Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1400-МИ
София, 15 януари 2015 г.

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на новите избори за общински съветници и кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на новите избори за общински съветници и кмет на община Сърница на 15 март 2015 г. се прилагат следните решения на ЦИК:

1. Относно изборните книжа - Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г.

2. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г.

3. Относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г.

4. Относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение № 860-МИ от 5 септември 2014 г.

5. Относно реда за проверка на списъците на избиратели, подкрепящи участието на независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, при произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение № 597-МИ от 12 юни 2014 г.;

6. Относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение № 288-МИ от 4 май 2014 г.

7. Относно условията и реда за участие на наблюдатели в новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение № 289-МИ от 4 май 2014 г.

8. Относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции и инициативни комитети в новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение 290-МИ от 4 май 2014 г.

9. Относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение № 563-МИ от 29 май 2014 г., Решение № 573-МИ от 30 май 2014 г. (за поправка на техническа грешка в Решение № 563-МИ) и Решение № 1008-МИ от 20 септември 2014 г. (за изменение на Решение № 563-МИ).

10. Относно единна номерация на избирателните секции в Република България за произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община - Решение № 256-МИ от 29 май 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

256-МИ/

288-МИ/

289-МИ/

290-МИ/

563-МИ/

573-МИ/

597-МИ/

612-МИ/

618/

633-МИ/

634/

643-МИ/

644-МИ/

860-МИ/

1008-МИ/

1124/

1392/

1436-МИ/

1455-МИ/

Календар

Решения