Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3361-МИ
София, 24 май 2024 г.

ОТНОСНО: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ЦИК-МИ-09-287/1 от 23 май 2024 г. и вх. № № ЦИК-МИ-09-287/3 от 24 май 2024 г., срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново. 

Жалбата е срещу решението на ОИК – Кочериново, за разпределяне местата в секционната избирателна комисия и нейното ръководство на територията на община Кочериново, във връзка с провеждане на частичните избори за кмет на кметство с. Пороминово.

Жалбоподателят твърди, че ОИК – Кочериново разпределя на партия „Движение за права и свободи“ 1 място в СИК извън ръководния състав.  Общинската избирателна комисия се позовава на Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, независимо че ЦИК се е произнесла н ново Решение № 3289-МИ от 13.05.2024 г. за назначаване на съставите на СИК за нови и частични избори. В решението са публикувани и Методическите указания за изчисляване тежестта на парламентарно представените партии за разпределението на съставите и техните ръководства, като партия „Движение за права и свободи“ е с по-голям коефициент.

При проведените консултации за състава и ръководството на СИК на 22 май 2024 г. партия „Движение за права и свободи“ е предложила 1 член в състава и съответно в ръководството на СИК.

Жалбоподателят иска ЦИК да отмени Решение № 010-ЧМИ от 21 май 2024 г. на ОИК – Кочериново, с указание да се преизчисли разпределението на състава и ръководството на СИК за изборите за кмет на кметство с. Пороминово.

Централната избирателна комисия след като изиска преписката от ОИК – Кочериново и се запозна с материалите по Решение № 010-ЧМИ от 21 май 2024 г. на Общинската избирателна комисия, установи, че липсват мотиви в решението, с които са определени местата в състава, включително и ръководството на секционната избирателна комисия в частичните избори за кмет на кметство с. Пороминово, община Кочериново, а то е прието въз основа на указанията за назначаване на СИК, приложение към Решение № 2378-МИ от 12 септември 2023 г. на ЦИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 От протокола за проведеното заседание на ОИК става ясно, че не са взети предвид указанията за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в нови и частични избори, приложение към Решение № 3289-МИ от 13 май 2024 г. на ЦИК. В изпратените от ОИК материали по преписката става ясно, че също така не е предоставен протоколът от проведените консултации при кмета на общината относно назначаването на СИК, за да се установи дали е постигнато съгласие относно състава и ръководството на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Кочериново с указания за произнасяне съобразно Указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в нови и частични избори, Приложение към Решение № 3289-МИ от 13 май 2024 г. на ЦИК.

Решението на ОИК – Кочериново, подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения