция, Туар:            

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Виргиния Кирилова Пепелянкова, ЕГН …“, вместо Вергиния Кирилова Пепелянкова, ЕГН …“.

 

125.  В т. 450. Секционна избирателна комисия № 326300450, Франция, Моасак:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Петър Митков Христямов, ЕГН …“, вместо Петър Митков Християмов, ЕГН …“.

 

126.  В т. 455. Секционна избирателна комисия № 326700455, Швейцария, Берн (Посолство):

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Диана Красимирова Гигова Брун, ЕГН …“, вместо Диана Красимирова Гигова-Брун, ЕГН …“

 

127.  В т. 460. Секционна избирателна комисия № 326700460, Швейцария, Санкт Гален:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Зорита Красимирова Бишоф, ЕГН …“, вместо Зорита Бишоф, ЕГН …“.

 

128.  В т. 461. Секционна избирателна комисия № 326700461, Швейцария, Цюрих:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Стефан Великов Ангелов, ЕГН …“, вместо Стефан Ангелов Великов, ЕГН …“

 

129.  В т. 341. Секционна избирателна комисия № 320100006, Австралия, Сидни:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Ваня Михова Христова, ЕГН …“, вместо Ваня Михайлова Христова, ЕГН …“.

 

130.  В т. 073. Секционна избирателна комисия № 321200073, Великобритания, Нюкасъл. 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Мариана Иванова Димитрова, ЕГН …“, вместо Марияна Иванова Димитрова           , ЕГН …“.

 

131.  В т. 463. Секционна избирателна комисия № 326800463, Швеция, Малмьо:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Таирюмер Фарис Мюмюн, ЕГН …“, вместо Тахирюмер Фарис Мюмюн, ЕГН …“.

 

132.  В т. 463. Секционна избирателна комисия № 321200074, Великобритания, Оксфорд:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Валентина Методиева Александрова-Кирова, ЕГН …“, вместо Валенитна Методиева Александрова-Кирова, ЕГН …“.

 

133. В т. 152. Секционна избирателна комисия № 321500152, Гърция Атина - културен център Серафио:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Христо Николов Аргиров, ЕГН …“, вместо Христо Николов Аргиров, ЕГН …“.

 

134. В т. 280. Секционна избирателна комисия № 322800280, Кипър, Лимасол:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Теодоси Косев Теодосиев, ЕГН …“, вместо Теодоси Косев Теодосиев, ЕГН …“.

 

135. В т. 387. Секционна избирателна комисия № 325700387, Сърбия, Босилеград:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Милкица Андонова, ЕГН …“, вместо Милкица Андонова, ЕГН …“.

 

136. В т. 410. Секционна избирателна комисия № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Тезджан Хасанова Ахмедова, ЕГН …“, вместо Тезджан Хасанова Ахмедова, ЕГН …“.

 

137. В т. 433. Секционна избирателна комисия № 326300433, Франция, Бордо:  

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Филип Радев Горцев, ЕГН …“, вместо Филип Радев Горцев, ЕГН …“.

 

126. В т. 005. Секционна избирателна комисия № 320100005, Австралия, Аделаида: 

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Румяна Пенева Тонева, ЕГН …“, вместо Румяна Пенева Тонева, ЕГН …“.

 

138. В т. 013. Секционна избирателна комисия № 320200013, Австрия, Виена – Дом Витгенщайн:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Калин Ангелов Тодоров, ЕГН …“, вместо „Калин Ангелов Тодоров, ЕГН …“.

 

139. В т. 014. Секционна избирателна комисия № 320200014, Австрия, Линц:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Михаил Благоев Златков, ЕГН …“, вместо „Михаил Благоев Златков, ЕГН …“.

 

140. В т. 016. Секционна избирателна комисия № 320200016, Австрия, Виена (Посолство):

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Ивайло Върбанов Ценов, ЕГН …“, вместо „Ивайло Върбанов Ценов, ЕГН …“.

 

141. В т. 027. Секционна избирателна комисия № 320600027, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство):

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Ружка Митева Николова, ЕГН …“, вместо „Ружка Митева Николова, ЕГН …“.

 

142. В т. 030. Секционна избирателна комисия № 320900030, Белгия, Антверпен:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Руска Николова Дончевска, ЕГН …“, вместо „Руска Николова Дончевска, ЕГН …“.

 

143. В т. 051. Секционна избирателна комисия № 321200051, Великобритания, Лондон – Ийлинг:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Йоанна Станева Йорданова, ЕГН …“, вместо „Йоанна Станева Йорданова, ЕГН …“.

 

144. В т. 057. Секционна избирателна комисия № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1):

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Йоана Боянова Чолтеева, ЕГН …“, вместо „Йоана Боянова Чолтеева, ЕГН …“.

 

145. В т. 074. Секционна избирателна комисия № 321200074, Великобритания, Оксфорд:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Валенитна Методиева Александрова-Кирова, ЕГН …“, вместо „Валенитна Методиева Александрова-Кирова, ЕГН …“.

