Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2408-НС
София, 4 април 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2355-НС от 30 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2368-НС от 31 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2389-НС от 2 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2404-НС от 3 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смени на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Десислава Петрова Миланова, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321200062, Великобритания, Лондон – Баркинг 2, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Кремена Йорданова Димитрова, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321200062, Великобритания, Лондон – Баркинг 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Екатерина Асенова Холбах, ЕГН …, като член на СИК № 321300081, ФР Германия, Берлин (Посолство), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Райчо Иванов Ангелов, с ЕГН …, като член на СИК № 321300081, ФР Германия, Берлин (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Георгиев Апостолов, ЕГН …, като член на СИК № 326300441, Франция, Париж (Посолство 1), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ава Ифраим Коси, с ЕГН …, като член на СИК № 326300441, Франция, Париж (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Светлин Руменов Александров, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 324100307, Нидерландия, Ротердам, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Цветелина Ивайлова Стаменова, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 324100307, Нидерландия, Ротердам.

 

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Антонов Ясенов, ЕГН …, като член на СИК № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаалар), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Мерин Юнузова Юсейнова, с ЕГН …, като член на СИК № 325900411, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаалар).

 

ОСВОБОЖДАВА Юлиян Дамянов Чолаков, ЕГН …, като член на СИК № 321300143, ФР Германия, Кьолн 2, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Венелин Станчев Арнаудов, с ЕГН …, като член на СИК № 321300143, ФР Германия, Кьолн 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Орхан Кадиров Мустафов, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300138, ФР Германия, Дуисбург, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Стоян Валентинов Николов, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300138, ФР Германия, Дуисбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Мария Краева Тал, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300139, ФР Германия, Дюселдорф, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Август Димитров Хаджипетров, с ЕГН …, като секретар на СИК № 321300139, ФР Германия, Дюселдорф.

 

ОСВОБОЖДАВА Кремена Костова Радинова, ЕГН …, като член на СИК № 321300125, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Детелина Георгиева Гайтанджиева, с ЕГН …, като член на СИК № 321300125, ФР Германия, Дюселдорф.

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Фердинандов Петров, ЕГН …, като член на СИК № 322300212, Испания, Палма де Майорка 1, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Красимира Димитрова Кирилова, с ЕГН …, като член на СИК № 322300212, Испания, Палма де Майорка 1.

 

ОСВОБОЖДАВА Румен Людмилов Цветков, ЕГН …, като член на СИК № 321200070, Великобритания, Манчестър, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Йордан Тодоров Тодоров, с ЕГН …, като член на СИК № 321200070, Великобритания, Манчестър.

 

ОСВОБОЖДАВА Велислав Иванов Ковачев, ЕГН …, като член на СИК № 320900034, Белгия, Брюксел (Посолство 2), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Елена Атанасова Стоева, с ЕГН …, като член на СИК № 320900034, Белгия, Брюксел (Посолство 2).

ОСВОБОЖДАВА Теодор Едуардов Асенов, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 320900034, Белгия, Брюксел (Посолство 2), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ивана Атанасова Методиева, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 3320900034, Белгия, Брюксел (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Сашко Руменов Михайлов, ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300103, ФР Германия, Мюнстер, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Мира Ивайлова Димова, с ЕГН …, като зам.-председател на СИК № 321300103, ФР Германия, Мюнстер.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Георгиев Маджаров, ЕГН …, като член на СИК № 322600272, Канада, Торонто (Генерално консулство), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ивайло Кирилов Недялков, с ЕГН …, като член на СИК № 322600272, Канада, Торонто (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Драголюб Иванчов, ЕГН …, като член на СИК № 325700387, Сърбия, Босилеград, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Новица Божилов, с ЕГН …, като член на СИК № 325700387, Сърбия, Босилеград.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Димитров Давичонов, ЕГН …, като член на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Георги Георгиев Панайотов, с ЕГН …, като член на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство).

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2277-НС/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения