Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2404-НС
София, 4 април 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и поправка на технически грешки в Решение № 2402-НС от 03.04.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2355-НС от 30 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2368-НС от 31 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2389-НС от 2 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2402-НС от 3 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2402-НС от 03.04.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смени на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Емилова Исакова, ЕГН …, като член на СИК № 321200072, Великобритания, Нотингам, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Николай Ясенов Ангелов, с ЕГН …, като член на СИК № 321200072, Великобритания, Нотингам.

 

ОСВОБОЖДАВА Емилия Петрова Беляшка-Христова, ЕГН …, като секретар на СИК № 322600270, Канада, Монреал, Грийнфилд парк и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Диляна Великова Майсторова, с ЕГН …, като секретар на СИК № 322600270, Канада, Монреал, Грийнфилд парк.

 

ОСВОБОЖДАВА Йордан Цветанов Иванов, ЕГН …, като секретар на СИК № 323600294, Малта, Буджиба и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Петър Асенов Младенов, с ЕГН …, като секретар на СИК № 323600294, Малта, Буджиба.

 

ОСВОБОЖДАВА Антон Симеонов Милев, ЕГН …, като член на СИК № 325900406, Турция, Истанбул, кв. Газиосмапаша, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Нуртен Мюмюн Халил, с ЕГН …, като член  на СИК № 325900406, Турция, Истанбул, кв. Газиосмапаша.

 

ОСВОБОЖДАВА Зоя Дончева Алексиева, ЕГН …, като председател на СИК № 322400242, Милано (Българско училище 2), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Александър Петров Мавродиев, с ЕГН …, като председател на СИК № 322400242, Милано (Българско училище 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Милка Иванова Христова, ЕГН …, като член на СИК № 321500149, Гърция, Атина (Посолство 1), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Светослав Ценов Павловски, с ЕГН …, като член на СИК № 321500149, Гърция, Атина (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Правдомиров Папашчиков, ЕГН …, като член на СИК № 326300442, Франция, Париж (Посолство 2), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Александър Делянов Кисьов, с ЕГН …, като член на СИК № 326300442, Франция, Париж (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Веселин Кирилов Стефанов, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Мария Валентинова Крумова, с ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Веселка Здравков Димитрова, ЕГН …, като председател на СИК № 322300207, Испания, Мадрид (Посолство 2), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Иванка Петрова Иванова, с ЕГН …, като председател на СИК № 322300207, Испания, Мадрид (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Емилов Михайлов, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 320900037, Белгия, Гент, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ангел Стефанов Еков, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 320900037, Белгия, Гент.

 

ОСВОБОЖДАВА Павел Златев Бакалов, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Йорданка Тодорова Стоянова, с ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Симеон Димитров Андреев, ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Янка Минчева Кирчева, с ЕГН …, като член на СИК № 321200061, Великобритания, Лондон - Баркинг 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Боян Иванов Гришев, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Бреде, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц.

ІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2402-НС от 03.04.2021г., както следва:

1. Текстът:

„НАЗНАЧАВА Надежда Кирилова Колева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.“

Да се чете:

„НАЗНАЧАВА Надежда Николова Колева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300352, САЩ, Далас, Тексас.“

2. Текстът:

„НАЗНАЧАВА Диляна Боческа, ЕГН …, като член на СИК № 324800337, Република Северна Македония, Струмица.“

Да се чете:

„НАЗНАЧАВА Биляна Боческа, ЕГН …, като член на СИК № 324800337, Република Северна Македония, Струмица.“

3. Текстът:

„НАЗНАЧАВА Мила Димитрова Танева, с ЕГН …, като секретар на СИК № 320900039, Белгия, Льовен.“

Да се чете:

„НАЗНАЧАВА Мила Димитрова Станева, с ЕГН …, като секретар на СИК № 320900039, Белгия, Льовен.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2277-НС/

2402-НС/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения