Заседания

Решения

2902-МИ /

ОТНОСНО: определяне на реда и условията за провеждане на заседания и дежурства на общинските избирателни комисии и определяне размера на възнагражденията на членовете на ОИК с мандат 2023-2027 г.

2901-МИ /

ОТНОСНО: действия на ОИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран, както и при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет

2900-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Петя Константинова Кочкова-Бенчева, срещу решение № 210/13.11.2023 г. на ОИК – Ботевград

2899-МИ /

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 203-МИ от 03.11.2023 г. на ОИК – Разград

2898-МИ /

ОТНОСНО: удължаване срока за временна замяна на зам.-председател на ОИК – Добрич, област Добрич

2897-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград

2896-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черноок, община Провадия, област Варна

2895-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна

2894-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черна гора, община Перник, област Перник

2893-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора

2892-МИ /

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Могилино, община Две могили, област Русе

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения