Заседания

Заседание от дата .

Решения

3484-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

3483-МИ /

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 23 юни 2024 г

Календар

Решения