 

146. В т. 093. Секционна избирателна комисия № 321300093, ФР Германия, Лайпциг:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Михаил Божидаров Иванов,ЕГН …“, вместо „Михаил Божидаров Иванов, ЕГН …“.

 

147. В т. 098. Секционна избирателна комисия № 321300098, ФР Германия, Ноймюнстер: 

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Александър Асенов Табаков,ЕГН …“, вместо „Александър Асенов Табаков, ЕГН …“.

 

148. В т. 146. Секционна избирателна комисия № 321300146, ФР Германия, Саарбрюкен.

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Виктория Илиева Вутева          ,ЕГН …“, вместо „Виктория Илиева Вутева, ЕГН …“.

 

149. В т. 163. Секционна избирателна комисия № 321500163, Гърция, остров остров Крит, Ретимно:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Анна Сталинова Велева, ЕГН …“, вместо „Анна Сталинова Велева, ЕГН …“.

 

150. В т. 168. Секционна избирателна комисия № 321500168, Гърция, Триполи:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Асен Колев Димитров, ЕГН …“, вместо „Асен Колев Димитров, ЕГН …“.

 

151. В т. 176. Секционна избирателна комисия № 321600176, Дания, Роскилде:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Мартин Димитров Генчев, ЕГН …“, вместо „Мартин Димитров Генчев, ЕГН …“.

 

152. В т. 185. Секционна избирателна комисия № 322200185, Исландия, Рейкявик:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Веска Иванова Добрева-Джонсон, ЕГН …“, вместо „Веска Иванова Добрева-Джонсон, ЕГН …“.

 

153. В т. 195. Секционна избирателна комисия № 322300195, Испания, Бургос:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Диляна Михайлова Бодурова, ЕГН …“, вместо „Диляна Михайлова Бодурова, ЕГН …“.

 

154. В т. 195. Секционна избирателна комисия № 322300195, Испания, Бургос:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Тодорка Димитрова Тодорова, ЕГН …“, вместо „Тодорка Димитрова Тодорова, ЕГН …“.

 

155. В т. 210. Секционна избирателна комисия № 322300210, Испания, Малага:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Мирослав Петров Чолаков, ЕГН …“, вместо „Мирослав Петров Чолаков, ЕГН …“.

 

156. В т. 232. Секционна избирателна комисия № 322300232, Испания, Пуерто де Сагунто:

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Яница Петкова Петкова, ЕГН …“, вместо „Яница Петкова Петкова, ЕГН …“.

 

157. В т. 236. Секционна избирателна комисия № 322300236, Испания, Енгера: 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Веселина Тодорова Добрева, ЕГН …“, вместо „Веселина Тодорова Добрева, ЕГН …“.

 

158. В т. 266. Секционна избирателна комисия № 322600266, Канада, Ванкувър:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Mарина Велева Дончева, ЕГН …“, вместо „Mарина Велева Дончева, ЕГН …“.

 

159. В т. 266. Секционна избирателна комисия № 322600266, Канада, Ванкувър:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Ваня Христова Захариева-Алексиева, ЕГН …“, вместо „Ваня Христова Захариева-Алексиева, ЕГН …“.

 

160. В т. 282. Секционна избирателна комисия № 322800282, Кипър, Паралимни: 

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Мария Христова Мавруди, ЕГН …“, вместо „Мария Христова Мавруди, ЕГН …“.

 

161. В т. 373. Секционна избирателна комисия № 325300373, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон:

На ред „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Бойка Костова Кръстева, ЕГН …“, вместо „Бойка Костова Кръстева, ЕГН …“.

 

162. В т. 440. Секционна избирателна комисия № 326300440, Франция, Рен:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Спаска Станчева Лазарова      , ЕГН …“, вместо „Спаска Станчева Лазарова, ЕГН …“.

 

163. В т. 059. Секционна избирателна комисия № 321200059, Великобритания, Лондон (Посолство 3):

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Гергана Денева Генчева, ЕГН …“, вместо „Гергана Денева Генчева, ЕГН …“.

 

164. В т. 168. Секционна избирателна комисия № 321500168, Гърция, Триполи: 

На ред „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ Захаринка Славчева Николова, ЕГН …“, вместо „Захаринка Славчева Николова, ЕГН …“.

 

165. В т. 242. Секционна избирателна комисия № 322400242, Италия, Милано (Българско училище 2): 

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ Евгени Стоилов Стоилов, ЕГН …“, вместо „Евгени Стоилов Стоилов, ЕГН …“.

 

Текстът „НАЗНАЧАВА Андрей Иванов Ганов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство).“

Да се чете „НАЗНАЧАВА Андрей Иванов Ганов, ЕГН …, като член на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство).“

 

Текстът „ОСВОБОЖДАВА Димитър Колев Димитров, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство).“

Да се чете: „ОСВОБОЖДАВА Димитър Колев Димитров, ЕГН …, като № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

2277-НС/

2325-НС/

2332-НС/

2402-НС/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения