Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3482-НС
София, 14 юни 2024 г.

ОТНОСНО: обявяване на избраните народни представители в Петдесетото Народно събрание

КН/ЛТ

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

 1. от Драгомир Стефанов Петров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-265 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Деветнадесети изборен район – Русенски;
 2. от Силви Кирилов Петров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-263 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски;
 3. от Станислав Светозаров Балабанов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-261 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
 4. от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-259 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски;
 5. от Ивелин Първанов Първанов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-234 от 13.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
 6. от Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН …., с вх. № ЦИК-НС-09-231 от 13.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Трети изборен район – Варненски;
 7. от Петър Николаев Петров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-233 от 13.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
 8. от Цончо Томов Ганев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-232 от 13.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и трети изборен район – София;
 9. от Асен Васков Василев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-258 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
 10. от Богдан Валериев Богданов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-257 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски;
 11. от Кирил Петков Петков, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-251 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и трети изборен район – София;
 12. от Мартин Димитров Димитров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-268 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
 13. от Николай Денков Денков, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-256 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ във Втори изборен район – Бургаски;
 14. от Бойко Методиев Борисов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-249 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 15. от Георги Валентинов Георгиев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-247 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 16. от Делян Александров Добрев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-248 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
 17. от Тома Любомиров Биков, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-246 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и трети изборен район – София;
 18. от Борислав Гуцанов Гуцанов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-266 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Трети изборен район – Варненски;
 19. от Георги Страхилов Свиленски, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-264 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Петнадесети изборен район – Плевенски;
 20. от Драгомир Велков Стойнев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-255 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
 21. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-262 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Първи изборен район – Благоевградски;
 22. от Николай Георгиев Марков, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-250 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия ВЕЛИЧИЕ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 23. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-252 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „Движение за права и свободи – ДПС“ в Девети изборен район – Кърджалийски;
 24. от Джевдет Ибрям Чакъров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-254 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „Движение за права и свободи – ДПС“ в Двадесети изборен район – Силистренски;
 25. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-253 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „Движение за права и свободи – ДПС“ в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г., Решение № 3476-НС от 13 юни 2024 г., Решение № 3477-НС от 13 юни 2024 г. и Решение № 3478-НС от 14 юни 2024 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и ал. 3 и чл. 298 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Обявява за избрани за народни представители в Петдесетото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:

 

Първи изборен район – Благоевградски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 102 Станислав Иванов Богдански  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Цвета Валентинова Рангелова  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Андрей Иванов Цеков  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Росен Димитров Желязков  
2 122 Стефан Апостолов Апостолов  
3 103 Костадин Томов Стойков  
4 104 Георги Иванов Георгиев  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Корнелия Петрова Нинова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 103 Ибраим Ибраимов Зайденов  
2 104 Фатима Исмаил Йълдъс  
3 105 Ахмед Ахмедов Вранчев  
Втори изборен район - Бургаски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 102 Силви Кирилов Петров  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Борис Димитров Аладжов  
2 103 Звезделина Камелиева Каравелова  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Николай Денков Денков  
2 102 Димитър Георгиев Найденов  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Жечо Дончев Станков  
2 102 Любен Любенов Дилов  
3 103 Галя Стоянова Василева  
4 104 Андрей Стоянов Рунчев  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Петър Георгиев Кънев  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Радостин Колев Колев  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Севим Исмаил Али  
2 102 Ешереф Кязим Ешереф  
3 103 Фатме Хасан Рамадан  
Трети изборен район - Варненски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 101 Тошко Йорданов Хаджитодоров  
2 103 Ивайло Симеонов Костадинов  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Костадин Тодоров Костадинов  
2 102 Коста Георгиев Стоянов  
3 103 Светослав Тодоров Тодоров  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Даниел Максим Лорер  
2 104 Стела Димитрова Николова  
3 102 Ивайло Христов Митковски  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Даниел Павлов Митов  
2 102 Красен Кирилов Кралев  
3 103 Бранимир Николаев Балачев  
4 104 Кристиан Божидаров Ганчев  
5 105 Павел Алексеев Христов  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Борислав Гуцанов Гуцанов  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Юлиана Младенова Матеева  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Филиз Хакъева Хюсменова  
Четвърти изборен район - Великотърновски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 101 Андрей Иванов Чорбанов  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Ангел Василев Янчев  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Людмила Николаева Илиева  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Костадин Георгиев Ангелов  
2 103 Димитър Стойков Николов  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Атанас Зафиров Зафиров  

 

25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Павлин Стефанов Петров  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Йордан Кирилов Цонев  
Пети изборен район - Видински
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Вера Иванова Александрова  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Любен Иванов Иванов  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Росица Любенова Кирова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Иво Севдалинов Цанев  
Шести изборен район - Врачански
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ивайло Василев Папов  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Деница Димитрова Симеонова  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Красен Георгиев Кръстев  
2 102 Мартин Николаев Харизанов  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Генади Събков Събков  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Валентин Йовков Тончев  
Седми изборен район - Габровски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Даниел Петров Петров  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Явор Руменов Божанков  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Томислав Пейков Дончев  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Юсеин Хасанов Вейселов  
Осми изборен район - Добрички
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 101 Александър Атанасов Александров  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Константина Венциславова Петрова  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Деница Евгениева Сачева  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Мая Йорданова Димитрова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ертен Белгинова Анисова  
Девети изборен район - Кърджалийски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
2 101 Делян Славчев Пеевски  
3 102 Байрам Юзкан Байрам  
4 103 Айтен Байрям Сабри  
5 104 Павлин Павлов Кръстев  
6 105 Елван Бехчет Гюркаш  
Десети изборен район - Кюстендилски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Димчо Димитров Димчев  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Христо Богомилов Терзийски  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Росица Симеонова Калинова  

 

28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Николай Георгиев Златарски  
Единадесети изборен район - Ловешки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ивелин Първанов Първанов  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Николай Нанков Нанков  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Ирена Николаева Негинова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Атидже Байрямова Алиева-Вели  
Дванадесети изборен район - Монтана
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Петър Николаев Петров  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Румен Димитров Христов  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Димитър Иванов Аврамов  
2 102 Надя Йорданова Петрова  
Тринадесети изборен район - Пазарджишки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Стоян Николов Таслаков  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Ивайло Валентинов Шотев  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Екатерина Спасова Гечева-Захариева  
2 104 Стефан Неделчев Мирев  
3 103 Дафинка Аспарухова Семерджиева  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 102 Петя Николаева Цанкова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Искра Димитрова Михайлова-Копарова  
2 102 Небие Исмет Кабак  
Четиринадесети изборен район - Пернишки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Димо Георгиев Дренчев  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 102 Бойко Илиев Рашков  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Георг Даниелов Георгиев  
2 108 Христина Иванова Георгиева  
Петнадесети изборен район - Плевенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 103 Христинка Илийчева Иванова  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Кирил Тодоров Тодоров  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Богдан Валериев Богданов  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Пламен Тачев Петров  
2 102 Валери Пламенов Лачовски  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Георги Страхилов Свиленски  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Христо Симеонов Борисов  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Марио Киров Рангелов  
Шестнадесети изборен район - Пловдив
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 102 Танер Кадир Тюркоглу  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ангел Жеков Георгиев  
2 102 Емил Янков Янков  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 104 Манол Костадинов Пейков  
2 102 Йордан Яворов Иванов  
3 103 Стою Теодоров Стоев  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Бойко Методиев Борисов  
2 102 Даниела Кирилова Дженева  
3 103 Георги Валентинов Георгиев  
4 104 Деница Пламенова Николова  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Иван Богомилов Петков  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Николай Георгиев Марков  
Седемнадесети изборен район - Пловдивски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 101 Станислав Светозаров Балабанов  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Кръстьо Стоянов Врачев  
2 102 Димитър Валентинов Гюрев  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 102 Катя Максимова Панева  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Цвета Вълчева Караянчева  
2 104 Младен Николов Шишков  
3 102 Иван Йовков Червенков  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Веска Маринова Ненчева  

 

25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Дарин Димитров Георгиев  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Рамадан Байрам Аталай  
2 102 Ердуан Сали Мехмед  
Осемнадесети изборен район - Разградски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
22. ГЕРБ-СДС
1 102 Гюнай Хюсмен Хюсмен  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Хабибе Кязим Расим  
2 103 Мехмед Реджеб Салим  
3 104 Едис Рухиев Даудов  
Деветнадесети изборен район - Русенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 101 Драгомир Стефанов Петров  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Златан Стоянов Златанов  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 103 Иван Белчев Белчев  
22. ГЕРБ-СДС
1 102 Георги Николаев Кръстев  
2 103 Николай Иванов Братованов  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Иван Валентинов Иванов  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ализан Нихат Яхова  
Двадесети изборен район - Силистренски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Маргарита Атанасова Генчева  
22. ГЕРБ-СДС
1 108 Милен Стойчев Делийски  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Джевдет Ибрям Чакъров  
2 102 Левент Орхан Мемиш  
Двадесет и първи изборен район - Сливенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Климент Пламенов Шопов  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Татяна Славова Султанова-Сивева  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Десислава Жекова Танева  
2 102 Мария Щерева Белова  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Деян Цанков Дечев  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Хюсеин Хасан Хафъзов  
Двадесет и втори изборен район – Смолянски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Красимир Митков Събев  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 102 Лариса Борисова Савова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Хайри Реджебов Садъков  
2 102 Анджей Веселинов Джандев  
Двадесет и трети изборен район – София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 101 Павела Василева Митова  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Цончо Томов Ганев  
2 102 Виолета Радева Кърпачева  
3 103 Ивайло Георгиев Чорбов  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Кирил Петков Петков  
2 107 Божидар Пламенов Божанов  
3 102 Атанас Петров Атанасов  
4 103 Вяра Методиева Тодева  
5 104 Васил Стефанов Стефанов  
6 105 Надежда Георгиева Йорданова  
7 106 Венко Николов Сабрутев  
22. ГЕРБ-СДС
1 102 Александър Койчев Иванов  
2 103 Тома Любомиров Биков  
3 104 Николай Нидал Алгафари  
4 105 Владимир Андонов Данаилов  
5 106 Александър Руменов Ненков  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Христо Танчев Проданов  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Георги Панчев Куков  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Тимур Ахмедов Халилов  
Двадесет и четвърти изборен район - София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 102 Иван Стойнов Кючуков  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Йордан Христов Тодоров  
2 103 Георги Хрисимиров Иванов  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Христо Любомиров Иванов  
2 102 Лена Здравкова Бориславова  
3 107 Мартин Димитров Димитров  
4 103 Петър Василев Кьосев  
5 104 Йордан Ивов Терзийски  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Рая Назар Назарян  
2 102 Христо Георгиев Гаджев  
3 103 Тервел Николов Георгиев  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 102 Михаил Иванов Ставрев  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Етиен Херцел Леви  
Двадесет и пети изборен район - София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 102 Петя Божидарова Димитрова  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Маргарита Иванова Махаева  
2 103 Славчо Ангелов Крумов  
3 104 Рая Ангелова Иванова  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 105 Елисавета Димитрова Белобрадова  
2 102 Кристина Николаева Петкова  
3 103 Калина Бориславова Константинова  
4 104 Венеция Огнянова Нецова-Ангова  
22. ГЕРБ-СДС
1 102 Йорданка Асенова Фандъкова  
2 103 Анна Василева Александрова  
3 104 Лъчезар Богомилов Иванов  
4 105 Петър Николаев Николов  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 102 Калоян Емилов Методиев  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 102 Виктория Димитрова Василева  
Двадесет и шести изборен район - Софийски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 102 Венцислав Михайлов Асенов  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ангел Николаев Славчев  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Александър Димитров Симидчиев  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Младен Найденов Маринов  
2 109 Валентин Мирчов Милушев  
3 102 Марин Василев Маринов  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Иван Ивайлов Ченчев  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Цветан Иванов Енчев  
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 101 Александър Николов Вълчев  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Искра Михайлова Михайлова  
2 102 Даниел Станиславов Проданов  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Радослав Стефанов Рибарски  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Красимир Георгиев Вълчев  
2 102 Маноил Минчев Манев  
3 103 Илиана Петкова Жекова  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 101 Драгомир Велков Стойнев  
25. ПП ВЕЛИЧИЕ
1 101 Красимира Петкова Нинова-Катинчарова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Халил Реджепов Летифов  
2 104 Шендоан Ремзи Халит  
Двадесет и осми изборен район - Търговищки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Теменужка Петрова Петкова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Джейхан Хасанов Ибрямов  
2 102 Неждет Джевдет Шабан  
3 104 Джем Ямен Яменов  
Двадесет и девети изборен район - Хасковски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1 101 Александър Стайков Марков  
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Георги Николаев Георгиев  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 101 Асен Васков Василев  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Делян Александров Добрев  
2 102 Георги Тенев Станков  
3 104 Иван Величков Минев  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Станислав Димитров Анастасов  
2 102 Мюмюн Сали Мюмюн  
Тридесети изборен район - Шуменски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Веселин Миленов Вешев  
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1 105 Захари Георгиев Борачев  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Любомир Димитров Христов  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 102 Катя Гинева Кайрякова  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Айсел Исмаил Руфад  
2 102 Хамид Бари Хамид  
Тридесет и първи изборен район - Ямболски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
12. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Никола Ангелов Димитров  
22. ГЕРБ-СДС
1 101 Димитър Ангелов Иванов  
24. БСП за БЪЛГАРИЯ
1 102 Красимир Йорданов Йорданов  
28. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Димитър Андонов Николов  

 

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Димитър Димитров

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Цветозар Томов

Член: Гергана Стоянова

Член: Ерхан Чаушев

Член: Йорданка Ганчева

Член: Красимир Ципов

Член: Любомир Георгиев

Член: Силвия Стойчева

Член: Цветанка Георгиева

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения