Във връзка с предстоящите частични местни избори на 10 март 2024 г. важи ли приложението за гласуване по настоящ адрес от редовните избори 2023 г.? Заявлението пред съответния орган лично ли се подава?

За подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес на предстоящите нови и частични избори се използва Приложение № 13-МИ-НЧ от изборните книжа.

Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя.
Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения