Съобщение

От 18 януари 2021 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема документи за допускане и регистрация на партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 28 февруари 2021 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки работен ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, вход от бул. „Дондуков“.

Крайният срок за подаване на заявления за допускане и регистрация в ЦИК на партиите и коалициите в частичните избори е до 17,00 ч. на 23 януари 2021 г. и регистрацията се извършва по реда на Решение № 1841-МИ от 16.07.2020 г.

Предвид епидемичната обстановка в страната препоръчваме предварително да се обадите на тел. 02/939 37 19 (деловодство).

Съобщение

Във връзка с постъпващи въпроси и предложения относно гарантиране на живота и здравето на участниците в изборите в условията на КОВИД-19 Централната избирателна комисия уведомява, че стриктно ще се съобрази с предписанията на компетентните здравни органи предвид конкретната обстановка към датата на произвеждане на изборите.

Съобщение

Централната избирателна комисия се срещна с представители на ОССЕ

 

Днес Централната избирателна комисия проведе работна среща с представители на проучвателната мисия на Бюрото за демократични институции и права на човека ( БДИПЧ) на ОССЕ. Важните теми, по които дискутираха гостите г-жа Каера Касталдо и г-жа Ксения Дашутсина с членовете на избирателната комисия бяха свързани с подготовката на изборите в условия на пандемия, организиране на машинното електронно гласуване и гарантиране правото на всички български граждани да могат да упражнят своят глас.

Централната избирателна комисия подчерта важността на мисията да организира и произведе демократични, честни и свободни избори и посочи като условие за успех участието на всички органи и институции в пълен синхрон и координация.

Съобщение

   Централната избирателна комисия Ви информира, че подадените заявления за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“ са декриптирани в публичната преписка на поръчката и имената на кандидатите са следните:

ЛЕКС.БГ ЕАД

СИЕЛА НОРМА АД

ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД

КОНТРАКС АД

Физическо лице - Mihail Dimitrov Vishanin

ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД

Физическо лице - Ivan Velichkov Ivanov

"Български машини за гласуване" ДЗЗД

Повече информация може да намерите в секция „предварителен подбор“,“участници“ на следния линк:

https://app.eop.bg/today/93030

Съобщение

Централната избирателна комисия Ви информира, че срокът за подаване на заявления по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“ се удължава до 23:59 ч. на 07.12.2020 г. поради извършена корекция в документацията за възлагане на обществената поръчка.

На основание чл. 100, ал. 1 от Закона за обществените поръчки е публикувано Решение на възложителя за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация.

Комисията за извършване на подбор на кандидатите/участниците, провеждане на преговори с участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите ще заседава на 08.12.2020 г. в 13:00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения