Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

16:00

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 30 октомври 2021 г. могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Съобщение

ПОЗИЦИЯ

НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

По повод постъпили сигнали за основани на и с използване на езика на омразата изявления, публикации и внушения в медиите и социалните мрежи от кандидати, регистрирани за участие в изборите на 14 ноември 2021 г., Централната избирателна комисия,

като изразява категорична позиция за недопустимост на каквито и да е, под каквито и да е било форми на разпространяване на послания с антисемитска и ксенофобска насоченост, насаждащи етническа омраза, дискриминация и разделение в обществото в хода на предизборната кампания,

призовава за толерантна, законосъобразно провеждана предизборна кампания със зачитане правата, достойнството, доброто име на всички български граждани и участници в изборния процес, независимо от техния произход, пол, религия и убеждения.

Съобщение

Централната избирателна комисия припомня и уточнява, че срокът за подаване на заявление за гласуване извън страната в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. изтича на 19 октомври 2021 г., като срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 19 октомври 2021 г., 24.00 ч. българско време.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 15 октомври изтича крайният срок, в който електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си.

 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 790-ПВР/НС / 22.10.2021

    относно: необявяване на интернет страницата телевизия „Европа“ на информация за сключен договор с ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • № 789-ПВР/НС / 22.10.2021

    относно: жалба от КП „БСП за България“ срещу телевизия „Евроком“ и представляващия на ПП „Българска прогресивна линия“

  • № 788-ПВР/НС / 22.10.2021

    относно: сигнал за нарушение от доставчика на медийна услуга www.razgrad24-7.com на изискването на чл. 180 ИК за обявяване на интернет страницата си на информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети във връзка с предизборната кампания

  • всички решения