Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2410-НС
София, 4 април 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2355-НС от 30 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2368-НС от 31 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2389-НС от 2 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2404-НС от 3 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С решение № 2408-НС от 4 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смени на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ралица Йосифова Андонова, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300126, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Румяна Веселинова Шуберт, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300126, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Зейнеб Мустафа Хаджи, ЕГН …, като член на СИК № 325900412, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Тефик Шабан Чакър, с ЕГН …, като член на СИК № 325900412, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле).

 

ОСВОБОЖДАВА Божидарка Николова Петкова, ЕГН …, като член на СИК № 322800283, Кипър, Пафос и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Айшен Юсуф Османова, с ЕГН …, като член на СИК № 322800283, Кипър, Пафос.

 

ОСВОБОЖДАВА Валери Иванов Ангелов, ЕГН …, като член на СИК № 322300190, Испания, Арресифе (Лансароте), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Мартин Григоров Ангелов, с ЕГН …, като член на СИК № 322300190, Испания, Арресифе (Лансароте).

 

ОСВОБОЖДАВА Юлиян Дамянов Чолаков, ЕГН …, като член на СИК № 321300143, ФР Германия, Кьолн, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Венелин Станчев Арнаудов, с ЕГН …, като член на СИК № 321300143, ФР Германия, Кьолн.

 

ОСВОБОЖДАВА Румен Димитров Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 320200017, Австрия, Клагенфурт, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Станислав Атанасов Стойков, с ЕГН …, като член на СИК № 320200017, Австрия, Клагенфурт.

ОСВОБОЖДАВА Иван Рачев Иванов, ЕГН …, като член на СИК    № 321300086, ФР Германия, Бремен 1, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Даниела Ангелова Радулова, с ЕГН …, като член на СИК 321300086, ФР Германия, Бремен 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Деница Иванова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 322800283, Кипър, Пафос, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Айшен Юсуф Османова, с ЕГН …, като член на СИК № 322800283, Кипър, Пафос.

 

ОСВОБОЖДАВА Анатоли Киров Върбанов, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон – Баркинг 1, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ива Христова Августинова, с ЕГН …, като секретар на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон – Баркинг 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Петрова Миланова, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321200062, Великобритания, Лондон – Баркинг 2, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Кремена Йорданова Димитрова, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № № 321200062, Великобритания, Лондон – Баркинг 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Кинка Атанасова Палазова, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон - Уолтъмстоу, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Бисерка Христова Димитрова, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон - Уолтъмстоу.

 

ОСВОБОЖДАВА Оля Василева Милева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон - Уолтъмстоу, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Велислава Илиева Атанасова, с ЕГН …, като секретар на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон - Уолтъмстоу.

 

ОСВОБОЖДАВА Людмила Христова Стоичкова, ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон - Сътън, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Васил Ботев Манчев, с ЕГН …, като член на СИК № 321200064, Великобритания, Лондон - Сътън.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2277-НС/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения