МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

Важни крайни срокове

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания относно регистрацията на кандидатите за общински съветници и за кметове в ОИК Централната избирателна комисия уведомява, че при подаване на документите за регистрация не се изискват копия от лични карти, представяне на свидетелства за съдимост, както и лично явяване на кандидатите.

Обява

за набиране на оферти за изпълнение на услуга за осъществяване на разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. през Фейсбук страницата на ЦИК

Съгласно приетата концепция за разяснителна кампания при произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия предстои да сключи договор за социален маркетинг. Заинтересованите лица могат да отправят своите предложения до вторник – 24.09.2019 г., 17:30 на електронната поща на ЦИК: [email protected] или по пощата на адрес: София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1, за ЦИК.

Обхват на услугата:

Създаване на работещо съчетание на различни форми и средства на онлайн комуникацията в социалните мрежи, което да обхване мащабно темите на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,  в това число:

 • Управление на съдържанието на Фейсбук страницата на ЦИК;
 • Модерация на диалога на Фейсбук страницата - обработване на постъпилите въпроси и предоставяне на отговори, съгласувани с Възложителя;
 • Таргетиране на потребители и реклама във Фейсбук, Инстаграм и Месинджър чрез всички форми на реклама, предлагани от социалната мрежа, по предложение на Изпълнителя като:
 • спонсорирани постове от ФБ страницата на ЦИК с цел увеличаване на покритието на посланията;
 • имиджова реклама, съгласно рекламните формати на ФБ;
 • популяризиране (реклама) в Инстаграм и Месинджър, таргетиране към потребители/избиратели в предстоящите избори на 27 октомври 2019 г.

Целеви групи:

 • Български избиратели от страната;
 • Мъже и жени, възраст 18+, национално покритие.

Специфични целеви групи:

 • Избиратели с увреждания;
 • Ученици и студенти;
 • Лица упражняващи за първи път правото си на глас;
 • Медии.

Изисквания и задължителни елементи към разработвани материали:

Всички материали разпространявани до медиите и през Фейсбук страницата на Възложителя, трябва да представят необходимата информация коректно, изчерпателно, достъпно и еднозначно разбираем за широката аудитория начин. Посланията и информацията трябва да са: обективни, да не съдържат политически аргументи и да не промотират интереси на политически субекти и/или отделни кандидати. Създадените визуални и контекстуални елементи на разяснителната кампания не бива да пораждат асоциации и да заимстват елементи от визуалната и контекстуална идентичност на регистрираните политически партии в страната.

Минимални количествени показатели за изпълнение на услугата:

 • Дизайн на постове;
 • Публикувани до 4 поста във ФБ страницата на ЦИК след одобрение от ЦИК;
 • Да има на разположение 20 часова модерация на диалога във ФБ страницата.

За рекламната кампания

 • Минимум 15 000 ангажирани действия във ФБ страницата на ЦИК;
 • Минимум 1 500 000 покритие (reach) за кампанията;
 • Минимум 2 500 000 импресии;
 • Минимум 50 000 клика/виждания на съдържание от ФБ страницата на ЦИК.

Период на изпълнение:  27.09.2019 г. ÷ 02.11.2019 г.

Прогнозна стойност на услугата: до 13 500 лева без ДДС

Съдържание на офертата: Кратко описание на  подхода за изпълнение на услугата и цена.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 25 септември 2019 г. (сряда) от 10.00 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера  на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

В 11.30 часа ще се проведе жребий на реда за представяне на кандидатите на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребиите ще се извърши публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите и коалициите, кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

Жребиите ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход, източно крило (откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия).

Вход с журналистически карти.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 1165-МИ / 20.09.2019

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

 • № 1164-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

 • № 1163-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

 • всички решения